RM 3.6K
PJE B4

PJE B4
Chargeman

Overview:

Calon yang layak dan lulus akan ditauliahkan oleh Suruhanjaya Tenaga Malaysia sebagai Orang Kompeten**; iaitu Penjaga Jentera Elektrik Kompeten Kategori B4.* Harga yang dipaparkan termasuk 6% GST

Permohonan perlu melalui bermohonan yang di download di sini -->klik di siniObjective:
Request Form

Available Sessions
  • 22-08-2016 - 27-01-2017
Other Information
Methodology: practical hands-on
Prerequisites: KELAYAKAN ASAS PENJAGA JENTERA ELEKTRIK
  1.  Warganegara Malaysia.
  2. Umur tidak kurang dari 20 tahun.
  3. Tamat tingkatan lima sekolah bantuan penuh kerajaan
  4. Mempunyai pengalaman kerja tidak kurang daripada 3 tahun di persekitaran di mana terdapat kelengkapan elektrik dan mengawal kelengkapan elektrik hidup. Pemohon dikehendaki mengemukakan buku log kerja harian sebagai bukti bagi tempoh tersebut semasa sesi temusoal.

KELAYAKAN TEKNIKAL  PENJAGA JENTERA
Memiliki syarat-syarat am serta pemegang perakuan kekompetenan Penjaga Jentera Elektrik dari salah satu kategori di bawah ini:
  • Kategori B1 tidak kurang daripada 1 tahun ( Memiliki pengalaman Penyegerakan Voltan Tinggi tidak kurang SATU (1) tahun)  atau
  • Kategori B0 tidak kurang daripada 2 tahun ( Memiliki pengalaman Talian Atas Voltan Tinggi tidak kurang SATU (1) tahun dan Penyegerakan Voltan Tinggi tidak kurang SATU (1) tahun)  
Target Participant: PJE B1 / PJE B0
Languages: Malay


Price

Upon RequestRelated Course

RM 3.6K
Modul Penyegerakan Voltan Tinggi
Chargeman

View Details

Overview:

Calon yang layak dan lulus akan ditauliahkan oleh Suruhanjaya Tenaga Malaysia sebagai Orang Kompeten**; iaitu Penjaga Jentera Elektrik Kompeten Kategori B4.* Harga yang dipaparkan termasuk 6% GST

Permohonan perlu melalui bermohonan yang di download di sini -->klik di sini


Objective:


Target Participant: PJE B1 / PJE B0
Duration:
Language: Malay

RM 3.6K
PJE B0 - Separuh Masa
Chargeman

1 year

View Details

Overview:

Calon yang layak dan lulus akan ditauliahkan oleh Suruhanjaya Tenaga Malaysia sebagai Orang Kompeten**; iaitu Penjaga Jentera Elektrik Kompeten Kategori B4.* Harga yang dipaparkan termasuk 6% GST

Permohonan perlu melalui bermohonan yang di download di sini -->klik di sini


Objective:


Target Participant: PJE B1 / PJE B0
Duration:
Language: Malay

RM 3.6K
PJE B4
Chargeman

View Details

Overview:

Calon yang layak dan lulus akan ditauliahkan oleh Suruhanjaya Tenaga Malaysia sebagai Orang Kompeten**; iaitu Penjaga Jentera Elektrik Kompeten Kategori B4.* Harga yang dipaparkan termasuk 6% GST

Permohonan perlu melalui bermohonan yang di download di sini -->klik di sini


Objective:


Target Participant: PJE B1 / PJE B0
Duration:
Language: Malay

Human Resource Minister - Training Provider Award 2007
Role Model Company 2013 for Electrical Training Programmes by Manpower Department (JTM)
Energy Industry Award: Training Institution Excellence 2011

TNB Integrated Learning Solution Sdn Bhd - ILSAS
Jalan IKRAM-UNITEN, Karung Berkunci 205,
43650 Bandar Baru Bangi, Selangor, MALAYSIA

T: (+6) 03-8922 7222 F: (+6) 03-8926 4437 E: infoilsas@tnb.com.my

© 2018 TNB ILSAS