RM 3.6K
Modul Penyegerakan Voltan Rendah

Modul Penyegerakan Voltan Rendah
Chargeman

Overview:

Modul ini adalah Enhancement Modul untuk Program Kekompetenan Penjaga Jentera Elektrik yang ditawarkan di ILSAS.  Modul ini dijalankan bagi memberi peluang kepada calon / pemegang Sijil Kekompetenan Penjaga Jentera Elektrik yang berkelayakan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang-bidang yang berkaitan.

Pentauliahan oleh Suruhanjaya Tenaga.  Modul ini digunakan untuk menggantikan pengalaman bagi calon-calon persendirian atau calon pusat latihan yang menduduki peperiksaan terbuka.Permohonan adalah melalui borang yang boleh didapati disini.Objective:
 • Menerangkan definisi Penjana Elektrik (generator)
 • Menerankan prinsip operasi penjana elektrik
 • Menerangkan definisi penyegerakan (synchronizing)
 • Melaksanakan operasi penyegerakan dengan betul dan selamat
Request Form

Available Sessions
 • 10-03-2018 - 21-04-2018
Other Information
Prerequisites:
 • Memiliki perakuan kekompetenan A0 tidak kurang DUA (2 tahun)
 • Memiliki buku log yang lengkap berkaitan kerja-kerja dan pengalaman di atas yang telah disahkan oleh orang kompeten berkaitan dan juga majikan
ATAU
 • Memiliki perakuan kekompetenan A1 tidak kurang SATU (1) tahun
 • Memiliki buku log yang lengkap berkaitan kerja-kerja dan pengalaman di atas yang telah disahkan oleh orang kompeten berkaitan dan juga majikan
Target Participant: Pengenali Sistem Elektrik / Pengendali Janakuasa Elektrik / Jurutera / Juruteknik / PJE Kategori A0/A1
Languages: Malay


Price

RM 6 890Related Course

RM 3.6K
Pencantum Kabel - Tahap 2
Chargeman

View Details

Overview:

Modul ini adalah Enhancement Modul untuk Program Kekompetenan Penjaga Jentera Elektrik yang ditawarkan di ILSAS.  Modul ini dijalankan bagi memberi peluang kepada calon / pemegang Sijil Kekompetenan Penjaga Jentera Elektrik yang berkelayakan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang-bidang yang berkaitan.

Pentauliahan oleh Suruhanjaya Tenaga.  Modul ini digunakan untuk menggantikan pengalaman bagi calon-calon persendirian atau calon pusat latihan yang menduduki peperiksaan terbuka.Permohonan adalah melalui borang yang boleh didapati disini.


Objective:
 • Menerangkan definisi Penjana Elektrik (generator)
 • Menerankan prinsip operasi penjana elektrik
 • Menerangkan definisi penyegerakan (synchronizing)
 • Melaksanakan operasi penyegerakan dengan betul dan selamat


Target Participant: Pengenali Sistem Elektrik / Pengendali Janakuasa Elektrik / Jurutera / Juruteknik / PJE Kategori A0/A1
Duration:
Language: Malay

RM 3.6K
PJE B0 (11kV) - Sepenuh Masa
Chargeman

6 Bulan

View Details

Overview:

Modul ini adalah Enhancement Modul untuk Program Kekompetenan Penjaga Jentera Elektrik yang ditawarkan di ILSAS.  Modul ini dijalankan bagi memberi peluang kepada calon / pemegang Sijil Kekompetenan Penjaga Jentera Elektrik yang berkelayakan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang-bidang yang berkaitan.

Pentauliahan oleh Suruhanjaya Tenaga.  Modul ini digunakan untuk menggantikan pengalaman bagi calon-calon persendirian atau calon pusat latihan yang menduduki peperiksaan terbuka.Permohonan adalah melalui borang yang boleh didapati disini.


Objective:
 • Menerangkan definisi Penjana Elektrik (generator)
 • Menerankan prinsip operasi penjana elektrik
 • Menerangkan definisi penyegerakan (synchronizing)
 • Melaksanakan operasi penyegerakan dengan betul dan selamat


Target Participant: Pengenali Sistem Elektrik / Pengendali Janakuasa Elektrik / Jurutera / Juruteknik / PJE Kategori A0/A1
Duration:
Language: Malay

RM 3.6K
PJE B4
Chargeman

View Details

Overview:

Modul ini adalah Enhancement Modul untuk Program Kekompetenan Penjaga Jentera Elektrik yang ditawarkan di ILSAS.  Modul ini dijalankan bagi memberi peluang kepada calon / pemegang Sijil Kekompetenan Penjaga Jentera Elektrik yang berkelayakan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang-bidang yang berkaitan.

Pentauliahan oleh Suruhanjaya Tenaga.  Modul ini digunakan untuk menggantikan pengalaman bagi calon-calon persendirian atau calon pusat latihan yang menduduki peperiksaan terbuka.Permohonan adalah melalui borang yang boleh didapati disini.


Objective:
 • Menerangkan definisi Penjana Elektrik (generator)
 • Menerankan prinsip operasi penjana elektrik
 • Menerangkan definisi penyegerakan (synchronizing)
 • Melaksanakan operasi penyegerakan dengan betul dan selamat


Target Participant: Pengenali Sistem Elektrik / Pengendali Janakuasa Elektrik / Jurutera / Juruteknik / PJE Kategori A0/A1
Duration:
Language: Malay

Human Resource Minister - Training Provider Award 2007
Role Model Company 2013 for Electrical Training Programmes by Manpower Department (JTM)
Energy Industry Award: Training Institution Excellence 2011

TNB Integrated Learning Solution Sdn Bhd - ILSAS
Jalan IKRAM-UNITEN, Karung Berkunci 205,
43650 Bandar Baru Bangi, Selangor, MALAYSIA

T: (+6) 03-8922 7222 F: (+6) 03-8926 4437 E: infoilsas@tnb.com.my

© 2018 TNB ILSAS