RM 3.6K
Pengurusan Rentis Untuk Kontraktor Kerja TNB (Vegetation Management)

Pengurusan Rentis Untuk Kontraktor Kerja TNB (Vegetation Management)
Kontraktor Kerja Bumiputera

Overview:
Kursus meliputi aspek-aspek kerja Pengurusan Rentis (VM) yang merangkumi prosedur-prosedur kerja, peraturan-peraturan keselamatan, perlaksanaan kerja dan penggunaan alat-alat untuk kerja-kerja Pengurusan Rentis.

Latihan dijalankan dalam bentuk teori, demonstrasi dan praktikal bagi memastikan pelatih dapat menghubungkait pengetahuan asas dengan kemahiran teknikal agar pelatih mampu menjadi pekerja yang kompeten.

Objective:
Setelah tamat kursus ini, peserta-peserta akan dapat:
 • Mengenalpasti pengertian Pengurusan Rentis
 • Menyenaraikan objektif utama konsep Pengurusan Rentis
 • Menerangkan kriteria Penilaian Pengurusan Rentis
 • Menerangkan jarak kelegaan minima bekerja dan pokok dengan talian
 • Menyenaraikan sifat-sifat pokok dan tumbuhan
 • Menerangkan Konsep dan Kaedah pemotongan yang sesuai.
 Kandungan Kursus:

 KONSEP PENGURUSAN RENTIS
 
 •  Pengertian Pengurusan Rentis
 • Objektif utama penerapan konsep di TNB
 • Kriteria penilaian Pengurusan Rentis
 • Keperluan Kelegaan minima
 • Ilmu pokok & tumbuhan
 • Konsep & kaedah pemotongan

PENGENALAN PENGURUSAN RENTIS
 
 • Tugas
 • Tanggungjawab
 • Spesifikasi Pemotongan
 • Kesesuaian pokok
 • Penilaian risiko pokok ,dibiar atau di tebang 
 • Perlaksanaan Kerja
 • Jarak keselamatan
 
PENGETAHUAN ASAS TENTANG POKOK & TUMBUHAN
 
 • Fungsi Asas pokok & tumbuhan
 • Bahagian-bahagian pokok
 • Keperluan pertumbuhan pokok
 • Kesan Kecederaan & kerosakan pokok pada
 • Masalah pokok dibawah talian
 
KONSEP & TEKNIK PEMOTONGAN DALAM PENGURUSAN RENTIS
 
 • Teknik Pemotongan :- Kesan
 • Pemotongan dahan “3 Cut Method”
 • Pemangkasan Berarah 
 • Pengurusan pokok buluh
 • Teknik pemotongan yang salah & kesan nya
 • Teknik menebang pokok
 • Peralatan Pengurusan Rentis
 • Melakukan kerja kerja pemangkasan
 • Menebang pokok sepenuhnya
 • Penggunaan racun


Duration: 2 hari


Request Form

Available Sessions

Upon Request


Other Information
Methodology: presentation, demonstration
Target Participant: Kontraktor Kerja Bumiputera TNB
Languages: Malay


Price

RM 1400Related Course

RM 3.6K
Senggaraan Pencawang (Kontraktor Kerja TNB)
Kontraktor Kerja Bumiputera

3 hari

View Details

Overview:
Kursus meliputi aspek-aspek kerja Pengurusan Rentis (VM) yang merangkumi prosedur-prosedur kerja, peraturan-peraturan keselamatan, perlaksanaan kerja dan penggunaan alat-alat untuk kerja-kerja Pengurusan Rentis.

