RM 3.6K
Bengkel QE / 5S Untuk Juruaudit

Bengkel QE / 5S Untuk Juruaudit
Management

Overview:

Bengkel 5S untuk Juruaudit dari organisasi itu sendiri berada di kedudukan yang terbaik untuk membuat penilaian kendiri 5S. Organisasi yang berjaya menjalankan aktiviti 5S mengukur persembahan mereka melalui pengauditan mingguan atau bulanan dengan menggunakan Senarai Semak 5S, Kertas Ringkasan Audit dan Pelekat Penambahbaikan 3S. Keputusan pengauditan mestilah dipaparkan di Sudut 5S setiap jabatan.

Ini mewujudkan suasana persaingan yang sihat dan menerapkan kebanggaan pasukan-pasukan. Penilaian dan persaingan ini perlu dikaitkan pada suatu system penganugerahan, kebanyakan organisasi yang berjaya menawarkan penganugerahan bulanan untuk pasukan yang berjaya di dalam kategori 5S. Penilaian Kendiri adalah asas untuk Persijilan 5S.

 Objective:

Diakhir program ini peserta akan dapat:

• Dapat melaksanakan audit dalaman seperti rancangan tahunan jabatan
• Membentuk kriteria audit bersesuaian dengan semua stesen/pejabat berpandukan kehendak audit Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC)
• Menambahbaikan sistem pengauditan dari semasa ke semasa dan apabila dikehendaki
• Mempersembahkan laporan audit kepada Jawatankuasa Kualiti 5S stesen


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME: HARENAWATI HARON
     Email: harenawati@tnb.com.my

2. NAME: SURINDER KAUR
    Email: surinder@tnb.com.my
 Duration: 2 Days


Request Form

Available Sessions

Upon Request


Other Information
Target Participant: Pengurus, Eksekutif, Anggota Kerja Teknikal & Bukan Teknikal, Anggota Kerja Anak Syarikat


Price

Upon RequestRelated Course

RM 3.6K
TNB Rules And Administration Procedure (A)Peraturan TNB & Prosidur Pentadbiran (A)
Management

2

View Details

Overview:

Bengkel 5S untuk Juruaudit dari organisasi itu sendiri berada di kedudukan yang terbaik untuk membuat penilaian kendiri 5S. Organisasi yang berjaya menjalankan aktiviti 5S mengukur persembahan mereka melalui pengauditan mingguan atau bulanan dengan menggunakan Senarai Semak 5S, Kertas Ringkasan Audit dan Pelekat Penambahbaikan 3S. Keputusan pengauditan mestilah dipaparkan di Sudut 5S setiap jabatan.

Ini mewujudkan suasana persaingan yang sihat dan menerapkan kebanggaan pasukan-pasukan. Penilaian dan persaingan ini perlu dikaitkan pada suatu system penganugerahan, kebanyakan organisasi yang berjaya menawarkan penganugerahan bulanan untuk pasukan yang berjaya di dalam kategori 5S. Penilaian Kendiri adalah asas untuk Persijilan 5S.

 


Objective:

Diakhir program ini peserta akan dapat:

• Dapat melaksanakan audit dalaman seperti rancangan tahunan jabatan
• Membentuk kriteria audit bersesuaian dengan semua stesen/pejabat berpandukan kehendak audit Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC)
• Menambahbaikan sistem pengauditan dari semasa ke semasa dan apabila dikehendaki
• Mempersembahkan laporan audit kepada Jawatankuasa Kualiti 5S stesen


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME: HARENAWATI HARON
     Email: harenawati@tnb.com.my

2. NAME: SURINDER KAUR
    Email: surinder@tnb.com.my
 Target Participant: Pengurus, Eksekutif, Anggota Kerja Teknikal & Bukan Teknikal, Anggota Kerja Anak Syarikat
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Integrity (A) / Integriti (A)
Management

2

View Details

Overview:

Bengkel 5S untuk Juruaudit dari organisasi itu sendiri berada di kedudukan yang terbaik untuk membuat penilaian kendiri 5S. Organisasi yang berjaya menjalankan aktiviti 5S mengukur persembahan mereka melalui pengauditan mingguan atau bulanan dengan menggunakan Senarai Semak 5S, Kertas Ringkasan Audit dan Pelekat Penambahbaikan 3S. Keputusan pengauditan mestilah dipaparkan di Sudut 5S setiap jabatan.

