RM 3.6K
Pencantum Kabel - Tahap 2

Pencantum Kabel - Tahap 2
Chargeman

Overview:

Calon yang layak dan lulus program ini akan ditauliahkan oleh Suruhanjaya Tenaga Malaysia sebagai Orang Kompeten**; iaitu Pencantum Kabel Kategori PK2 (Sekatan 11kV). Perlu PK Tahap 1 dan memenuhi syarat-syarat Suruhanjaya Tenaga.

 • Akta Bekalan Elektrik
 • Amalan Kesihatan & Keselamatan
 • Rekabentuk & Binaan Kabel (Sehingga 11kV)
 • Asas Cantuman & Tamatan
 • Punca & Analisa Kerosakan Kabel
 • Pengujian Kabel
 • Ujian Salutan dan Baik Pulih
 • Amalan Rentangan Kabel
 • Pemasangan Kabel 1 Teras
 • Latihan Amali Cantuman Terus
 • Latihan Amali Cantuman Peralihan
 • Latihan Amali Cantuman Crossbonding
 • Latihan Amali Tamatan Kabel
 • Penilaian Kekompetenan Teori, Amali dan Lisan


Permohonan adalah melalui borang yang boleh didapati disini.

Objective:
Request Form

Available Sessions
 • 12-11-2018 - 26-11-2018
Other Information
Prerequisites: KELAYAKAN ASAS PENCANTUM KABEL
 1. Warganegara Malaysia
 2. Umur tidak kurang daripada 20 tahun
 3. Tamat tingkatan lima sekolah bantuan penuh kerajaan
 4. Mempunyai pengalaman kerja tidak kurang daripada 3 tahun di dalam bidang mencantum, menyambung dan menamatkan kabel.  Pemohon dikehendaki mengemukakan buku log kerja harian sebagai bukti bagi tempoh tersebut semasa sesi temusoal.
 5. Boleh bertutur dan menulis dalam Bahasa Malaysia
KELAYAKAN TEKNIKAL PK 2 (11kV)

Memiliki syarat-syarat am di atas serta pemegang perakuan kekompetenan Pencantum Kabel dari kategori di bawah ini:
 1. Kategori PK1 tidak kurang daripada 1 tahun
Languages: Malay


Price

RM 10 070Related Course

RM 3.6K
Pencantum Kabel - Tahap 1
Chargeman

View Details

Overview:

Calon yang layak dan lulus program ini akan ditauliahkan oleh Suruhanjaya Tenaga Malaysia sebagai Orang Kompeten**; iaitu Pencantum Kabel Kategori PK2 (Sekatan 11kV). Perlu PK Tahap 1 dan memenuhi syarat-syarat Suruhanjaya Tenaga.

 • Akta Bekalan Elektrik
 • Amalan Kesihatan & Keselamatan
 • Rekabentuk & Binaan Kabel (Sehingga 11kV)
 • Asas Cantuman & Tamatan
 • Punca & Analisa Kerosakan Kabel
 • Pengujian Kabel
 • Ujian Salutan dan Baik Pulih
 • Amalan Rentangan Kabel
 • Pemasangan Kabel 1 Teras
 • Latihan Amali Cantuman Terus
 • Latihan Amali Cantuman Peralihan
 • Latihan Amali Cantuman Crossbonding
 • Latihan Amali Tamatan Kabel
 • Penilaian Kekompetenan Teori, Amali dan Lisan


Permohonan adalah melalui borang yang boleh didapati disini.
Objective:


Target Participant:
Duration:
Language: Malay

RM 3.6K
PJE B0 - Sepenuh Masa
Chargeman

6 months

View Details

Overview:

Calon yang layak dan lulus program ini akan ditauliahkan oleh Suruhanjaya Tenaga Malaysia sebagai Orang Kompeten**; iaitu Pencantum Kabel Kategori PK2 (Sekatan 11kV). Perlu PK Tahap 1 dan memenuhi syarat-syarat Suruhanjaya Tenaga.

 • Akta Bekalan Elektrik
 • Amalan Kesihatan & Keselamatan
 • Rekabentuk & Binaan Kabel (Sehingga 11kV)
 • Asas Cantuman & Tamatan
 • Punca & Analisa Kerosakan Kabel
 • Pengujian Kabel
 • Ujian Salutan dan Baik Pulih
 • Amalan Rentangan Kabel
 • Pemasangan Kabel 1 Teras
 • Latihan Amali Cantuman Terus
 • Latihan Amali Cantuman Peralihan
 • Latihan Amali Cantuman Crossbonding
 • Latihan Amali Tamatan Kabel
 • Penilaian Kekompetenan Teori, Amali dan Lisan


Permohonan adalah melalui borang yang boleh didapati disini.
Objective:


Target Participant:
Duration:
Language: Malay

RM 3.6K
Modul Talian Atas Voltan Rendah
Chargeman

10 days

View Details

Overview:

Calon yang layak dan lulus program ini akan ditauliahkan oleh Suruhanjaya Tenaga Malaysia sebagai Orang Kompeten**; iaitu Pencantum Kabel Kategori PK2 (Sekatan 11kV). Perlu PK Tahap 1 dan memenuhi syarat-syarat Suruhanjaya Tenaga.

 • Akta Bekalan Elektrik
 • Amalan Kesihatan & Keselamatan
 • Rekabentuk & Binaan Kabel (Sehingga 11kV)
 • Asas Cantuman & Tamatan
 • Punca & Analisa Kerosakan Kabel
 • Pengujian Kabel
 • Ujian Salutan dan Baik Pulih
 • Amalan Rentangan Kabel
 • Pemasangan Kabel 1 Teras
 • Latihan Amali Cantuman Terus
 • Latihan Amali Cantuman Peralihan
 • Latihan Amali Cantuman Crossbonding
 • Latihan Amali Tamatan Kabel
 • Penilaian Kekompetenan Teori, Amali dan Lisan


Permohonan adalah melalui borang yang boleh didapati disini.
Objective:


Target Participant:
Duration:
Language: Malay

Human Resource Minister - Training Provider Award 2007
Role Model Company 2013 for Electrical Training Programmes by Manpower Department (JTM)
Energy Industry Award: Training Institution Excellence 2011

TNB Integrated Learning Solution Sdn Bhd - ILSAS
Jalan IKRAM-UNITEN, Karung Berkunci 205,
43650 Bandar Baru Bangi, Selangor, MALAYSIA

T: (+6) 03-8922 7222 F: (+6) 03-8926 4437 E: infoilsas@tnb.com.my

© 2018 TNB ILSAS