RM 3.6K
Modul Penyegerakan Voltan Rendah
Chargeman

View Details

Overview:

Modul ini adalah Enhancement Modul untuk Program Kekompetenan Penjaga Jentera Elektrik yang ditawarkan di ILSAS.  Modul ini dijalankan bagi memberi peluang kepada calon / pemegang Sijil Kekompetenan Penjaga Jentera Elektrik yang berkelayakan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang-bidang yang berkaitan.

Pentauliahan oleh Suruhanjaya Tenaga.  Modul ini digunakan untuk menggantikan pengalaman bagi calon-calon persendirian atau calon pusat latihan yang menduduki peperiksaan terbuka.

* Harga yang dipaparkan termasuk 6% GST

Permohonan perlu melalui bermohonan yang di download di sini -->klik di sini


Objective:
 • Menerangkan definisi Penjana Elektrik (generator)
 • Menerankan prinsip operasi penjana elektrik
 • Menerangkan definisi penyegerakan (synchronizing)
 • Melaksanakan operasi penyegerakan dengan betul dan selamat


Target Participant: Pengenali Sistem Elektrik / Pengendali Janakuasa Elektrik / Jurutera / Juruteknik / PJE Kategori A0/A1
Duration:
Language: Malay

RM 3.6K
Modul Penyegerakan Voltan Tinggi
Chargeman

View Details

Overview:

Modul ini adalah Enhancement Modul untuk Program Kekompetenan Penjaga Jentera Elektrik yang ditawarkan di ILSAS.  Modul ini dijalankan bagi memberi peluang kepada calon / pemegang Sijil Kekompetenan Penjaga Jentera Elektrik yang berkelayakan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang-bidang yang berkaitan.

Pentauliahan oleh Suruhanjaya Tenaga.  Modul ini digunakan untuk menggantikan pengalaman bagi calon-calon persendirian atau calon pusat latihan yang menduduki peperiksaan terbuka.

* Harga yang dipaparkan termasuk 6% GST

Permohonan perlu melalui bermohonan yang di download di sini -->klik di sini


Objective:
 • Menerangkan definisi Penjana Elektrik (generator)
 • Menerangkan prinsip operasi penjana elektrik
 • Menerangkan definisi Penyegerakan (Synchronizing)
 • Menjelaskan maklumat penting daripada parameter elektrikal yang berkaitan.
 • Menulis turutan operasi penyegerakan dengan betul.
 • Menerangkan dan melaksanakan operasi penyuisan penyegerakan dengan betul dan selamat.


Target Participant: Pengendali Sistem Elektrik/Pengendali Janakuasa Elektrik/Jurutera/Juruteknik/PJE Kategori A0/A1
Duration:
Language: Malay

RM 3.6K
Modul Talian Atas Voltan Rendah
Chargeman

View Details

Overview:

Modul ini adalah Enhancement Modul untuk Program Kekompetenan Penjaga Jentera Elektrik yang ditawarkan di ILSAS.  Modul ini dijalankan bagi memberi peluang kepada calon / pemegang Sijil Kekompetenan Penjaga Jentera Elektrik yang berkelayakan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang-bidang yang berkaitan.

Pentauliahan oleh Suruhanjaya Tenaga.  Modul ini digunakan untuk menggantikan pengalaman bagi calon-calon persendirian atau calon pusat latihan yang menduduki peperiksaan terbuka.

* Harga yang dipaparkan termasuk 6% GST

Permohonan perlu melalui bermohonan yang di download di sini -->klik di sini


Objective:
 • Menyelia serta menerangkan aspek-aspek teknikal dan spesifikasi talian atas voltan rendah merangkumi talian tak bersalut dan kabel bertebat di udara, spesifikasi talian serbis dan sistem lampu awam.
 • Menentukan serta dapat melaksanakan kerja-kerja pembinaan talian atas voltan rendah.
 • Mengurus perlaksanaan kerja-kerja senggaraan talian atas.
 • Mengamalkan aspek-aspek dan peraturan keselamatan di dalam kerja.


