Courses

Workshop QE / 5S Untuk Juruaudit
OSHE

2 Days

View Details

Overview:

Bengkel 5S untuk Juruaudit dari organisasi itu sendiri berada di kedudukan yang terbaik untuk membuat penilaian kendiri 5S. Organisasi yang berjaya menjalankan aktiviti 5S mengukur persembahan mereka melalui pengauditan mingguan atau bulanan dengan menggunakan Senarai Semak 5S, Kertas Ringkasan Audit dan Pelekat Penambahbaikan 3S. Keputusan pengauditan mestilah dipaparkan di Sudut 5S setiap jabatan.

Ini mewujudkan suasana persaingan yang sihat dan menerapkan kebanggaan pasukan-pasukan. Penilaian dan persaingan ini perlu dikaitkan pada suatu sistem penganugerahan, kebanyakan organisasi yang berjaya menawarkan penganugerahan bulanan untuk pasukan yang berjaya di dalam kategori 5S. Penilaian Kendiri adalah asas untuk Persijilan 5S.

 


Objective:

Diakhir program ini peserta akan dapat:

• Dapat melaksanakan audit dalaman seperti rancangan tahunan jabatan
• Membentuk kriteria audit bersesuaian dengan semua stesen / pejabat berpandukan kehendak audit Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC)
• Menambahbaik sistem pengauditan dari semasa ke semasa dan apabila dikehendaki
• Mempersembahkan laporan audit kepada Jawatankuasa Kualiti 5S stesen


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

~Target Participant: Pengurus, Eksekutif, Anggota Kerja Teknikal & Bukan Teknikal, Anggota Kerja Anak Syarikat
Duration: 2 Days
Language:

Workshop QE / 5S Untuk Fasilitator
OSHE

3 Days

View Details

Overview:
Peranan Fasilitator 5S adalah melatih ahli-ahli pasukan di bawah seliaaan beliau, konsep asas dan falsafah 5S, pengendalian aplikasi 5S dan membimbing pasukan dalam melaksanakan projek. Tugas Fasilitator merangkumi membantu menyelesaikan masalah berkaitan 5S diantara pasukan dan pengurusan.

Program ini menekankan pengetahuan dan pendedahan yang diperlukan oleh Fasilitator serta peranan yang perlu dimainkan dalam melaksanakan aktiviti-aktiviti 5S.
Objective:
Diakhir program ini peserta akan dapat:

• Mempelajari konsep asas, operasi dan falsafah 5S
• Memudahcara dan membimbing ahli pasukan dalam melaksanakan projek
• Menjadi mediator untuk menyelesaikan masalah yang timbul diantara pasukan dan pihak pengurusan


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME: HARENAWATI HARON
   Email: harenawati@tnb.com.my

2. NAME: SURINDER KAUR
   Email: surinder@tnb.com.my

Target Participant: Pengurus, Eksekutif, Anggota Kerja Teknikal & bukan Teknikal, Anggota kerja Anak Syarikat
Duration: 3 Days
Language:

Workshop Practice
Power & Energy

5 Days

View Details

Overview:
This course explains some type of hydraulic, pneumatic and precision tools that typically used in workshop. It describes a few methods of machining and fitting activities. This course also produce square and slot ends shaft through milling and straightening bend shaft as a practical in workshop practice.

The training format is theory and practical, where the participants will be actively involved in the class & workshop activities. Hence, it will increase their confidence level.

Participant will be taken through the vast experience of machining procedure and performance by the trainers. The emphasis is on participants continuing participation in ensuring the ultimate success of the course.
Objective:
After attending this training program, participants will be able to:

1. Follow the rules of workshop safety
2. Identify and apply precision measuring equipment
3. Identify and apply the limit and fit
4. Identify hydraulic tools
5. Identify pneumatic tools
6. Machine a small pump shaft, square end shaft, slot end shaft


for any enquiries please contact:

1. NAME: AMIR ABU
   Email: amira@tnb.com.my

Target Participant: TNBG TT05-TT09
Duration: 5 Days
Language: English, Malay

Human Resource Minister - Training Provider Award 2007
Role Model Company 2013 for Electrical Training Programmes by Manpower Department (JTM)
Energy Industry Award: Training Institution Excellence 2011

TNB Integrated Learning Solution Sdn Bhd - ILSAS
Jalan IKRAM-UNITEN, Karung Berkunci 205,
43650 Bandar Baru Bangi, Selangor, MALAYSIA

T: (+6) 03-8922 7222 F: (+6) 03-8926 4437 E: infoilsas@tnb.com.my

© 2018 TNB ILSAS