RM 3.6K
PENGENALAN PENCAWANG ELEKTRIK PEMBAHAGIAN

PENGENALAN PENCAWANG ELEKTRIK PEMBAHAGIAN
Distribution

Overview:
Kursus ini dikhususkan bagi memberi pendedahan secara asas kepada pekerja TNB di Bahagian talian atas,kabel & Perjangkaan  berkaitan Pencawang Pembahagian  Elektrik TNB. Secara asasnya ianya merangkumi teori dan amali mengenai jenis-jenis pencawang dan peralatan utama pencawang pembahagian seperti alatsuis, pemutus litar, alatubah dan peti pembekal voltan rendah termasuk prinsip asas dan kendalian peralatan tersebut. Disamping itu anggota akan diberi pendedahan mengenai sistem sokongan di dalam pencawang seperti sistem pembumian dan sistem bekalan arus terus. Ujian-ujian asas bagi menguji peralatan akan dipelajari secara demo dan amali. Topik-topik peraturan keselamatan dan standard yang dipraktikkan juga terkandung dalam kursus ini. 

Objective:
Apabila tamat kursus, para pelatih akan mampu untuk :
 
 • Menyatakan bagaimana pengaliran bekalan elektrik pada sistem TNB dan bekalan diberikan ke pengguna.
 • Menyatakan secara teori perkara-perkara berkenaan pencawang pembahagian dan juga keperluannya.
 • Menyatakan peraturan-peraturan keselamatan dan prosidur kerja di dalam pencawang.
 • Mengenalpasti peralatan utama pencawang seperti alatsuis, alatubah, PPVR, sistem pembumian dan sistem bekalan arus terus.
 •  Mengenalpasti keadah pengujian asas peralatan pencawang 


Duration: 3


Request Form

Available Sessions

Upon Request


Other Information
Target Participant: TERBUKA KEPADA SEMUA UNIT-UNIT DALAM TNB PEMBAHAGIAN
Languages: English, Malay


Price

Upon RequestRelated Course

RM 3.6K
PEMASANGAN & PENYELENGGARAAN ALATUBAH SETAKAT 33KV
Distribution

5

View Details

Overview:
Kursus ini dikhususkan bagi memberi pendedahan secara asas kepada pekerja TNB di Bahagian talian atas,kabel & Perjangkaan  berkaitan Pencawang Pembahagian  Elektrik TNB. Secara asasnya ianya merangkumi teori dan amali mengenai jenis-jenis pencawang dan peralatan utama pencawang pembahagian seperti alatsuis, pemutus litar, alatubah dan peti pembekal voltan rendah termasuk prinsip asas dan kendalian peralatan tersebut. Disamping itu anggota akan diberi pendedahan mengenai sistem sokongan di dalam pencawang seperti sistem pembumian dan sistem bekalan arus terus. Ujian-ujian asas bagi menguji peralatan akan dipelajari secara demo dan amali. Topik-topik peraturan keselamatan dan standard yang dipraktikkan juga terkandung dalam kursus ini. 
Objective:
Apabila tamat kursus, para pelatih akan mampu untuk :
 

 • Menyatakan bagaimana pengaliran bekalan elektrik pada sistem TNB dan bekalan diberikan ke pengguna.
 • Menyatakan secara teori perkara-perkara berkenaan pencawang pembahagian dan juga keperluannya.
 • Menyatakan peraturan-peraturan keselamatan dan prosidur kerja di dalam pencawang.
 • Mengenalpasti peralatan utama pencawang seperti alatsuis, alatubah, PPVR, sistem pembumian dan sistem bekalan arus terus.
 •  Mengenalpasti keadah pengujian asas peralatan pencawang 


Target Participant: TERBUKA KEPADA SEMUA UNIT-UNIT DALAM TNB PEMBAHAGIAN
Duration: 3
Language: English, Malay