Ini mewujudkan suasana persaingan yang sihat dan menerapkan kebanggaan pasukan-pasukan. Penilaian dan persaingan ini perlu dikaitkan pada suatu system penganugerahan, kebanyakan organisasi yang berjaya menawarkan penganugerahan bulanan untuk pasukan yang berjaya di dalam kategori 5S. Penilaian Kendiri adalah asas untuk Persijilan 5S.

 


Objective:

Diakhir program ini peserta akan dapat:

• Dapat melaksanakan audit dalaman seperti rancangan tahunan jabatan
• Membentuk kriteria audit bersesuaian dengan semua stesen/pejabat berpandukan kehendak audit Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC)
• Menambahbaikan sistem pengauditan dari semasa ke semasa dan apabila dikehendaki
• Mempersembahkan laporan audit kepada Jawatankuasa Kualiti 5S stesen


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME: HARENAWATI HARON
     Email: harenawati@tnb.com.my

2. NAME: SURINDER KAUR
    Email: surinder@tnb.com.my
 Target Participant: Pengurus, Eksekutif, Anggota Kerja Teknikal & Bukan Teknikal, Anggota Kerja Anak Syarikat
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Building Effective Teams
Management

3 Days

View Details

Overview:

Bengkel 5S untuk Juruaudit dari organisasi itu sendiri berada di kedudukan yang terbaik untuk membuat penilaian kendiri 5S. Organisasi yang berjaya menjalankan aktiviti 5S mengukur persembahan mereka melalui pengauditan mingguan atau bulanan dengan menggunakan Senarai Semak 5S, Kertas Ringkasan Audit dan Pelekat Penambahbaikan 3S. Keputusan pengauditan mestilah dipaparkan di Sudut 5S setiap jabatan.

Ini mewujudkan suasana persaingan yang sihat dan menerapkan kebanggaan pasukan-pasukan. Penilaian dan persaingan ini perlu dikaitkan pada suatu system penganugerahan, kebanyakan organisasi yang berjaya menawarkan penganugerahan bulanan untuk pasukan yang berjaya di dalam kategori 5S. Penilaian Kendiri adalah asas untuk Persijilan 5S.

 


Objective:

Diakhir program ini peserta akan dapat:

• Dapat melaksanakan audit dalaman seperti rancangan tahunan jabatan
• Membentuk kriteria audit bersesuaian dengan semua stesen/pejabat berpandukan kehendak audit Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC)
• Menambahbaikan sistem pengauditan dari semasa ke semasa dan apabila dikehendaki
• Mempersembahkan laporan audit kepada Jawatankuasa Kualiti 5S stesen


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME: HARENAWATI HARON
     Email: harenawati@tnb.com.my

2. NAME: SURINDER KAUR
    Email: surinder@tnb.com.my
 Target Participant: Pengurus, Eksekutif, Anggota Kerja Teknikal & Bukan Teknikal, Anggota Kerja Anak Syarikat
Duration: 2 Days
Language:

Human Resource Minister - Training Provider Award 2007
Role Model Company 2013 for Electrical Training Programmes by Manpower Department (JTM)
Energy Industry Award: Training Institution Excellence 2011

TNB Integrated Learning Solution Sdn Bhd - ILSAS
Jalan IKRAM-UNITEN, Karung Berkunci 205,
43650 Bandar Baru Bangi, Selangor, MALAYSIA

T: (+6) 03-8922 7222 F: (+6) 03-8926 4437 E: infoilsas@tnb.com.my

© 2018 TNB ILSAS