RM 3.6K
Pembinaan & Mulatugas Pencawang Elektrik (Kontraktor Kerja TNB)

Pembinaan & Mulatugas Pencawang Elektrik (Kontraktor Kerja TNB)
Kontraktor Kerja Bumiputera

Overview:
Kursus ini dirangka bagi memberi latihan teori dan amali kepada kontraktor TNB yang menjalankan kerja-kerja pembinaan pencawang bermula dari keperluan sivil pencawang, pemasangan peralatan pencawang, kerja mengangkut dan memunggah hingga ke proses memulatugas pencawang tersebut dengan jayanya. Keperluan dan peralatan kerja dan bagaimana penggunaannya juga diterapkan dalam kursus ini. Aspek keselamatan bagi setiap bentuk kerja diperincikan bagi membolehkan kerja dilaksanakan dengan Selamat. Penumpuan latihan lebih kepada latihan amali iaitu 80% manakala selebihnya adalah teori dan kajian kes. Kandungan kursus merujuk kepada panduan dan manual terkini berkaitan kerja pembinaan pencawang yang digunapakai di TNB Pembahagian.

Objective:
Pada penghujung kursus, para pelatih akan mampu:
 • Menerangkan proses kerja pembinaan pencawang elektrik dan menyatakan spesifikasi sivil bagi pembinaan pencawang
 •  Menerangkan dan melaksanakan proses kerja pemasangan dan keperluan mulatugas peralatan pencawang dengan betul
 •  Melaksanakan kerja pengujian peralatan utama pencawang dan mencatat keputusan laporan kerja berpandukan garis panduan yang betul
Kandungan kursus:

PENGENALAN KERJA PEMBINAAN PENCAWANG
·     Spesifikasi am bangunan pencawang elektrik
·     Life Saving Rules (LSR)
·     Aspek keselamatan dalam pembinaan pencawang
·     Penyediaan tapak peralatan utama pencawang
·     Kerja mengangkut & memunggah peralatan pencawang
PEMASANGAN ALATSUIS RMU
·         Jenis-jenis alatsuis RMU
·         Penyediaan tapak dan pemasangan RMU
·         Pengujian & Mulatugas RMU
·         Kerja merombak RMU
·         Kerja pemasangan pengalir pembumian
PEMASANGAN ALATSUIS PEMUTUS LITAR DAN ALATUBAH
·         Persediaan peralatan kerja pemasangan dan langkah keselamatan
·         Jenis-jenis alatuis pemutus litar dan spesifikasinya
·         Penyediaan tapak dan pemasangan pemutus litar
·         Penyediaan tapak alatubah
·         Pemasangan alatubah berserta aksesorinya
PEMASANGAN PAPAN PEMBAHAGIAN VOLTAN RENDAH
·         Persediaan peralatan kerja pemasangan dan langkah keselamatan
·         Penyediaan tapak dan pemasangan PPVR
·         Pemasangan sistem Bekalan AT
·         Pemasangan batteri
PENGUJIAN DAN MEMULATUGAS PEMUTUS LITAR
·         Melakukan pengujian IR, continuity, CRT, power frequency Withstand Test & Vacuum interupter test
·         Pengisian format pengujian
PENGUJIAN ALATUBAH DAN PPVR
·         Persediaan peralatan pengujian dan langkah keselamatan
·         Melakukan pengujian IR, continuity, winding resistance & turn Ratio bagi alatubah
·         Pengujian dan mulatugas PPVR
KERJA MEROMBAK PERALATAN PENCAWANG
·       Persediaan peralatan kerja merombak
 

Duration: 5 hari


Request Form

Available Sessions
 • 18-01-2017 - 22-01-2017
 • 04-02-2017 - 08-02-2017
 • 15-02-2017 - 19-02-2017
 • 01-03-2017 - 05-03-2017
 • 11-03-2017 - 15-03-2017
 • 18-03-2017 - 22-03-2017
 • 23-03-2017 - 27-03-2017
Other Information
Methodology: presentation, discussion
Target Participant: Kontraktor Kerja Bumiputera TNB
Languages: English, Malay


Price

RM 4500Related Course

RM 3.6K
Pemasangan Meter OPC Untuk Kontraktor Kerja TNB
Kontraktor Kerja Bumiputera

3 hari

View Details

Overview:
Kursus ini dirangka bagi memberi latihan teori dan amali kepada kontraktor TNB yang menjalankan kerja-kerja pembinaan pencawang bermula dari keperluan sivil pencawang, pemasangan peralatan pencawang, kerja mengangkut dan memunggah hingga ke proses memulatugas pencawang tersebut dengan jayanya. Keperluan dan peralatan kerja dan bagaimana penggunaannya juga diterapkan dalam kursus ini. Aspek keselamatan bagi setiap bentuk kerja diperincikan bagi membolehkan kerja dilaksanakan dengan Selamat. Penumpuan latihan lebih kepada latihan amali iaitu 80% manakala selebihnya adalah teori dan kajian kes. Kandungan kursus merujuk kepada panduan dan manual terkini berkaitan kerja pembinaan pencawang yang digunapakai di TNB Pembahagian.
Objective:
Pada penghujung kursus, para pelatih akan mampu:

