RM 3.6K
PEMASANGAN DAN PENYELENGGARAAN ALATSUIS  SETAKAT 33KV

PEMASANGAN DAN PENYELENGGARAAN ALATSUIS SETAKAT 33KV
Distribution

Overview:
Kursus ini dirangka bagi memberi latihan teori dan amali berkaitan pemasangan dan penyelenggaraan alatsuis setakat 33kV dari mula penerimaan, memulatugas , senggaraan dan pengujian terhadap alatsuis tersebut dengan jayanya. Kandungan kursus merujuk kepada panduan dan manual terkini berkaitan kerja penyelenggaraan, pengujian dan pemasangan alatsuis pencawang pembahagian yang digunapakai di TNB Pembahagian. Oleh yang demikian, kursus ini amat sesuai bagi mereka yang terlibat dalam kerja penyelenggaraan,pemasangan dan pengujian alatsuis pencawang hingga  kerja memulatugas agar pengetahuan diperolehi dapat memastikan alatsuis pencawang pembahagian yang beroperasi dapat berfungsi dengan baik.

Objective:
Secara umumnya program kursus ini adalah untuk memberi latihan dan memantapkan pengetahuan kepada para peserta melalui pendekatan berikut :-
·                Menyatakan jenis dan kategori alatsuis voltan sederhana beserta kadaran, fungsi dan ciri-ciri bagi alatsuis
·                Menyatakan secara teori perkara-perkara berkenaan pencawang pembahagian,prosidur keselamatan dan juga keperluannya.
·                Melaksanakan kerja senggaraan dan pembaikan kepada alatsuis berpandu garispanduan TNB.
·                Melaksanakan kerja pengujian alatsuis berpandukan garis panduan yang betul
·                Mencatat keputusan laporan kerja dengan betul dan menggunakan format yang betul

Duration: 5


Request Form

Available Sessions

Upon Request


Other Information
Target Participant: TNB DISTRIBUTION • Juruteknik • Penyelia • Pomen • Penjaga Jentera Elektrik
Languages: English, Malay


Price

Upon RequestRelated Course

RM 3.6K
KERJA TALIAN HIDUP VOLTAN RENDAH EKSEKUTIF PENYELIA
Distribution

1

View Details

Overview:
Kursus ini dirangka bagi memberi latihan teori dan amali berkaitan pemasangan dan penyelenggaraan alatsuis setakat 33kV dari mula penerimaan, memulatugas , senggaraan dan pengujian terhadap alatsuis tersebut dengan jayanya. Kandungan kursus merujuk kepada panduan dan manual terkini berkaitan kerja penyelenggaraan, pengujian dan pemasangan alatsuis pencawang pembahagian yang digunapakai di TNB Pembahagian. Oleh yang demikian, kursus ini amat sesuai bagi mereka yang terlibat dalam kerja penyelenggaraan,pemasangan dan pengujian alatsuis pencawang hingga  kerja memulatugas agar pengetahuan diperolehi dapat memastikan alatsuis pencawang pembahagian yang beroperasi dapat berfungsi dengan baik.
Objective:
Secara umumnya program kursus ini adalah untuk memberi latihan dan memantapkan pengetahuan kepada para peserta melalui pendekatan berikut :-
·                Menyatakan jenis dan kategori alatsuis voltan sederhana beserta kadaran, fungsi dan ciri-ciri bagi alatsuis
·                Menyatakan secara teori perkara-perkara berkenaan pencawang pembahagian,prosidur keselamatan dan juga keperluannya.
·                Melaksanakan kerja senggaraan dan pembaikan kepada alatsuis berpandu garispanduan TNB.
·                Melaksanakan kerja pengujian alatsuis berpandukan garis panduan yang betul
·                Mencatat keputusan laporan kerja dengan betul dan menggunakan format yang betul

Target Participant: TNB DISTRIBUTION • Juruteknik • Penyelia • Pomen • Penjaga Jentera Elektrik
Duration: 5
Language: English, Malay

