RM 3.6K
Asset Maintenance Transmission Competency Certification

Asset Maintenance Transmission Competency Certification
Transmission

Overview:
Kursus ini selama dua hari. Kursus ini sebagai persediaan untuk peserta mendapatkan sijil kompetensi pertama kali atau menaiktaraf sijil kompetensi ke lebih tinggi dan juga sebagai ulangkaji untuk mendapat maklumat serta arahan terkini dari pihak pengurusan tertinggi Jabatan Penghantaran TNB.

Peserta diberi kursus mendalam berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerja ditempat kerja dimana aspek keselamatan dan kesihatan sangat penting diTNB. Dengan adanya kursus ini peserta dapat mengetahui perkara perkara yang boleh dan tidak boleh dilakuan. Kursus ini juga dapat menghindar perkara yang tidak diingini berlaku seperti kemalangan ditempat kerja.

Untuk menghadiri kursus ini, peserta kursus telah menghadir kursus-kursus Peralatan Utama supaya dapat memudahkan peserta memahami kursus ini. Kursus ini berlandaskan teknik yang digunapakai oleh TNBT.

Objective:
Di akhir kursus ini:
  • Peserta kursus dilatih menjadi  orang yang berkecekapan dan berpengetahuan di dalam melaksanakan tugas berkaitan radas voltan tinggi (132/275/500kV) berpandukan Aturan Keselamatan Elektrik dan Peraturan Kerja sedia ada.


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME: AHMAD MAHMOOD
   Email: ahmadm@tnb.com.my

2. NAME: MOHD SALIM NGADINO
   Email: salimn@tnb.com.my

Duration: 2 Days


Request Form

Available Sessions

Upon Request


Other Information
Target Participant: Asset Maintenance, Asset development TT07-E13


Price

Upon RequestRelated Course

RM 3.6K
Site Investigation (Module 2)
Transmission

2 Days

View Details

Overview:
Kursus ini selama dua hari. Kursus ini sebagai persediaan untuk peserta mendapatkan sijil kompetensi pertama kali atau menaiktaraf sijil kompetensi ke lebih tinggi dan juga sebagai ulangkaji untuk mendapat maklumat serta arahan terkini dari pihak pengurusan tertinggi Jabatan Penghantaran TNB.

Peserta diberi kursus mendalam berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerja ditempat kerja dimana aspek keselamatan dan kesihatan sangat penting diTNB. Dengan adanya kursus ini peserta dapat mengetahui perkara perkara yang boleh dan tidak boleh dilakuan. Kursus ini juga dapat menghindar perkara yang tidak diingini berlaku seperti kemalangan ditempat kerja.

Untuk menghadiri kursus ini, peserta kursus telah menghadir kursus-kursus Peralatan Utama supaya dapat memudahkan peserta memahami kursus ini. Kursus ini berlandaskan teknik yang digunapakai oleh TNBT.
Objective:
Di akhir kursus ini:

  • Peserta kursus dilatih menjadi  orang yang berkecekapan dan berpengetahuan di dalam melaksanakan tugas berkaitan radas voltan tinggi (132/275/500kV) berpandukan Aturan Keselamatan Elektrik dan Peraturan Kerja sedia ada.


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME: AHMAD MAHMOOD
   Email: ahmadm@tnb.com.my

2. NAME: MOHD SALIM NGADINO
   Email: salimn@tnb.com.my

Target Participant: Asset Maintenance, Asset development TT07-E13
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Live Substation Preparation Drawing For Team Leader
Transmission

3 Days

View Details

Overview:
Kursus ini selama dua hari. Kursus ini sebagai persediaan untuk peserta mendapatkan sijil kompetensi pertama kali atau menaiktaraf sijil kompetensi ke lebih tinggi dan juga sebagai ulangkaji untuk mendapat maklumat serta arahan terkini dari pihak pengurusan tertinggi Jabatan Penghantaran TNB.

Peserta diberi kursus mendalam berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerja ditempat kerja dimana aspek keselamatan dan kesihatan sangat penting diTNB. Dengan adanya kursus ini peserta dapat mengetahui perkara perkara yang boleh dan tidak boleh dilakuan. Kursus ini juga dapat menghindar perkara yang tidak diingini berlaku seperti kemalangan ditempat kerja.

Untuk menghadiri kursus ini, peserta kursus telah menghadir kursus-kursus Peralatan Utama supaya dapat memudahkan peserta memahami kursus ini. Kursus ini berlandaskan teknik yang digunapakai oleh TNBT.
Objective:
Di akhir kursus ini:

  • Peserta kursus dilatih menjadi  orang yang berkecekapan dan berpengetahuan di dalam melaksanakan tugas berkaitan radas voltan tinggi (132/275/500kV) berpandukan Aturan Keselamatan Elektrik dan Peraturan Kerja sedia ada.


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME: AHMAD MAHMOOD
   Email: ahmadm@tnb.com.my

2. NAME: MOHD SALIM NGADINO
   Email: salimn@tnb.com.my

Target Participant: Asset Maintenance, Asset development TT07-E13
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Slope Site Supervision Works (Module 6)
Transmission

2 Days

View Details

Overview:
Kursus ini selama dua hari. Kursus ini sebagai persediaan untuk peserta mendapatkan sijil kompetensi pertama kali atau menaiktaraf sijil kompetensi ke lebih tinggi dan juga sebagai ulangkaji untuk mendapat maklumat serta arahan terkini dari pihak pengurusan tertinggi Jabatan Penghantaran TNB.

Peserta diberi kursus mendalam berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerja ditempat kerja dimana aspek keselamatan dan kesihatan sangat penting diTNB. Dengan adanya kursus ini peserta dapat mengetahui perkara perkara yang boleh dan tidak boleh dilakuan. Kursus ini juga dapat menghindar perkara yang tidak diingini berlaku seperti kemalangan ditempat kerja.

Untuk menghadiri kursus ini, peserta kursus telah menghadir kursus-kursus Peralatan Utama supaya dapat memudahkan peserta memahami kursus ini. Kursus ini berlandaskan teknik yang digunapakai oleh TNBT.
Objective:
Di akhir kursus ini:

  • Peserta kursus dilatih menjadi  orang yang berkecekapan dan berpengetahuan di dalam melaksanakan tugas berkaitan radas voltan tinggi (132/275/500kV) berpandukan Aturan Keselamatan Elektrik dan Peraturan Kerja sedia ada.


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME: AHMAD MAHMOOD
   Email: ahmadm@tnb.com.my

2. NAME: MOHD SALIM NGADINO
   Email: salimn@tnb.com.my

Target Participant: Asset Maintenance, Asset development TT07-E13
Duration: 2 Days
Language:

Human Resource Minister - Training Provider Award 2007
Role Model Company 2013 for Electrical Training Programmes by Manpower Department (JTM)
Energy Industry Award: Training Institution Excellence 2011

TNB Integrated Learning Solution Sdn Bhd - ILSAS
Jalan IKRAM-UNITEN, Karung Berkunci 205,
43650 Bandar Baru Bangi, Selangor, MALAYSIA

T: (+6) 03-8922 7222 F: (+6) 03-8926 4437 E: infoilsas@tnb.com.my

© 2018 TNB ILSAS