RM 3.6K
Pencantum Kabel - Tahap 3

Pencantum Kabel - Tahap 3
Chargeman

Overview:

Calon yang layak dan lulus program ini akan ditauliahkan oleh Suruhanjaya Tenaga Malaysia sebagai Orang Kompeten**; iaitu Pencantum Kabel Kategori PK3 (Sekatan 33kV). Perlu PK Tahap 2 dan memenuhi syarat-syarat Suruhanjaya Tenaga.

 • Akta Bekalan Elektrik
 • Amalan Kesihatan & Keselamatan
 • Rekabentuk & Binaan Kabel (Sehingga 33kV)
 • Asas Cantuman & Tamatan
 • Punca & Analisa Kerosakan Kabel
 • Pengujian Kabel
 • Ujian Salutan dan Baik Pulih
 • Amalan Rentangan Kabel
 • Pemasangan Kabel 1 Teras
 • Amali Kupasan Kabel
 • Latihan Amali Tamatan Kabel
 • Latihan Amali Cantuman Terus ABC 33kV
 • Latihan Amali Cantuman Crossbonding
 • Penilaian Kekompetenan Teori, Amali dan Lisan


Permohonan adalah melalui borang yang boleh didapati disini.

Objective:
Request Form

Available Sessions
 • 26-11-2018 - 07-12-2018
Other Information
Prerequisites: KELAYAKAN ASAS PENCANTUM KABEL
 1. Warganegara Malaysia
 2. Umur tidak kurang daripada 20 tahun
 3. Tamat tingkatan lima sekolah bantuan penuh kerajaan
 4. Mempunyai pengalaman kerja tidak kurang daripada 3 tahun di dalam bidang mencantum, menyambung dan menamatkan kabel.  Pemohon dikehendaki mengemukakan buku log kerja harian sebagai bukti bagi tempoh tersebut semasa sesi temusoal.
 5. Boleh bertutur dan menulis dalam Bahasa Malaysia.
KELAYAKAN TEKNIKAL

Memiliki syarat-syarat am di atas serta pemegang perakuan kekompetenan Pencantum Kabel daripada kategori di bawah ini:
 1. Kategori PK2 (11kV) tidak kurang daripada 1 tahun
 2. Kategori PK2 (22kV) tidak kurang daripada 1 tahun
Languages: Malay


Price

RM 15 900Related Course

RM 3.6K
PJE B0 - Separuh Masa
Chargeman

View Details

Overview:

Calon yang layak dan lulus program ini akan ditauliahkan oleh Suruhanjaya Tenaga Malaysia sebagai Orang Kompeten**; iaitu Pencantum Kabel Kategori PK3 (Sekatan 33kV). Perlu PK Tahap 2 dan memenuhi syarat-syarat Suruhanjaya Tenaga.

 • Akta Bekalan Elektrik
 • Amalan Kesihatan & Keselamatan
 • Rekabentuk & Binaan Kabel (Sehingga 33kV)
 • Asas Cantuman & Tamatan
 • Punca & Analisa Kerosakan Kabel
 • Pengujian Kabel
 • Ujian Salutan dan Baik Pulih
 • Amalan Rentangan Kabel
 • Pemasangan Kabel 1 Teras
 • Amali Kupasan Kabel
 • Latihan Amali Tamatan Kabel
 • Latihan Amali Cantuman Terus ABC 33kV
 • Latihan Amali Cantuman Crossbonding
 • Penilaian Kekompetenan Teori, Amali dan Lisan


Permohonan adalah melalui borang yang boleh didapati disini.
Objective:


Target Participant:
Duration:
Language: Malay

RM 3.6K
PJE B0 (11kV) - Sepenuh Masa
Chargeman

6 Bulan

View Details

Overview:

Calon yang layak dan lulus program ini akan ditauliahkan oleh Suruhanjaya Tenaga Malaysia sebagai Orang Kompeten**; iaitu Pencantum Kabel Kategori PK3 (Sekatan 33kV). Perlu PK Tahap 2 dan memenuhi syarat-syarat Suruhanjaya Tenaga.

 • Akta Bekalan Elektrik
 • Amalan Kesihatan & Keselamatan
 • Rekabentuk & Binaan Kabel (Sehingga 33kV)
 • Asas Cantuman & Tamatan
 • Punca & Analisa Kerosakan Kabel
 • Pengujian Kabel
 • Ujian Salutan dan Baik Pulih
 • Amalan Rentangan Kabel
 • Pemasangan Kabel 1 Teras
 • Amali Kupasan Kabel
 • Latihan Amali Tamatan Kabel
 • Latihan Amali Cantuman Terus ABC 33kV
 • Latihan Amali Cantuman Crossbonding
 • Penilaian Kekompetenan Teori, Amali dan Lisan


Permohonan adalah melalui borang yang boleh didapati disini.
Objective:


Target Participant:
Duration:
Language: Malay

RM 3.6K
PJE A4 - Separuh Masa
Chargeman

1 year

View Details

Overview:

Calon yang layak dan lulus program ini akan ditauliahkan oleh Suruhanjaya Tenaga Malaysia sebagai Orang Kompeten**; iaitu Pencantum Kabel Kategori PK3 (Sekatan 33kV). Perlu PK Tahap 2 dan memenuhi syarat-syarat Suruhanjaya Tenaga.

 • Akta Bekalan Elektrik
 • Amalan Kesihatan & Keselamatan
 • Rekabentuk & Binaan Kabel (Sehingga 33kV)
 • Asas Cantuman & Tamatan
 • Punca & Analisa Kerosakan Kabel
 • Pengujian Kabel
 • Ujian Salutan dan Baik Pulih
 • Amalan Rentangan Kabel
 • Pemasangan Kabel 1 Teras
 • Amali Kupasan Kabel
 • Latihan Amali Tamatan Kabel
 • Latihan Amali Cantuman Terus ABC 33kV
 • Latihan Amali Cantuman Crossbonding
 • Penilaian Kekompetenan Teori, Amali dan Lisan


Permohonan adalah melalui borang yang boleh didapati disini.
Objective:


Target Participant:
Duration:
Language: Malay

Human Resource Minister - Training Provider Award 2007
Role Model Company 2013 for Electrical Training Programmes by Manpower Department (JTM)
Energy Industry Award: Training Institution Excellence 2011

TNB Integrated Learning Solution Sdn Bhd - ILSAS
Jalan IKRAM-UNITEN, Karung Berkunci 205,
43650 Bandar Baru Bangi, Selangor, MALAYSIA

T: (+6) 03-8922 7222 F: (+6) 03-8926 4437 E: infoilsas@tnb.com.my

© 2018 TNB ILSAS