RM 3.6K
PEMASANGAN & PENYELENGGARAAN VOLTAN SEDERHANA TIDAK BERTEBAT

PEMASANGAN & PENYELENGGARAAN VOLTAN SEDERHANA TIDAK BERTEBAT
Distribution

Overview:
Binaan talian atas voltan tinggi yang melibatkan sistem voltan 11kV dan 33kV  menggunakan pengalir aluminium tidak bertebat masih terdapat didalam sistem pepasangan Tenaga Nasional Berhad.
 
Rekabentuk binaan talian atas voltan tinggi yang menggunakan palang keluli ini berserta dengan penyokong tiang keluli telah lama diperkenalkan dalam sistem dan digunakan secara meluas di Tenaga Nasional Berhad dan sehingga kini binaan talian ini masih digunapakai.
 
Matlamat kursus ini untuk menerangkan rekabentuk dan spesifikasi talian atas voltan sederhana tidak bertebat serta kemahiran teknikal melaksanakan kerja sebagai persediaan didalam menangani permasalahan yang mungkin timbul semasa kerja-kerja penyelenggaraan, menaik taraf sistem dan membaik pulih binaan talian sekiranya berlaku kerosakan atau kecacatan pada binaan talian yang sedia ada.

Objective:
Setelah tamat kursus ini, peserta-peserta akan dapat:
 • Mengenalpasti bahan-bahan dalam binaan talian atas voltan tinggi sehingga 33kV
 
 • Menghuraikan aspek-aspek teknikal dan spesifikasi talian atas voltan tinggi
 • Melaksanakan kerja-kerja senggaraan pada sistem talian atas voltan tinggi.
 • Mengamalkan peraturan-peraturan keselamatan dalam kerja harian


Duration: 5


Request Form

Available Sessions

Upon Request


Other Information
Target Participant: Pemasang talian voltan tinggi
Languages: English, Malay


Price

RM RM3750Related Course

RM 3.6K
AMALAN PENCANTUM KABEL VOLTAN RENDAH LOW VOLTAGE JOINTING PRACTICES
Distribution

7

View Details

Overview:
Binaan talian atas voltan tinggi yang melibatkan sistem voltan 11kV dan 33kV  menggunakan pengalir aluminium tidak bertebat masih terdapat didalam sistem pepasangan Tenaga Nasional Berhad.
 
Rekabentuk binaan talian atas voltan tinggi yang menggunakan palang keluli ini berserta dengan penyokong tiang keluli telah lama diperkenalkan dalam sistem dan digunakan secara meluas di Tenaga Nasional Berhad dan sehingga kini binaan talian ini masih digunapakai.
 
Matlamat kursus ini untuk menerangkan rekabentuk dan spesifikasi talian atas voltan sederhana tidak bertebat serta kemahiran teknikal melaksanakan kerja sebagai persediaan didalam menangani permasalahan yang mungkin timbul semasa kerja-kerja penyelenggaraan, menaik taraf sistem dan membaik pulih binaan talian sekiranya berlaku kerosakan atau kecacatan pada binaan talian yang sedia ada.
Objective:
Setelah tamat kursus ini, peserta-peserta akan dapat:

 • Mengenalpasti bahan-bahan dalam binaan talian atas voltan tinggi sehingga 33kV
 
 • Menghuraikan aspek-aspek teknikal dan spesifikasi talian atas voltan tinggi
 • Melaksanakan kerja-kerja senggaraan pada sistem talian atas voltan tinggi.
 • Mengamalkan peraturan-peraturan keselamatan dalam kerja harian


Target Participant: Pemasang talian voltan tinggi
Duration: 5
Language: English, Malay

RM 3.6K
IEC 101 & PROTOCOL INTERNAL
Distribution

3

View Details

Overview:
Binaan talian atas voltan tinggi yang melibatkan sistem voltan 11kV dan 33kV  menggunakan pengalir aluminium tidak bertebat masih terdapat didalam sistem pepasangan Tenaga Nasional Berhad.
 
Rekabentuk binaan talian atas voltan tinggi yang menggunakan palang keluli ini berserta dengan penyokong tiang keluli telah lama diperkenalkan dalam sistem dan digunakan secara meluas di Tenaga Nasional Berhad dan sehingga kini binaan talian ini masih digunapakai.
 
Matlamat kursus ini untuk menerangkan rekabentuk dan spesifikasi talian atas voltan sederhana tidak bertebat serta kemahiran teknikal melaksanakan kerja sebagai persediaan didalam menangani permasalahan yang mungkin timbul semasa kerja-kerja penyelenggaraan, menaik taraf sistem dan membaik pulih binaan talian sekiranya berlaku kerosakan atau kecacatan pada binaan talian yang sedia ada.
Objective:
Setelah tamat kursus ini, peserta-peserta akan dapat:

 • Mengenalpasti bahan-bahan dalam binaan talian atas voltan tinggi sehingga 33kV
 
 • Menghuraikan aspek-aspek teknikal dan spesifikasi talian atas voltan tinggi
 • Melaksanakan kerja-kerja senggaraan pada sistem talian atas voltan tinggi.
 • Mengamalkan peraturan-peraturan keselamatan dalam kerja harian


Target Participant: Pemasang talian voltan tinggi
Duration: 5
Language: English, Malay

RM 3.6K
APPLICATION OF ESAH (FOR EXEC)
Distribution

2

View Details

Overview:
Binaan talian atas voltan tinggi yang melibatkan sistem voltan 11kV dan 33kV  menggunakan pengalir aluminium tidak bertebat masih terdapat didalam sistem pepasangan Tenaga Nasional Berhad.
 
Rekabentuk binaan talian atas voltan tinggi yang menggunakan palang keluli ini berserta dengan penyokong tiang keluli telah lama diperkenalkan dalam sistem dan digunakan secara meluas di Tenaga Nasional Berhad dan sehingga kini binaan talian ini masih digunapakai.
 
Matlamat kursus ini untuk menerangkan rekabentuk dan spesifikasi talian atas voltan sederhana tidak bertebat serta kemahiran teknikal melaksanakan kerja sebagai persediaan didalam menangani permasalahan yang mungkin timbul semasa kerja-kerja penyelenggaraan, menaik taraf sistem dan membaik pulih binaan talian sekiranya berlaku kerosakan atau kecacatan pada binaan talian yang sedia ada.
Objective:
Setelah tamat kursus ini, peserta-peserta akan dapat:

 • Mengenalpasti bahan-bahan dalam binaan talian atas voltan tinggi sehingga 33kV
 
 • Menghuraikan aspek-aspek teknikal dan spesifikasi talian atas voltan tinggi
 • Melaksanakan kerja-kerja senggaraan pada sistem talian atas voltan tinggi.
 • Mengamalkan peraturan-peraturan keselamatan dalam kerja harian


Target Participant: Pemasang talian voltan tinggi
Duration: 5
Language: English, Malay

Human Resource Minister - Training Provider Award 2007
Role Model Company 2013 for Electrical Training Programmes by Manpower Department (JTM)
Energy Industry Award: Training Institution Excellence 2011

TNB Integrated Learning Solution Sdn Bhd - ILSAS
Jalan IKRAM-UNITEN, Karung Berkunci 205,
43650 Bandar Baru Bangi, Selangor, MALAYSIA

T: (+6) 03-8922 7222 F: (+6) 03-8926 4437 E: infoilsas@tnb.com.my

© 2018 TNB ILSAS