Courses

Hearing Loss Prevention And Audiometric Testing Programme
OSHE

2

View Details

Overview:

Objective:


Target Participant: OPEN
Duration: 2
Language:

Hazard Identification, Risk Assessment And Control (HIRAC)
OSHE

2 Days

View Details

Overview:
Kursus ini menerangkan tentang pengenalan kepada Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan,  keperluan untuk digunapakai di tempat kerja serta memberi model  dan elemen dalam sistem keselamatan tersebut.

Penjelasan tentang mengenalpasti hazad, menilai risiko dan mengambil langkah kawalan akan dibuat pada hari pertama kursus,diikuti dengan kerja kumpulan dan pembentangan.

Pada hari kedua, peserta akan diterangkan mengenai kategori hazad yang ada, penilaian terhadap risiko dan kawalan risiko tersebut.  Kerja kumpulan akan diberi disertai dengan pembentangan.
Objective:

• Menyatakan definisi hazard, risiko dan bahaya
• Mengenalpasti hazard
• Membuat penilaian risiko berdasarkan matriks risiko 2-dimensi
• Membuat langkah kawalan berdasarkan nilai risiko yang diperolehi


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. Hj. Zahar Jafri
Email: zaharj@tnb.com.my

2. Jazdina Jabil
Email: jazdina@tnb.com.my

3. Ir. Saifuddin Ahmad
Email: saifudinAh@tnb.com.my

Target Participant: Penyelia TNB (Bahagian Teknikal)
Duration: 2 Days
Language:

Hazard Identification And Risk Assessment / Control (HIRAC)
Transmission

2 Days

View Details

Overview:
Kursus ini selama dua hari. Peserta kursus dapat memahami rintangan yang terdapat ditempat  kerja serta dapat menghindar risiko yang boleh berlaku. Kemalangan boleh berlaku jika pekerja di dapati cuai atau tidak faham risiko yang menunggu pada setiap waktu.

Peserta diberi pengajaran serta dilatih bentuk risiko yang akan dihadapi. Peserta akan di latih membuat penilaiaan risiko serta mengenal pasti langkah langkah kawalan yang sesuai untuk menghindar kemalangan berlaku. Pencegahan adalah lebih baik dari berlaku  kemalangan.

Pembelajaran adalah berdasarkan yang digunapakai oleh TNBT.
Objective:
Di akhir kursus ini peserta dapat:

• Menyatakan definisi hazard, risiko dan bahaya
• Mengenalpasti hazard
• Membuat penilaian risiko berdasarkan matriks risiko 2 - dimensi
• Mengenalpasti Langkah Kawalan yang sesuai
• Menyediakan daftar HIRARC yang komprehensif


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME: AHMAD MAHMOOD
   Email: ahmadm@tnb.com.my

2. NAME: MOHD SALIM NGADINO
   Email: salimn@tnb.com.my

Target Participant: Asset Maintenance, Asset Development TT07-E13
Duration: 2 Days
Language:

Human Resource Minister - Training Provider Award 2007
Role Model Company 2013 for Electrical Training Programmes by Manpower Department (JTM)
Energy Industry Award: Training Institution Excellence 2011

TNB Integrated Learning Solution Sdn Bhd - ILSAS
Jalan IKRAM-UNITEN, Karung Berkunci 205,
43650 Bandar Baru Bangi, Selangor, MALAYSIA

T: (+6) 03-8922 7222 F: (+6) 03-8926 4437 E: infoilsas@tnb.com.my

© 2018 TNB ILSAS