RM 3.6K
ASAS JURUGEGAS PENCAWANG 2  ( Pembinaan )

ASAS JURUGEGAS PENCAWANG 2 ( Pembinaan )
Distribution

Overview:
Kursus ini dikhaskan untuk menghasilkan anggota kerja pencawang yang kompeten untuk menjalankan kerja-kerja pembinaan pencawang. Pada asasnya, ia meliputi teori dan praktikal mengenai pembinaan pencawang pembahagian termasuk suis, pemutus litar, transformer dan pembekal. Kaedah pembinaan dan prosedur terkini akan mengikuti berdasarkan PSI dan mengikut prosedur sebenar akan dilakukan. Pengetahuan asas teori dan praktikal pemasangan pencawang dan sistem bekalan arus terus yang terkandung dalam kursus ini. Beberapa jenis pengujian untuk alatsuis seperti ujian IR, ujian tekanan, ujian vacuum dan ujian minyak akan dilakukan dalam teori dan amali. Untuk itu, kursus ini amat sesuai bagi mereka yang terlibat dalam kerja pembinaan pencawang hingga ke kerja memulatugas agar pengetahuan diperolehi dapat memastikan pencawang yang dioperasi dapat berfungsi dengan baik.

Objective:
Apabila tamat kursus, para pelatih akan mampu untuk :
 
• Mengenal pasti perkara-perkara teori mengenai pembinaan dan pemasangan peralatan pencawang dan keperluan.
• Menjalankan kerja-kerja pembinaan dan pemasangan peralatan pencawang dengan kaedah sebenar.
• Melaksanakan ujian dan mulatugas yang perlu dilakukan semasa pemasangan peralatan pencawang berpandukan format sebenar.

Duration: 10


Request Form

Available Sessions

Upon Request


Other Information
Target Participant: TT05-TT06 (Fitter)
Languages: English, Malay


Price

Upon RequestRelated Course

RM 3.6K
DISTRIBUTION SYSTEM PROTECTION 3311KV (INTERMEDIATE) PERLINDUNGAN SISTEM PEMBAHAGIAN 3311KV (PERTENGAHAN)
Distribution

3

View Details

Overview:
Kursus ini dikhaskan untuk menghasilkan anggota kerja pencawang yang kompeten untuk menjalankan kerja-kerja pembinaan pencawang. Pada asasnya, ia meliputi teori dan praktikal mengenai pembinaan pencawang pembahagian termasuk suis, pemutus litar, transformer dan pembekal. Kaedah pembinaan dan prosedur terkini akan mengikuti berdasarkan PSI dan mengikut prosedur sebenar akan dilakukan. Pengetahuan asas teori dan praktikal pemasangan pencawang dan sistem bekalan arus terus yang terkandung dalam kursus ini. Beberapa jenis pengujian untuk alatsuis seperti ujian IR, ujian tekanan, ujian vacuum dan ujian minyak akan dilakukan dalam teori dan amali. Untuk itu, kursus ini amat sesuai bagi mereka yang terlibat dalam kerja pembinaan pencawang hingga ke kerja memulatugas agar pengetahuan diperolehi dapat memastikan pencawang yang dioperasi dapat berfungsi dengan baik.
Objective:
Apabila tamat kursus, para pelatih akan mampu untuk :
 
• Mengenal pasti perkara-perkara teori mengenai pembinaan dan pemasangan peralatan pencawang dan keperluan.
• Menjalankan kerja-kerja pembinaan dan pemasangan peralatan pencawang dengan kaedah sebenar.
• Melaksanakan ujian dan mulatugas yang perlu dilakukan semasa pemasangan peralatan pencawang berpandukan format sebenar.

