RM 3.6K
PEMERIKSAAN & MENGESAN KEJANGGALAN PEPASANGAN METER BERARUS PENUH

PEMERIKSAAN & MENGESAN KEJANGGALAN PEPASANGAN METER BERARUS PENUH
Distribution

Overview:
Kursus ini direka untuk meningkatkan kemahiran, pengetahuan dan kompeten untuk membantu peserta menjalankan tugas dalam mengendalikan hal-hal berkaitan dengan sistem meter di TNB. Format latihan adalah berbentuk teori dan praktikal, di mana para peserta akan terlibat secara aktif di dalam aktiviti-aktiviti kelas. Oleh itu, ia akan meningkatkan tahap keyakinan mereka.
Pada awal latihan ini, para peserta akan didedahkan kepada bahagian teori meter dan Prosidur pengujian. Selepas itu, mereka akan melakukan bahagian praktikal di makmal meter. Dengan melakukan kaedah ini , ia akan meningkatkan keyakinan, kecekapan dan pemahaman mereka dalam rangkaian sistem meter di TNB.

Objective:
Pada akhir kursus ini, peserta akan boleh:
·               Membuat Operasi pemeriksaan & pengujisn meter arus penuh dengan betul, mengikut garis panduan Suruhanjaya Tenaga.
·               Menyatakan komponen yang terdapat dalam kawalan turutan pepasangan pengguna dengan betul.
·               Melukis rajah kawalan turutan pengguna dengan betul.
·               Menyatakan fungsi komponen-komponen yang terlibat dalam kawalan turutan dengan betul.
·               Mengesan kejanggalan pada pepasangan dan didalam meter dengan mahir.
·               Mengenalpasti komponen-komponen elektronik didalam meter dan menerangkan fungsinya dengan betul.
·               Menerangkan kesan kejanggalan terhadap operasi meter dengan tepat
·               Boleh melakukan tindakan pembetulan dengan betul.

Duration: 4


Request Form

Available Sessions

Upon Request


Other Information
Target Participant: TT09-TT10 (SEAL)
Languages: English, Malay


Price

Upon RequestRelated Course

RM 3.6K
BCRM FOR OMRMR (MVHV)
Distribution

3

View Details

Overview:
Kursus ini direka untuk meningkatkan kemahiran, pengetahuan dan kompeten untuk membantu peserta menjalankan tugas dalam mengendalikan hal-hal berkaitan dengan sistem meter di TNB. Format latihan adalah berbentuk teori dan praktikal, di mana para peserta akan terlibat secara aktif di dalam aktiviti-aktiviti kelas. Oleh itu, ia akan meningkatkan tahap keyakinan mereka.
Pada awal latihan ini, para peserta akan didedahkan kepada bahagian teori meter dan Prosidur pengujian. Selepas itu, mereka akan melakukan bahagian praktikal di makmal meter. Dengan melakukan kaedah ini , ia akan meningkatkan keyakinan, kecekapan dan pemahaman mereka dalam rangkaian sistem meter di TNB.
Objective:
Pada akhir kursus ini, peserta akan boleh:
·               Membuat Operasi pemeriksaan & pengujisn meter arus penuh dengan betul, mengikut garis panduan Suruhanjaya Tenaga.
·               Menyatakan komponen yang terdapat dalam kawalan turutan pepasangan pengguna dengan betul.
·               Melukis rajah kawalan turutan pengguna dengan betul.
·               Menyatakan fungsi komponen-komponen yang terlibat dalam kawalan turutan dengan betul.
·               Mengesan kejanggalan pada pepasangan dan didalam meter dengan mahir.
·               Mengenalpasti komponen-komponen elektronik didalam meter dan menerangkan fungsinya dengan betul.
·               Menerangkan kesan kejanggalan terhadap operasi meter dengan tepat
·               Boleh melakukan tindakan pembetulan dengan betul.

