RM 3.6K
Talian Atas Voltan Rendah Untuk Kontraktor TNB

Talian Atas Voltan Rendah Untuk Kontraktor TNB
Kontraktor Kerja Bumiputera

Overview:
Dengan menggunakan kabel bertebat diudara berserta dengan bahan-bahan aksesori yang bertebat sepenuhnya memberi kelebihan dari segi keselamatan terhadap pekerja-pekerja semasa menjalankan kerja dan orang awam yang mungkin menyentuh kabel tersebut.
Pekerja kontraktor perlu dilengkapkan dengan kemahiran kerja yang tinggi agar dapat melaksanakan kerja berkaitan talian atas voltan rendah dengan berkesan, mengikut garis panduan dan spesifikasi ditetapkan seterusnya berhasil mewujudkan pepasangan yang berdaya harap serta mampu bertahan untuk jangkamasa mengikut perancangan.
Kursus ini dijalankan bagi mencapai objektif yang digariskan selari dengan hasrat TNB untuk memastikan bekalan kepada pengguna dapat disalurkan dengan efektif dengan gangguan yang sangat minima justeru mampu meningkatkan imej TNB dikalangan masyarakat.

Objective:
Setelah tamat kursus ini, peserta-peserta akan dapat:
 • Mengenalpasti kabel bertebat di udara voltan rendah berserta dengan segala keperluan bahan-bahan pepasangan kabel tersebut.
 •  Merancang dan mengimplementasikan pemasangan talian atas yang menggunakan kabel bertebat di udara mengikut spesifikasi TNB. 
 • Mengaplikasi peraturan keselamatan bekerja pada talian atas voltan rendah berpandukan kepada panduan keselamatan TNB.
Kandungan Kursus:
 • Penerangan berkaitan ’TNB Towards Customer Satisfaction’.
 • Pengenalan talian atas voltan rendah:
  • Talian atas voltan rendah pengalir tak bertebat.
  • Tiang spun konkrit.
  • Pepasangan umbang, fius, penangkap kilat.
  • Pepasangan sesalur/bekalan/servis.
 • Asas Aturan Keselamatan Elektrik TNB:
  • Definisi-definisi istilah.
  • Menghuraikan akibat dari kejutan elektrik.
  • Langkah keselamatan kerja pada talian atas voltan rendah.
  • KPD – tali pinggang keselamatan, topi, tangga, tali.
  • LSR – Life Saving Rules
  • Hazard Identification Risk Asssessment and Determining Control (HIRADC)
 • Kajian Kes Kemalangan.
 • Demonstrasi & amali penggunaan tangga.
 • Demonstrasi ikatan dan simpulan tali.
 • Binaan dan rekabentuk kabel bertebat di udara voltan rendah:
  •  Rekabentuk keseluruhan, saiz–saiz kabel.
  •  Pengenalan pengalir fasa, dawai penggantung / neutral.
 • Data-data teknikal kabel bertebat diudara:
  • Ciri-ciri fizikal kabel.
  • Kadar membawa arus.


 

Duration: 3 hari


Request Form

Available Sessions
 • 07-01-2017 - 09-01-2017
 • 14-01-2017 - 16-01-2017
 • 21-01-2017 - 23-01-2017
 • 04-02-2017 - 06-02-2017
 • 18-02-2017 - 20-02-2017
 • 25-02-2017 - 27-02-2017
 • 04-03-2017 - 06-03-2017
 • 11-03-2017 - 13-03-2017
 • 18-03-2017 - 20-03-2017
 • 25-03-2017 - 27-03-2017
Other Information
Methodology: presentation, discussion, demonstration
Target Participant: Kontraktor Kerja Bumiputera TNB
Languages: English, Malay


Price

RM 2700Related Course

RM 3.6K
Senggaraan Pencawang (Kontraktor Kerja TNB)
Kontraktor Kerja Bumiputera

3 hari

View Details

Overview:
Dengan menggunakan kabel bertebat diudara berserta dengan bahan-bahan aksesori yang bertebat sepenuhnya memberi kelebihan dari segi keselamatan terhadap pekerja-pekerja semasa menjalankan kerja dan orang awam yang mungkin menyentuh kabel tersebut.
Pekerja kontraktor perlu dilengkapkan dengan kemahiran kerja yang tinggi agar dapat melaksanakan kerja berkaitan talian atas voltan rendah dengan berkesan, mengikut garis panduan dan spesifikasi ditetapkan seterusnya berhasil mewujudkan pepasangan yang berdaya harap serta mampu bertahan untuk jangkamasa mengikut perancangan.
Kursus ini dijalankan bagi mencapai objektif yang digariskan selari dengan hasrat TNB untuk memastikan bekalan kepada pengguna dapat disalurkan dengan efektif dengan gangguan yang sangat minima justeru mampu meningkatkan imej TNB dikalangan masyarakat.
Objective:
Setelah tamat kursus ini, peserta-peserta akan dapat:

