RM 3.6K
TALIAN ATAS VOLTAN RENDAH UNTUK EKSEKUTIF

TALIAN ATAS VOLTAN RENDAH UNTUK EKSEKUTIF
Distribution

Overview:
Kursus ini merangkumi sistem talian atas voltan rendah tidak bertebat dan bertebat (ABC) yang melibatkan komponen-komponen seperti  tiang untuk menyokong pengalir serta pemasangan umbang bagi memastikan kestabilan binaan talian tersebut, disamping itu pelbagai pepasangan lain seperti fius di tiang, lampu awam, sesalur bekalan dan kakilima yang merupakan sebahagian dari binaan talian atas.
 
Bagi memastikan bekalan elektrik terjamin kualitinya, berdaya harap serta mempunyai ciri-ciri keselamatan, rekabentuk sistem, spesifikasi binaan talian atas serta keperluan peraturan yang telah ditetapkan perlu diambilkira dan digunapakai didalam menentukan penggunaan komponen ketika membuat perancangan untuk pembinaan talian tersebut.
 
Bagi menjamin keselamatan pekerja ketika melaksanakan kerja-kerja  binaan dan senggaraan talian atas voltan rendah,  jurutera/eksekutif perlu memastikan semua  peraturan keselamatan dipraktikkan dan diamalkan.

Objective:
Setelah tamat kursus ini, peserta-peserta akan dapat:
 • Menerangkan aspek-aspek teknikal dan spesifikasi talian atas voltan rendah tidak bertebat dan kabel bertebat diudara.
 • Mengurus perlaksanaan senggaraan sistem talian atas VR dan lampu jalan.
 • Menerapkan peraturan-peraturan keselamatan dalam kerja harian


Duration: 5


Request Form

Available Sessions

Upon Request


Other Information
Target Participant: Jurutera/Eksekutif TNB
Languages: English, Malay


Price

RM RM3250Related Course

RM 3.6K
ULANGKAJI KERJA TALIAN HIDUP VOLTAN RENDAH
Distribution

2

View Details

Overview:
Kursus ini merangkumi sistem talian atas voltan rendah tidak bertebat dan bertebat (ABC) yang melibatkan komponen-komponen seperti  tiang untuk menyokong pengalir serta pemasangan umbang bagi memastikan kestabilan binaan talian tersebut, disamping itu pelbagai pepasangan lain seperti fius di tiang, lampu awam, sesalur bekalan dan kakilima yang merupakan sebahagian dari binaan talian atas.
 
Bagi memastikan bekalan elektrik terjamin kualitinya, berdaya harap serta mempunyai ciri-ciri keselamatan, rekabentuk sistem, spesifikasi binaan talian atas serta keperluan peraturan yang telah ditetapkan perlu diambilkira dan digunapakai didalam menentukan penggunaan komponen ketika membuat perancangan untuk pembinaan talian tersebut.
 
Bagi menjamin keselamatan pekerja ketika melaksanakan kerja-kerja  binaan dan senggaraan talian atas voltan rendah,  jurutera/eksekutif perlu memastikan semua  peraturan keselamatan dipraktikkan dan diamalkan.
Objective:
Setelah tamat kursus ini, peserta-peserta akan dapat:

 • Menerangkan aspek-aspek teknikal dan spesifikasi talian atas voltan rendah tidak bertebat dan kabel bertebat diudara.
 • Mengurus perlaksanaan senggaraan sistem talian atas VR dan lampu jalan.
 • Menerapkan peraturan-peraturan keselamatan dalam kerja harian


Target Participant: Jurutera/Eksekutif TNB
Duration: 5
Language: English, Malay

RM 3.6K
PEMASANGAN & PENYELENGGARAAN ALATUBAH SETAKAT 33KV
Distribution

5

View Details

Overview:
Kursus ini merangkumi sistem talian atas voltan rendah tidak bertebat dan bertebat (ABC) yang melibatkan komponen-komponen seperti  tiang untuk menyokong pengalir serta pemasangan umbang bagi memastikan kestabilan binaan talian tersebut, disamping itu pelbagai pepasangan lain seperti fius di tiang, lampu awam, sesalur bekalan dan kakilima yang merupakan sebahagian dari binaan talian atas.
 
Bagi memastikan bekalan elektrik terjamin kualitinya, berdaya harap serta mempunyai ciri-ciri keselamatan, rekabentuk sistem, spesifikasi binaan talian atas serta keperluan peraturan yang telah ditetapkan perlu diambilkira dan digunapakai didalam menentukan penggunaan komponen ketika membuat perancangan untuk pembinaan talian tersebut.
 
Bagi menjamin keselamatan pekerja ketika melaksanakan kerja-kerja  binaan dan senggaraan talian atas voltan rendah,  jurutera/eksekutif perlu memastikan semua  peraturan keselamatan dipraktikkan dan diamalkan.
Objective:
Setelah tamat kursus ini, peserta-peserta akan dapat:

 • Menerangkan aspek-aspek teknikal dan spesifikasi talian atas voltan rendah tidak bertebat dan kabel bertebat diudara.
 • Mengurus perlaksanaan senggaraan sistem talian atas VR dan lampu jalan.
 • Menerapkan peraturan-peraturan keselamatan dalam kerja harian


Target Participant: Jurutera/Eksekutif TNB
Duration: 5
Language: English, Malay

RM 3.6K
ULANGKAJI AMALAN PENCANTUM KABEL 11kV 11kV JOINTING PRACTICES (REFRESHER)
Distribution

2

View Details

Overview:
Kursus ini merangkumi sistem talian atas voltan rendah tidak bertebat dan bertebat (ABC) yang melibatkan komponen-komponen seperti  tiang untuk menyokong pengalir serta pemasangan umbang bagi memastikan kestabilan binaan talian tersebut, disamping itu pelbagai pepasangan lain seperti fius di tiang, lampu awam, sesalur bekalan dan kakilima yang merupakan sebahagian dari binaan talian atas.
 
Bagi memastikan bekalan elektrik terjamin kualitinya, berdaya harap serta mempunyai ciri-ciri keselamatan, rekabentuk sistem, spesifikasi binaan talian atas serta keperluan peraturan yang telah ditetapkan perlu diambilkira dan digunapakai didalam menentukan penggunaan komponen ketika membuat perancangan untuk pembinaan talian tersebut.
 
Bagi menjamin keselamatan pekerja ketika melaksanakan kerja-kerja  binaan dan senggaraan talian atas voltan rendah,  jurutera/eksekutif perlu memastikan semua  peraturan keselamatan dipraktikkan dan diamalkan.
Objective:
Setelah tamat kursus ini, peserta-peserta akan dapat:

 • Menerangkan aspek-aspek teknikal dan spesifikasi talian atas voltan rendah tidak bertebat dan kabel bertebat diudara.
 • Mengurus perlaksanaan senggaraan sistem talian atas VR dan lampu jalan.
 • Menerapkan peraturan-peraturan keselamatan dalam kerja harian


Target Participant: Jurutera/Eksekutif TNB
Duration: 5
Language: English, Malay

Human Resource Minister - Training Provider Award 2007
Role Model Company 2013 for Electrical Training Programmes by Manpower Department (JTM)
Energy Industry Award: Training Institution Excellence 2011

TNB Integrated Learning Solution Sdn Bhd - ILSAS
Jalan IKRAM-UNITEN, Karung Berkunci 205,
43650 Bandar Baru Bangi, Selangor, MALAYSIA

T: (+6) 03-8922 7222 F: (+6) 03-8926 4437 E: infoilsas@tnb.com.my

© 2018 TNB ILSAS