Management

RM 3.6K
5S Awareness Workshop
Management

2 Days

View Details

Overview:
Amalan Persekitaran Berkualiti (QE) atau 5S adalah satu konsep yang boleh diterjemahkan di tempat kerja oleh pekerja di semua peringkat. Ianya dapat mewujudkan tempat kerja yang bersih, teratur dan selesa. Tarikan utama 5S ialah ianya tidak memerlukan peruntukan belanjawan yang besar. Namun menerusi pelaksanaan dan amalan 5S, semua orang dapat menyumbang kepada peningkatan kualiti dan produktiviti syarikat. Program 5S yang sistematik akan berjaya menyumbang kepada perubahan budaya selain dari perubahan amalan dan proses kerja menuju ke arah penghasilan pengurusan yang telus.
Objective:
• Mengaplikasikan dan mempraktikkan konsep 5S dan kepentingan 5S dalam meningkatkan kualiti dan produktiviti di tempat kerja
• Membina dan menerapkan disiplin yang peka dan prihatin terhadap persekitaran kerja yang bersih dan selesa
• Mempraktikkan Konsep 5S secara sistematik
• Menghasilkan Kriteria Persijilan Audit 5S untuk sektor perkhidmatan dengan efektif
• Melaksanakan dan mempraktikkan 5S di tempat kerja mengikut piawaian Perbadanan Produktiviti Malaysia, MPC


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. Name: Harenawati Haron
     E-mail: harenawati@tnb.com.my

2. Name: Surinder Kaur a/p Kuldip Singh
     E-mail: surinder@tnb.com.my

Target Participant: Open to All
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
7 Alat QC Baru
Management

2 Days

View Details

Overview:
Kursus ini adalah kesinambungan daripada ”7 QC Tools” yang telah pun biasa digunakan di TNB.

Pengenalan kepada ”7 New Managemant Tools” atau juga dikenali sebagai ”7 New QC Tools” akan memberi peluang kepada para peserta mengenalpasti, menganalisa dan menyelesaikan masalah berkaitan kualiti dengan lebih fokus dan sistematik.

Penggunaan alatan kualiti baru melalui kursus ini juga akan membantu penambahbaikan ditempat kerja.
Objective:

 • Mengenalpasti konsep, falsafah, objektif dan manfaat bagi penambahbaikan kualiti secara berterusan di sesebuah organisasi – memahami konsep penyelesaian masalah dan penggunaan alat kualiti dalam projek kerja.
 • Memahami bagaimana untuk membangunkan dan menggunakan 7 Alat QC Baru bagi inisiatif penambahbaikan kualiti.
 • Memerangkan tujuan setiap satu alatan yang akan digunakan seperti “Affinity Diagram”, “Relation Diagram”, Tree Diagram” dan aplikasinya dalam menyelesaian masalah.untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME: HARENAWATI HARON
     Email: harenawati@tnb.com.my

2. NAME: SURINDER KAUR
     Email: surinder@tnb.com.my
 Target Participant: Eksekutif & Bukan Eksekutif yang terlibat dengan projek ICC
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Asas Kaunseling
Management

2 Days

View Details

Overview:
Kursus ini khas untuk Gred PS dan PK di dalam perkhidmatan TNB. Kursus ini  melatih individu menghadapi tekanan untuk melaksanakan polisi organisasi, latihan, penempatan, rujukan, kaunseling dan perunding didalam sesebuah organisasi. Program Kaunseling Membantu Pekerja ini menolong individu yang menghadapi masalah hidup dengan tekanan, alkoholism. penagihan dadah, konflik keluarga, masalah interpersonal, tekanan kewangan dan lain-lain isu yang bersangkutan dengan kehidupan individu tersebut yang akan menjejaskan keberkesanan bekerja dan pengeluaran serta perkhidmatan.
Objective:

Pada akhir kursus peserta akan dapat:

• Menerangkan pelbagai struktur permasalahan manusia.
• Menerangkan keperluan kaunseling di tempat kerja.
• Meneroka teknik asas dan proses kaunseling.
• Mempraktikkan beberapa kemahiran asas kaunseling

 Target Participant: PK09, PS07 (OT/PT)
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Asas Protokol dan Etiket Sosial
Management

Pekerja TNB Bukan Eksekutif

View Details

Overview:
Protokol merupakan satu bentuk peraturan yang menekankan kepada kepatuhan  terhadap etiket rasmi yang mengandungi aspek-aspek tingkah laku yang diterima umum oleh masyarakat. Protokol dapatlah dikatakan sebagai peraturan atau mengenai tatacara yang perlu diamalkan dalam memenuhi agenda kehidupan bermasyarakat.