Target Participant: TT09-TT10 (SEAL)
Duration: 4
Language: English, Malay

RM 3.6K
KENDALIAN PENCAWANG 33kV Modul 2 – Kendalian Sistem SUBSTATION OPERATION 33kV Module 2 – System Operation
Distribution

5

View Details

Overview:
Kursus ini direka untuk meningkatkan kemahiran, pengetahuan dan kompeten untuk membantu peserta menjalankan tugas dalam mengendalikan hal-hal berkaitan dengan sistem meter di TNB. Format latihan adalah berbentuk teori dan praktikal, di mana para peserta akan terlibat secara aktif di dalam aktiviti-aktiviti kelas. Oleh itu, ia akan meningkatkan tahap keyakinan mereka.
Pada awal latihan ini, para peserta akan didedahkan kepada bahagian teori meter dan Prosidur pengujian. Selepas itu, mereka akan melakukan bahagian praktikal di makmal meter. Dengan melakukan kaedah ini , ia akan meningkatkan keyakinan, kecekapan dan pemahaman mereka dalam rangkaian sistem meter di TNB.
Objective:
Pada akhir kursus ini, peserta akan boleh:
·               Membuat Operasi pemeriksaan & pengujisn meter arus penuh dengan betul, mengikut garis panduan Suruhanjaya Tenaga.
·               Menyatakan komponen yang terdapat dalam kawalan turutan pepasangan pengguna dengan betul.
·               Melukis rajah kawalan turutan pengguna dengan betul.
·               Menyatakan fungsi komponen-komponen yang terlibat dalam kawalan turutan dengan betul.
·               Mengesan kejanggalan pada pepasangan dan didalam meter dengan mahir.
·               Mengenalpasti komponen-komponen elektronik didalam meter dan menerangkan fungsinya dengan betul.
·               Menerangkan kesan kejanggalan terhadap operasi meter dengan tepat
·               Boleh melakukan tindakan pembetulan dengan betul.

Target Participant: TT09-TT10 (SEAL)
Duration: 4
Language: English, Malay

RM 3.6K
DISTRIBUTION PROTECTION FOR SYSTEM OPERATION (EXEC)
Distribution

4

View Details

Overview:
Kursus ini direka untuk meningkatkan kemahiran, pengetahuan dan kompeten untuk membantu peserta menjalankan tugas dalam mengendalikan hal-hal berkaitan dengan sistem meter di TNB. Format latihan adalah berbentuk teori dan praktikal, di mana para peserta akan terlibat secara aktif di dalam aktiviti-aktiviti kelas. Oleh itu, ia akan meningkatkan tahap keyakinan mereka.
Pada awal latihan ini, para peserta akan didedahkan kepada bahagian teori meter dan Prosidur pengujian. Selepas itu, mereka akan melakukan bahagian praktikal di makmal meter. Dengan melakukan kaedah ini , ia akan meningkatkan keyakinan, kecekapan dan pemahaman mereka dalam rangkaian sistem meter di TNB.
Objective:
Pada akhir kursus ini, peserta akan boleh:
·               Membuat Operasi pemeriksaan & pengujisn meter arus penuh dengan betul, mengikut garis panduan Suruhanjaya Tenaga.
·               Menyatakan komponen yang terdapat dalam kawalan turutan pepasangan pengguna dengan betul.
·               Melukis rajah kawalan turutan pengguna dengan betul.
·               Menyatakan fungsi komponen-komponen yang terlibat dalam kawalan turutan dengan betul.
·               Mengesan kejanggalan pada pepasangan dan didalam meter dengan mahir.
·               Mengenalpasti komponen-komponen elektronik didalam meter dan menerangkan fungsinya dengan betul.
·               Menerangkan kesan kejanggalan terhadap operasi meter dengan tepat
·               Boleh melakukan tindakan pembetulan dengan betul.

Target Participant: TT09-TT10 (SEAL)
Duration: 4
Language: English, Malay

Human Resource Minister - Training Provider Award 2007
Role Model Company 2013 for Electrical Training Programmes by Manpower Department (JTM)
Energy Industry Award: Training Institution Excellence 2011

TNB Integrated Learning Solution Sdn Bhd - ILSAS
Jalan IKRAM-UNITEN, Karung Berkunci 205,
43650 Bandar Baru Bangi, Selangor, MALAYSIA

T: (+6) 03-8922 7222 F: (+6) 03-8926 4437 E: infoilsas@tnb.com.my

© 2018 TNB ILSAS