Courses

Procurement Process & Procedure (B)Proses & Prosedur Perolehan (B)(Utk Anggota Kerja Teknikal Shj)
Management

2

View Details

Overview:

Objective:


Target Participant: TT13
Duration: 2
Language:

Procurement Process & Procedure (A)Proses & Prosedur Perolehan (A)
Management

2

View Details

Overview:

Objective:


Target Participant: PP09 Clerical
Duration: 2
Language:

Procurement Procedure For Non-Executives
Management

2 Days

View Details

Overview:

Kursus ini adalah dirangka bagi memberikan pendedahan kepada anggota berkenaan Proses & Prosedur Perolehan berdasarkan Dokumen Dasar dan Prosedur Perolehan TNB. Dokumen ini telah digubal bagi menyempurnakan proses perolehan TNB dalam menjayakan inisiatif transformasi Syarikat Berkaitan Kerajaan. Dokumen ini juga menyediakan satu garispanduan umum bagi perolehan Pembekalan, Kerja dan Perkhidmatan menerusi satu sistem perolehan yang konsisten di seluruh Bahagian dan Anak Syarikat TNB. 

Ini akan membantu anggota kerja yang berkaitan dalam mempraktikkan tatacara yang betul dalam proses dan prosedur perolehan TNB.


Objective:

Di akhir kursus para peserta dapat:

• Menjelaskan Proses Perolehan
• Menyenaraikan peranan jawatankuasa
• Melaksanakan tatacara Perolehan di tempat kerja dengan betul


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME: ISMAH BINTI SALLEH
     Email: ismahs@tnb.com.myTarget Participant: PP07 - PP12
Duration: 2 Days
Language:

Human Resource Minister - Training Provider Award 2007
Role Model Company 2013 for Electrical Training Programmes by Manpower Department (JTM)
Energy Industry Award: Training Institution Excellence 2011

TNB Integrated Learning Solution Sdn Bhd - ILSAS
Jalan IKRAM-UNITEN, Karung Berkunci 205,
43650 Bandar Baru Bangi, Selangor, MALAYSIA

T: (+6) 03-8922 7222 F: (+6) 03-8926 4437 E: infoilsas@tnb.com.my

© 2018 TNB ILSAS