RM 3.6K
PJE B0 - Sepenuh Masa

PJE B0 - Sepenuh Masa
Chargeman

Overview:

Calon yang layak dan lulus akan ditauliahkan oleh Suruhanjaya Tenaga Malaysia sebagai Orang Kompeten; iaitu Penjaga Jentera Elektrik Kompeten Kategori B0.

Permohonan adalah melalui borang yang boleh didapati disini.

Objective:


Duration: 6 months


Request Form

Available Sessions
  • 16-04-2018 - 26-10-2018
  • 07-05-2018 - 23-11-2018
Other Information
Prerequisites: KELAYAKAN ASAS PENJAGA JENTERA ELEKTRIK
 
  1. Warganegara Malaysia.
  2. Umur tidak kurang dari 20 tahun.
  3. Tamat tingkatan lima sekolah bantuan penuh kerajaan
  4. Mempunyai pengalaman kerja tidak kurang daripada 3 tahun di persekitaran di mana terdapat kelengkapan elektrik dan mengawal kelengkapan elektrik hidup. Pemohon dikehendaki mengemukakan buku log kerja harian sebagai bukti bagi tempoh tersebut semasa sesi temusoal.
  5. Boleh bertutur dan menulis dalam Bahasa Malaysia.

KELAYAKAN TEKNIKAL  PENJAGA JENTERA

Memiliki syarat-syarat am serta pemegang perakuan kekompetenan Penjaga Jentera Elektrik dari kategori di bawah ini:
  • Kategori A4 tidak kurang daripada 2 tahun. (Memiliki pengalaman Penyuisan Voltan Tinggi tidak kurang Dua (2) tahun)
Target Participant: PJE Kategori A4
Languages: Malay


Price

RM 20,670Related Course

RM 3.6K
PJE B0 - Separuh Masa
Chargeman

1 year

View Details

Overview:

Calon yang layak dan lulus akan ditauliahkan oleh Suruhanjaya Tenaga Malaysia sebagai Orang Kompeten; iaitu Penjaga Jentera Elektrik Kompeten Kategori B0.

Permohonan adalah melalui borang yang boleh didapati disini.
Objective:


Target Participant: PJE Kategori A4
Duration: 6 months
Language: Malay

RM 3.6K
PJE B0 - Separuh Masa
Chargeman

View Details

Overview:

Calon yang layak dan lulus akan ditauliahkan oleh Suruhanjaya Tenaga Malaysia sebagai Orang Kompeten; iaitu Penjaga Jentera Elektrik Kompeten Kategori B0.

Permohonan adalah melalui borang yang boleh didapati disini.
Objective:


Target Participant: PJE Kategori A4
Duration: 6 months
Language: Malay

RM 3.6K
Pencantum Kabel - Tahap 2
Chargeman

View Details

Overview:

Calon yang layak dan lulus akan ditauliahkan oleh Suruhanjaya Tenaga Malaysia sebagai Orang Kompeten; iaitu Penjaga Jentera Elektrik Kompeten Kategori B0.

Permohonan adalah melalui borang yang boleh didapati disini.
Objective:


Target Participant: PJE Kategori A4
Duration: 6 months
Language: Malay

Human Resource Minister - Training Provider Award 2007
Role Model Company 2013 for Electrical Training Programmes by Manpower Department (JTM)
Energy Industry Award: Training Institution Excellence 2011

TNB Integrated Learning Solution Sdn Bhd - ILSAS
Jalan IKRAM-UNITEN, Karung Berkunci 205,
43650 Bandar Baru Bangi, Selangor, MALAYSIA

T: (+6) 03-8922 7222 F: (+6) 03-8926 4437 E: infoilsas@tnb.com.my

© 2018 TNB ILSAS