RM 3.6K
Akta Jalan Dan Undang-Undang (Combo F)

Akta Jalan Dan Undang-Undang (Combo F)
OSHE

Overview:
<div justify;"="">Akta Jalan / Undang-Undang JPJ adalah suatu akta bagi membuat peruntukan mengenai pengawalseliaan kenderaan-kenderaan motor dan lalulintas di jalan-jalan dan perkara-perkara lain yang berkenaan dengan jalan-jalan dan kenderaan-kenderaan di atasnya; bagi membuat peruntukan mengenai perlindungan pihak ketiga terhadap risiko-risiko yang berbangkit daripada penggunaan kenderaan-kenderaan motor;  bagi membuat peruntukan mengenai penyelarasan dan pengawalan cara-cara dan kemudahan-kemudahan bagi pengangkutan: bagi membuat peruntukan mengenai penyelarasan dan pengawalan cara-cara dan kemudahan-kemudahan bagi pembinaan dan penyesuaian kenderaan-kenderaan motor; dan bagi membuat peruntukan mengenai maksud-maksud yang berkaitan.

Objective:
<p justify;"="">Di akhir kursus, para peserta akan dapat:

• Mengenalpasti undang-undang berkaitan pengangkutan jalan di Malaysia
• Menerangkan pematuhan peraturan dan undang-undang lalulintas
• Menerangkan struktur, prosedur, proses, limitasi dan remedy serta cara penyelesaian bagi kes-kes berkaitan pelanggaran peraturan lalulintas


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

NAME: MOHD HAFIZ KHAMIS
Email: hafizkhamis@tnb.com.my

Duration: 1 Day


Request Form

Available Sessions

Upon Request


Other Information
Target Participant: Pemandu (TD08)


Price

Upon RequestRelated Course

RM 3.6K
Site Safety Supervisor
OSHE

10 Days

View Details

Overview:
<div justify;"="">Akta Jalan / Undang-Undang JPJ adalah suatu akta bagi membuat peruntukan mengenai pengawalseliaan kenderaan-kenderaan motor dan lalulintas di jalan-jalan dan perkara-perkara lain yang berkenaan dengan jalan-jalan dan kenderaan-kenderaan di atasnya; bagi membuat peruntukan mengenai perlindungan pihak ketiga terhadap risiko-risiko yang berbangkit daripada penggunaan kenderaan-kenderaan motor;  bagi membuat peruntukan mengenai penyelarasan dan pengawalan cara-cara dan kemudahan-kemudahan bagi pengangkutan: bagi membuat peruntukan mengenai penyelarasan dan pengawalan cara-cara dan kemudahan-kemudahan bagi pembinaan dan penyesuaian kenderaan-kenderaan motor; dan bagi membuat peruntukan mengenai maksud-maksud yang berkaitan.
Objective:
<p justify;"="">Di akhir kursus, para peserta akan dapat:

• Mengenalpasti undang-undang berkaitan pengangkutan jalan di Malaysia
• Menerangkan pematuhan peraturan dan undang-undang lalulintas
• Menerangkan struktur, prosedur, proses, limitasi dan remedy serta cara penyelesaian bagi kes-kes berkaitan pelanggaran peraturan lalulintas


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

NAME: MOHD HAFIZ KHAMIS
Email: hafizkhamis@tnb.com.my

Target Participant: Pemandu (TD08)
Duration: 1 Day
Language:

RM 3.6K
Siasatan Lanjutan
OSHE

3 Days

View Details

Overview:
<div justify;"="">Akta Jalan / Undang-Undang JPJ adalah suatu akta bagi membuat peruntukan mengenai pengawalseliaan kenderaan-kenderaan motor dan lalulintas di jalan-jalan dan perkara-perkara lain yang berkenaan dengan jalan-jalan dan kenderaan-kenderaan di atasnya; bagi membuat peruntukan mengenai perlindungan pihak ketiga terhadap risiko-risiko yang berbangkit daripada penggunaan kenderaan-kenderaan motor;  bagi membuat peruntukan mengenai penyelarasan dan pengawalan cara-cara dan kemudahan-kemudahan bagi pengangkutan: bagi membuat peruntukan mengenai penyelarasan dan pengawalan cara-cara dan kemudahan-kemudahan bagi pembinaan dan penyesuaian kenderaan-kenderaan motor; dan bagi membuat peruntukan mengenai maksud-maksud yang berkaitan.
Objective:
<p justify;"="">Di akhir kursus, para peserta akan dapat:

• Mengenalpasti undang-undang berkaitan pengangkutan jalan di Malaysia
• Menerangkan pematuhan peraturan dan undang-undang lalulintas
• Menerangkan struktur, prosedur, proses, limitasi dan remedy serta cara penyelesaian bagi kes-kes berkaitan pelanggaran peraturan lalulintas


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

NAME: MOHD HAFIZ KHAMIS
Email: hafizkhamis@tnb.com.my

Target Participant: Pemandu (TD08)
Duration: 1 Day
Language:

RM 3.6K
Safety (SEMS) (Combo D)
OSHE

1

View Details

Overview:
<div justify;"="">Akta Jalan / Undang-Undang JPJ adalah suatu akta bagi membuat peruntukan mengenai pengawalseliaan kenderaan-kenderaan motor dan lalulintas di jalan-jalan dan perkara-perkara lain yang berkenaan dengan jalan-jalan dan kenderaan-kenderaan di atasnya; bagi membuat peruntukan mengenai perlindungan pihak ketiga terhadap risiko-risiko yang berbangkit daripada penggunaan kenderaan-kenderaan motor;  bagi membuat peruntukan mengenai penyelarasan dan pengawalan cara-cara dan kemudahan-kemudahan bagi pengangkutan: bagi membuat peruntukan mengenai penyelarasan dan pengawalan cara-cara dan kemudahan-kemudahan bagi pembinaan dan penyesuaian kenderaan-kenderaan motor; dan bagi membuat peruntukan mengenai maksud-maksud yang berkaitan.
Objective:
<p justify;"="">Di akhir kursus, para peserta akan dapat:

• Mengenalpasti undang-undang berkaitan pengangkutan jalan di Malaysia
• Menerangkan pematuhan peraturan dan undang-undang lalulintas
• Menerangkan struktur, prosedur, proses, limitasi dan remedy serta cara penyelesaian bagi kes-kes berkaitan pelanggaran peraturan lalulintas


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

NAME: MOHD HAFIZ KHAMIS
Email: hafizkhamis@tnb.com.my

Target Participant: Pemandu (TD08)
Duration: 1 Day
Language:

Human Resource Minister - Training Provider Award 2007
Role Model Company 2013 for Electrical Training Programmes by Manpower Department (JTM)
Energy Industry Award: Training Institution Excellence 2011

TNB Integrated Learning Solution Sdn Bhd - ILSAS
Jalan IKRAM-UNITEN, Karung Berkunci 205,
43650 Bandar Baru Bangi, Selangor, MALAYSIA

T: (+6) 03-8922 7222 F: (+6) 03-8926 4437 E: infoilsas@tnb.com.my

© 2018 TNB ILSAS