RM 3.6K
Pencantum Kabel - Tahap 1

Pencantum Kabel - Tahap 1
Chargeman

Overview:

Calon yang layak dan lulus program ini akan ditauliahkan oleh Suruhanjaya Tenaga Malaysia sebagai Orang Kompeten**; iaitu Pencantum Kabel Kategori PK 1 (Sekatan 1kV). Perlu memenuhi syarat-syarat Suruhanjaya Tenaga.

 • Akta Bekalan Elektrik
 • Amalan Kesihatan & Keselamatan
 • Rekabentuk & Binaan Kabel Voltan Rendah
 • Asas Cantuman & Tamatan
 • Amalan Rentangan Kabel
 • Punca & Analisa Kerosakan Kabel
 • Pengujian Kabel
 • Penggunaan Alatan dan Senggaraan
 • Latihan Amali Kupasan Kabel
 • Latihan Pemasangan Kabel di Papan Pembahagian Voltan Rendah
 • Pematrian Kabel
 • Latihan Amali Tamatan Kabel
 • Latihan Amali Cantuman Terus XLPE
 • Amali Cantuman Peralihan OH-UG
 • Penilaian Kekompetenan Teori, Amali dan Lisan
Kursus akan dijalankan di ILSAS Cawangan Malim Nawar

Permohonan adalah melalui borang yang boleh didapati disini.

Objective:
Request Form

Available Sessions
 • 01-10-2018 - 16-10-2018
Other Information
Prerequisites: KELAYAKAN ASAS PENCANTUM KABEL
 1. Warganegara Malaysia
 2. Umur tidak kurang daripada 20 tahun
 3. Tamat tingkatan lima sekolah bantuan penuh kerajaan
 4. Mempunyai pengalaman kerja tidak kurang daripada 3 tahun di dalam bidang mencantum, menyambung dan menamatkan kabel.  Pemohon dikehendaki mengemukakan buku log kerja harian sebagai bukti bagi tempoh tersebut semasa sesi temusoal.
 5. Boleh bertutur dan menulis dalam Bahasa Malaysia

KELAYAKAN TEKNIKAL PENCANTUM KABEL 1 (PK1)
 1. Mempunyai pengalaman kerja tidak kurang daripada 3 tahun dalam bidang mencantum, menyambung dan menamatkan kabel
 2. Bekas atau kakitangan LLN / TNB / LLS / SESB / SECSO ( dengan surat sokongan, pengesahan kerja-kerja mencantum, menyambung dan menamatkan kabel)
 3. Pemegang Perakuan Kekompetenan Penjaga Jentera Elektrik AO dengan pengalaman kerja elektrik tidak kurang daripada 3 tahun atau pemegang perakuan PJE yang lebih tinggi dengan pengalaman kerja elektrik tidak kurang daripada 2 tahun.
Languages: Malay


Price

RM 6 996Related Course

RM 3.6K
Modul Penyegerakan Voltan Rendah
Chargeman

View Details

Overview:

Calon yang layak dan lulus program ini akan ditauliahkan oleh Suruhanjaya Tenaga Malaysia sebagai Orang Kompeten**; iaitu Pencantum Kabel Kategori PK 1 (Sekatan 1kV). Perlu memenuhi syarat-syarat Suruhanjaya Tenaga.

 • Akta Bekalan Elektrik
 • Amalan Kesihatan & Keselamatan
 • Rekabentuk & Binaan Kabel Voltan Rendah
 • Asas Cantuman & Tamatan
 • Amalan Rentangan Kabel
 • Punca & Analisa Kerosakan Kabel
 • Pengujian Kabel
 • Penggunaan Alatan dan Senggaraan
 • Latihan Amali Kupasan Kabel
 • Latihan Pemasangan Kabel di Papan Pembahagian Voltan Rendah
 • Pematrian Kabel
 • Latihan Amali Tamatan Kabel
 • Latihan Amali Cantuman Terus XLPE
 • Amali Cantuman Peralihan OH-UG
 • Penilaian Kekompetenan Teori, Amali dan Lisan
Kursus akan dijalankan di ILSAS Cawangan Malim Nawar

Permohonan adalah melalui borang yang boleh didapati disini.
Objective:


Target Participant:
Duration:
Language: Malay

RM 3.6K
Modul Talian Atas Voltan Rendah
Chargeman

10 days

View Details

Overview:

Calon yang layak dan lulus program ini akan ditauliahkan oleh Suruhanjaya Tenaga Malaysia sebagai Orang Kompeten**; iaitu Pencantum Kabel Kategori PK 1 (Sekatan 1kV). Perlu memenuhi syarat-syarat Suruhanjaya Tenaga.

 • Akta Bekalan Elektrik
 • Amalan Kesihatan & Keselamatan
 • Rekabentuk & Binaan Kabel Voltan Rendah
 • Asas Cantuman & Tamatan
 • Amalan Rentangan Kabel
 • Punca & Analisa Kerosakan Kabel
 • Pengujian Kabel
 • Penggunaan Alatan dan Senggaraan
 • Latihan Amali Kupasan Kabel
 • Latihan Pemasangan Kabel di Papan Pembahagian Voltan Rendah
 • Pematrian Kabel
 • Latihan Amali Tamatan Kabel
 • Latihan Amali Cantuman Terus XLPE
 • Amali Cantuman Peralihan OH-UG
 • Penilaian Kekompetenan Teori, Amali dan Lisan
Kursus akan dijalankan di ILSAS Cawangan Malim Nawar

Permohonan adalah melalui borang yang boleh didapati disini.
Objective:


Target Participant:
Duration:
Language: Malay

RM 3.6K
PJE B4
Chargeman

View Details

Overview:

Calon yang layak dan lulus program ini akan ditauliahkan oleh Suruhanjaya Tenaga Malaysia sebagai Orang Kompeten**; iaitu Pencantum Kabel Kategori PK 1 (Sekatan 1kV). Perlu memenuhi syarat-syarat Suruhanjaya Tenaga.

 • Akta Bekalan Elektrik
 • Amalan Kesihatan & Keselamatan
 • Rekabentuk & Binaan Kabel Voltan Rendah
 • Asas Cantuman & Tamatan
 • Amalan Rentangan Kabel
 • Punca & Analisa Kerosakan Kabel
 • Pengujian Kabel
 • Penggunaan Alatan dan Senggaraan
 • Latihan Amali Kupasan Kabel
 • Latihan Pemasangan Kabel di Papan Pembahagian Voltan Rendah
 • Pematrian Kabel
 • Latihan Amali Tamatan Kabel
 • Latihan Amali Cantuman Terus XLPE
 • Amali Cantuman Peralihan OH-UG
 • Penilaian Kekompetenan Teori, Amali dan Lisan
Kursus akan dijalankan di ILSAS Cawangan Malim Nawar

Permohonan adalah melalui borang yang boleh didapati disini.
Objective:


Target Participant:
Duration:
Language: Malay

Human Resource Minister - Training Provider Award 2007
Role Model Company 2013 for Electrical Training Programmes by Manpower Department (JTM)
Energy Industry Award: Training Institution Excellence 2011

TNB Integrated Learning Solution Sdn Bhd - ILSAS
Jalan IKRAM-UNITEN, Karung Berkunci 205,
43650 Bandar Baru Bangi, Selangor, MALAYSIA

T: (+6) 03-8922 7222 F: (+6) 03-8926 4437 E: infoilsas@tnb.com.my

© 2018 TNB ILSAS