Latihan dijalankan dalam bentuk teori, demonstrasi dan praktikal bagi memastikan pelatih dapat menghubungkait pengetahuan asas dengan kemahiran teknikal agar pelatih mampu menjadi pekerja yang kompeten.
Objective:
Setelah tamat kursus ini, peserta-peserta akan dapat:

 • Mengenalpasti pengertian Pengurusan Rentis
 • Menyenaraikan objektif utama konsep Pengurusan Rentis
 • Menerangkan kriteria Penilaian Pengurusan Rentis
 • Menerangkan jarak kelegaan minima bekerja dan pokok dengan talian
 • Menyenaraikan sifat-sifat pokok dan tumbuhan
 • Menerangkan Konsep dan Kaedah pemotongan yang sesuai.
 Kandungan Kursus:

 KONSEP PENGURUSAN RENTIS
 
 •  Pengertian Pengurusan Rentis
 • Objektif utama penerapan konsep di TNB
 • Kriteria penilaian Pengurusan Rentis
 • Keperluan Kelegaan minima
 • Ilmu pokok & tumbuhan
 • Konsep & kaedah pemotongan

PENGENALAN PENGURUSAN RENTIS
 
 • Tugas
 • Tanggungjawab
 • Spesifikasi Pemotongan
 • Kesesuaian pokok
 • Penilaian risiko pokok ,dibiar atau di tebang 
 • Perlaksanaan Kerja
 • Jarak keselamatan
 
PENGETAHUAN ASAS TENTANG POKOK & TUMBUHAN
 
 • Fungsi Asas pokok & tumbuhan
 • Bahagian-bahagian pokok
 • Keperluan pertumbuhan pokok
 • Kesan Kecederaan & kerosakan pokok pada
 • Masalah pokok dibawah talian
 
KONSEP & TEKNIK PEMOTONGAN DALAM PENGURUSAN RENTIS
 
 • Teknik Pemotongan :- Kesan
 • Pemotongan dahan “3 Cut Method”
 • Pemangkasan Berarah 
 • Pengurusan pokok buluh
 • Teknik pemotongan yang salah & kesan nya
 • Teknik menebang pokok
 • Peralatan Pengurusan Rentis
 • Melakukan kerja kerja pemangkasan
 • Menebang pokok sepenuhnya
 • Penggunaan racun


Target Participant: Kontraktor Kerja Bumiputera TNB
Duration: 2 hari
Language: Malay

RM 3.6K
Talian Atas Voltan Rendah Untuk Kontraktor TNB
Kontraktor Kerja Bumiputera

3 hari

View Details

Overview:
Kursus meliputi aspek-aspek kerja Pengurusan Rentis (VM) yang merangkumi prosedur-prosedur kerja, peraturan-peraturan keselamatan, perlaksanaan kerja dan penggunaan alat-alat untuk kerja-kerja Pengurusan Rentis.

Latihan dijalankan dalam bentuk teori, demonstrasi dan praktikal bagi memastikan pelatih dapat menghubungkait pengetahuan asas dengan kemahiran teknikal agar pelatih mampu menjadi pekerja yang kompeten.
Objective:
Setelah tamat kursus ini, peserta-peserta akan dapat:

 • Mengenalpasti pengertian Pengurusan Rentis
 • Menyenaraikan objektif utama konsep Pengurusan Rentis
 • Menerangkan kriteria Penilaian Pengurusan Rentis
 • Menerangkan jarak kelegaan minima bekerja dan pokok dengan talian
 • Menyenaraikan sifat-sifat pokok dan tumbuhan
 • Menerangkan Konsep dan Kaedah pemotongan yang sesuai.
 Kandungan Kursus:

 KONSEP PENGURUSAN RENTIS
 
 •  Pengertian Pengurusan Rentis
 • Objektif utama penerapan konsep di TNB
 • Kriteria penilaian Pengurusan Rentis
 • Keperluan Kelegaan minima
 • Ilmu pokok & tumbuhan
 • Konsep & kaedah pemotongan

PENGENALAN PENGURUSAN RENTIS
 
 • Tugas
 • Tanggungjawab
 • Spesifikasi Pemotongan
 • Kesesuaian pokok
 • Penilaian risiko pokok ,dibiar atau di tebang 
 • Perlaksanaan Kerja
 • Jarak keselamatan
 
PENGETAHUAN ASAS TENTANG POKOK & TUMBUHAN
 
 • Fungsi Asas pokok & tumbuhan
 • Bahagian-bahagian pokok
 • Keperluan pertumbuhan pokok
 • Kesan Kecederaan & kerosakan pokok pada
 • Masalah pokok dibawah talian
 