 • Menerangkan proses kerja pembinaan pencawang elektrik dan menyatakan spesifikasi sivil bagi pembinaan pencawang
 •  Menerangkan dan melaksanakan proses kerja pemasangan dan keperluan mulatugas peralatan pencawang dengan betul
 •  Melaksanakan kerja pengujian peralatan utama pencawang dan mencatat keputusan laporan kerja berpandukan garis panduan yang betul
Kandungan kursus:

PENGENALAN KERJA PEMBINAAN PENCAWANG
·     Spesifikasi am bangunan pencawang elektrik
·     Life Saving Rules (LSR)
·     Aspek keselamatan dalam pembinaan pencawang
·     Penyediaan tapak peralatan utama pencawang
·     Kerja mengangkut & memunggah peralatan pencawang
PEMASANGAN ALATSUIS RMU
·         Jenis-jenis alatsuis RMU
·         Penyediaan tapak dan pemasangan RMU
·         Pengujian & Mulatugas RMU
·         Kerja merombak RMU
·         Kerja pemasangan pengalir pembumian
PEMASANGAN ALATSUIS PEMUTUS LITAR DAN ALATUBAH
·         Persediaan peralatan kerja pemasangan dan langkah keselamatan
·         Jenis-jenis alatuis pemutus litar dan spesifikasinya
·         Penyediaan tapak dan pemasangan pemutus litar
·         Penyediaan tapak alatubah
·         Pemasangan alatubah berserta aksesorinya
PEMASANGAN PAPAN PEMBAHAGIAN VOLTAN RENDAH
·         Persediaan peralatan kerja pemasangan dan langkah keselamatan
·         Penyediaan tapak dan pemasangan PPVR
·         Pemasangan sistem Bekalan AT
·         Pemasangan batteri
PENGUJIAN DAN MEMULATUGAS PEMUTUS LITAR
·         Melakukan pengujian IR, continuity, CRT, power frequency Withstand Test & Vacuum interupter test
·         Pengisian format pengujian
PENGUJIAN ALATUBAH DAN PPVR
·         Persediaan peralatan pengujian dan langkah keselamatan
·         Melakukan pengujian IR, continuity, winding resistance & turn Ratio bagi alatubah
·         Pengujian dan mulatugas PPVR
KERJA MEROMBAK PERALATAN PENCAWANG
·       Persediaan peralatan kerja merombak
 

Target Participant: Kontraktor Kerja Bumiputera TNB
Duration: 5 hari
Language: English, Malay

RM 3.6K
Pembinaan & Mulatugas Pencawang Elektrik (Kontraktor Kerja TNB)
Kontraktor Kerja Bumiputera

5 hari

View Details

Overview:
Kursus ini dirangka bagi memberi latihan teori dan amali kepada kontraktor TNB yang menjalankan kerja-kerja pembinaan pencawang bermula dari keperluan sivil pencawang, pemasangan peralatan pencawang, kerja mengangkut dan memunggah hingga ke proses memulatugas pencawang tersebut dengan jayanya. Keperluan dan peralatan kerja dan bagaimana penggunaannya juga diterapkan dalam kursus ini. Aspek keselamatan bagi setiap bentuk kerja diperincikan bagi membolehkan kerja dilaksanakan dengan Selamat. Penumpuan latihan lebih kepada latihan amali iaitu 80% manakala selebihnya adalah teori dan kajian kes. Kandungan kursus merujuk kepada panduan dan manual terkini berkaitan kerja pembinaan pencawang yang digunapakai di TNB Pembahagian.
Objective:
Pada penghujung kursus, para pelatih akan mampu:

 • Menerangkan proses kerja pembinaan pencawang elektrik dan menyatakan spesifikasi sivil bagi pembinaan pencawang
 •  Menerangkan dan melaksanakan proses kerja pemasangan dan keperluan mulatugas peralatan pencawang dengan betul
 •  Melaksanakan kerja pengujian peralatan utama pencawang dan mencatat keputusan laporan kerja berpandukan garis panduan yang betul
Kandungan kursus:

PENGENALAN KERJA PEMBINAAN PENCAWANG
·     Spesifikasi am bangunan pencawang elektrik
·     Life Saving Rules (LSR)
·     Aspek keselamatan dalam pembinaan pencawang
·     Penyediaan tapak peralatan utama pencawang
·     Kerja mengangkut & memunggah peralatan pencawang
PEMASANGAN ALATSUIS RMU
·         Jenis-jenis alatsuis RMU
·         Penyediaan tapak dan pemasangan RMU
·         Pengujian & Mulatugas RMU
·         Kerja merombak RMU
·         Kerja pemasangan pengalir pembumian
PEMASANGAN ALATSUIS PEMUTUS LITAR DAN ALATUBAH
·         Persediaan peralatan kerja pemasangan dan langkah keselamatan
·         Jenis-jenis alatuis pemutus litar dan spesifikasinya
·         Penyediaan tapak dan pemasangan pemutus litar
·         Penyediaan tapak alatubah
·         Pemasangan alatubah berserta aksesorinya
PEMASANGAN PAPAN PEMBAHAGIAN VOLTAN RENDAH
·         Persediaan peralatan kerja pemasangan dan langkah keselamatan
·         Penyediaan tapak dan pemasangan PPVR
·         Pemasangan sistem Bekalan AT
·         Pemasangan batteri
PENGUJIAN DAN MEMULATUGAS PEMUTUS LITAR
·         Melakukan pengujian IR, continuity, CRT, power frequency Withstand Test & Vacuum interupter test
·         Pengisian format pengujian
PENGUJIAN ALATUBAH DAN PPVR
·         Persediaan peralatan pengujian dan langkah keselamatan
·         Melakukan pengujian IR, continuity, winding resistance & turn Ratio bagi alatubah
·         Pengujian dan mulatugas PPVR
KERJA MEROMBAK PERALATAN PENCAWANG
·       Persediaan peralatan kerja merombak
 

