RM 3.6K
KENDALIAN AP 1KV

KENDALIAN AP 1KV
Distribution

Overview:
Kursus ini dirangka sebagai persediaan kepada pekerja-pekerja TNB yang terlibat dalam kerja-kerja pembinaan dan senggaraan sistem voltan rendah pembahagian yang bakal menduduki ujian sebagai Orang Berkecekapan (Competent Person) dan Orang Berkebenaran (Authorised Person) setakat voltan 1kV. Kursus ini juga boleh dijadikan sebagai ulangkaji kepada pekerja-pekerja yang telah memiliki CP/AP setakat 1kV.
 
Kursus ini memberi penerangan kepada pengenalan pencawang pembahagian, papan pembahagian voltan rendah, kabel voltan rendah, spesifikasi kabel bertebat voltan rendah, sesalur bekalan & kaki lima, fius di tiang, pengenalan & kendalian papan suis utama serta perjangkaan arus penuh dan perjangkaan alatubah arus. Penekanan kursus juga terarah kepada aspek-aspek pengendalian papan pembahagian dan fius di tiang mengikut langkah-langkah yang ditetapkan dalam prosedur keselamatan.

Objective:
Setelah tamat kursus ini, peserta-peserta akan dapat:
 • Mengendalikan peti pembahagian mengikut prosedur keselamatan yang ditetapkan
 • Mengendalikan fius di tiang mengikut prosedur keselamatan yang ditetapkan
 • Mengenalpasti jenis-jenis pengujian sebelum mulatugas jangka kuasa besar
 • Mengenalpasti papan suis utama


Duration: 5


Request Form

Available Sessions

Upon Request


Other Information
Target Participant: TT05-TT09 (belum memiliki sijil CP/AP 1kV
Languages: English, Malay


Price

RM RM3750Related Course

RM 3.6K
DISTRIBUTION PROTECTION FOR SYSTEM OPERATION (NON-EXEC)
Distribution

4

View Details

Overview:
Kursus ini dirangka sebagai persediaan kepada pekerja-pekerja TNB yang terlibat dalam kerja-kerja pembinaan dan senggaraan sistem voltan rendah pembahagian yang bakal menduduki ujian sebagai Orang Berkecekapan (Competent Person) dan Orang Berkebenaran (Authorised Person) setakat voltan 1kV. Kursus ini juga boleh dijadikan sebagai ulangkaji kepada pekerja-pekerja yang telah memiliki CP/AP setakat 1kV.
 
Kursus ini memberi penerangan kepada pengenalan pencawang pembahagian, papan pembahagian voltan rendah, kabel voltan rendah, spesifikasi kabel bertebat voltan rendah, sesalur bekalan & kaki lima, fius di tiang, pengenalan & kendalian papan suis utama serta perjangkaan arus penuh dan perjangkaan alatubah arus. Penekanan kursus juga terarah kepada aspek-aspek pengendalian papan pembahagian dan fius di tiang mengikut langkah-langkah yang ditetapkan dalam prosedur keselamatan.
Objective:
Setelah tamat kursus ini, peserta-peserta akan dapat:

 • Mengendalikan peti pembahagian mengikut prosedur keselamatan yang ditetapkan
 • Mengendalikan fius di tiang mengikut prosedur keselamatan yang ditetapkan
 • Mengenalpasti jenis-jenis pengujian sebelum mulatugas jangka kuasa besar
 • Mengenalpasti papan suis utama


Target Participant: TT05-TT09 (belum memiliki sijil CP/AP 1kV
Duration: 5
Language: English, Malay

RM 3.6K
SHEATH FAULT LOCATION
Distribution

2

View Details

Overview:
Kursus ini dirangka sebagai persediaan kepada pekerja-pekerja TNB yang terlibat dalam kerja-kerja pembinaan dan senggaraan sistem voltan rendah pembahagian yang bakal menduduki ujian sebagai Orang Berkecekapan (Competent Person) dan Orang Berkebenaran (Authorised Person) setakat voltan 1kV. Kursus ini juga boleh dijadikan sebagai ulangkaji kepada pekerja-pekerja yang telah memiliki CP/AP setakat 1kV.
 
Kursus ini memberi penerangan kepada pengenalan pencawang pembahagian, papan pembahagian voltan rendah, kabel voltan rendah, spesifikasi kabel bertebat voltan rendah, sesalur bekalan & kaki lima, fius di tiang, pengenalan & kendalian papan suis utama serta perjangkaan arus penuh dan perjangkaan alatubah arus. Penekanan kursus juga terarah kepada aspek-aspek pengendalian papan pembahagian dan fius di tiang mengikut langkah-langkah yang ditetapkan dalam prosedur keselamatan.
Objective:
Setelah tamat kursus ini, peserta-peserta akan dapat:

 • Mengendalikan peti pembahagian mengikut prosedur keselamatan yang ditetapkan
 • Mengendalikan fius di tiang mengikut prosedur keselamatan yang ditetapkan
 • Mengenalpasti jenis-jenis pengujian sebelum mulatugas jangka kuasa besar
 • Mengenalpasti papan suis utama


Target Participant: TT05-TT09 (belum memiliki sijil CP/AP 1kV
Duration: 5
Language: English, Malay

RM 3.6K
INTRODUCTION TO POWER QUALITY (FOR EXEC)
Distribution

2

View Details

Overview:
Kursus ini dirangka sebagai persediaan kepada pekerja-pekerja TNB yang terlibat dalam kerja-kerja pembinaan dan senggaraan sistem voltan rendah pembahagian yang bakal menduduki ujian sebagai Orang Berkecekapan (Competent Person) dan Orang Berkebenaran (Authorised Person) setakat voltan 1kV. Kursus ini juga boleh dijadikan sebagai ulangkaji kepada pekerja-pekerja yang telah memiliki CP/AP setakat 1kV.
 
Kursus ini memberi penerangan kepada pengenalan pencawang pembahagian, papan pembahagian voltan rendah, kabel voltan rendah, spesifikasi kabel bertebat voltan rendah, sesalur bekalan & kaki lima, fius di tiang, pengenalan & kendalian papan suis utama serta perjangkaan arus penuh dan perjangkaan alatubah arus. Penekanan kursus juga terarah kepada aspek-aspek pengendalian papan pembahagian dan fius di tiang mengikut langkah-langkah yang ditetapkan dalam prosedur keselamatan.
Objective:
Setelah tamat kursus ini, peserta-peserta akan dapat:

 • Mengendalikan peti pembahagian mengikut prosedur keselamatan yang ditetapkan
 • Mengendalikan fius di tiang mengikut prosedur keselamatan yang ditetapkan
 • Mengenalpasti jenis-jenis pengujian sebelum mulatugas jangka kuasa besar
 • Mengenalpasti papan suis utama


Target Participant: TT05-TT09 (belum memiliki sijil CP/AP 1kV
Duration: 5
Language: English, Malay

Human Resource Minister - Training Provider Award 2007
Role Model Company 2013 for Electrical Training Programmes by Manpower Department (JTM)
Energy Industry Award: Training Institution Excellence 2011

TNB Integrated Learning Solution Sdn Bhd - ILSAS
Jalan IKRAM-UNITEN, Karung Berkunci 205,
43650 Bandar Baru Bangi, Selangor, MALAYSIA

T: (+6) 03-8922 7222 F: (+6) 03-8926 4437 E: infoilsas@tnb.com.my

© 2018 TNB ILSAS