Courses

Tempur Tanpa Senjata (Tahap 3)
OSHE

3 Days

View Details

Overview:

Modul seni mempertahankan diri secara Tempur Tanpa Senjata untuk kakitangan TNB adalah dibentuk berdasarkan teknik yang digunapakai oleh Polis Diraja Malaysia yang diadaptasikan dari seni mempertahankan diri Karate Aliran Shotokan (SKIF).

Modul ini dibentuk bagi membantu kakitangan TNB yang berisiko tinggi ketika menjalankan tugas agar sentiasa bersedia untuk menghadapi sebarang ancaman dalam melaksanakan tanggungjawab menjaga asset dan kepentingan TNB.

Kepentingan pengetahuan dan kemahiran dalam situasi yang memerlukan tindakbalas serta merta terhadap ancaman dari individu atau kumpulan adalah amat penting terutama nya selepas wujud beberapa kejadian serangan keatas kakitangan TNB terutamanya mereka yang berisiko tinggi dan berhadapan dengan orang awam ketika menjalankan tugas.    

 


Objective:

Diakhir kursus, para peserta akan dapat:

• Berupaya melakukan sesuatu tindak balas serta merta dengan teknik yang betul dan berkesan apabila berhadapan dengan serangan dan ancaman
• Memahami konsep latihan yang boleh dipraktikkan secara berterusan walaupun selepas tamat latihan/kursus
• Memahami tujuan latihan
• Mempelajari cara mencegah dari bahaya
• Kemahiran menutup ruang serangan
• Meningkatkan tahap disiplin
• Mempunyai tahap keyakinan yang tinggi semasa menjalankan tugas
• Melahirkan sikap yang sentiasa meletakkan kepentingan tugas dan organisasi melebihi daripada kepentingan diri serta tidak mudah mengalah dalam melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkanTarget Participant: Open
Duration: 3 Days
Language:

Tempur Tanpa Senjata (Tahap 2)
OSHE

3 Days

View Details

Overview:

Modul seni mempertahankan diri secara Tempur Tanpa Senjata untuk kakitangan TNB adalah dibentuk berdasarkan teknik yang digunapakai oleh Polis Diraja Malaysia yang diadaptasikan dari seni mempertahankan diri Karate Aliran Shotokan (SKIF).

Modul ini dibentuk bagi membantu kakitangan TNB yang berisiko tinggi ketika menjalankan tugas agar sentiasa bersedia untuk menghadapi sebarang ancaman dalam melaksanakan tanggungjawab menjaga asset dan kepentingan TNB.

Kepentingan pengetahuan dan kemahiran dalam situasi yang memerlukan tindakbalas serta merta terhadap ancaman dari individu atau kumpulan adalah amat penting terutama nya selepas wujud beberapa kejadian serangan keatas kakitangan TNB terutamanya mereka yang berisiko tinggi dan berhadapan dengan orang awam ketika menjalankan tugas.    

 


Objective:

Diakhir kursus, para peserta akan dapat:

• Berupaya melakukan sesuatu tindak balas serta merta dengan teknik yang betul dan berkesan apabila berhadapan dengan serangan dan ancaman
• Memahami konsep latihan yang boleh dipraktikkan secara berterusan walaupun selepas tamat latihan/kursus
• Memahami tujuan latihan
• Mempelajari cara mencegah dari bahaya
• Kemahiran menutup ruang serangan
• Meningkatkan tahap disiplin
• Mempunyai tahap keyakinan yang tinggi semasa menjalankan tugas
• Melahirkan sikap yang sentiasa meletakkan kepentingan tugas dan organisasi melebihi daripada kepentingan diri serta tidak mudah mengalah dalam melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan

 Target Participant: Open
Duration: 3 Days
Language:

Tempur Tanpa Senjata (Tahap 1)
OSHE

3 Days

View Details

Overview:

Modul seni mempertahankan diri secara Tempur Tanpa Senjata untuk kakitangan TNB adalah dibentuk berdasarkan teknik yang digunapakai oleh Polis Diraja Malaysia yang diadaptasikan dari seni mempertahankan diri Karate Aliran Shotokan (SKIF).

Modul ini dibentuk bagi membantu kakitangan TNB yang berisiko tinggi ketika menjalankan tugas agar sentiasa bersedia untuk menghadapi sebarang ancaman dalam melaksanakan tanggungjawab menjaga asset dan kepentingan TNB.

Kepentingan pengetahuan dan kemahiran dalam situasi yang memerlukan tindakbalas serta merta terhadap ancaman dari individu atau kumpulan adalah amat penting terutama nya selepas wujud beberapa kejadian serangan keatas kakitangan TNB terutamanya mereka yang berisiko tinggi dan berhadapan dengan orang awam ketika menjalankan tugas.    

 


Objective:

Diakhir kursus, para peserta akan dapat:

• Berupaya melakukan sesuatu tindak balas serta merta dengan teknik yang betul dan berkesan apabila berhadapan dengan serangan dan ancaman
• Memahami konsep latihan yang boleh dipraktikkan secara berterusan walaupun selepas tamat latihan/kursus
• Memahami tujuan latihan
• Mempelajari cara mencegah dari bahaya
• Kemahiran menutup ruang serangan
• Meningkatkan tahap disiplin
• Mempunyai tahap keyakinan yang tinggi semasa menjalankan tugas
• Melahirkan sikap yang sentiasa meletakkan kepentingan tugas dan organisasi melebihi daripada kepentingan diri serta tidak mudah mengalah dalam melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkanTarget Participant: Open
Duration: 3 Days
Language:

Human Resource Minister - Training Provider Award 2007
Role Model Company 2013 for Electrical Training Programmes by Manpower Department (JTM)
Energy Industry Award: Training Institution Excellence 2011

TNB Integrated Learning Solution Sdn Bhd - ILSAS
Jalan IKRAM-UNITEN, Karung Berkunci 205,
43650 Bandar Baru Bangi, Selangor, MALAYSIA

T: (+6) 03-8922 7222 F: (+6) 03-8926 4437 E: infoilsas@tnb.com.my

© 2018 TNB ILSAS