RM 3.6K
Bengkel Kesedaran Work Improvement Team (WIT) - Innovative Creative Circle (ICC)

Bengkel Kesedaran Work Improvement Team (WIT) - Innovative Creative Circle (ICC)
Management

Overview:
Bengkel “Work Improvement Team” (WIT) / “Innovative Creative Circle” (ICC)  disediakan untuk semua staf dari berbagai Jabatan dan Bahagian dalam TNB supaya konsep dan metodologi dapat difaham dan dilazimkan.

Para peserta akan didedahkan melalui satu proses simulasi mengkordinasikan dan mengendalikan WIT/ICC ditempat kerja masing-masing. Peserta akan berpeluang mengalami bengkel WIT/ICC dengan penekanan teguh terhadap “Kaizen” atau konsep penambahbaikan yang dilaksanakan secara sistematik menggunakan kaedah 7 alatan dan kaedah QC untuk meningkatkan kualiti dalam penyelesaian masalah.

 Akhirnya para peserta akan berpeluang mengendali dan melancarkan WIT/ICC  ditempat kerja masing-masing dengan mengaplikasikan penekanan Pengurusan Kualiti Keseluruhan (Total Quality Management).

Objective:

Pada akhir kursus peserta akan dapat :

• Merancang dan mempersembahkan WIT/ICC secara sistematik dan teratur
• Menggunakan 7 alatan dan kaedah QC dalam menyelesaikan masaalah secara efektif dan sistematik
• Menekankan kerja berpasukan untuk menyelesaikan masaalah ditempat kerja
• Memastikan semua projek lengkap pada tarikh sasaran yang ditetapkan oleh pengurusan


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME: HARENAWATI HARON
     Email: harenawati@tnb.com.my

2. NAME: SURINDER KAUR
     Email: surinder@tnb.com.my
 Duration: 3 Days


Request Form

Available Sessions

Upon Request


Other Information
Target Participant: Pengurus, Eksekutif, Anggota Kerja Teknikal & Bukan Teknikal, Anggota Kerja Anak Syarikat


Price

Upon RequestRelated Course

RM 3.6K
TNB Quality Practices (A) / Amalan Kualiti TNB (A)
Management

4

View Details

Overview:
Bengkel “Work Improvement Team” (WIT) / “Innovative Creative Circle” (ICC)  disediakan untuk semua staf dari berbagai Jabatan dan Bahagian dalam TNB supaya konsep dan metodologi dapat difaham dan dilazimkan.

Para peserta akan didedahkan melalui satu proses simulasi mengkordinasikan dan mengendalikan WIT/ICC ditempat kerja masing-masing. Peserta akan berpeluang mengalami bengkel WIT/ICC dengan penekanan teguh terhadap “Kaizen” atau konsep penambahbaikan yang dilaksanakan secara sistematik menggunakan kaedah 7 alatan dan kaedah QC untuk meningkatkan kualiti dalam penyelesaian masalah.

 Akhirnya para peserta akan berpeluang mengendali dan melancarkan WIT/ICC  ditempat kerja masing-masing dengan mengaplikasikan penekanan Pengurusan Kualiti Keseluruhan (Total Quality Management).
Objective:

Pada akhir kursus peserta akan dapat :

• Merancang dan mempersembahkan WIT/ICC secara sistematik dan teratur
• Menggunakan 7 alatan dan kaedah QC dalam menyelesaikan masaalah secara efektif dan sistematik
• Menekankan kerja berpasukan untuk menyelesaikan masaalah ditempat kerja
• Memastikan semua projek lengkap pada tarikh sasaran yang ditetapkan oleh pengurusan


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME: HARENAWATI HARON
     Email: harenawati@tnb.com.my

2. NAME: SURINDER KAUR
     Email: surinder@tnb.com.my
 Target Participant: Pengurus, Eksekutif, Anggota Kerja Teknikal & Bukan Teknikal, Anggota Kerja Anak Syarikat
Duration: 3 Days
Language:

RM 3.6K
Effective Telephone Skill / Kemahiran Telefon Berkesan
Management

2

View Details

Overview:
Bengkel “Work Improvement Team” (WIT) / “Innovative Creative Circle” (ICC)  disediakan untuk semua staf dari berbagai Jabatan dan Bahagian dalam TNB supaya konsep dan metodologi dapat difaham dan dilazimkan.

