Courses

Modul Talian Atas Voltan Rendah (Sepenuh Masa)
Certified Programs

13 Days

View Details

Overview:

Objective:


Target Participant:
Duration: 13 Days
Language: Malay

Modul Talian Atas Voltan Rendah
Chargeman

10 days

View Details

Overview:

Calon yang layak dan lulus akan ditauliahkan oleh Suruhanjaya Tenaga Malaysia sebagai Orang Kompeten; iaitu Penjaga Jentera Elektrik Kompeten Talian Atas Voltan Rendah.

Permohonan adalah melalui borang yang boleh didapati disini.
Objective:


Target Participant: Individu yang berminat menduduki Ujian PJE Kategori A1/A4
Duration: 10 days
Language: Malay

Modul Penyegerakan Voltan Tinggi (Sepenuh Masa)
Certified Programs

View Details

Overview:

Objective:


Target Participant:
Duration:
Language: Malay

Human Resource Minister - Training Provider Award 2007
Role Model Company 2013 for Electrical Training Programmes by Manpower Department (JTM)
Energy Industry Award: Training Institution Excellence 2011

TNB Integrated Learning Solution Sdn Bhd - ILSAS
Jalan IKRAM-UNITEN, Karung Berkunci 205,
43650 Bandar Baru Bangi, Selangor, MALAYSIA

T: (+6) 03-8922 7222 F: (+6) 03-8926 4437 E: infoilsas@tnb.com.my

© 2018 TNB ILSAS