RM 3.6K
DISTRIBUTION PLANNING MODULE 1 – LV PLANNING FOR EXECUTIVE
Distribution

3

View Details

Overview:
Kursus ini dikhususkan bagi memberi pendedahan secara asas kepada pekerja TNB di Bahagian talian atas,kabel & Perjangkaan  berkaitan Pencawang Pembahagian  Elektrik TNB. Secara asasnya ianya merangkumi teori dan amali mengenai jenis-jenis pencawang dan peralatan utama pencawang pembahagian seperti alatsuis, pemutus litar, alatubah dan peti pembekal voltan rendah termasuk prinsip asas dan kendalian peralatan tersebut. Disamping itu anggota akan diberi pendedahan mengenai sistem sokongan di dalam pencawang seperti sistem pembumian dan sistem bekalan arus terus. Ujian-ujian asas bagi menguji peralatan akan dipelajari secara demo dan amali. Topik-topik peraturan keselamatan dan standard yang dipraktikkan juga terkandung dalam kursus ini. 
Objective:
Apabila tamat kursus, para pelatih akan mampu untuk :
 

 • Menyatakan bagaimana pengaliran bekalan elektrik pada sistem TNB dan bekalan diberikan ke pengguna.
 • Menyatakan secara teori perkara-perkara berkenaan pencawang pembahagian dan juga keperluannya.
 • Menyatakan peraturan-peraturan keselamatan dan prosidur kerja di dalam pencawang.
 • Mengenalpasti peralatan utama pencawang seperti alatsuis, alatubah, PPVR, sistem pembumian dan sistem bekalan arus terus.
 •  Mengenalpasti keadah pengujian asas peralatan pencawang 


Target Participant: TERBUKA KEPADA SEMUA UNIT-UNIT DALAM TNB PEMBAHAGIAN
Duration: 3
Language: English, Malay

RM 3.6K
INSPECTION AND DETECTION OF LPC METERING IRREGULARITIES
Distribution

4

View Details

Overview:
Kursus ini dikhususkan bagi memberi pendedahan secara asas kepada pekerja TNB di Bahagian talian atas,kabel & Perjangkaan  berkaitan Pencawang Pembahagian  Elektrik TNB. Secara asasnya ianya merangkumi teori dan amali mengenai jenis-jenis pencawang dan peralatan utama pencawang pembahagian seperti alatsuis, pemutus litar, alatubah dan peti pembekal voltan rendah termasuk prinsip asas dan kendalian peralatan tersebut. Disamping itu anggota akan diberi pendedahan mengenai sistem sokongan di dalam pencawang seperti sistem pembumian dan sistem bekalan arus terus. Ujian-ujian asas bagi menguji peralatan akan dipelajari secara demo dan amali. Topik-topik peraturan keselamatan dan standard yang dipraktikkan juga terkandung dalam kursus ini. 
Objective:
Apabila tamat kursus, para pelatih akan mampu untuk :
 

 • Menyatakan bagaimana pengaliran bekalan elektrik pada sistem TNB dan bekalan diberikan ke pengguna.
 • Menyatakan secara teori perkara-perkara berkenaan pencawang pembahagian dan juga keperluannya.
 • Menyatakan peraturan-peraturan keselamatan dan prosidur kerja di dalam pencawang.
 • Mengenalpasti peralatan utama pencawang seperti alatsuis, alatubah, PPVR, sistem pembumian dan sistem bekalan arus terus.
 •  Mengenalpasti keadah pengujian asas peralatan pencawang 


Target Participant: TERBUKA KEPADA SEMUA UNIT-UNIT DALAM TNB PEMBAHAGIAN
Duration: 3
Language: English, Malay

Human Resource Minister - Training Provider Award 2007
Role Model Company 2013 for Electrical Training Programmes by Manpower Department (JTM)
Energy Industry Award: Training Institution Excellence 2011

TNB Integrated Learning Solution Sdn Bhd - ILSAS
Jalan IKRAM-UNITEN, Karung Berkunci 205,
43650 Bandar Baru Bangi, Selangor, MALAYSIA

T: (+6) 03-8922 7222 F: (+6) 03-8926 4437 E: infoilsas@tnb.com.my

© 2018 TNB ILSAS