RM 3.6K
STANDARD SAFETY OPERATING PROCEDURES – CP TNBD 1KV

STANDARD SAFETY OPERATING PROCEDURES – CP TNBD 1KV
Distribution

Overview:
 
Kursus ini dikhususkan bagi memberi pendedahan secara asas kepada bakal Orang Berkecekapan (CP) TNB Pembahagian dari pelbagai unit sebagai pendedahan dan persediaan mendapatkan perakuan CP 1kV. Secara asasnya ianya merangkumi teori dan amali bagi semua bidang dalam sistem Pembahagian TNB yang melibatkan sistem voltan rendah dari pencawang hingga pepasangan jangka di pengguna. Keperluan berkaitan kelengkapan perlindungan diri, penerimaan  permit menjalanakan kerja dan prosidur kerja adalah terkandung dalam kursus ini. Kajian kes kerja dan kemalangan melibatkan sistem voltan rendah akan dibentangkan dan dibincangkan bagi membolehkan bakal pemegang perakuan CP memahami dan mampu menghindar bahaya yang mungkin berlaku. Melalui kursus ini, peserta diterangkan dengan jelas mengenai had dan tanggungjawab mereka di antara pemegang  perakuan CP dan AP.  Budaya check & balance dapat diterapkan di dalam kerja seharian dan secaa langsung dapat mengurangkan berlakunya kemalangan elektrik.

Objective:
Apabila tamat kursus, para bakal Orang Berkecekapan (CP) akan mampu untuk :
 • Menyatakan bagaimana pengaliran bekalan elektrik pada sistem TNB dan bekalan diberikan ke pengguna.
 • Menyatakan zon voltan tinggi dan zon voltan rendah di premis dan pepasangan TNB dan peranan sebagai CP.
 • Menyatakan peraturan-peraturan keselamatan dan prosidur kerja di sistem voltan rendah serta peranan sebagai CP.
 • Menyatakan keperluan dan tanggungjawab yang perlu ada sebagai seorang CP.
 • Dilantik sebagai Orang Berkecekapan (CP) setelah lulus Ujian Teori, Lisan. 


Duration: 5


Request Form

Available Sessions

Upon Request


Other Information
Target Participant: TT05 & Eksekutif (elektrik)dan telah berkhidmat sekurang-kurangnya 4 bulan dari bahagian pembahagian TNB
Languages: English, Malay


Price

RM RM5000Related Course

RM 3.6K
KERJA TALIAN HIDUP VOLTAN RENDAH EKSEKUTIF PENYELIA
Distribution

1

View Details

Overview:
 
Kursus ini dikhususkan bagi memberi pendedahan secara asas kepada bakal Orang Berkecekapan (CP) TNB Pembahagian dari pelbagai unit sebagai pendedahan dan persediaan mendapatkan perakuan CP 1kV. Secara asasnya ianya merangkumi teori dan amali bagi semua bidang dalam sistem Pembahagian TNB yang melibatkan sistem voltan rendah dari pencawang hingga pepasangan jangka di pengguna. Keperluan berkaitan kelengkapan perlindungan diri, penerimaan  permit menjalanakan kerja dan prosidur kerja adalah terkandung dalam kursus ini. Kajian kes kerja dan kemalangan melibatkan sistem voltan rendah akan dibentangkan dan dibincangkan bagi membolehkan bakal pemegang perakuan CP memahami dan mampu menghindar bahaya yang mungkin berlaku. Melalui kursus ini, peserta diterangkan dengan jelas mengenai had dan tanggungjawab mereka di antara pemegang  perakuan CP dan AP.  Budaya check & balance dapat diterapkan di dalam kerja seharian dan secaa langsung dapat mengurangkan berlakunya kemalangan elektrik.
Objective:
Apabila tamat kursus, para bakal Orang Berkecekapan (CP) akan mampu untuk :

 • Menyatakan bagaimana pengaliran bekalan elektrik pada sistem TNB dan bekalan diberikan ke pengguna.
 • Menyatakan zon voltan tinggi dan zon voltan rendah di premis dan pepasangan TNB dan peranan sebagai CP.
 • Menyatakan peraturan-peraturan keselamatan dan prosidur kerja di sistem voltan rendah serta peranan sebagai CP.
 • Menyatakan keperluan dan tanggungjawab yang perlu ada sebagai seorang CP.
 • Dilantik sebagai Orang Berkecekapan (CP) setelah lulus Ujian Teori, Lisan. 


