RM 3.6K
REFRESHER ORANG BERKEBENARAN 1KV(AP 1KV)

REFRESHER ORANG BERKEBENARAN 1KV(AP 1KV)
Distribution

Overview:

Kursus ulangkaji ini dirangka khusus bagi memantapkan kemahiran Orang Berkebenaran 1kV yang bertugas di stesen sama ada secara amali ataupun teori. Penekanan kursus lebih kepada aspek-aspek kemahiran kerja dan analisa kajian kes di stesen yang boleh meningkatkan tahap kompetensi anggota kerja terbabit.

 

Kajian kes meliputi topik Kabel Bertebat Di Udara (ABC), aksesori talian atas seperti lampu jalan, Papan Pembahagian Voltan Rendah (PPVR), perjangkaan, Main Switch Board (MSB), sistem pembumian PPVR, Kelengkapan Perlindungan Diri (KPD) dan peralatan kerja. Penekanan kursus juga terarah kepada prosedur keselamatan dan juga pendedahan berkaitan Penguatkuasaan Kad Kuning serta Kad Merah di tapak kerja. Objective:
Setelah tamat kursus ini, peserta-peserta akan dapat:
 • Mengulangkaji cara-cara penggunaan peralatan pengujian yang piawai.
 • Mengaplikasikan kaedah pengurusan Hazard, HIRADC, USB & USC berkaitan TNB yang berkesan ketika perlaksanaan kerja seharian.
 • Meningkatkan pengetahuan teori dan kemahiran kerja sehingga dapat menjadi anggota kerja yang kompeten melalui kajian-kajian kes berkaitan kerja-kerja di Talian Atas, Kabel Bawah Tanah dan Pencawang.


Duration: 3


Request Form

Available Sessions

Upon Request


Other Information
Target Participant: TT07-TT08
Languages: English, Malay


Price

RM RM2100Related Course

RM 3.6K
SUBSTATION OPERATION 11KV
Distribution

5

View Details

Overview:

Kursus ulangkaji ini dirangka khusus bagi memantapkan kemahiran Orang Berkebenaran 1kV yang bertugas di stesen sama ada secara amali ataupun teori. Penekanan kursus lebih kepada aspek-aspek kemahiran kerja dan analisa kajian kes di stesen yang boleh meningkatkan tahap kompetensi anggota kerja terbabit.

 

Kajian kes meliputi topik Kabel Bertebat Di Udara (ABC), aksesori talian atas seperti lampu jalan, Papan Pembahagian Voltan Rendah (PPVR), perjangkaan, Main Switch Board (MSB), sistem pembumian PPVR, Kelengkapan Perlindungan Diri (KPD) dan peralatan kerja. Penekanan kursus juga terarah kepada prosedur keselamatan dan juga pendedahan berkaitan Penguatkuasaan Kad Kuning serta Kad Merah di tapak kerja. 


Objective:
Setelah tamat kursus ini, peserta-peserta akan dapat:
 • Mengulangkaji cara-cara penggunaan peralatan pengujian yang piawai.
 • Mengaplikasikan kaedah pengurusan Hazard, HIRADC, USB & USC berkaitan TNB yang berkesan ketika perlaksanaan kerja seharian.
 • Meningkatkan pengetahuan teori dan kemahiran kerja sehingga dapat menjadi anggota kerja yang kompeten melalui kajian-kajian kes berkaitan kerja-kerja di Talian Atas, Kabel Bawah Tanah dan Pencawang.


Target Participant: TT07-TT08
Duration: 3
Language: English, Malay

RM 3.6K
REFRESHER ORANG BERKEBENARAN 1KV(AP 1KV)
Distribution

3

View Details

Overview:

Kursus ulangkaji ini dirangka khusus bagi memantapkan kemahiran Orang Berkebenaran 1kV yang bertugas di stesen sama ada secara amali ataupun teori. Penekanan kursus lebih kepada aspek-aspek kemahiran kerja dan analisa kajian kes di stesen yang boleh meningkatkan tahap kompetensi anggota kerja terbabit.

 

Kajian kes meliputi topik Kabel Bertebat Di Udara (ABC), aksesori talian atas seperti lampu jalan, Papan Pembahagian Voltan Rendah (PPVR), perjangkaan, Main Switch Board (MSB), sistem pembumian PPVR, Kelengkapan Perlindungan Diri (KPD) dan peralatan kerja. Penekanan kursus juga terarah kepada prosedur keselamatan dan juga pendedahan berkaitan Penguatkuasaan Kad Kuning serta Kad Merah di tapak kerja. 


Objective:
Setelah tamat kursus ini, peserta-peserta akan dapat:
 • Mengulangkaji cara-cara penggunaan peralatan pengujian yang piawai.
 • Mengaplikasikan kaedah pengurusan Hazard, HIRADC, USB & USC berkaitan TNB yang berkesan ketika perlaksanaan kerja seharian.
 • Meningkatkan pengetahuan teori dan kemahiran kerja sehingga dapat menjadi anggota kerja yang kompeten melalui kajian-kajian kes berkaitan kerja-kerja di Talian Atas, Kabel Bawah Tanah dan Pencawang.


Target Participant: TT07-TT08
Duration: 3
Language: English, Malay

RM 3.6K
STANDARD SAFETY OPERATING PROCEDURES – CP TNBD 1KV
Distribution

5

View Details

Overview:

Kursus ulangkaji ini dirangka khusus bagi memantapkan kemahiran Orang Berkebenaran 1kV yang bertugas di stesen sama ada secara amali ataupun teori. Penekanan kursus lebih kepada aspek-aspek kemahiran kerja dan analisa kajian kes di stesen yang boleh meningkatkan tahap kompetensi anggota kerja terbabit.

 

Kajian kes meliputi topik Kabel Bertebat Di Udara (ABC), aksesori talian atas seperti lampu jalan, Papan Pembahagian Voltan Rendah (PPVR), perjangkaan, Main Switch Board (MSB), sistem pembumian PPVR, Kelengkapan Perlindungan Diri (KPD) dan peralatan kerja. Penekanan kursus juga terarah kepada prosedur keselamatan dan juga pendedahan berkaitan Penguatkuasaan Kad Kuning serta Kad Merah di tapak kerja. 


Objective:
Setelah tamat kursus ini, peserta-peserta akan dapat:
 • Mengulangkaji cara-cara penggunaan peralatan pengujian yang piawai.
 • Mengaplikasikan kaedah pengurusan Hazard, HIRADC, USB & USC berkaitan TNB yang berkesan ketika perlaksanaan kerja seharian.
 • Meningkatkan pengetahuan teori dan kemahiran kerja sehingga dapat menjadi anggota kerja yang kompeten melalui kajian-kajian kes berkaitan kerja-kerja di Talian Atas, Kabel Bawah Tanah dan Pencawang.


Target Participant: TT07-TT08
Duration: 3
Language: English, Malay

Human Resource Minister - Training Provider Award 2007
Role Model Company 2013 for Electrical Training Programmes by Manpower Department (JTM)
Energy Industry Award: Training Institution Excellence 2011

TNB Integrated Learning Solution Sdn Bhd - ILSAS
Jalan IKRAM-UNITEN, Karung Berkunci 205,
43650 Bandar Baru Bangi, Selangor, MALAYSIA

T: (+6) 03-8922 7222 F: (+6) 03-8926 4437 E: infoilsas@tnb.com.my

© 2018 TNB ILSAS