RM 3.6K
STANDARD SAFETY OPERATING PROCEDURES – AP TNBD 1KV

STANDARD SAFETY OPERATING PROCEDURES – AP TNBD 1KV
Distribution

Overview:
Kursus ini dikhususkan bagi memberi pendedahan secara asas kepada bakal Authorised Person (AP) TNB Pembahagian dari pelbagai unit sebagai pendedahan dan persediaan mendapatkan perakuan AP 1kV. Secara asasnya ianya merangkumi teori dan amali bagi semua bidang dalam sistem Pembahagian TNB yang melibatkan sistem voltan rendah dari pencawang hingga pepasangan jangka di pengguna. Keperluan berkaitan kelengkapan perlindungan diri, permit kerja dan prosidur kerja adalah terkandung dalam kursus ini. Kajian kes kerja dan kemalangan melibatkan sistem voltan rendah akan dibentangkan dan dibincangkan bagi membolehkan bakal pemegang perakuan AP memahami dan mampu menghindar bahaya yang mungkin. 

Objective:
Apabila tamat kursus, para bakal Orang Berkebenaran (AP) akan mampu untuk :
 • Menyatakan bagaimana pengaliran bekalan elektrik pada sistem TNB dan bekalan diberikan ke pengguna.
 • Menyatakan zon voltan tinggi dan zon voltan rendah di premis dan pepasangan TNB dan peranan sebagai AP.
 • Menyatakan peraturan-peraturan keselamatan dan prosidur kerja di sistem voltan rendah serta peranan sebagai AP.
 • Menyatakan keperluan dan tanggungjawab yang perlu ada sebagai seorang AP.
 • Dilantik sebagai Orang Berkebenaran (AP) setelah lulus Ujian Teori, Lisan & Amali. 


Duration: 5


Request Form

Available Sessions

Upon Request


Other Information
Target Participant: Anggota kerja Competence Person (CP) dari Bahagian Pembahagian TNB
Languages: English, Malay


Price

Upon RequestRelated Course

RM 3.6K
PEMASANGAN & PENYELENGGARAAN ALATUBAH SETAKAT 33KV
Distribution

5

View Details

Overview:
Kursus ini dikhususkan bagi memberi pendedahan secara asas kepada bakal Authorised Person (AP) TNB Pembahagian dari pelbagai unit sebagai pendedahan dan persediaan mendapatkan perakuan AP 1kV. Secara asasnya ianya merangkumi teori dan amali bagi semua bidang dalam sistem Pembahagian TNB yang melibatkan sistem voltan rendah dari pencawang hingga pepasangan jangka di pengguna. Keperluan berkaitan kelengkapan perlindungan diri, permit kerja dan prosidur kerja adalah terkandung dalam kursus ini. Kajian kes kerja dan kemalangan melibatkan sistem voltan rendah akan dibentangkan dan dibincangkan bagi membolehkan bakal pemegang perakuan AP memahami dan mampu menghindar bahaya yang mungkin. 
Objective:
Apabila tamat kursus, para bakal Orang Berkebenaran (AP) akan mampu untuk :

 • Menyatakan bagaimana pengaliran bekalan elektrik pada sistem TNB dan bekalan diberikan ke pengguna.
 • Menyatakan zon voltan tinggi dan zon voltan rendah di premis dan pepasangan TNB dan peranan sebagai AP.
 • Menyatakan peraturan-peraturan keselamatan dan prosidur kerja di sistem voltan rendah serta peranan sebagai AP.
 • Menyatakan keperluan dan tanggungjawab yang perlu ada sebagai seorang AP.
 • Dilantik sebagai Orang Berkebenaran (AP) setelah lulus Ujian Teori, Lisan & Amali. 


