Courses

MASTER STATION - MODULE 2 (EXEC & NON-EXEC)
Distribution

4

View Details

Overview:
Kursus selama 4 hari adalah bertujuan memberi pendedahan berkenaan sistem SCADA yang digunakan di dalam bahagian pembahagian TNB.
Kursus ini meliputi fungsi dan peranan Master Station, peralatan SCADA yang meliputi RTU/SCS dan sistem komunikasi SCADA yang digunakan oleh TNB.
Format latihan adalah secara teori & Praktikal di mana para peserta akan terlibat secara aktif dalam aktiviti-aktiviti kelas. 
Objective:
Selepas mengikuti kursus, peserta-peserta akan dapat :
- a) Kenalpasti komponen komunikasi Master Station
b) Boleh menganalisa protocol/data telegram protocol IEC 101, IEC 104 & Wisp+
c) Kenalpasti komponen dan keperluan parameter untuk DMS
d) Boleh menggunakan aplikasi DMS
dengan betul dan tepat berdasarkan dokumen piawaian protokol TNB dan Manual PSI Master Station

Target Participant: Jurutera & Juruteknik (SCADA)
Duration: 4
Language: English, Malay

MASTER STATION - MODULE 1 (EXEC & NON-EXEC)
Distribution

2

View Details

Overview:
Kursus selama 2 hari adalah bertujuan memberi pendedahan berkenaan sistem SCADA yang digunakan di dalam TNB.
Kursus ini meliputi fungsi dan peranan Master Station, peralatan SCADA yang meliputi RTU/SCS dan sistem komunikasi SCADA yang digunakan oleh TNB.
Format latihan adalah secara teori di mana para peserta akan terlibat secara aktif dalam aktiviti-aktiviti kelas. Oleh itu, ia akan meningkatkan tahap keyakinan mereka.
  Penekanannya adalah pada peserta penyertaan dalam memastikan kejayaan utama kursus ini berterusan.
Objective:
Selepas mengikuti kursus, peserta-peserta akan dapat :-
 
a.       Kenalpasti komponen SCADA
b.      Kenalpasti komponen Master Station
c.       Kenalpasti aplikasi asas Master Station & DMS
d.      Boleh menggunakan aplikasi asas Master Station & DMS

Target Participant:
Duration: 2
Language: English, Malay

Managing Your Boss
Management

2

View Details

Overview:

Objective:


Target Participant: PP08 SU
Duration: 2
Language:

Human Resource Minister - Training Provider Award 2007
Role Model Company 2013 for Electrical Training Programmes by Manpower Department (JTM)
Energy Industry Award: Training Institution Excellence 2011

TNB Integrated Learning Solution Sdn Bhd - ILSAS
Jalan IKRAM-UNITEN, Karung Berkunci 205,
43650 Bandar Baru Bangi, Selangor, MALAYSIA

T: (+6) 03-8922 7222 F: (+6) 03-8926 4437 E: infoilsas@tnb.com.my

© 2018 TNB ILSAS