RM 3.6K
Aturan Keselamatan Elektrik (AKE)

Aturan Keselamatan Elektrik (AKE)
OSHE

Overview:
Kursus ini dikendalikan sepenuh masa selama 2 hari dengan berpandukan kepada Aturan Keselamatan Eletrik Tenaga Nasional Berhad, TNB. Kursus ini dijalankan dengan aktiviti kelas dan demonstrasi beberapa peralatan ujian untuk voltan tinggi dan voltan rendah.

Kandungan kursus ini menerangkan keperluan undang-undang yang berkaitan keselamatan, objektif Aturan Keselamtan Elektrik, keperluan kelengkapan perlindungan diri, dan sebagainya.

Objective:
Di akhir kursus ini, peserta akan dapat:

• Menerangkan tugas-tugas dan tanggungjawab pekerja dalam kerja-kerja berkaitan pepasangan Elektrik berpandukan Peruntukan Kanun dan Aturan Keselamatan Elektrik dengan betul.
• Mengenalpasti semua peralatan Perkakas Perlindungan Diri (PPD) yang di perlukan untuk setiap tugasan dan cara pengendaliannya tanpa kesilapan.
• Menerangkan peruntukan dan prosedur Aturan Keselamatan Elektrik TNB dengan tepat.
• Menerangkan mengenai kerja-kerja yang bersangkutan dengan Zon Voltan Tinggi dan kelegaan minimanya tanpa kesilapan.
• Mengenalpasti tatacara pengawasan am untuk kerja pada Talian Atas Voltan rendah tanpa kesilapan.
• Membezakan tatacara dan prosedur kerja pada talian Voltan Rendah yang hidup dan yang di matikan tanpa kesilapan.


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. Name: Hj. Zahar Jafri
   Email: zaharj@tnb.com.my

2. Name: Jazdina Jabil
   Email: jazdina@tnb.com.my

3. Name: Ir. Saifuddin Ahmad
   Email: saifudinAh@tnb.com.my

Duration: 2 Days


Request Form

Available Sessions

Upon Request


Other Information
Target Participant: Anggota Kerja Teknikal Bahagian Pembahagian TNB


Price

Upon RequestRelated Course

RM 3.6K
Coaching And Mentoring
OSHE

2 Days

View Details

Overview:
Kursus ini dikendalikan sepenuh masa selama 2 hari dengan berpandukan kepada Aturan Keselamatan Eletrik Tenaga Nasional Berhad, TNB. Kursus ini dijalankan dengan aktiviti kelas dan demonstrasi beberapa peralatan ujian untuk voltan tinggi dan voltan rendah.

Kandungan kursus ini menerangkan keperluan undang-undang yang berkaitan keselamatan, objektif Aturan Keselamtan Elektrik, keperluan kelengkapan perlindungan diri, dan sebagainya.
Objective:
Di akhir kursus ini, peserta akan dapat:

• Menerangkan tugas-tugas dan tanggungjawab pekerja dalam kerja-kerja berkaitan pepasangan Elektrik berpandukan Peruntukan Kanun dan Aturan Keselamatan Elektrik dengan betul.
• Mengenalpasti semua peralatan Perkakas Perlindungan Diri (PPD) yang di perlukan untuk setiap tugasan dan cara pengendaliannya tanpa kesilapan.
• Menerangkan peruntukan dan prosedur Aturan Keselamatan Elektrik TNB dengan tepat.
• Menerangkan mengenai kerja-kerja yang bersangkutan dengan Zon Voltan Tinggi dan kelegaan minimanya tanpa kesilapan.
• Mengenalpasti tatacara pengawasan am untuk kerja pada Talian Atas Voltan rendah tanpa kesilapan.
• Membezakan tatacara dan prosedur kerja pada talian Voltan Rendah yang hidup dan yang di matikan tanpa kesilapan.


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. Name: Hj. Zahar Jafri
   Email: zaharj@tnb.com.my

2. Name: Jazdina Jabil
   Email: jazdina@tnb.com.my

3. Name: Ir. Saifuddin Ahmad
   Email: saifudinAh@tnb.com.my

Target Participant: Anggota Kerja Teknikal Bahagian Pembahagian TNB
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Site Safety Supervisor
OSHE

10 Days

View Details

Overview:
Kursus ini dikendalikan sepenuh masa selama 2 hari dengan berpandukan kepada Aturan Keselamatan Eletrik Tenaga Nasional Berhad, TNB. Kursus ini dijalankan dengan aktiviti kelas dan demonstrasi beberapa peralatan ujian untuk voltan tinggi dan voltan rendah.