 • Mengenalpasti kabel bertebat di udara voltan rendah berserta dengan segala keperluan bahan-bahan pepasangan kabel tersebut.
 •  Merancang dan mengimplementasikan pemasangan talian atas yang menggunakan kabel bertebat di udara mengikut spesifikasi TNB. 
 • Mengaplikasi peraturan keselamatan bekerja pada talian atas voltan rendah berpandukan kepada panduan keselamatan TNB.
Kandungan Kursus:
 • Penerangan berkaitan ’TNB Towards Customer Satisfaction’.
 • Pengenalan talian atas voltan rendah:
  • Talian atas voltan rendah pengalir tak bertebat.
  • Tiang spun konkrit.
  • Pepasangan umbang, fius, penangkap kilat.
  • Pepasangan sesalur/bekalan/servis.
 • Asas Aturan Keselamatan Elektrik TNB:
  • Definisi-definisi istilah.
  • Menghuraikan akibat dari kejutan elektrik.
  • Langkah keselamatan kerja pada talian atas voltan rendah.
  • KPD – tali pinggang keselamatan, topi, tangga, tali.
  • LSR – Life Saving Rules
  • Hazard Identification Risk Asssessment and Determining Control (HIRADC)
 • Kajian Kes Kemalangan.
 • Demonstrasi & amali penggunaan tangga.
 • Demonstrasi ikatan dan simpulan tali.
 • Binaan dan rekabentuk kabel bertebat di udara voltan rendah:
  •  Rekabentuk keseluruhan, saiz–saiz kabel.
  •  Pengenalan pengalir fasa, dawai penggantung / neutral.
 • Data-data teknikal kabel bertebat diudara:
  • Ciri-ciri fizikal kabel.
  • Kadar membawa arus.


 

Target Participant: Kontraktor Kerja Bumiputera TNB
Duration: 3 hari
Language: English, Malay

RM 3.6K
Sistem Lampu Jalan Untuk Kontraktor TNB
Kontraktor Kerja Bumiputera

3 hari

View Details

Overview:
Dengan menggunakan kabel bertebat diudara berserta dengan bahan-bahan aksesori yang bertebat sepenuhnya memberi kelebihan dari segi keselamatan terhadap pekerja-pekerja semasa menjalankan kerja dan orang awam yang mungkin menyentuh kabel tersebut.
Pekerja kontraktor perlu dilengkapkan dengan kemahiran kerja yang tinggi agar dapat melaksanakan kerja berkaitan talian atas voltan rendah dengan berkesan, mengikut garis panduan dan spesifikasi ditetapkan seterusnya berhasil mewujudkan pepasangan yang berdaya harap serta mampu bertahan untuk jangkamasa mengikut perancangan.
Kursus ini dijalankan bagi mencapai objektif yang digariskan selari dengan hasrat TNB untuk memastikan bekalan kepada pengguna dapat disalurkan dengan efektif dengan gangguan yang sangat minima justeru mampu meningkatkan imej TNB dikalangan masyarakat.
Objective:
Setelah tamat kursus ini, peserta-peserta akan dapat:

 • Mengenalpasti kabel bertebat di udara voltan rendah berserta dengan segala keperluan bahan-bahan pepasangan kabel tersebut.
 •  Merancang dan mengimplementasikan pemasangan talian atas yang menggunakan kabel bertebat di udara mengikut spesifikasi TNB. 
 • Mengaplikasi peraturan keselamatan bekerja pada talian atas voltan rendah berpandukan kepada panduan keselamatan TNB.
Kandungan Kursus:
 • Penerangan berkaitan ’TNB Towards Customer Satisfaction’.
 • Pengenalan talian atas voltan rendah:
  • Talian atas voltan rendah pengalir tak bertebat.
  • Tiang spun konkrit.
  • Pepasangan umbang, fius, penangkap kilat.
  • Pepasangan sesalur/bekalan/servis.
 • Asas Aturan Keselamatan Elektrik TNB:
  • Definisi-definisi istilah.
  • Menghuraikan akibat dari kejutan elektrik.
  • Langkah keselamatan kerja pada talian atas voltan rendah.
  • KPD – tali pinggang keselamatan, topi, tangga, tali.
  • LSR – Life Saving Rules
  • Hazard Identification Risk Asssessment and Determining Control (HIRADC)
 • Kajian Kes Kemalangan.
 • Demonstrasi & amali penggunaan tangga.
 • Demonstrasi ikatan dan simpulan tali.
 • Binaan dan rekabentuk kabel bertebat di udara voltan rendah:
  •  Rekabentuk keseluruhan, saiz–saiz kabel.
  •  Pengenalan pengalir fasa, dawai penggantung / neutral.
 • Data-data teknikal kabel bertebat diudara:
  • Ciri-ciri fizikal kabel.
  • Kadar membawa arus.


