RM 3.6K
Bisnes TNB

Bisnes TNB
OSHE

Overview:
Kursus ini dirangka khas untuk memberi pendedahan kepada anggota kerja TNB tentang bisnes TNB, dan terbahagi kepada 2 modul utama. Modul pertama iaitu Pengenalan Kepada Sejarah TNB merangkumi sejarah TNB, pemahaman yang lebih mendalam tentang Visi, Misi dan Nilai-Nilai Bersama TNB serta hala tuju strategik TNB. Modul kedua iaitu Pengenalan Kepada Sistem Asas Pembekalan Elektrik TNB merangkumi istilah asas elektrik dan Sistem Asas Pembekalan Elektrik TNB. Pelatih juga akan dibawa untuk lawatan tapak dan membuat kajian kes.

Objective:

Di akhir kursus, peserta akan dapat:

• Menyatakan tarikh-tarikh penting di dalam sejarah TNB
• Menerangkan Visi dan Misi TNB
• Menghuraikan 4 Nilai-Nilai Bersama TNB
• Menerangkan secara ringkas hala tuju strategik TNB
• Menerangkan istilah (terminologi) lazim di dalam elektrik kuasa dan asas teori elektrik
• Menerangkan rangkaian sistem infrastruktur bekalan elektrik daripada proses penjanaan sehingga ke premis pengguna

Dengan betul


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAMA: Jessica Retnasamy
   Email: jessica@tnb.com.my

2. NAMA: Hanifah Mohd Hussain
   Email: hanifahmh@tnb.com.my
 Duration: 2 Days


Request Form

Available Sessions

Upon Request


Other Information
Target Participant: Terbuka


Price

Upon RequestRelated Course

RM 3.6K
Accident Investigation And Reporting
OSHE

2 Days

View Details

Overview:
Kursus ini dirangka khas untuk memberi pendedahan kepada anggota kerja TNB tentang bisnes TNB, dan terbahagi kepada 2 modul utama. Modul pertama iaitu Pengenalan Kepada Sejarah TNB merangkumi sejarah TNB, pemahaman yang lebih mendalam tentang Visi, Misi dan Nilai-Nilai Bersama TNB serta hala tuju strategik TNB. Modul kedua iaitu Pengenalan Kepada Sistem Asas Pembekalan Elektrik TNB merangkumi istilah asas elektrik dan Sistem Asas Pembekalan Elektrik TNB. Pelatih juga akan dibawa untuk lawatan tapak dan membuat kajian kes.
Objective:

Di akhir kursus, peserta akan dapat:

• Menyatakan tarikh-tarikh penting di dalam sejarah TNB
• Menerangkan Visi dan Misi TNB
• Menghuraikan 4 Nilai-Nilai Bersama TNB
• Menerangkan secara ringkas hala tuju strategik TNB
• Menerangkan istilah (terminologi) lazim di dalam elektrik kuasa dan asas teori elektrik
• Menerangkan rangkaian sistem infrastruktur bekalan elektrik daripada proses penjanaan sehingga ke premis pengguna

Dengan betul


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAMA: Jessica Retnasamy
   Email: jessica@tnb.com.my

2. NAMA: Hanifah Mohd Hussain
   Email: hanifahmh@tnb.com.my
 Target Participant: Terbuka
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Prosidur Dan Arahan Kerja Keselamatan
OSHE

2 Days

View Details

Overview:
Kursus ini dirangka khas untuk memberi pendedahan kepada anggota kerja TNB tentang bisnes TNB, dan terbahagi kepada 2 modul utama. Modul pertama iaitu Pengenalan Kepada Sejarah TNB merangkumi sejarah TNB, pemahaman yang lebih mendalam tentang Visi, Misi dan Nilai-Nilai Bersama TNB serta hala tuju strategik TNB. Modul kedua iaitu Pengenalan Kepada Sistem Asas Pembekalan Elektrik TNB merangkumi istilah asas elektrik dan Sistem Asas Pembekalan Elektrik TNB. Pelatih juga akan dibawa untuk lawatan tapak dan membuat kajian kes.
Objective:

Di akhir kursus, peserta akan dapat:

• Menyatakan tarikh-tarikh penting di dalam sejarah TNB
• Menerangkan Visi dan Misi TNB
• Menghuraikan 4 Nilai-Nilai Bersama TNB
• Menerangkan secara ringkas hala tuju strategik TNB
• Menerangkan istilah (terminologi) lazim di dalam elektrik kuasa dan asas teori elektrik
• Menerangkan rangkaian sistem infrastruktur bekalan elektrik daripada proses penjanaan sehingga ke premis pengguna

Dengan betul


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAMA: Jessica Retnasamy
   Email: jessica@tnb.com.my

2. NAMA: Hanifah Mohd Hussain
   Email: hanifahmh@tnb.com.my
 Target Participant: Terbuka
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Road Accident Management And Investigation
OSHE

2

View Details

Overview:
Kursus ini dirangka khas untuk memberi pendedahan kepada anggota kerja TNB tentang bisnes TNB, dan terbahagi kepada 2 modul utama. Modul pertama iaitu Pengenalan Kepada Sejarah TNB merangkumi sejarah TNB, pemahaman yang lebih mendalam tentang Visi, Misi dan Nilai-Nilai Bersama TNB serta hala tuju strategik TNB. Modul kedua iaitu Pengenalan Kepada Sistem Asas Pembekalan Elektrik TNB merangkumi istilah asas elektrik dan Sistem Asas Pembekalan Elektrik TNB. Pelatih juga akan dibawa untuk lawatan tapak dan membuat kajian kes.
Objective:

Di akhir kursus, peserta akan dapat:

• Menyatakan tarikh-tarikh penting di dalam sejarah TNB
• Menerangkan Visi dan Misi TNB
• Menghuraikan 4 Nilai-Nilai Bersama TNB
• Menerangkan secara ringkas hala tuju strategik TNB
• Menerangkan istilah (terminologi) lazim di dalam elektrik kuasa dan asas teori elektrik
• Menerangkan rangkaian sistem infrastruktur bekalan elektrik daripada proses penjanaan sehingga ke premis pengguna

Dengan betul


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAMA: Jessica Retnasamy
   Email: jessica@tnb.com.my

2. NAMA: Hanifah Mohd Hussain
   Email: hanifahmh@tnb.com.my
 Target Participant: Terbuka
Duration: 2 Days
Language:

Human Resource Minister - Training Provider Award 2007
Role Model Company 2013 for Electrical Training Programmes by Manpower Department (JTM)
Energy Industry Award: Training Institution Excellence 2011

TNB Integrated Learning Solution Sdn Bhd - ILSAS
Jalan IKRAM-UNITEN, Karung Berkunci 205,
43650 Bandar Baru Bangi, Selangor, MALAYSIA

T: (+6) 03-8922 7222 F: (+6) 03-8926 4437 E: infoilsas@tnb.com.my

© 2018 TNB ILSAS