RM 3.6K
Modul Penyegerakan Voltan Tinggi

Modul Penyegerakan Voltan Tinggi
Chargeman

Overview:

Modul ini adalah Enhancement Modul untuk Program Kekompetenan Penjaga Jentera Elektrik yang ditawarkan di ILSAS.  Modul ini dijalankan bagi memberi peluang kepada calon / pemegang Sijil Kekompetenan Penjaga Jentera Elektrik yang berkelayakan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang-bidang yang berkaitan.

Pentauliahan oleh Suruhanjaya Tenaga.  Modul ini digunakan untuk menggantikan pengalaman bagi calon-calon persendirian atau calon pusat latihan yang menduduki peperiksaan terbuka.

Permohonan adalah melalui borang yang boleh didapati disini.Objective:
 • Menerangkan definisi Penjana Elektrik (generator).
 • Menerangkan prinsip operasi penjana elektrik.
 • Menerangkan definisi Penyegerakan (Synchronizing).
 • Menjelaskan maklumat penting daripada parameter elektrikal yang berkaitan.
 • Menulis turutan operasi penyegerakan dengan betul.
 • Menerangkan dan melaksanakan operasi penyuisan penyegerakan dengan betul dan selamat.
Request Form

Available Sessions
 • 14-07-2018 - 26-08-2018
Other Information
Prerequisites:
 • Memiliki perakuan kekompetenan B0 tidak kurang dua (2) tahun
 • Memiliki pengalaman Talian Atas Voltan Tinggi tidak kurang SATU (1) tahun atau telah menduduki kursus Modul Talian Atas Voltan tinggi dari institusi yang bertauliah jika tiada pengalaman berkenaan
 • Memiliki buku log yang lengkap berkaitan kerja-kerja dan pengalaman di atas yang telah disahkan oleh orang kompeten berkaitan dan juga majikan.
Target Participant: Pengendali Sistem Elektrik / Pengendali Janakuasa Elektrik/Jurutera/Juruteknik/PJE Kategori A0/A1
Languages: Malay


Price

RM 6 890Related Course

RM 3.6K
Modul Talian Atas Voltan Rendah
Chargeman

10 days

View Details

Overview:

Modul ini adalah Enhancement Modul untuk Program Kekompetenan Penjaga Jentera Elektrik yang ditawarkan di ILSAS.  Modul ini dijalankan bagi memberi peluang kepada calon / pemegang Sijil Kekompetenan Penjaga Jentera Elektrik yang berkelayakan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang-bidang yang berkaitan.

Pentauliahan oleh Suruhanjaya Tenaga.  Modul ini digunakan untuk menggantikan pengalaman bagi calon-calon persendirian atau calon pusat latihan yang menduduki peperiksaan terbuka.

Permohonan adalah melalui borang yang boleh didapati disini.


Objective:
 • Menerangkan definisi Penjana Elektrik (generator).
 • Menerangkan prinsip operasi penjana elektrik.
 • Menerangkan definisi Penyegerakan (Synchronizing).
 • Menjelaskan maklumat penting daripada parameter elektrikal yang berkaitan.
 • Menulis turutan operasi penyegerakan dengan betul.
 • Menerangkan dan melaksanakan operasi penyuisan penyegerakan dengan betul dan selamat.


Target Participant: Pengendali Sistem Elektrik / Pengendali Janakuasa Elektrik/Jurutera/Juruteknik/PJE Kategori A0/A1
Duration:
Language: Malay

RM 3.6K
Modul Talian Atas Voltan Tinggi
Chargeman

13 Days

View Details

Overview:

Modul ini adalah Enhancement Modul untuk Program Kekompetenan Penjaga Jentera Elektrik yang ditawarkan di ILSAS.  Modul ini dijalankan bagi memberi peluang kepada calon / pemegang Sijil Kekompetenan Penjaga Jentera Elektrik yang berkelayakan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang-bidang yang berkaitan.

Pentauliahan oleh Suruhanjaya Tenaga.  Modul ini digunakan untuk menggantikan pengalaman bagi calon-calon persendirian atau calon pusat latihan yang menduduki peperiksaan terbuka.

Permohonan adalah melalui borang yang boleh didapati disini.


Objective:
 • Menerangkan definisi Penjana Elektrik (generator).
 • Menerangkan prinsip operasi penjana elektrik.
 • Menerangkan definisi Penyegerakan (Synchronizing).
 • Menjelaskan maklumat penting daripada parameter elektrikal yang berkaitan.
 • Menulis turutan operasi penyegerakan dengan betul.
 • Menerangkan dan melaksanakan operasi penyuisan penyegerakan dengan betul dan selamat.


Target Participant: Pengendali Sistem Elektrik / Pengendali Janakuasa Elektrik/Jurutera/Juruteknik/PJE Kategori A0/A1
Duration:
Language: Malay

RM 3.6K
Pencantum Kabel - Tahap 1
Chargeman

View Details

Overview:

Modul ini adalah Enhancement Modul untuk Program Kekompetenan Penjaga Jentera Elektrik yang ditawarkan di ILSAS.  Modul ini dijalankan bagi memberi peluang kepada calon / pemegang Sijil Kekompetenan Penjaga Jentera Elektrik yang berkelayakan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang-bidang yang berkaitan.

Pentauliahan oleh Suruhanjaya Tenaga.  Modul ini digunakan untuk menggantikan pengalaman bagi calon-calon persendirian atau calon pusat latihan yang menduduki peperiksaan terbuka.

Permohonan adalah melalui borang yang boleh didapati disini.


Objective:
 • Menerangkan definisi Penjana Elektrik (generator).
 • Menerangkan prinsip operasi penjana elektrik.
 • Menerangkan definisi Penyegerakan (Synchronizing).
 • Menjelaskan maklumat penting daripada parameter elektrikal yang berkaitan.
 • Menulis turutan operasi penyegerakan dengan betul.
 • Menerangkan dan melaksanakan operasi penyuisan penyegerakan dengan betul dan selamat.


Target Participant: Pengendali Sistem Elektrik / Pengendali Janakuasa Elektrik/Jurutera/Juruteknik/PJE Kategori A0/A1
Duration:
Language: Malay

Human Resource Minister - Training Provider Award 2007
Role Model Company 2013 for Electrical Training Programmes by Manpower Department (JTM)
Energy Industry Award: Training Institution Excellence 2011

TNB Integrated Learning Solution Sdn Bhd - ILSAS
Jalan IKRAM-UNITEN, Karung Berkunci 205,
43650 Bandar Baru Bangi, Selangor, MALAYSIA

T: (+6) 03-8922 7222 F: (+6) 03-8926 4437 E: infoilsas@tnb.com.my

© 2018 TNB ILSAS