Kursus dua hari ini akan memberikan pendedehan kepada para peserta mengenai tatacara protokol dan etiket social.
 
Objective:
Diakhir  akhir kursus, peserta akan dapat menerangkan:

1. Prinsip-prinsip asas
2. Teori dan amalan

Interaksi sosial dalam pelbagai majlis rasmi dan formal.


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME: SURINDER KAUR A/P KULDIP SINGH
     Email: surinder@tnb.com.my

2. NAME: SITI AISHAH ABDULLAH 
     Email: sitiaishah.abdullah@tnb.com.my
 

Target Participant:
Duration: Pekerja TNB Bukan Eksekutif
Language:

RM 3.6K
Bengkel Kesedaran Work Improvement Team (WIT) - Innovative…
Management

3 Days

View Details

Overview:
Bengkel “Work Improvement Team” (WIT) / “Innovative Creative Circle” (ICC)  disediakan untuk semua staf dari berbagai Jabatan dan Bahagian dalam TNB supaya konsep dan metodologi dapat difaham dan dilazimkan.

Para peserta akan didedahkan melalui satu proses simulasi mengkordinasikan dan mengendalikan WIT/ICC ditempat kerja masing-masing. Peserta akan berpeluang mengalami bengkel WIT/ICC dengan penekanan teguh terhadap “Kaizen” atau konsep penambahbaikan yang dilaksanakan secara sistematik menggunakan kaedah 7 alatan dan kaedah QC untuk meningkatkan kualiti dalam penyelesaian masalah.

 Akhirnya para peserta akan berpeluang mengendali dan melancarkan WIT/ICC  ditempat kerja masing-masing dengan mengaplikasikan penekanan Pengurusan Kualiti Keseluruhan (Total Quality Management).
Objective:

Pada akhir kursus peserta akan dapat :

• Merancang dan mempersembahkan WIT/ICC secara sistematik dan teratur
• Menggunakan 7 alatan dan kaedah QC dalam menyelesaikan masaalah secara efektif dan sistematik
• Menekankan kerja berpasukan untuk menyelesaikan masaalah ditempat kerja
• Memastikan semua projek lengkap pada tarikh sasaran yang ditetapkan oleh pengurusan


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME: HARENAWATI HARON
     Email: harenawati@tnb.com.my

2. NAME: SURINDER KAUR
     Email: surinder@tnb.com.my
 Target Participant: Pengurus, Eksekutif, Anggota Kerja Teknikal & Bukan Teknikal, Anggota Kerja Anak Syarikat
Duration: 3 Days
Language:

RM 3.6K
Bengkel QE / 5S Untuk Fasilitator
Management

3 Days

View Details

Overview:
Peranan fasilitator 5S adalah melatih ahli-ahli pasukan di bawah seliaaan beliau, konsep asas dan falsafah 5S, pengendalian aplikasi 5S dan membimbing pasukan dalam melkasnakan projek. Tugas Fasilitator merangkumi membantu menyelesaikan masalah berkaitan 5S diantara pasukan dan pengurusan.

Program ini menekankan pengetahuan dan pendedahan yang diperlukan oleh fasilitator serta peranan-peranan yang perlu dimain dalam melaksanakan aktiviti-aktiviti 5S.
Objective:

Diakhir program ini peserta akan dapat:

• Mempelajari konsep asas, operasi dan falsafah 5S
• Memudahcara dan membimbing ahli pasukan dalam melaksanakan projek
• Menjadi mediator untuk menyelesaikan masalah yang timbul diantara pasukan dan pihak pengurusan


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME: HARENAWATI HARON
     Email: harenawati@tnb.com.my

2. NAME: SURINDER KAUR
     Email: surinder@tnb.com.my
 Target Participant: Pengurus, Eksekutif, Anggota Kerja Teknikal & Bukan Teknikal, Anggota Kerja Anak Syarikat
Duration: 3 Days
Language:

RM 3.6K
Bengkel QE / 5S Untuk Juruaudit
Management

2 Days

View Details

Overview:

Bengkel 5S untuk Juruaudit dari organisasi itu sendiri berada di kedudukan yang terbaik untuk membuat penilaian kendiri 5S. Organisasi yang berjaya menjalankan aktiviti 5S mengukur persembahan mereka melalui pengauditan mingguan atau bulanan dengan menggunakan Senarai Semak 5S, Kertas Ringkasan Audit dan Pelekat Penambahbaikan 3S. Keputusan pengauditan mestilah dipaparkan di Sudut 5S setiap jabatan.

