RM 3.6K
PENGENALAN KEPADA  LV CAPACITOR BANK

PENGENALAN KEPADA LV CAPACITOR BANK
Distribution

Overview:
Kursus ini dirangka bagi memberi latihan teori dan amali berkaitan kerja pengurusan tenaga reaktif untuk operasi sistem pembahagian elektrik dengan jayanya. Penumpuan latihan lebih kepada latihan teori dan kiraan iaitu 60% manakala selebihnya adalah amali.. Kandungan kursus merujuk kepada panduan dan manual terkini berkaitan kerja pengurusan tenaga reaktif untuk operasi sistem pembahagian elektrik. Untuk itu, kursus ini amat sesuai bagi mereka yang terlibat dalam kerja Pengurusan Tenaga Reaktif hingga ke kerja senggaraan agar pengetahuan diperolehi dapat memastikan pengurusan tenaga reaktif dengan lebih baik.

Objective:
Pada penghujung kursus, para pelatih akan mampu:
 
·         Memahami kepentingan pengurusan tenaga reaktif untuk operasi sistem pembahagian elektrik
·         Memahami rekabentuk Capacitor Bank Voltan Rendah & harmonic filter

Duration: 3


Request Form

Available Sessions

Upon Request


Other Information
Target Participant: TNB DISTRIBUTION • Juruteknik • Penyelia Projek • Pomen Projek
Languages: English, Malay


Price

RM RM750Related Course

RM 3.6K
PERLAKSANAAN PROJEK PEMBAHAGIAN SETAKAT 22KV (DISTRIBUTION PROJECT CONSTRUCTION MANAGEMENT – MODULE 2)
Distribution

5

View Details

Overview:
Kursus ini dirangka bagi memberi latihan teori dan amali berkaitan kerja pengurusan tenaga reaktif untuk operasi sistem pembahagian elektrik dengan jayanya. Penumpuan latihan lebih kepada latihan teori dan kiraan iaitu 60% manakala selebihnya adalah amali.. Kandungan kursus merujuk kepada panduan dan manual terkini berkaitan kerja pengurusan tenaga reaktif untuk operasi sistem pembahagian elektrik. Untuk itu, kursus ini amat sesuai bagi mereka yang terlibat dalam kerja Pengurusan Tenaga Reaktif hingga ke kerja senggaraan agar pengetahuan diperolehi dapat memastikan pengurusan tenaga reaktif dengan lebih baik.
Objective:
Pada penghujung kursus, para pelatih akan mampu:
 
·         Memahami kepentingan pengurusan tenaga reaktif untuk operasi sistem pembahagian elektrik
·         Memahami rekabentuk Capacitor Bank Voltan Rendah & harmonic filter

Target Participant: TNB DISTRIBUTION • Juruteknik • Penyelia Projek • Pomen Projek
Duration: 3
Language: English, Malay

RM 3.6K
33kV DISTRIBUTION UNDERGROUND CABLE
Distribution

3

View Details

Overview:
Kursus ini dirangka bagi memberi latihan teori dan amali berkaitan kerja pengurusan tenaga reaktif untuk operasi sistem pembahagian elektrik dengan jayanya. Penumpuan latihan lebih kepada latihan teori dan kiraan iaitu 60% manakala selebihnya adalah amali.. Kandungan kursus merujuk kepada panduan dan manual terkini berkaitan kerja pengurusan tenaga reaktif untuk operasi sistem pembahagian elektrik. Untuk itu, kursus ini amat sesuai bagi mereka yang terlibat dalam kerja Pengurusan Tenaga Reaktif hingga ke kerja senggaraan agar pengetahuan diperolehi dapat memastikan pengurusan tenaga reaktif dengan lebih baik.
Objective:
Pada penghujung kursus, para pelatih akan mampu:
 
·         Memahami kepentingan pengurusan tenaga reaktif untuk operasi sistem pembahagian elektrik
·         Memahami rekabentuk Capacitor Bank Voltan Rendah & harmonic filter

Target Participant: TNB DISTRIBUTION • Juruteknik • Penyelia Projek • Pomen Projek
Duration: 3
Language: English, Malay

RM 3.6K
PEMERIKSAAN & MENGESAN KEJANGGALAN PEPASANGAN METER BERARUS PENUH
Distribution

4

View Details

Overview:
Kursus ini dirangka bagi memberi latihan teori dan amali berkaitan kerja pengurusan tenaga reaktif untuk operasi sistem pembahagian elektrik dengan jayanya. Penumpuan latihan lebih kepada latihan teori dan kiraan iaitu 60% manakala selebihnya adalah amali.. Kandungan kursus merujuk kepada panduan dan manual terkini berkaitan kerja pengurusan tenaga reaktif untuk operasi sistem pembahagian elektrik. Untuk itu, kursus ini amat sesuai bagi mereka yang terlibat dalam kerja Pengurusan Tenaga Reaktif hingga ke kerja senggaraan agar pengetahuan diperolehi dapat memastikan pengurusan tenaga reaktif dengan lebih baik.
Objective:
Pada penghujung kursus, para pelatih akan mampu:
 
·         Memahami kepentingan pengurusan tenaga reaktif untuk operasi sistem pembahagian elektrik
·         Memahami rekabentuk Capacitor Bank Voltan Rendah & harmonic filter

Target Participant: TNB DISTRIBUTION • Juruteknik • Penyelia Projek • Pomen Projek
Duration: 3
Language: English, Malay

Human Resource Minister - Training Provider Award 2007
Role Model Company 2013 for Electrical Training Programmes by Manpower Department (JTM)
Energy Industry Award: Training Institution Excellence 2011

TNB Integrated Learning Solution Sdn Bhd - ILSAS
Jalan IKRAM-UNITEN, Karung Berkunci 205,
43650 Bandar Baru Bangi, Selangor, MALAYSIA

T: (+6) 03-8922 7222 F: (+6) 03-8926 4437 E: infoilsas@tnb.com.my

© 2018 TNB ILSAS