RM 3.6K
Senggaraan Pencawang (Kontraktor Kerja TNB)

Senggaraan Pencawang (Kontraktor Kerja TNB)
Kontraktor Kerja Bumiputera

Overview:
Kursus ini dirangka bagi memberi latihan teori dan amali kepada kontraktor TNB yang menjalankan kerja-kerja senggaraan pencawang bermula dari prosidur memula kerja, senggaraan peralatan pencawang, kerja pengujian peralatan hingga penyediaan format senggaran dengan jayanya berpandukan garis panduan TNB. Aspek keselamatan bagi setiap bentuk kerja diperincikan bagi membolehkan kerja dilaksanakan dengan berkesan dan selamat. Kaedah melaksanakan senggaraan pencawang dan keperluan kerja seperti peralatan dan bahan digunakan antara kandungan kursus. Penumpuan latihan lebih kepada latihan amali iaitu 80% manakala selebihnya adalah teori dan kajian kes. Kandungan kursus merujuk kepada panduan dan manual terkini berkaitan kerja pembinaan pencawang yang digunapakai di TNB Pembahagian.

Objective:
Pada penghujung kursus, para pelatih akan mampu:
 • Menjalankan senggaraan yang betul terhadap peralatan utama pencawang dan sistem sokongannya
 • Mencatat keputusan laporan kerja dan pengujian menggunakan format yang betul
Kaedah senggaraan Pencawang
 • Aspek keselamatan dalam senggaraan pencawang
 • Keperluan dan peralatan kerja senggaraan
Jenis dan komponen RMU penebatan minyak
 • Pengisian format senggaraan
Jenis dan komponen RMU penebatan gas SF6
 •  Pengisian format senggaraan
 Jenis dan komponen pemutus litar
 •  Pengisian format senggaraan
Jenis dan komponen alatubah
 •  Pengisian format senggaraan
Jenis dan komponen papan pembahagian voltan rendah (PPVR)
 •  Senggaraan sistem pembumian
 • Pengisian format senggaraan


Duration: 3 hari


Request Form

Available Sessions
 • 13-01-2017 - 15-01-2017
 • 01-02-2017 - 03-02-2017
 • 10-02-2017 - 12-02-2017
 • 24-02-2017 - 26-02-2017
 • 03-03-2017 - 05-03-2017
 • 18-03-2017 - 20-03-2017
 • 31-03-2017 - 02-04-2017
Other Information
Methodology: presentation, discussion
Target Participant: Kontraktor Kerja Bumiputera TNB
Languages: English, Malay


Price

RM 3600Related Course

RM 3.6K
Senggaraan Pencawang (Kontraktor Kerja TNB)
Kontraktor Kerja Bumiputera

3 hari

View Details

Overview:
Kursus ini dirangka bagi memberi latihan teori dan amali kepada kontraktor TNB yang menjalankan kerja-kerja senggaraan pencawang bermula dari prosidur memula kerja, senggaraan peralatan pencawang, kerja pengujian peralatan hingga penyediaan format senggaran dengan jayanya berpandukan garis panduan TNB. Aspek keselamatan bagi setiap bentuk kerja diperincikan bagi membolehkan kerja dilaksanakan dengan berkesan dan selamat. Kaedah melaksanakan senggaraan pencawang dan keperluan kerja seperti peralatan dan bahan digunakan antara kandungan kursus. Penumpuan latihan lebih kepada latihan amali iaitu 80% manakala selebihnya adalah teori dan kajian kes. Kandungan kursus merujuk kepada panduan dan manual terkini berkaitan kerja pembinaan pencawang yang digunapakai di TNB Pembahagian.
Objective:
Pada penghujung kursus, para pelatih akan mampu:

 • Menjalankan senggaraan yang betul terhadap peralatan utama pencawang dan sistem sokongannya
 • Mencatat keputusan laporan kerja dan pengujian menggunakan format yang betul
Kaedah senggaraan Pencawang
 • Aspek keselamatan dalam senggaraan pencawang
 • Keperluan dan peralatan kerja senggaraan
Jenis dan komponen RMU penebatan minyak
 • Pengisian format senggaraan
Jenis dan komponen RMU penebatan gas SF6
 •  Pengisian format senggaraan
 Jenis dan komponen pemutus litar
 •  Pengisian format senggaraan
Jenis dan komponen alatubah
 •  Pengisian format senggaraan
Jenis dan komponen papan pembahagian voltan rendah (PPVR)
 •  Senggaraan sistem pembumian
 • Pengisian format senggaraan


Target Participant: Kontraktor Kerja Bumiputera TNB
Duration: 3 hari
Language: English, Malay

