Courses

Skill Of Computer And IT (B) / Kemahiran Komputer Dan IT (B) - Setiausaha Dan Juruteknik
IT & Corporate System

3 Days

View Details

Overview:
•  Elemen Penggunaan Komputer
•  Jenis-jenis Komputer
•  Peranti Input, Peranti Pemproses, Peranti Output dan Peranti Storan
•  Konsep Perwakilan Data
•  Applikasi Perisian Sistem Pengoperasian, Perisian Aplikasi dan Perisian Utiliti
•  MALWARE
•  Pengoperasian KAMERA DIGITAL
•  Menggunakan CD/DVD BURNER
•  PERISIAN MULTIMEDIA
•  Mengenali dan memahami Internet
•  Mengetahui proses-proses yang terlibat untuk menyediakan capaian ke Internet melalui komputer
•  Pelungsur Web (Web Browser) untuk melungsuri Internet
•  Enjin carian untuk mendapatkan laman-laman Web yang dikehendaki
•  Penanda buku (bookmark).
•  Memuat turun gafik dari Internet
•  Laman web penapisan Internet
Objective:
Di akhir kursus peserta-peserta akan boleh menyenaraikan perkara-perkara yang berkaitan dengan komputer dan  perantinya seperti komponen, jenis komputer, perwakilan data,  perisian, malware, kamera  digital, CD Burner, multimedia dan  internet, berpandukan manual latihan yang diberi, tanpa melakukan kesilapan.


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME: ROZITA MOHD
   Email: rozitam@tnb.com.my

2. NAME: NOORZIAH ASMAR
   Email: noorziaha2@tnb.com.my

Target Participant: Executive & Non-Executive
Duration: 3 Days
Language:

Skill Of Computer And IT (A) / Kemahiran Komputer Dan IT (A) - Pemandu / Tukang
IT & Corporate System

3 Days

View Details

Overview:
Di akhir kursus para peserta akan boleh:

•  Menerangkan konsep literasi komputer
•  Menerangkan sifat semulajadi komputer
•  Menyenaraikan elemen penggunaan komputer
•  Menyenaraikan jenis-jenis komputer
•  Menamakan peranti input, peranti pemproses, peranti output dan peranti storan
•  Menerangkan konsep perwakilan data
•  Menerangkan aplikasi perisian sistem pengoperasian, perisian aplikasi dan perisian utiliti
•  Menyenarai dan menerangan jenis-jenis MALWARE
•  Menyenaraikan cara-cara membersihkan jangkitan malware
•  Menerangkan cara pengoperasian KAMERA DIGITAL
•  Mengendalikan kamera digital
•  Menggunakan CD/DVD BURNER
•  Melakukan applikasi beberapa PERISIAN MULTIMEDIA
•  Mengenali dan memahami Internet
•  Menerangkan bagaimana Internet berfungsi
•  Menerangkan elemen-elemen dan istilah yang digunakan di dalam Internet.
•  Mengetahui proses-proses yang terlibat untuk menyediakan capaian ke Internet melalui komputer
•  Mengetahui cara-cara menggunakan Pelungsur Web (Web Browser) untuk melungsuri Internet
•  Boleh menggunakan enjin carian untuk mendapatkan laman-laman Web yang dikehendaki.
Objective:
Di akhir kursus peserta-peserta akan boleh menyenaraikan perkara-perkara yang berkaitan dengan komputer dan  perantinya seperti komponen, jenis komputer, perwakilan data,  perisian, malware, kamera  digital, CD Burner, multimedia dan internet, berpandukan manual latihan yang diberi, tanpa melakukan kesilapan.


maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME: ROZITA MOHD
     Email: rozitam@tnb.com.my

2. NAME: NOORZIAH ASMAR
     Email: noorziaha2@tnb.com.m

Target Participant: Executive & Non-Executive
Duration: 3 Days
Language:

Skill Of Computer 2010
IT & Corporate System

3 Days

View Details

Overview:

 • Pengunaan Ms Word 2010
 • Pengunaan jadual sebagai struktur surat
 • Menguruskan Dokumen Melebihi Satu Mukasurat
 • Applikasi stail, Table of Content & nombor muka surat
 • Menguruskan Surat Menggunakan Mail Merge
 • Pengunaan Ms Excel
 • Kegunaan pengisian automatik
 • Pengiraan / formula relatif dan mutlak
 • Memformat data
 • Mencipta Graf
 • Menggunakan auto filter
 • Penyediaan Halaman Untuk Cetakan, footer, tarikh dan nombor muka surat
 • Memastikan baris untuk medan utama muncul di setiap muka surat

Objective:
Di akhir kursus ini para peserta boleh:
 • Mencipta jadual
 • Menguruskan dokumen melebih satu muka surat
 • Menyiapkan Mail Merge
 • Menguruskan helaian Ms Excel
 • Memasukkan data ke dalam helaian
 • Memasukkan formula pengiraan
 • Mencipta graf
 • Melakukan penapisan data
 • Melakukan persediaan untuk percetakan

Dengan tepat tanpa melakukan kesalahan

untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME: ROZITA MOHD
   Email: rozitam@tnb.com.my

2. NAME: NOORZIAH ASMAR
   Email: noorziaha2@tnb.com.my


Target Participant: Executive & Non-Executive
Duration: 3 Days
Language:

Human Resource Minister - Training Provider Award 2007
Role Model Company 2013 for Electrical Training Programmes by Manpower Department (JTM)
Energy Industry Award: Training Institution Excellence 2011

TNB Integrated Learning Solution Sdn Bhd - ILSAS
Jalan IKRAM-UNITEN, Karung Berkunci 205,
43650 Bandar Baru Bangi, Selangor, MALAYSIA

T: (+6) 03-8922 7222 F: (+6) 03-8926 4437 E: infoilsas@tnb.com.my

© 2018 TNB ILSAS