Courses

Risikan Lanjutan
OSHE

3 Days

View Details

Overview:

Risikan adalah satu proses penyelidikan atau penelitian yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Ia juga boleh di definasi kan sebagai tatacara mendapatkan keterangan yang diperoleh secara rahsia.

Tujuan risikan adalah :
• Mendapatkan apa-apa maklumat yang berguna dari aspek keselamatan.
• Mengambil tindakan awal (menghalang) terhadap perkara yang boleh menggugat keselamatan.
• Mendapatkan maklumat awal mengenai sesuatu kegiatan / aktiviti yang akan dianjurkan dan menilai tahap keselamatanya.
• Membuat intipan pada lokasi-lokasi tertentu yang mencurigakan dari aspek keselamatan.
• Membuat pemeriksaan berkala di tempat-tempat yang boleh memberikan risiko keselamatan.

 


Objective:

Diakhir kursus, para peserta akan dapat:

• Memperolehi pengetahuan asas mengenai prosedur dan teknik-teknik risikan
• Mengaplikasikan pengetahuan yang diterima dalam menjalankan tugas-tugas risikan dengan berkesan
• Memahami teknik membuat laporan dalam tugasan

 Target Participant: Pembantu Keselamatan Tingkatan Biasa 'B' (PK07)
Duration: 3 Days
Language:

Revenue Assurance
Distribution Secondary

1 Day

View Details

Overview:
Kursus ini dapat membantu anggota kerja di Unit Kawalan Kredit meningkatkan kompetensi dan dapat mereka memberikan penerangan kepada pengguna yang membangkitkan isu-isu pemotongan bekalan elektrik, pemulangan wang cagaran pengguna, bayaran ansuran tunggakan dan saluran-saluran pembayaran bil yang terdapat di TNB.
Objective:
Di akhir kursus, peserta akan dapat:

• Menerangkan proses pemotongan bekalan elektrik
• Menerangkan proses penyambungan bekalan elektrik selepas pembayaran tunggakan bil elektrik
• Menerangkan pelan ansuran pembayaran tunggakan bil elektrik
• Menerangkan proses pengurusan pembayaran cagaran bil elektrik
• Menerangkan jenis-jenis cagaran bil elektrik
• Menerangkan jenis-jenis saluran kutipan bil elektrik yang sediada di TNB

Target Participant: Kerani Kaunter (Multiservice, Cashier, Kiosk Navigator, Customer Service Officer (CSO), Customer Service Relation (CRO), Kerani Pemotongan Bekalan), Eksekutif Perkhidmatan Pengguna & Penyelia Perkhidmatan Pengguna
Duration: 1 Day
Language:

Retailing Wall System
Transmission

2 Days

View Details

Overview:

This two-day course will briefly covers the process of implementing a retaining wall project and defines the standard required to:

• Set out and prepare site according to plan specifications
• Establish survey benchmarks
• Excavate and profile soil levels
• Install and assemble components of a retaining wall
• Use tools and equipment for retaining wall projects
• Verify completed works meet the design plan and specifications

This course will provide practicing engineers / technicians a good insight into the all type of design and construction of retaining wall in civil engineering.


Objective:
After attending this training program, participants will be able to:

• Prepare site according to plan specifications
• Install and assemble components of a retaining wall
• Use tools and equipment for retaining wall projects


for any enquiries please contact:

1. NAME: AHMAD MAHMOOD
   Email: ahmadm@tnb.com.my

2. NAME: MOHD SALIM NGADINO
   Email: salimn@tnb.com.my
 

Target Participant: Civil Engineers & Civil Technicians
Duration: 2 Days
Language:

Human Resource Minister - Training Provider Award 2007
Role Model Company 2013 for Electrical Training Programmes by Manpower Department (JTM)
Energy Industry Award: Training Institution Excellence 2011

TNB Integrated Learning Solution Sdn Bhd - ILSAS
Jalan IKRAM-UNITEN, Karung Berkunci 205,
43650 Bandar Baru Bangi, Selangor, MALAYSIA

T: (+6) 03-8922 7222 F: (+6) 03-8926 4437 E: infoilsas@tnb.com.my

© 2018 TNB ILSAS