RM 3.6K
PJE A4 - Separuh Masa

PJE A4 - Separuh Masa
Chargeman

Overview:
Calon yang layak dan lulus akan ditauliahkan oleh Suruhanjaya Tenaga Malaysia sebagai Orang Kompeten; iaitu Penjaga Jentera Elektrik Kompeten Kategori A4.
Permohonan adalah melalui borang yang boleh didapati disini.

 Objective:


Duration: 1 year


Request Form

Available Sessions

Upon Request


Other Information
Methodology: discussion, demonstration, practical hands-on
Prerequisites:

Kelayakan Asas PJE

  • Warganegara Malaysia.
  • Umur tidak kurang dari 20 tahun.
  • Tamat tingkatan lima sekolah bantuan penuh kerajaan
  • Mempunyai pengalaman kerja tidak kurang daripada 3 tahun dipersekitaran di mana terdapat kelengkapan elektrik dan mengawal kelengkapan elektrik hidup. Pemohon dikehendaki mengemukakan buku log kerja harian sebagai bukti bagi tempoh tersebut semasa sesi temusoal.
  • Boleh bertutur dan menulis dalam Bahasa Malaysia.

Kelayakan Teknikal
Memiliki syarat-syarat am serta pemegang perakuan kekompetenan Penjaga Jentera Elektrik dari salah satu kategori di bawah ini:

  • Kategori A0 tidak kurang daripada 2 tahun ( Memiliki pengalaman Talian Atas Voltan Rendah tidak kurang SATU (1) tahun dan Penyegerakan Voltan Rendah tidak kurang SATU (1) tahun) atau
  • Kategori A1 tidak kurang daripada 1 tahun  ( Memiliki pengalaman Penyegerakan Voltan Rendah tidak kurang SATU (1)  tahun)
Target Participant: PJE A0/A1
Languages: Malay


Price

RM -Related Course

RM 3.6K
Pencantum Kabel - Tahap 3
Chargeman

View Details

Overview:
Calon yang layak dan lulus akan ditauliahkan oleh Suruhanjaya Tenaga Malaysia sebagai Orang Kompeten; iaitu Penjaga Jentera Elektrik Kompeten Kategori A4.
Permohonan adalah melalui borang yang boleh didapati disini.

 


Objective:


Target Participant: PJE A0/A1
Duration: 1 year
Language: Malay

RM 3.6K
Modul Talian Atas Voltan Rendah
Chargeman

10 days

View Details

Overview:
Calon yang layak dan lulus akan ditauliahkan oleh Suruhanjaya Tenaga Malaysia sebagai Orang Kompeten; iaitu Penjaga Jentera Elektrik Kompeten Kategori A4.
Permohonan adalah melalui borang yang boleh didapati disini.

 


Objective:


Target Participant: PJE A0/A1
Duration: 1 year
Language: Malay

RM 3.6K
Modul Talian Atas Voltan Tinggi
Chargeman

13 Days

View Details

Overview:
Calon yang layak dan lulus akan ditauliahkan oleh Suruhanjaya Tenaga Malaysia sebagai Orang Kompeten; iaitu Penjaga Jentera Elektrik Kompeten Kategori A4.
Permohonan adalah melalui borang yang boleh didapati disini.

 


Objective:


Target Participant: PJE A0/A1
Duration: 1 year
Language: Malay

Human Resource Minister - Training Provider Award 2007
Role Model Company 2013 for Electrical Training Programmes by Manpower Department (JTM)
Energy Industry Award: Training Institution Excellence 2011

TNB Integrated Learning Solution Sdn Bhd - ILSAS
Jalan IKRAM-UNITEN, Karung Berkunci 205,
43650 Bandar Baru Bangi, Selangor, MALAYSIA

T: (+6) 03-8922 7222 F: (+6) 03-8926 4437 E: infoilsas@tnb.com.my

© 2018 TNB ILSAS