Target Participant: Kontraktor Kerja Bumiputera TNB
Duration: 5 hari
Language: English, Malay

RM 3.6K
Sistem Lampu Jalan Untuk Kontraktor TNB
Kontraktor Kerja Bumiputera

3 hari

View Details

Overview:
Kursus ini dirangka bagi memberi latihan teori dan amali kepada kontraktor TNB yang menjalankan kerja-kerja pembinaan pencawang bermula dari keperluan sivil pencawang, pemasangan peralatan pencawang, kerja mengangkut dan memunggah hingga ke proses memulatugas pencawang tersebut dengan jayanya. Keperluan dan peralatan kerja dan bagaimana penggunaannya juga diterapkan dalam kursus ini. Aspek keselamatan bagi setiap bentuk kerja diperincikan bagi membolehkan kerja dilaksanakan dengan Selamat. Penumpuan latihan lebih kepada latihan amali iaitu 80% manakala selebihnya adalah teori dan kajian kes. Kandungan kursus merujuk kepada panduan dan manual terkini berkaitan kerja pembinaan pencawang yang digunapakai di TNB Pembahagian.
Objective:
Pada penghujung kursus, para pelatih akan mampu:

 • Menerangkan proses kerja pembinaan pencawang elektrik dan menyatakan spesifikasi sivil bagi pembinaan pencawang
 •  Menerangkan dan melaksanakan proses kerja pemasangan dan keperluan mulatugas peralatan pencawang dengan betul
 •  Melaksanakan kerja pengujian peralatan utama pencawang dan mencatat keputusan laporan kerja berpandukan garis panduan yang betul
Kandungan kursus:

PENGENALAN KERJA PEMBINAAN PENCAWANG
·     Spesifikasi am bangunan pencawang elektrik
·     Life Saving Rules (LSR)
·     Aspek keselamatan dalam pembinaan pencawang
·     Penyediaan tapak peralatan utama pencawang
·     Kerja mengangkut & memunggah peralatan pencawang
PEMASANGAN ALATSUIS RMU
·         Jenis-jenis alatsuis RMU
·         Penyediaan tapak dan pemasangan RMU
·         Pengujian & Mulatugas RMU
·         Kerja merombak RMU
·         Kerja pemasangan pengalir pembumian
PEMASANGAN ALATSUIS PEMUTUS LITAR DAN ALATUBAH
·         Persediaan peralatan kerja pemasangan dan langkah keselamatan
·         Jenis-jenis alatuis pemutus litar dan spesifikasinya
·         Penyediaan tapak dan pemasangan pemutus litar
·         Penyediaan tapak alatubah
·         Pemasangan alatubah berserta aksesorinya
PEMASANGAN PAPAN PEMBAHAGIAN VOLTAN RENDAH
·         Persediaan peralatan kerja pemasangan dan langkah keselamatan
·         Penyediaan tapak dan pemasangan PPVR
·         Pemasangan sistem Bekalan AT
·         Pemasangan batteri
PENGUJIAN DAN MEMULATUGAS PEMUTUS LITAR
·         Melakukan pengujian IR, continuity, CRT, power frequency Withstand Test & Vacuum interupter test
·         Pengisian format pengujian
PENGUJIAN ALATUBAH DAN PPVR
·         Persediaan peralatan pengujian dan langkah keselamatan
·         Melakukan pengujian IR, continuity, winding resistance & turn Ratio bagi alatubah
·         Pengujian dan mulatugas PPVR
KERJA MEROMBAK PERALATAN PENCAWANG
·       Persediaan peralatan kerja merombak
 

Target Participant: Kontraktor Kerja Bumiputera TNB
Duration: 5 hari
Language: English, Malay

Human Resource Minister - Training Provider Award 2007
Role Model Company 2013 for Electrical Training Programmes by Manpower Department (JTM)
Energy Industry Award: Training Institution Excellence 2011

TNB Integrated Learning Solution Sdn Bhd - ILSAS
Jalan IKRAM-UNITEN, Karung Berkunci 205,
43650 Bandar Baru Bangi, Selangor, MALAYSIA

T: (+6) 03-8922 7222 F: (+6) 03-8926 4437 E: infoilsas@tnb.com.my

© 2018 TNB ILSAS