Courses

TNB Employee Safety Passport (TESP)
OSHE

1 Day

View Details

Overview:
Kursus ini dibangunkan supaya peserta dapat memahami bahagian perundangan yang melibatkan Akta 514, OSHA 94. Peserta juga akan dijelaskan tentang pengawalan kemalangan dan penyakit pekerjaan, di samping mencegahnya daripada berlaku. Kursus ini juga menerangkan tentang bahaya dan risiko yang wujud di tempat kerja dan cara-cara kawalannya.
 
Di samping itu, kursus ini turut menerangkan punca setiap insiden yang berlaku di tempat kerja, serta proses penyiasatan kemalangan dibuat dan tujuan ia dilakukan.

 


Objective:
Di akhir kursus ini, peserta akan dapat:
  • Menerangkan semua perundangan Keselamatan dan kesihatan pekerjaan (KKP) yang ada
  • Menyatakan kewajipan majikan dan pekerja berdasarkan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994
  • Menerangkan punca utama yang menyebabkan kemalangan atau penyakit pekerjaan
  • Menjelaskan bahawa semua kemalangan dan penyakit pekerjaan boleh dicegah
  • Menyatakan definisi, punca dan kategori bahaya di tapak projek
  • Menerangkan kaedah kawalan risiko di tapak projek
  • Menyatakan punca insiden dan tujuan siasatan kemalangan


Target Participant: Penyelia yang terdiri daripada Juruteknik / Jurutera
Duration: 1 Day
Language:

TNB Code Of Conduct And Etique (B)Prosedur Tatatertib Dan Kod Etika TNB (B)(Utk Anggota Kerja Keselamatan Shj)
Management

3

View Details

Overview:

Objective:


Target Participant: PK07
Duration: 3
Language:

TNB Code Of Conduct And Etique (A)Prosedur Tatatertib Dan Kod Etika TNB (A)
Management

3

View Details

Overview:

Objective:


Target Participant: PP09 Clerical
Duration: 3
Language:

Human Resource Minister - Training Provider Award 2007
Role Model Company 2013 for Electrical Training Programmes by Manpower Department (JTM)
Energy Industry Award: Training Institution Excellence 2011

TNB Integrated Learning Solution Sdn Bhd - ILSAS
Jalan IKRAM-UNITEN, Karung Berkunci 205,
43650 Bandar Baru Bangi, Selangor, MALAYSIA

T: (+6) 03-8922 7222 F: (+6) 03-8926 4437 E: infoilsas@tnb.com.my

© 2018 TNB ILSAS