Ini mewujudkan suasana persaingan yang sihat dan menerapkan kebanggaan pasukan-pasukan. Penilaian dan persaingan ini perlu dikaitkan pada suatu system penganugerahan, kebanyakan organisasi yang berjaya menawarkan penganugerahan bulanan untuk pasukan yang berjaya di dalam kategori 5S. Penilaian Kendiri adalah asas untuk Persijilan 5S.

 


Objective:

Diakhir program ini peserta akan dapat:

• Dapat melaksanakan audit dalaman seperti rancangan tahunan jabatan
• Membentuk kriteria audit bersesuaian dengan semua stesen/pejabat berpandukan kehendak audit Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC)
• Menambahbaikan sistem pengauditan dari semasa ke semasa dan apabila dikehendaki
• Mempersembahkan laporan audit kepada Jawatankuasa Kualiti 5S stesen


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME: HARENAWATI HARON
     Email: harenawati@tnb.com.my

2. NAME: SURINDER KAUR
    Email: surinder@tnb.com.my
 Target Participant: Pengurus, Eksekutif, Anggota Kerja Teknikal & Bukan Teknikal, Anggota Kerja Anak Syarikat
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Budgeting for Supervisor / Belanjawan Untuk Penyelia…
Management

2 Days

View Details

Overview:
The course is designed to improve participant’s skill, knowledge and attitude to carry out task in budgeting. The trainer will guide and facilitate the participants, so that they can to prepare budget correctly.

The training format is theory and practical, where the participants will be actively involved in the class activities. Hence, it will increase their confidence level.

“Learning by doing” is a basic principle adopted in this training. Participant will be taken through the vast experience of training by the trainers. The emphasis is on participants continuing participation in ensuring the ultimate success of the workshop.
Objective:
Upon completion of this course, participants will be to:

1. Explain financial system used by TNB correctly
2. Listing types of budgeting & the right way to estimate budget
3. Prepare Capital Budgeting  correctly
4. Differentiate Capex for project and bulk allocation correctly
5. Prepare Operating  Budgeting  correctly
6. Differentiate Job Order and Cost Centre


for any enquiries please contact:

1. NAME: SAMIHAH JAAFAR
     Email: samihah.jaafar@tnb.com.my

2. NAME: NOR FAIZURA IZMA OMAR
     Email: norfaizura@tnb.com.my
 

Target Participant: Clerk, Supervisor
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Building Effective Teams
Management

3 Days

View Details

Overview:
The purpose of this training was to increase the participants' understanding of how to build effective teams. The goal was to give the participants methods to facilitate team building. The objectives were for the participants to have experienced and be able to use team building activities, to have a resource of methods and activities for building effective teams, and to understand at least three characteristics of effective teams.

This training on team building will help participants identify elements of effective teams as well as methods for building effective team.
 
Objective:
At the end of the course, participant will be able:

• Create an effective team, lead and practice IB2C & DID
• Inculcate team spirit and team cooperation in the organization with high confident

by using specific management tools


for any enquiries please contact:

1. NAME: JAMAL ALIAS
     Email: jamal@tnb.com.my

Target Participant: OPEN
Duration: 3 Days
Language:

RM 3.6K
Character and Organizational Development (Transmission)
Management

3 Days

View Details

Overview:

Kepuasan kerja sangat menentukan keberhasilan sebuah perusahaan dalam meningkatkan produktiviti dan kualiti kerja. Prestasi kerja dan komitmen kerja banyak bergantung kepada tingkat kepuasan kerja.