Target Participant: Individu yang berminat menduduki Ujian PJE Kategori A1/A4
Duration:
Language: Malay

RM 3.6K
Modul Talian Atas Voltan Tinggi
Chargeman

View Details

Overview:

Modul ini adalah Enhancement Modul untuk Program Kekompetenan Penjaga Jentera Elektrik yang ditawarkan di ILSAS.  Modul ini dijalankan bagi memberi peluang kepada calon / pemegang Sijil Kekompetenan Penjaga Jentera Elektrik yang berkelayakan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang-bidang yang berkaitan.

Pentauliahan oleh Suruhanjaya Tenaga.  Modul ini digunakan untuk menggantikan pengalaman bagi calon-calon persendirian atau calon pusat latihan yang menduduki peperiksaan terbuka

* Harga yang dipaparkan termasuk 6% GST

Permohonan perlu melalui bermohonan yang di download di sini -->klik di sini


Objective:
 • Mengenalpasti bahan-bahan dalam binaan talian atas voltan tinggi sehingga 33kV.
 • Menghuraikan aspek-aspek teknikal dan spesifikasi talian atas voltan tinggi.
 • Melaksanakan kerja-kerja pembaikan dan senggaraan sistem talian atas voltan tinggi.
 • Mengamalkan peraturan-peraturan keselamatan dalam kerja harian.


Target Participant: Juruteknik / Penjaga Jentera & Juruteknik jabatan kerajaan dan swasta, pekerja-pekerja kontraktor / kontraktor yang menjalankan kerja-kerja dengan TNB atau Individu yang berminat menduduki Ujian PJE kategori B1/B4
Duration:
Language: Malay

RM 3.6K
PJE B0 (11kV) - Separuh Masa
Chargeman

View Details

Overview:

Calon yang layak dan lulus akan ditauliahkan oleh Suruhanjaya Tenaga Malaysia sebagai Orang Kompeten iaitu Penjaga Jentera Elektrik Kompeten Kategori B0.

* Harga yang dipaparkan termasuk 6% GST

Permohonan perlu melalui bermohonan yang di download di sini -->klik di sini
 

 


Objective:


Target Participant: PJE Kategori A4
Duration:
Language: Malay

RM 3.6K
PJE B0 (11kV) Sepenuh Masa
Chargeman

6 bulan

View Details

Overview:
Calon yang layak dan lulus akan ditauliahkan oleh Suruhanjaya Tenaga Malaysia sebagai Orang Kompeten iaitu Penjaga Jentera Elektrik Kompeten Kategori B0.* Harga yang dipaparkan termasuk 6% GST

Permohonan perlu melalui bermohonan yang di download di sini -->klik di sini
Objective:


Methodology: practical hands-on
Prerequisites: Kelayakan Asas

 1. Warganegara Malaysia
 2. Umur tidak kurang dari 20 tahun,
 3. Tamat tingkatan lima sekolah bantuan penuh kerajaan,
 4. Mempunyai pengalaman kerja tidak kurang daripada 3 tahun di persekitaran di mana terdapat kelengkapan elektrik dan mengawal kelengkapan elektrik hidup.  Pemohon dikehendaki mengemukakan buku log kerja harian sebagai bukti bagi tempoh tersebut semasa sesi temusoal,
 5. Boleh bertutur dan menulis dalam Bahasa Malaysia.
Kelayakan Teknikal Penjaga Jentera
Memiliki syarat-syarat am serta pemegang perakuan kekompetenan Penjaga Jentera Elektrik dari kategori:
 • Kategori A4 tidak kurang dari 2 tahun.  (Memiliki pengalaman Penyuisan Voltan Tinggi tidak kurang dua (2) tahun)

Target Participant: PJE Kategori A4
Duration: 6 bulan
Language: Malay

Human Resource Minister - Training Provider Award 2007
Role Model Company 2013 for Electrical Training Programmes by Manpower Department (JTM)
Energy Industry Award: Training Institution Excellence 2011

TNB Integrated Learning Solution Sdn Bhd - ILSAS
Jalan IKRAM-UNITEN, Karung Berkunci 205,
43650 Bandar Baru Bangi, Selangor, MALAYSIA

T: (+6) 03-8922 7222 F: (+6) 03-8926 4437 E: infoilsas@tnb.com.my

© 2015 TNB ILSAS