RM 3.6K
Pembinaan & Mulatugas Pencawang Elektrik (Kontraktor Kerja TNB)
Kontraktor Kerja Bumiputera

5 hari

View Details

Overview:
Kursus ini dirangka bagi memberi latihan teori dan amali kepada kontraktor TNB yang menjalankan kerja-kerja senggaraan pencawang bermula dari prosidur memula kerja, senggaraan peralatan pencawang, kerja pengujian peralatan hingga penyediaan format senggaran dengan jayanya berpandukan garis panduan TNB. Aspek keselamatan bagi setiap bentuk kerja diperincikan bagi membolehkan kerja dilaksanakan dengan berkesan dan selamat. Kaedah melaksanakan senggaraan pencawang dan keperluan kerja seperti peralatan dan bahan digunakan antara kandungan kursus. Penumpuan latihan lebih kepada latihan amali iaitu 80% manakala selebihnya adalah teori dan kajian kes. Kandungan kursus merujuk kepada panduan dan manual terkini berkaitan kerja pembinaan pencawang yang digunapakai di TNB Pembahagian.
Objective:
Pada penghujung kursus, para pelatih akan mampu:

 • Menjalankan senggaraan yang betul terhadap peralatan utama pencawang dan sistem sokongannya
 • Mencatat keputusan laporan kerja dan pengujian menggunakan format yang betul
Kaedah senggaraan Pencawang
 • Aspek keselamatan dalam senggaraan pencawang
 • Keperluan dan peralatan kerja senggaraan
Jenis dan komponen RMU penebatan minyak
 • Pengisian format senggaraan
Jenis dan komponen RMU penebatan gas SF6
 •  Pengisian format senggaraan
 Jenis dan komponen pemutus litar
 •  Pengisian format senggaraan
Jenis dan komponen alatubah
 •  Pengisian format senggaraan
Jenis dan komponen papan pembahagian voltan rendah (PPVR)
 •  Senggaraan sistem pembumian
 • Pengisian format senggaraan


Target Participant: Kontraktor Kerja Bumiputera TNB
Duration: 3 hari
Language: English, Malay

RM 3.6K
Sistem Lampu Jalan Untuk Kontraktor TNB
Kontraktor Kerja Bumiputera

3 hari

View Details

Overview:
Kursus ini dirangka bagi memberi latihan teori dan amali kepada kontraktor TNB yang menjalankan kerja-kerja senggaraan pencawang bermula dari prosidur memula kerja, senggaraan peralatan pencawang, kerja pengujian peralatan hingga penyediaan format senggaran dengan jayanya berpandukan garis panduan TNB. Aspek keselamatan bagi setiap bentuk kerja diperincikan bagi membolehkan kerja dilaksanakan dengan berkesan dan selamat. Kaedah melaksanakan senggaraan pencawang dan keperluan kerja seperti peralatan dan bahan digunakan antara kandungan kursus. Penumpuan latihan lebih kepada latihan amali iaitu 80% manakala selebihnya adalah teori dan kajian kes. Kandungan kursus merujuk kepada panduan dan manual terkini berkaitan kerja pembinaan pencawang yang digunapakai di TNB Pembahagian.
Objective:
Pada penghujung kursus, para pelatih akan mampu:

 • Menjalankan senggaraan yang betul terhadap peralatan utama pencawang dan sistem sokongannya
 • Mencatat keputusan laporan kerja dan pengujian menggunakan format yang betul
Kaedah senggaraan Pencawang
 • Aspek keselamatan dalam senggaraan pencawang
 • Keperluan dan peralatan kerja senggaraan
Jenis dan komponen RMU penebatan minyak
 • Pengisian format senggaraan
Jenis dan komponen RMU penebatan gas SF6
 •  Pengisian format senggaraan
 Jenis dan komponen pemutus litar
 •  Pengisian format senggaraan
Jenis dan komponen alatubah
 •  Pengisian format senggaraan
Jenis dan komponen papan pembahagian voltan rendah (PPVR)
 •  Senggaraan sistem pembumian
 • Pengisian format senggaraan


Target Participant: Kontraktor Kerja Bumiputera TNB
Duration: 3 hari
Language: English, Malay

Human Resource Minister - Training Provider Award 2007
Role Model Company 2013 for Electrical Training Programmes by Manpower Department (JTM)
Energy Industry Award: Training Institution Excellence 2011

TNB Integrated Learning Solution Sdn Bhd - ILSAS
Jalan IKRAM-UNITEN, Karung Berkunci 205,
43650 Bandar Baru Bangi, Selangor, MALAYSIA

T: (+6) 03-8922 7222 F: (+6) 03-8926 4437 E: infoilsas@tnb.com.my

© 2018 TNB ILSAS