Target Participant: Anggota kerja Competence Person (CP) dari Bahagian Pembahagian TNB
Duration: 5
Language: English, Malay

RM 3.6K
REFRESHER ORANG BERKEBENARAN 1KV(AP 1KV)
Distribution

3

View Details

Overview:
Kursus ini dikhususkan bagi memberi pendedahan secara asas kepada bakal Authorised Person (AP) TNB Pembahagian dari pelbagai unit sebagai pendedahan dan persediaan mendapatkan perakuan AP 1kV. Secara asasnya ianya merangkumi teori dan amali bagi semua bidang dalam sistem Pembahagian TNB yang melibatkan sistem voltan rendah dari pencawang hingga pepasangan jangka di pengguna. Keperluan berkaitan kelengkapan perlindungan diri, permit kerja dan prosidur kerja adalah terkandung dalam kursus ini. Kajian kes kerja dan kemalangan melibatkan sistem voltan rendah akan dibentangkan dan dibincangkan bagi membolehkan bakal pemegang perakuan AP memahami dan mampu menghindar bahaya yang mungkin. 
Objective:
Apabila tamat kursus, para bakal Orang Berkebenaran (AP) akan mampu untuk :

 • Menyatakan bagaimana pengaliran bekalan elektrik pada sistem TNB dan bekalan diberikan ke pengguna.
 • Menyatakan zon voltan tinggi dan zon voltan rendah di premis dan pepasangan TNB dan peranan sebagai AP.
 • Menyatakan peraturan-peraturan keselamatan dan prosidur kerja di sistem voltan rendah serta peranan sebagai AP.
 • Menyatakan keperluan dan tanggungjawab yang perlu ada sebagai seorang AP.
 • Dilantik sebagai Orang Berkebenaran (AP) setelah lulus Ujian Teori, Lisan & Amali. 


Target Participant: Anggota kerja Competence Person (CP) dari Bahagian Pembahagian TNB
Duration: 5
Language: English, Malay

RM 3.6K
PEMASANGAN DAN PENGUJIAN METER OPC
Distribution

3

View Details

Overview:
Kursus ini dikhususkan bagi memberi pendedahan secara asas kepada bakal Authorised Person (AP) TNB Pembahagian dari pelbagai unit sebagai pendedahan dan persediaan mendapatkan perakuan AP 1kV. Secara asasnya ianya merangkumi teori dan amali bagi semua bidang dalam sistem Pembahagian TNB yang melibatkan sistem voltan rendah dari pencawang hingga pepasangan jangka di pengguna. Keperluan berkaitan kelengkapan perlindungan diri, permit kerja dan prosidur kerja adalah terkandung dalam kursus ini. Kajian kes kerja dan kemalangan melibatkan sistem voltan rendah akan dibentangkan dan dibincangkan bagi membolehkan bakal pemegang perakuan AP memahami dan mampu menghindar bahaya yang mungkin. 
Objective:
Apabila tamat kursus, para bakal Orang Berkebenaran (AP) akan mampu untuk :

 • Menyatakan bagaimana pengaliran bekalan elektrik pada sistem TNB dan bekalan diberikan ke pengguna.
 • Menyatakan zon voltan tinggi dan zon voltan rendah di premis dan pepasangan TNB dan peranan sebagai AP.
 • Menyatakan peraturan-peraturan keselamatan dan prosidur kerja di sistem voltan rendah serta peranan sebagai AP.
 • Menyatakan keperluan dan tanggungjawab yang perlu ada sebagai seorang AP.
 • Dilantik sebagai Orang Berkebenaran (AP) setelah lulus Ujian Teori, Lisan & Amali. 


Target Participant: Anggota kerja Competence Person (CP) dari Bahagian Pembahagian TNB
Duration: 5
Language: English, Malay

Human Resource Minister - Training Provider Award 2007
Role Model Company 2013 for Electrical Training Programmes by Manpower Department (JTM)
Energy Industry Award: Training Institution Excellence 2011

TNB Integrated Learning Solution Sdn Bhd - ILSAS
Jalan IKRAM-UNITEN, Karung Berkunci 205,
43650 Bandar Baru Bangi, Selangor, MALAYSIA

T: (+6) 03-8922 7222 F: (+6) 03-8926 4437 E: infoilsas@tnb.com.my

© 2018 TNB ILSAS