Courses

Kawalan Perhimpunan
OSHE

2 Days

View Details

Overview:

Kursus ini juga memberikan kesedaran kepada para peserta berkenaan akta dan bidang kuasa berkaitan dalam mengawal perhimpunan dari menjadi tidak terkawal dan memberikan impak yang besar kepada organisasi.

 


Objective:

• Memperolehi pengetahuan mengenai prosedur dan panduan mengenai kemahiran kawalan perhimpunan yang berkesan
• Mengaplikasikan pengetahuan yang diterima dalam menjalankan tugas-tugas kawalan perhimpunan
• Meningkatkan sikap tanggungjawab dan sentiasa berwaspada dalam melaksanakan tugas

<div justify;"="">
untuk maklumat lanjut sila hubungi:

NAME: MOHD HAFIZ KHAMIS
Email: hafizkhamis@tnb.com.my

Target Participant: Pembantu Keselamatan Tingkatan Kanan 'A' (PK06)
Duration: 2 Days
Language:

Kawalan Maklumat Dan Risikan
OSHE

3 Days

View Details

Overview:

Manakala Risikan adalah satu proses penyelidikan atau penelitian yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Ia juga boleh di definasi kan sebagai tatacara mendapatkan keterangan yang diperoleh secara rahsia.

<p justify;"="">Oleh yang demikian, adalah penting bagi sesuatu organisasi untuk mempunyai kakitangan keselamatan yang cekap dan berpengetahuan dalam mengawal maklumat-maklumat dan risikan pasukan.
Objective:

• Memperolehi pengetahuan asas mengenai prosedur dan teknik-teknik kawalan maklumat dan risikan
• Mengaplikasikan pengetahuan yang diterima dalam menjalankan tugas-tugas risikan dengan berkesan
• Meningkatkan sikap tanggungjawab dan sentiasa berwaspada dalam melaksanakan tugas


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

NAME: MOHD HAFIZ KHAMIS
Email: hafizkhamis@tnb.com.myTarget Participant: Pembantu Keselamatan Tingkatan Kanan ‘A’ (PK06)
Duration: 3 Days
Language:

Job Safety Analysis
OSHE

2

View Details

Overview:

Objective:


Target Participant: OPEN
Duration: 2
Language:

Human Resource Minister - Training Provider Award 2007
Role Model Company 2013 for Electrical Training Programmes by Manpower Department (JTM)
Energy Industry Award: Training Institution Excellence 2011

TNB Integrated Learning Solution Sdn Bhd - ILSAS
Jalan IKRAM-UNITEN, Karung Berkunci 205,
43650 Bandar Baru Bangi, Selangor, MALAYSIA

T: (+6) 03-8922 7222 F: (+6) 03-8926 4437 E: infoilsas@tnb.com.my

© 2018 TNB ILSAS