Target Participant: TT05-TT06 (Fitter)
Duration: 10
Language: English, Malay

RM 3.6K
MV PLANNING GUIDELINES FOR NON-EXECUTIVE
Distribution

2

View Details

Overview:
Kursus ini dikhaskan untuk menghasilkan anggota kerja pencawang yang kompeten untuk menjalankan kerja-kerja pembinaan pencawang. Pada asasnya, ia meliputi teori dan praktikal mengenai pembinaan pencawang pembahagian termasuk suis, pemutus litar, transformer dan pembekal. Kaedah pembinaan dan prosedur terkini akan mengikuti berdasarkan PSI dan mengikut prosedur sebenar akan dilakukan. Pengetahuan asas teori dan praktikal pemasangan pencawang dan sistem bekalan arus terus yang terkandung dalam kursus ini. Beberapa jenis pengujian untuk alatsuis seperti ujian IR, ujian tekanan, ujian vacuum dan ujian minyak akan dilakukan dalam teori dan amali. Untuk itu, kursus ini amat sesuai bagi mereka yang terlibat dalam kerja pembinaan pencawang hingga ke kerja memulatugas agar pengetahuan diperolehi dapat memastikan pencawang yang dioperasi dapat berfungsi dengan baik.
Objective:
Apabila tamat kursus, para pelatih akan mampu untuk :
 
• Mengenal pasti perkara-perkara teori mengenai pembinaan dan pemasangan peralatan pencawang dan keperluan.
• Menjalankan kerja-kerja pembinaan dan pemasangan peralatan pencawang dengan kaedah sebenar.
• Melaksanakan ujian dan mulatugas yang perlu dilakukan semasa pemasangan peralatan pencawang berpandukan format sebenar.

Target Participant: TT05-TT06 (Fitter)
Duration: 10
Language: English, Malay

RM 3.6K
MASTER STATION - MODULE 2 (EXEC & NON-EXEC)
Distribution

4

View Details

Overview:
Kursus ini dikhaskan untuk menghasilkan anggota kerja pencawang yang kompeten untuk menjalankan kerja-kerja pembinaan pencawang. Pada asasnya, ia meliputi teori dan praktikal mengenai pembinaan pencawang pembahagian termasuk suis, pemutus litar, transformer dan pembekal. Kaedah pembinaan dan prosedur terkini akan mengikuti berdasarkan PSI dan mengikut prosedur sebenar akan dilakukan. Pengetahuan asas teori dan praktikal pemasangan pencawang dan sistem bekalan arus terus yang terkandung dalam kursus ini. Beberapa jenis pengujian untuk alatsuis seperti ujian IR, ujian tekanan, ujian vacuum dan ujian minyak akan dilakukan dalam teori dan amali. Untuk itu, kursus ini amat sesuai bagi mereka yang terlibat dalam kerja pembinaan pencawang hingga ke kerja memulatugas agar pengetahuan diperolehi dapat memastikan pencawang yang dioperasi dapat berfungsi dengan baik.
Objective:
Apabila tamat kursus, para pelatih akan mampu untuk :
 
• Mengenal pasti perkara-perkara teori mengenai pembinaan dan pemasangan peralatan pencawang dan keperluan.
• Menjalankan kerja-kerja pembinaan dan pemasangan peralatan pencawang dengan kaedah sebenar.
• Melaksanakan ujian dan mulatugas yang perlu dilakukan semasa pemasangan peralatan pencawang berpandukan format sebenar.

Target Participant: TT05-TT06 (Fitter)
Duration: 10
Language: English, Malay

Human Resource Minister - Training Provider Award 2007
Role Model Company 2013 for Electrical Training Programmes by Manpower Department (JTM)
Energy Industry Award: Training Institution Excellence 2011

TNB Integrated Learning Solution Sdn Bhd - ILSAS
Jalan IKRAM-UNITEN, Karung Berkunci 205,
43650 Bandar Baru Bangi, Selangor, MALAYSIA

T: (+6) 03-8922 7222 F: (+6) 03-8926 4437 E: infoilsas@tnb.com.my

© 2018 TNB ILSAS