KONSEP & TEKNIK PEMOTONGAN DALAM PENGURUSAN RENTIS
 
 • Teknik Pemotongan :- Kesan
 • Pemotongan dahan “3 Cut Method”
 • Pemangkasan Berarah 
 • Pengurusan pokok buluh
 • Teknik pemotongan yang salah & kesan nya
 • Teknik menebang pokok
 • Peralatan Pengurusan Rentis
 • Melakukan kerja kerja pemangkasan
 • Menebang pokok sepenuhnya
 • Penggunaan racun


Target Participant: Kontraktor Kerja Bumiputera TNB
Duration: 2 hari
Language: Malay

RM 3.6K
Pembinaan & Mulatugas Pencawang Elektrik (Kontraktor Kerja TNB)
Kontraktor Kerja Bumiputera

5 hari

View Details

Overview:
Kursus meliputi aspek-aspek kerja Pengurusan Rentis (VM) yang merangkumi prosedur-prosedur kerja, peraturan-peraturan keselamatan, perlaksanaan kerja dan penggunaan alat-alat untuk kerja-kerja Pengurusan Rentis.

Latihan dijalankan dalam bentuk teori, demonstrasi dan praktikal bagi memastikan pelatih dapat menghubungkait pengetahuan asas dengan kemahiran teknikal agar pelatih mampu menjadi pekerja yang kompeten.
Objective:
Setelah tamat kursus ini, peserta-peserta akan dapat:

 • Mengenalpasti pengertian Pengurusan Rentis
 • Menyenaraikan objektif utama konsep Pengurusan Rentis
 • Menerangkan kriteria Penilaian Pengurusan Rentis
 • Menerangkan jarak kelegaan minima bekerja dan pokok dengan talian
 • Menyenaraikan sifat-sifat pokok dan tumbuhan
 • Menerangkan Konsep dan Kaedah pemotongan yang sesuai.
 Kandungan Kursus:

 KONSEP PENGURUSAN RENTIS
 
 •  Pengertian Pengurusan Rentis
 • Objektif utama penerapan konsep di TNB
 • Kriteria penilaian Pengurusan Rentis
 • Keperluan Kelegaan minima
 • Ilmu pokok & tumbuhan
 • Konsep & kaedah pemotongan

PENGENALAN PENGURUSAN RENTIS
 
 • Tugas
 • Tanggungjawab
 • Spesifikasi Pemotongan
 • Kesesuaian pokok
 • Penilaian risiko pokok ,dibiar atau di tebang 
 • Perlaksanaan Kerja
 • Jarak keselamatan
 
PENGETAHUAN ASAS TENTANG POKOK & TUMBUHAN
 
 • Fungsi Asas pokok & tumbuhan
 • Bahagian-bahagian pokok
 • Keperluan pertumbuhan pokok
 • Kesan Kecederaan & kerosakan pokok pada
 • Masalah pokok dibawah talian
 
KONSEP & TEKNIK PEMOTONGAN DALAM PENGURUSAN RENTIS
 
 • Teknik Pemotongan :- Kesan
 • Pemotongan dahan “3 Cut Method”
 • Pemangkasan Berarah 
 • Pengurusan pokok buluh
 • Teknik pemotongan yang salah & kesan nya
 • Teknik menebang pokok
 • Peralatan Pengurusan Rentis
 • Melakukan kerja kerja pemangkasan
 • Menebang pokok sepenuhnya
 • Penggunaan racun


Target Participant: Kontraktor Kerja Bumiputera TNB
Duration: 2 hari
Language: Malay

Human Resource Minister - Training Provider Award 2007
Role Model Company 2013 for Electrical Training Programmes by Manpower Department (JTM)
Energy Industry Award: Training Institution Excellence 2011

TNB Integrated Learning Solution Sdn Bhd - ILSAS
Jalan IKRAM-UNITEN, Karung Berkunci 205,
43650 Bandar Baru Bangi, Selangor, MALAYSIA

T: (+6) 03-8922 7222 F: (+6) 03-8926 4437 E: infoilsas@tnb.com.my

© 2018 TNB ILSAS