Target Participant: TT05 & Eksekutif (elektrik)dan telah berkhidmat sekurang-kurangnya 4 bulan dari bahagian pembahagian TNB
Duration: 5
Language: English, Malay

RM 3.6K
ULANGKAJI AMALAN PENCANTUM KABEL 11kV 11kV JOINTING PRACTICES (REFRESHER)
Distribution

2

View Details

Overview:
 
Kursus ini dikhususkan bagi memberi pendedahan secara asas kepada bakal Orang Berkecekapan (CP) TNB Pembahagian dari pelbagai unit sebagai pendedahan dan persediaan mendapatkan perakuan CP 1kV. Secara asasnya ianya merangkumi teori dan amali bagi semua bidang dalam sistem Pembahagian TNB yang melibatkan sistem voltan rendah dari pencawang hingga pepasangan jangka di pengguna. Keperluan berkaitan kelengkapan perlindungan diri, penerimaan  permit menjalanakan kerja dan prosidur kerja adalah terkandung dalam kursus ini. Kajian kes kerja dan kemalangan melibatkan sistem voltan rendah akan dibentangkan dan dibincangkan bagi membolehkan bakal pemegang perakuan CP memahami dan mampu menghindar bahaya yang mungkin berlaku. Melalui kursus ini, peserta diterangkan dengan jelas mengenai had dan tanggungjawab mereka di antara pemegang  perakuan CP dan AP.  Budaya check & balance dapat diterapkan di dalam kerja seharian dan secaa langsung dapat mengurangkan berlakunya kemalangan elektrik.
Objective:
Apabila tamat kursus, para bakal Orang Berkecekapan (CP) akan mampu untuk :

 • Menyatakan bagaimana pengaliran bekalan elektrik pada sistem TNB dan bekalan diberikan ke pengguna.
 • Menyatakan zon voltan tinggi dan zon voltan rendah di premis dan pepasangan TNB dan peranan sebagai CP.
 • Menyatakan peraturan-peraturan keselamatan dan prosidur kerja di sistem voltan rendah serta peranan sebagai CP.
 • Menyatakan keperluan dan tanggungjawab yang perlu ada sebagai seorang CP.
 • Dilantik sebagai Orang Berkecekapan (CP) setelah lulus Ujian Teori, Lisan. 


Target Participant: TT05 & Eksekutif (elektrik)dan telah berkhidmat sekurang-kurangnya 4 bulan dari bahagian pembahagian TNB
Duration: 5
Language: English, Malay

RM 3.6K
POWER QUALITY FOR OPERATION & MAINTENANCE EXECUTIVES
Distribution

3

View Details

Overview:
 
Kursus ini dikhususkan bagi memberi pendedahan secara asas kepada bakal Orang Berkecekapan (CP) TNB Pembahagian dari pelbagai unit sebagai pendedahan dan persediaan mendapatkan perakuan CP 1kV. Secara asasnya ianya merangkumi teori dan amali bagi semua bidang dalam sistem Pembahagian TNB yang melibatkan sistem voltan rendah dari pencawang hingga pepasangan jangka di pengguna. Keperluan berkaitan kelengkapan perlindungan diri, penerimaan  permit menjalanakan kerja dan prosidur kerja adalah terkandung dalam kursus ini. Kajian kes kerja dan kemalangan melibatkan sistem voltan rendah akan dibentangkan dan dibincangkan bagi membolehkan bakal pemegang perakuan CP memahami dan mampu menghindar bahaya yang mungkin berlaku. Melalui kursus ini, peserta diterangkan dengan jelas mengenai had dan tanggungjawab mereka di antara pemegang  perakuan CP dan AP.  Budaya check & balance dapat diterapkan di dalam kerja seharian dan secaa langsung dapat mengurangkan berlakunya kemalangan elektrik.
Objective:
Apabila tamat kursus, para bakal Orang Berkecekapan (CP) akan mampu untuk :

 • Menyatakan bagaimana pengaliran bekalan elektrik pada sistem TNB dan bekalan diberikan ke pengguna.
 • Menyatakan zon voltan tinggi dan zon voltan rendah di premis dan pepasangan TNB dan peranan sebagai CP.
 • Menyatakan peraturan-peraturan keselamatan dan prosidur kerja di sistem voltan rendah serta peranan sebagai CP.
 • Menyatakan keperluan dan tanggungjawab yang perlu ada sebagai seorang CP.
 • Dilantik sebagai Orang Berkecekapan (CP) setelah lulus Ujian Teori, Lisan. 


Target Participant: TT05 & Eksekutif (elektrik)dan telah berkhidmat sekurang-kurangnya 4 bulan dari bahagian pembahagian TNB
Duration: 5
Language: English, Malay

Human Resource Minister - Training Provider Award 2007
Role Model Company 2013 for Electrical Training Programmes by Manpower Department (JTM)
Energy Industry Award: Training Institution Excellence 2011

TNB Integrated Learning Solution Sdn Bhd - ILSAS
Jalan IKRAM-UNITEN, Karung Berkunci 205,
43650 Bandar Baru Bangi, Selangor, MALAYSIA

T: (+6) 03-8922 7222 F: (+6) 03-8926 4437 E: infoilsas@tnb.com.my

© 2018 TNB ILSAS