Kandungan kursus ini menerangkan keperluan undang-undang yang berkaitan keselamatan, objektif Aturan Keselamtan Elektrik, keperluan kelengkapan perlindungan diri, dan sebagainya.
Objective:
Di akhir kursus ini, peserta akan dapat:

• Menerangkan tugas-tugas dan tanggungjawab pekerja dalam kerja-kerja berkaitan pepasangan Elektrik berpandukan Peruntukan Kanun dan Aturan Keselamatan Elektrik dengan betul.
• Mengenalpasti semua peralatan Perkakas Perlindungan Diri (PPD) yang di perlukan untuk setiap tugasan dan cara pengendaliannya tanpa kesilapan.
• Menerangkan peruntukan dan prosedur Aturan Keselamatan Elektrik TNB dengan tepat.
• Menerangkan mengenai kerja-kerja yang bersangkutan dengan Zon Voltan Tinggi dan kelegaan minimanya tanpa kesilapan.
• Mengenalpasti tatacara pengawasan am untuk kerja pada Talian Atas Voltan rendah tanpa kesilapan.
• Membezakan tatacara dan prosedur kerja pada talian Voltan Rendah yang hidup dan yang di matikan tanpa kesilapan.


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. Name: Hj. Zahar Jafri
   Email: zaharj@tnb.com.my

2. Name: Jazdina Jabil
   Email: jazdina@tnb.com.my

3. Name: Ir. Saifuddin Ahmad
   Email: saifudinAh@tnb.com.my

Target Participant: Anggota Kerja Teknikal Bahagian Pembahagian TNB
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Pengurusan Dan Pengawasan Pekerja Warga Asing Di Tapak Bina TNB
OSHE

1

View Details

Overview:
Kursus ini dikendalikan sepenuh masa selama 2 hari dengan berpandukan kepada Aturan Keselamatan Eletrik Tenaga Nasional Berhad, TNB. Kursus ini dijalankan dengan aktiviti kelas dan demonstrasi beberapa peralatan ujian untuk voltan tinggi dan voltan rendah.

Kandungan kursus ini menerangkan keperluan undang-undang yang berkaitan keselamatan, objektif Aturan Keselamtan Elektrik, keperluan kelengkapan perlindungan diri, dan sebagainya.
Objective:
Di akhir kursus ini, peserta akan dapat:

• Menerangkan tugas-tugas dan tanggungjawab pekerja dalam kerja-kerja berkaitan pepasangan Elektrik berpandukan Peruntukan Kanun dan Aturan Keselamatan Elektrik dengan betul.
• Mengenalpasti semua peralatan Perkakas Perlindungan Diri (PPD) yang di perlukan untuk setiap tugasan dan cara pengendaliannya tanpa kesilapan.
• Menerangkan peruntukan dan prosedur Aturan Keselamatan Elektrik TNB dengan tepat.
• Menerangkan mengenai kerja-kerja yang bersangkutan dengan Zon Voltan Tinggi dan kelegaan minimanya tanpa kesilapan.
• Mengenalpasti tatacara pengawasan am untuk kerja pada Talian Atas Voltan rendah tanpa kesilapan.
• Membezakan tatacara dan prosedur kerja pada talian Voltan Rendah yang hidup dan yang di matikan tanpa kesilapan.


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. Name: Hj. Zahar Jafri
   Email: zaharj@tnb.com.my

2. Name: Jazdina Jabil
   Email: jazdina@tnb.com.my

3. Name: Ir. Saifuddin Ahmad
   Email: saifudinAh@tnb.com.my

Target Participant: Anggota Kerja Teknikal Bahagian Pembahagian TNB
Duration: 2 Days
Language:

Human Resource Minister - Training Provider Award 2007
Role Model Company 2013 for Electrical Training Programmes by Manpower Department (JTM)
Energy Industry Award: Training Institution Excellence 2011

TNB Integrated Learning Solution Sdn Bhd - ILSAS
Jalan IKRAM-UNITEN, Karung Berkunci 205,
43650 Bandar Baru Bangi, Selangor, MALAYSIA

T: (+6) 03-8922 7222 F: (+6) 03-8926 4437 E: infoilsas@tnb.com.my

© 2018 TNB ILSAS