RM 3.6K
KERJA TALIAN HIDUP VOLTAN RENDAH EKSEKUTIF PENYELIA

KERJA TALIAN HIDUP VOLTAN RENDAH EKSEKUTIF PENYELIA
Distribution

Overview:
Kursus meliputi aspek-aspek kerja pada talian hidup voltan rendah yang merangkumi prosedur-prosedur kerja, peraturan-peraturan keselamatan, perlaksanaan kerja dan penggunaan alat-alat perkakas kerja talian hidup. Kaedah kerja yang digunakan ialah Teknik Kerja Sarung Tangan Getah.
Kursus ini memberi pendedahan kepada eksekutif/penyelia sebagai persediaan menyelia dan menguruskan gerak kerja talian hidup voltan rendah secara menyeluruh di stesen-stesen TNB Pembahagian. Dengan adanya kursus ini, kesedaran terhadap kepentingan dan kelebihan  kaedah kerja talian hidup voltan rendah dapat diterapkan dikalangan eksekutif/penyelia TNB bagi memaksimakan penggunaan kaedah ini demi menjamin keterusan bekalan kepada pengguna dan keselamatan kepada pekerja terpelihara.

Objective:
Setelah tamat kursus ini, peserta-peserta akan dapat:
·         Mengenalpasti peralatan-peralatan yang digunakan dalam kerja talian hidup voltan rendah.
·         Menyelia kerja-kerja pada talian yang hidup menggunakan Kaedah Kerja Talian Hidup VR
·         Memastikan pekerja mengamalkan prosedur keselamatan bekerja pada talian hidup voltan rendah

Duration: 1


Request Form

Available Sessions

Upon Request


Other Information
Target Participant: Jurutera/Eksektif & Juruteknik (Kendalian & Senggeraan)
Languages: English, Malay


Price

RM RM750Related Course

RM 3.6K
IEC 101 & PROTOCOL INTERNAL
Distribution

3

View Details

Overview:
Kursus meliputi aspek-aspek kerja pada talian hidup voltan rendah yang merangkumi prosedur-prosedur kerja, peraturan-peraturan keselamatan, perlaksanaan kerja dan penggunaan alat-alat perkakas kerja talian hidup. Kaedah kerja yang digunakan ialah Teknik Kerja Sarung Tangan Getah.
Kursus ini memberi pendedahan kepada eksekutif/penyelia sebagai persediaan menyelia dan menguruskan gerak kerja talian hidup voltan rendah secara menyeluruh di stesen-stesen TNB Pembahagian. Dengan adanya kursus ini, kesedaran terhadap kepentingan dan kelebihan  kaedah kerja talian hidup voltan rendah dapat diterapkan dikalangan eksekutif/penyelia TNB bagi memaksimakan penggunaan kaedah ini demi menjamin keterusan bekalan kepada pengguna dan keselamatan kepada pekerja terpelihara.
Objective:
Setelah tamat kursus ini, peserta-peserta akan dapat:
·         Mengenalpasti peralatan-peralatan yang digunakan dalam kerja talian hidup voltan rendah.
·         Menyelia kerja-kerja pada talian yang hidup menggunakan Kaedah Kerja Talian Hidup VR
·         Memastikan pekerja mengamalkan prosedur keselamatan bekerja pada talian hidup voltan rendah

Target Participant: Jurutera/Eksektif & Juruteknik (Kendalian & Senggeraan)
Duration: 1
Language: English, Malay

RM 3.6K
DISTRIBUTION PROTECTION FOR SYSTEM OPERATION
Distribution

4

View Details

Overview:
Kursus meliputi aspek-aspek kerja pada talian hidup voltan rendah yang merangkumi prosedur-prosedur kerja, peraturan-peraturan keselamatan, perlaksanaan kerja dan penggunaan alat-alat perkakas kerja talian hidup. Kaedah kerja yang digunakan ialah Teknik Kerja Sarung Tangan Getah.
Kursus ini memberi pendedahan kepada eksekutif/penyelia sebagai persediaan menyelia dan menguruskan gerak kerja talian hidup voltan rendah secara menyeluruh di stesen-stesen TNB Pembahagian. Dengan adanya kursus ini, kesedaran terhadap kepentingan dan kelebihan  kaedah kerja talian hidup voltan rendah dapat diterapkan dikalangan eksekutif/penyelia TNB bagi memaksimakan penggunaan kaedah ini demi menjamin keterusan bekalan kepada pengguna dan keselamatan kepada pekerja terpelihara.
Objective:
Setelah tamat kursus ini, peserta-peserta akan dapat:
·         Mengenalpasti peralatan-peralatan yang digunakan dalam kerja talian hidup voltan rendah.
·         Menyelia kerja-kerja pada talian yang hidup menggunakan Kaedah Kerja Talian Hidup VR
·         Memastikan pekerja mengamalkan prosedur keselamatan bekerja pada talian hidup voltan rendah

Target Participant: Jurutera/Eksektif & Juruteknik (Kendalian & Senggeraan)
Duration: 1
Language: English, Malay

RM 3.6K
ASAS JURUGEGAS PENCAWANG 2 ( Pembinaan )
Distribution

10

View Details

Overview:
Kursus meliputi aspek-aspek kerja pada talian hidup voltan rendah yang merangkumi prosedur-prosedur kerja, peraturan-peraturan keselamatan, perlaksanaan kerja dan penggunaan alat-alat perkakas kerja talian hidup. Kaedah kerja yang digunakan ialah Teknik Kerja Sarung Tangan Getah.
Kursus ini memberi pendedahan kepada eksekutif/penyelia sebagai persediaan menyelia dan menguruskan gerak kerja talian hidup voltan rendah secara menyeluruh di stesen-stesen TNB Pembahagian. Dengan adanya kursus ini, kesedaran terhadap kepentingan dan kelebihan  kaedah kerja talian hidup voltan rendah dapat diterapkan dikalangan eksekutif/penyelia TNB bagi memaksimakan penggunaan kaedah ini demi menjamin keterusan bekalan kepada pengguna dan keselamatan kepada pekerja terpelihara.
Objective:
Setelah tamat kursus ini, peserta-peserta akan dapat:
·         Mengenalpasti peralatan-peralatan yang digunakan dalam kerja talian hidup voltan rendah.
·         Menyelia kerja-kerja pada talian yang hidup menggunakan Kaedah Kerja Talian Hidup VR
·         Memastikan pekerja mengamalkan prosedur keselamatan bekerja pada talian hidup voltan rendah

Target Participant: Jurutera/Eksektif & Juruteknik (Kendalian & Senggeraan)
Duration: 1
Language: English, Malay

Human Resource Minister - Training Provider Award 2007
Role Model Company 2013 for Electrical Training Programmes by Manpower Department (JTM)
Energy Industry Award: Training Institution Excellence 2011

TNB Integrated Learning Solution Sdn Bhd - ILSAS
Jalan IKRAM-UNITEN, Karung Berkunci 205,
43650 Bandar Baru Bangi, Selangor, MALAYSIA

T: (+6) 03-8922 7222 F: (+6) 03-8926 4437 E: infoilsas@tnb.com.my

© 2018 TNB ILSAS