Courses

Komunikasi Telefon Berkesan
OSHE

2 Days

View Details

Overview:

Telefon merupakan suatu alat perhubungan yang amat penting dalam komunikasi moden. Namun, tidak seperti dalam perbualan bersemuka, komunikasi melalui telefon tidak menampakkan ekspresi muka, gerakan badan serta bahasa bukan lisan yang lain.

Komunikasi melalui telefon yang dilakukan dengan kaedah-kaedah yang betul bukan sahaja akan meningkatkan imej diri serta imej organisasi anda, malah akan dapat menjimatkan kos dan meningkatkan perolehan organisasi.


Objective:
Diakhir akhir kursus, peserta akan dapat:

1. Mempelajari prinsip-prinsip berkaitan perkhidmatan pelanggan.
2. Mengetahui bagaimana mengendalikan telefon semasa menerima panggilan masuk.
3. Menguasai kaedah mengelakkan kesilapan dalam pengendalian telefon dan pengambilan mesej.
4. Mempelajari teknik-teknik menangani pemanggil-pemanggil yang dianggap bermasalah.


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME: SURINDER KAUR A/P KULDIP SINGH
   Email: surinder@tnb.com.my
 
2. NAME: SITI AISHAH ABDULLAH 
   Email: sitiaishah.abdullah@tnb.com.my
 

Target Participant: Pekerja TNB Bukan Eksekutif
Duration: 2 Days
Language:

Komunikasi Strategik (A) / Strategic Communication (A)
Management

2 Days

View Details

Overview:
Cabaran terbesar bagi semua pekerja ialah berkomunikasi dengan berkesan.Kemahiran komunikasi memainkan peranan yang penting ketika berinteraksi dengan majikan atau rakan sekerja. Komunikasi yang berkesan mencerminkan keperibadian dan kewibawaan seorang individu. Dengan kemahiran komuniaksi dan interpersonal yang berkesan, seseorang bukan sahaja dapat menjalankan tugas dengan baik, malah ianya juga akan
membantu untuk meningkatkan dirinya sendiri dan memotivasikan mereka yang berkerja dengannya.

Bengkel 2 hari ini akan memberikan teknik-teknik praktikal khusus untuk pekerja teknikal dalam meningkatkan kredibiliti diri, mengapplikasikan teknik-teknik komunikasi pada subordinat, pihak pengurusan dan pelanggan.
 
Objective:
Di akhir kursus, peserta akan dapat mewujudkan komunikasi yang berkesan antara seorang Penyelia dan:

• Subordinat (Anggota bawahan)
• Pihak pengurusan dan
• Pelanggan


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME: SURINDER KAUR A/P KULDIP SINGH
     Email: surinder@tnb.com.my

2. NAME: SITI AISHAH ABDULLAH
     Email: sitiaishah.abdullah@tnb.com.my
 

Target Participant: Pekerja TNB Bukan Eksekutif
Duration: 2 Days
Language:

Komunikasi Strategik
OSHE

2 Days

View Details

Overview:
Cabaran terbesar bagi semua pekerja ialah berkomunikasi dengan berkesan. Kemahiran komunikasi memainkan peranan yang penting ketika berinteraksi dengan majikan atau rakan sekerja. Komunikasi yang berkesan mencerminkan keperibadian dan kewibawaan seorang individu. Dengan kemahiran komunikasi dan interpersonal yang berkesan, seseorang bukan sahaja dapat menjalankan tugas dengan baik, malah ianya juga akan membantu untuk meningkatkan dirinya sendiri dan memotivasikan mereka yang berkerja dengannya.

Bengkel 2 hari ini akan memberikan teknik-teknik praktikal khusus untuk pekerja teknikal dalam meningkatkan kredibiliti diri, mengapplikasikan teknik-teknik komunikasi pada subordinat, pihak pengurusan dan pelanggan.
 
Objective:
Di akhir kursus, peserta akan dapat mewujudkan komunikasi yang berkesan antara seorang Penyelia dan:

• Subordinat (anggota bawahan)
• Pihak pengurusan
• Pelanggan


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME: SURINDER KAUR A/P KULDIP SINGH
   Email: surinder@tnb.com.my
 
2. NAME: SITI AISHAH ABDULLAH
   Email: sitiaishah.abdullah@tnb.com.my
 

Target Participant: Pekerja TNB Bukan Eksekutif
Duration: 2 Days
Language:

Human Resource Minister - Training Provider Award 2007
Role Model Company 2013 for Electrical Training Programmes by Manpower Department (JTM)
Energy Industry Award: Training Institution Excellence 2011

TNB Integrated Learning Solution Sdn Bhd - ILSAS
Jalan IKRAM-UNITEN, Karung Berkunci 205,
43650 Bandar Baru Bangi, Selangor, MALAYSIA

T: (+6) 03-8922 7222 F: (+6) 03-8926 4437 E: infoilsas@tnb.com.my

© 2018 TNB ILSAS