Courses

Komunikasi Strategik (A) / Strategic Communication (A)
Management

2 Days

View Details

Overview:
Cabaran terbesar bagi semua pekerja ialah berkomunikasi dengan berkesan.Kemahiran komunikasi memainkan peranan yang penting ketika berinteraksi dengan majikan atau rakan sekerja. Komunikasi yang berkesan mencerminkan keperibadian dan kewibawaan seorang individu. Dengan kemahiran komuniaksi dan interpersonal yang berkesan, seseorang bukan sahaja dapat menjalankan tugas dengan baik, malah ianya juga akan
membantu untuk meningkatkan dirinya sendiri dan memotivasikan mereka yang berkerja dengannya.

Bengkel 2 hari ini akan memberikan teknik-teknik praktikal khusus untuk pekerja teknikal dalam meningkatkan kredibiliti diri, mengapplikasikan teknik-teknik komunikasi pada subordinat, pihak pengurusan dan pelanggan.
 
Objective:
Di akhir kursus, peserta akan dapat mewujudkan komunikasi yang berkesan antara seorang Penyelia dan:

• Subordinat (Anggota bawahan)
• Pihak pengurusan dan
• Pelanggan


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME: SURINDER KAUR A/P KULDIP SINGH
     Email: surinder@tnb.com.my

2. NAME: SITI AISHAH ABDULLAH
     Email: sitiaishah.abdullah@tnb.com.my
 

Target Participant: Pekerja TNB Bukan Eksekutif
Duration: 2 Days
Language:

Komunikasi Strategik
OSHE

2 Days

View Details

Overview:
Cabaran terbesar bagi semua pekerja ialah berkomunikasi dengan berkesan. Kemahiran komunikasi memainkan peranan yang penting ketika berinteraksi dengan majikan atau rakan sekerja. Komunikasi yang berkesan mencerminkan keperibadian dan kewibawaan seorang individu. Dengan kemahiran komunikasi dan interpersonal yang berkesan, seseorang bukan sahaja dapat menjalankan tugas dengan baik, malah ianya juga akan membantu untuk meningkatkan dirinya sendiri dan memotivasikan mereka yang berkerja dengannya.

Bengkel 2 hari ini akan memberikan teknik-teknik praktikal khusus untuk pekerja teknikal dalam meningkatkan kredibiliti diri, mengapplikasikan teknik-teknik komunikasi pada subordinat, pihak pengurusan dan pelanggan.
 
Objective:
Di akhir kursus, peserta akan dapat mewujudkan komunikasi yang berkesan antara seorang Penyelia dan:

• Subordinat (anggota bawahan)
• Pihak pengurusan
• Pelanggan


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME: SURINDER KAUR A/P KULDIP SINGH
   Email: surinder@tnb.com.my
 
2. NAME: SITI AISHAH ABDULLAH
   Email: sitiaishah.abdullah@tnb.com.my
 

Target Participant: Pekerja TNB Bukan Eksekutif
Duration: 2 Days
Language:

Komunikasi Berkesan (A) / Effective Communication (A)
Management

2 Days

View Details

Overview:
Kemahiran berkomunikasi ialah salah satu daripada faktor yang amat mempengaruhi kejayaan seseorang individudi tempat kerjanya, sama ada sebagai ketua mahupun orang bawahan. Pendedahan tentang komunikasi adalah penting bagi semua individu dalam organisasi bagi membantu mencapai matlamat organisasi.

Dengan kemahiran komunikasi berkesan, seseorang bukan sahaja dapat menjalankan tugas dengan baik, malah ianya juga akan membantu untuk meningkatkan dirinya sendiri dan memotivasikan mereka yang berkerja dengannya. Program 2 hari ini akan memberi pendedahan asa kepada para pesera mengenai komunikasi serta cara-cara berkomunikasi dengan berkesan.
 
Objective:
Diakhir  akhir kursus, peserta akan dapat:

1. Menerangkan elemen utama dalam proses komunikasi
2. Menyenaraikan prinsip-prinsip komunikasi dan ciri-ciri perilaku
3. Menyatakan pola komunikasi dalam organisasi
4. Mengenal pasti halangan-halangan dalam komunikasi dan cara-cara mengatasinya


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME: SURINDER KAUR A/P KULDIP SINGH
     Email: surinder@tnb.com.my

2. NAME: SITI AISHAH ABDULLAH
     Email: sitiaishah.abdullah@tnb.com.my
 

Target Participant: Pekerja TNB Bukan Eksekutif
Duration: 2 Days
Language:

Human Resource Minister - Training Provider Award 2007
Role Model Company 2013 for Electrical Training Programmes by Manpower Department (JTM)
Energy Industry Award: Training Institution Excellence 2011

TNB Integrated Learning Solution Sdn Bhd - ILSAS
Jalan IKRAM-UNITEN, Karung Berkunci 205,
43650 Bandar Baru Bangi, Selangor, MALAYSIA

T: (+6) 03-8922 7222 F: (+6) 03-8926 4437 E: infoilsas@tnb.com.my

© 2018 TNB ILSAS