RM 3.6K
RTU - VISCON
Distribution

3

View Details

Overview:
Kursus ini dirangka bagi memberi latihan teori dan amali berkaitan pemasangan dan penyelenggaraan alatsuis setakat 33kV dari mula penerimaan, memulatugas , senggaraan dan pengujian terhadap alatsuis tersebut dengan jayanya. Kandungan kursus merujuk kepada panduan dan manual terkini berkaitan kerja penyelenggaraan, pengujian dan pemasangan alatsuis pencawang pembahagian yang digunapakai di TNB Pembahagian. Oleh yang demikian, kursus ini amat sesuai bagi mereka yang terlibat dalam kerja penyelenggaraan,pemasangan dan pengujian alatsuis pencawang hingga  kerja memulatugas agar pengetahuan diperolehi dapat memastikan alatsuis pencawang pembahagian yang beroperasi dapat berfungsi dengan baik.
Objective:
Secara umumnya program kursus ini adalah untuk memberi latihan dan memantapkan pengetahuan kepada para peserta melalui pendekatan berikut :-
·                Menyatakan jenis dan kategori alatsuis voltan sederhana beserta kadaran, fungsi dan ciri-ciri bagi alatsuis
·                Menyatakan secara teori perkara-perkara berkenaan pencawang pembahagian,prosidur keselamatan dan juga keperluannya.
·                Melaksanakan kerja senggaraan dan pembaikan kepada alatsuis berpandu garispanduan TNB.
·                Melaksanakan kerja pengujian alatsuis berpandukan garis panduan yang betul
·                Mencatat keputusan laporan kerja dengan betul dan menggunakan format yang betul

Target Participant: TNB DISTRIBUTION • Juruteknik • Penyelia • Pomen • Penjaga Jentera Elektrik
Duration: 5
Language: English, Malay

RM 3.6K
DISTRIBUTION PLANNING MODULE 1 – LV PLANNING FOR EXECUTIVE
Distribution

3

View Details

Overview:
Kursus ini dirangka bagi memberi latihan teori dan amali berkaitan pemasangan dan penyelenggaraan alatsuis setakat 33kV dari mula penerimaan, memulatugas , senggaraan dan pengujian terhadap alatsuis tersebut dengan jayanya. Kandungan kursus merujuk kepada panduan dan manual terkini berkaitan kerja penyelenggaraan, pengujian dan pemasangan alatsuis pencawang pembahagian yang digunapakai di TNB Pembahagian. Oleh yang demikian, kursus ini amat sesuai bagi mereka yang terlibat dalam kerja penyelenggaraan,pemasangan dan pengujian alatsuis pencawang hingga  kerja memulatugas agar pengetahuan diperolehi dapat memastikan alatsuis pencawang pembahagian yang beroperasi dapat berfungsi dengan baik.
Objective:
Secara umumnya program kursus ini adalah untuk memberi latihan dan memantapkan pengetahuan kepada para peserta melalui pendekatan berikut :-
·                Menyatakan jenis dan kategori alatsuis voltan sederhana beserta kadaran, fungsi dan ciri-ciri bagi alatsuis
·                Menyatakan secara teori perkara-perkara berkenaan pencawang pembahagian,prosidur keselamatan dan juga keperluannya.
·                Melaksanakan kerja senggaraan dan pembaikan kepada alatsuis berpandu garispanduan TNB.
·                Melaksanakan kerja pengujian alatsuis berpandukan garis panduan yang betul
·                Mencatat keputusan laporan kerja dengan betul dan menggunakan format yang betul

Target Participant: TNB DISTRIBUTION • Juruteknik • Penyelia • Pomen • Penjaga Jentera Elektrik
Duration: 5
Language: English, Malay

Human Resource Minister - Training Provider Award 2007
Role Model Company 2013 for Electrical Training Programmes by Manpower Department (JTM)
Energy Industry Award: Training Institution Excellence 2011

TNB Integrated Learning Solution Sdn Bhd - ILSAS
Jalan IKRAM-UNITEN, Karung Berkunci 205,
43650 Bandar Baru Bangi, Selangor, MALAYSIA

T: (+6) 03-8922 7222 F: (+6) 03-8926 4437 E: infoilsas@tnb.com.my

© 2018 TNB ILSAS