Para peserta akan didedahkan melalui satu proses simulasi mengkordinasikan dan mengendalikan WIT/ICC ditempat kerja masing-masing. Peserta akan berpeluang mengalami bengkel WIT/ICC dengan penekanan teguh terhadap “Kaizen” atau konsep penambahbaikan yang dilaksanakan secara sistematik menggunakan kaedah 7 alatan dan kaedah QC untuk meningkatkan kualiti dalam penyelesaian masalah.

 Akhirnya para peserta akan berpeluang mengendali dan melancarkan WIT/ICC  ditempat kerja masing-masing dengan mengaplikasikan penekanan Pengurusan Kualiti Keseluruhan (Total Quality Management).
Objective:

Pada akhir kursus peserta akan dapat :

• Merancang dan mempersembahkan WIT/ICC secara sistematik dan teratur
• Menggunakan 7 alatan dan kaedah QC dalam menyelesaikan masaalah secara efektif dan sistematik
• Menekankan kerja berpasukan untuk menyelesaikan masaalah ditempat kerja
• Memastikan semua projek lengkap pada tarikh sasaran yang ditetapkan oleh pengurusan


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME: HARENAWATI HARON
     Email: harenawati@tnb.com.my

2. NAME: SURINDER KAUR
     Email: surinder@tnb.com.my
 Target Participant: Pengurus, Eksekutif, Anggota Kerja Teknikal & Bukan Teknikal, Anggota Kerja Anak Syarikat
Duration: 3 Days
Language:

RM 3.6K
Corporate Grooming
Management

2 Days

View Details

Overview:
Bengkel “Work Improvement Team” (WIT) / “Innovative Creative Circle” (ICC)  disediakan untuk semua staf dari berbagai Jabatan dan Bahagian dalam TNB supaya konsep dan metodologi dapat difaham dan dilazimkan.

Para peserta akan didedahkan melalui satu proses simulasi mengkordinasikan dan mengendalikan WIT/ICC ditempat kerja masing-masing. Peserta akan berpeluang mengalami bengkel WIT/ICC dengan penekanan teguh terhadap “Kaizen” atau konsep penambahbaikan yang dilaksanakan secara sistematik menggunakan kaedah 7 alatan dan kaedah QC untuk meningkatkan kualiti dalam penyelesaian masalah.

 Akhirnya para peserta akan berpeluang mengendali dan melancarkan WIT/ICC  ditempat kerja masing-masing dengan mengaplikasikan penekanan Pengurusan Kualiti Keseluruhan (Total Quality Management).
Objective:

Pada akhir kursus peserta akan dapat :

• Merancang dan mempersembahkan WIT/ICC secara sistematik dan teratur
• Menggunakan 7 alatan dan kaedah QC dalam menyelesaikan masaalah secara efektif dan sistematik
• Menekankan kerja berpasukan untuk menyelesaikan masaalah ditempat kerja
• Memastikan semua projek lengkap pada tarikh sasaran yang ditetapkan oleh pengurusan


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME: HARENAWATI HARON
     Email: harenawati@tnb.com.my

2. NAME: SURINDER KAUR
     Email: surinder@tnb.com.my
 Target Participant: Pengurus, Eksekutif, Anggota Kerja Teknikal & Bukan Teknikal, Anggota Kerja Anak Syarikat
Duration: 3 Days
Language:

Human Resource Minister - Training Provider Award 2007
Role Model Company 2013 for Electrical Training Programmes by Manpower Department (JTM)
Energy Industry Award: Training Institution Excellence 2011

TNB Integrated Learning Solution Sdn Bhd - ILSAS
Jalan IKRAM-UNITEN, Karung Berkunci 205,
43650 Bandar Baru Bangi, Selangor, MALAYSIA

T: (+6) 03-8922 7222 F: (+6) 03-8926 4437 E: infoilsas@tnb.com.my

© 2018 TNB ILSAS