RM 3.6K
KOMPETENSI PEMBAIK KEROSAKAN

KOMPETENSI PEMBAIK KEROSAKAN
Distribution

Overview:
Penekanan kursus lebih kepada aspek-aspek kemahiran mengesan kerosakan yang melibatkan pepasangan sistem talian atas voltan rendah. Ini selaras dengan keperluan semasa dan peningkatan pelanggan TNB seterusnya memerlukan kemahiran pekerja meminimakan masa pemulihan bekalan dan menyelesaikan masalah gangguan bekalan elektrik. Pelatih juga akan didedahkan dengan spesifikasi dan kemahiran mengendalikan papan agihan voltan rendah mengikut aturan keselamatan yang digariskan oleh TNB.
Latihan dijalankan dalam bentuk teori, demonstrasi dan praktikal bagi memastikan pelatih dapat menghubungkait pengetahuan asas dengan kemahiran teknikal agar pelatih mampu menjadi pekerja yang kompeten.

Objective:
Setelah tamat kursus ini, peserta-peserta akan dapat:
·         Mengenalpasti dan mengaplikasi prosedur keselamatan bekerja pada sistem talian atas voltan rendah
·         Mengesan dan membaiki kerosakan-kerosakan yang melibatkan sistem talian atas voltan rendah.
·         Mengenalpasti prosedur keselamatan bekerja pada papan agihan voltan rendah

Duration: 10


Request Form

Available Sessions

Upon Request


Other Information
Target Participant: Pembaik kerosakan & pemasang talian
Languages: English, Malay


Price

RM RM7000Related Course

RM 3.6K
OPERATION & MAINTENANCE OF POWER TRANSFORMER FROM 5MVA TO 30MVA UP TO 33KV
Distribution

5

View Details

Overview:
Penekanan kursus lebih kepada aspek-aspek kemahiran mengesan kerosakan yang melibatkan pepasangan sistem talian atas voltan rendah. Ini selaras dengan keperluan semasa dan peningkatan pelanggan TNB seterusnya memerlukan kemahiran pekerja meminimakan masa pemulihan bekalan dan menyelesaikan masalah gangguan bekalan elektrik. Pelatih juga akan didedahkan dengan spesifikasi dan kemahiran mengendalikan papan agihan voltan rendah mengikut aturan keselamatan yang digariskan oleh TNB.
Latihan dijalankan dalam bentuk teori, demonstrasi dan praktikal bagi memastikan pelatih dapat menghubungkait pengetahuan asas dengan kemahiran teknikal agar pelatih mampu menjadi pekerja yang kompeten.
Objective:
Setelah tamat kursus ini, peserta-peserta akan dapat:
·         Mengenalpasti dan mengaplikasi prosedur keselamatan bekerja pada sistem talian atas voltan rendah
·         Mengesan dan membaiki kerosakan-kerosakan yang melibatkan sistem talian atas voltan rendah.
·         Mengenalpasti prosedur keselamatan bekerja pada papan agihan voltan rendah

Target Participant: Pembaik kerosakan & pemasang talian
Duration: 10
Language: English, Malay

RM 3.6K
PERLAKSANAAN PROJEK PEMBAHAGIAN SETAKAT 22KV (DISTRIBUTION PROJECT CONSTRUCTION MANAGEMENT – MODULE 2)
Distribution

5

View Details

Overview:
Penekanan kursus lebih kepada aspek-aspek kemahiran mengesan kerosakan yang melibatkan pepasangan sistem talian atas voltan rendah. Ini selaras dengan keperluan semasa dan peningkatan pelanggan TNB seterusnya memerlukan kemahiran pekerja meminimakan masa pemulihan bekalan dan menyelesaikan masalah gangguan bekalan elektrik. Pelatih juga akan didedahkan dengan spesifikasi dan kemahiran mengendalikan papan agihan voltan rendah mengikut aturan keselamatan yang digariskan oleh TNB.
Latihan dijalankan dalam bentuk teori, demonstrasi dan praktikal bagi memastikan pelatih dapat menghubungkait pengetahuan asas dengan kemahiran teknikal agar pelatih mampu menjadi pekerja yang kompeten.
Objective:
Setelah tamat kursus ini, peserta-peserta akan dapat:
·         Mengenalpasti dan mengaplikasi prosedur keselamatan bekerja pada sistem talian atas voltan rendah
·         Mengesan dan membaiki kerosakan-kerosakan yang melibatkan sistem talian atas voltan rendah.
·         Mengenalpasti prosedur keselamatan bekerja pada papan agihan voltan rendah

Target Participant: Pembaik kerosakan & pemasang talian
Duration: 10
Language: English, Malay

RM 3.6K
RTU - VISCON
Distribution

3

View Details

Overview:
Penekanan kursus lebih kepada aspek-aspek kemahiran mengesan kerosakan yang melibatkan pepasangan sistem talian atas voltan rendah. Ini selaras dengan keperluan semasa dan peningkatan pelanggan TNB seterusnya memerlukan kemahiran pekerja meminimakan masa pemulihan bekalan dan menyelesaikan masalah gangguan bekalan elektrik. Pelatih juga akan didedahkan dengan spesifikasi dan kemahiran mengendalikan papan agihan voltan rendah mengikut aturan keselamatan yang digariskan oleh TNB.
Latihan dijalankan dalam bentuk teori, demonstrasi dan praktikal bagi memastikan pelatih dapat menghubungkait pengetahuan asas dengan kemahiran teknikal agar pelatih mampu menjadi pekerja yang kompeten.
Objective:
Setelah tamat kursus ini, peserta-peserta akan dapat:
·         Mengenalpasti dan mengaplikasi prosedur keselamatan bekerja pada sistem talian atas voltan rendah
·         Mengesan dan membaiki kerosakan-kerosakan yang melibatkan sistem talian atas voltan rendah.
·         Mengenalpasti prosedur keselamatan bekerja pada papan agihan voltan rendah

Target Participant: Pembaik kerosakan & pemasang talian
Duration: 10
Language: English, Malay

Human Resource Minister - Training Provider Award 2007
Role Model Company 2013 for Electrical Training Programmes by Manpower Department (JTM)
Energy Industry Award: Training Institution Excellence 2011

TNB Integrated Learning Solution Sdn Bhd - ILSAS
Jalan IKRAM-UNITEN, Karung Berkunci 205,
43650 Bandar Baru Bangi, Selangor, MALAYSIA

T: (+6) 03-8922 7222 F: (+6) 03-8926 4437 E: infoilsas@tnb.com.my

© 2018 TNB ILSAS