 

Target Participant: Kontraktor Kerja Bumiputera TNB
Duration: 3 hari
Language: English, Malay

RM 3.6K
Pembinaan & Mulatugas Pencawang Elektrik (Kontraktor Kerja TNB)
Kontraktor Kerja Bumiputera

5 hari

View Details

Overview:
Dengan menggunakan kabel bertebat diudara berserta dengan bahan-bahan aksesori yang bertebat sepenuhnya memberi kelebihan dari segi keselamatan terhadap pekerja-pekerja semasa menjalankan kerja dan orang awam yang mungkin menyentuh kabel tersebut.
Pekerja kontraktor perlu dilengkapkan dengan kemahiran kerja yang tinggi agar dapat melaksanakan kerja berkaitan talian atas voltan rendah dengan berkesan, mengikut garis panduan dan spesifikasi ditetapkan seterusnya berhasil mewujudkan pepasangan yang berdaya harap serta mampu bertahan untuk jangkamasa mengikut perancangan.
Kursus ini dijalankan bagi mencapai objektif yang digariskan selari dengan hasrat TNB untuk memastikan bekalan kepada pengguna dapat disalurkan dengan efektif dengan gangguan yang sangat minima justeru mampu meningkatkan imej TNB dikalangan masyarakat.
Objective:
Setelah tamat kursus ini, peserta-peserta akan dapat:

 • Mengenalpasti kabel bertebat di udara voltan rendah berserta dengan segala keperluan bahan-bahan pepasangan kabel tersebut.
 •  Merancang dan mengimplementasikan pemasangan talian atas yang menggunakan kabel bertebat di udara mengikut spesifikasi TNB. 
 • Mengaplikasi peraturan keselamatan bekerja pada talian atas voltan rendah berpandukan kepada panduan keselamatan TNB.
Kandungan Kursus:
 • Penerangan berkaitan ’TNB Towards Customer Satisfaction’.
 • Pengenalan talian atas voltan rendah:
  • Talian atas voltan rendah pengalir tak bertebat.
  • Tiang spun konkrit.
  • Pepasangan umbang, fius, penangkap kilat.
  • Pepasangan sesalur/bekalan/servis.
 • Asas Aturan Keselamatan Elektrik TNB:
  • Definisi-definisi istilah.
  • Menghuraikan akibat dari kejutan elektrik.
  • Langkah keselamatan kerja pada talian atas voltan rendah.
  • KPD – tali pinggang keselamatan, topi, tangga, tali.
  • LSR – Life Saving Rules
  • Hazard Identification Risk Asssessment and Determining Control (HIRADC)
 • Kajian Kes Kemalangan.
 • Demonstrasi & amali penggunaan tangga.
 • Demonstrasi ikatan dan simpulan tali.
 • Binaan dan rekabentuk kabel bertebat di udara voltan rendah:
  •  Rekabentuk keseluruhan, saiz–saiz kabel.
  •  Pengenalan pengalir fasa, dawai penggantung / neutral.
 • Data-data teknikal kabel bertebat diudara:
  • Ciri-ciri fizikal kabel.
  • Kadar membawa arus.


 

Target Participant: Kontraktor Kerja Bumiputera TNB
Duration: 3 hari
Language: English, Malay

Human Resource Minister - Training Provider Award 2007
Role Model Company 2013 for Electrical Training Programmes by Manpower Department (JTM)
Energy Industry Award: Training Institution Excellence 2011

TNB Integrated Learning Solution Sdn Bhd - ILSAS
Jalan IKRAM-UNITEN, Karung Berkunci 205,
43650 Bandar Baru Bangi, Selangor, MALAYSIA

T: (+6) 03-8922 7222 F: (+6) 03-8926 4437 E: infoilsas@tnb.com.my

© 2018 TNB ILSAS