Dengan meningkatnya isu-isu tekanan atau stress di tempat kerja dan menurunkan indek kepuasan kerja dalam satu-satu perusahaan, Kursus Ahsan: Bekerja Dengan Hati Dan Minda sebagai Program Character Building menggunakan beberapa  pendekatan holistik dan Neuro Linguistic Programming (NLP), program ini dirumus khas untuk TNB Bahagian Distribution bagi memperkasa belief system atau pandangan hidup yang dinamik dan bermakna ke arah penghayatan nilai bersama TNB dalam meningkatkan komitmen dan prestasi kerja. Seterusnya peserta program ini akan menguasai kemahiran mengurus emosi dan persekitaran yang boleh meningkatkan kepuasan bekerja  dan melakukan sesuatu kerja dengan gembira


Objective:

Pada akhir kursus, peserta boleh:

1. Menguasai praktis harian yang akan meningkatkan motivasi,  kualiti dan kepuasan diri  dalam kerja

2. Tahu cara mengurus emosi dan keadaan diri terbaik dalam tugas

3. Tahu cara menghalang persekitaran negatif daripada mempengaruhi minda

4. Tahu apa yang dimaksudkan dengan komunikasi holistik dan kesannya

5. Mempunyai worldview yang holistik ke arah memacu penghayatan nilai intergriti, mengutamakan pelanggan, kecemerlangan dalam bisnes dan keprihatinan sebagai prinsip hidup

6. Dapat mengalami pengalaman kerohanian yang segar

7. Mengeratkan hubungan sesama peserta

8. Mewujudkan warga kerja TNB  yang berdaya saing dan berkualiti

9. Meningkatkan ’ownership’ dan semangat kerja berpasukan


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME: JAMAL ALIAS
     Email: jamal@tnb.com.myTarget Participant: Open to All (Transmission)
Duration: 3 Days
Language:

RM 3.6K
Coaching & Mentoring (A)
Management

2 Days

View Details

Overview:

"Kami menegaskan bahawa kebanyakan organisasi hanya dapat menggunakan sedikit sahaja potensi pekerja mereka. Kami percaya bahawa orang dapat mencapai prestasi kerja yang jauh lebih tinggi jika organisasi mencipta suasana yang sesuai”

John H. Zenger & Joseph Folkman
 

Penyelia memainkan peranan yang penting dalam memberikan semangat kepada pekerja untuk lebih bertenaga dalam menjalankan dan menyelesaikan tugasan. Penyelia haruslah sentiasa menyokong, memberi dorongan dan sentiasa positif disamping mampu menggalakkan suasana kerja yang kondusif.  Coaching dan mentoring adalah salah satu kemahiran yang penting dan perlu ada bagi setiap penyelia bagi mencapai objektif diatas.


Objective:
Di akhir kursus peserta berupaya:

• Menjadi Coach kepada pekerja bawahan
• Menjadi Mentor kepada pekerja bawahan yang dikenalpasti
• Berkongsi ilmu, pengetahuasn dan  pengalaman bagi membantu coachee & mentee melaksankan tugasan dengan efektif & efisyen


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME: ASRUL AZIZI ALIAS
     Email: asrula@tnb.com.my

2. NAME: SARIZA YAHAYA
     Email: sarizay@tnb.com.my
 

Target Participant: PP10 Clerical, TT12 TNBG, TT12 TNBT, IT09-TT13
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Corporate Grooming
Management

2 Days

View Details

Overview:
Image is not just the way you dress, looks and individual physiques. Professional image world offers individual with packages that will shows competencies and characteristics while working.

Staffs with attractive and charming personalities are an important for organization. With professional image, staff’s quality and reputations will increase and glows in appreance, etiquettes and communication sense. Appearance/personalities are vital for staff as they are ambassadors for the organization. The staff professionalism contributes to the vision and mission achievement of the organization.
Objective:
At the end of the course, participants will be able to:

1. Identify the direct impact of individual image towards the organization.
2. Analyze the needs for improvement of image and professionalism.
3. List guidelines for personal and professional appearance.
4. Improve individual communication internally and externally for the organization.
5. Enhance confidence and influence as personal and professional development translates into a positive change in attitude, appearance and actions.


for any enquiries please contact:

1. NAME: SURINDER KAUR A/P KULDIP SINGH
     Email: surinder@tnb.com.my

2. NAME: SITI AISHAH ABDULLAH
     Email: sitiaishah.abdullah@tnb.com.my
 

Target Participant: TNB Non-Executives
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Development Towards Supervisory (A) / Pembangunan…
Management

3 Days

View Details

Overview:
Penyelia memainkan peranan penting dalam membantu pihak pengurusan dalam mencapai visi dan misi syarikat.

Sebelum menjadi penyelia, setiap pekerja perlu menyediakan diri untuk menjadi seorang penyelia yang efktif kelak. Setiap mereka perlu mempersiapkan diri dengan kemahiran teknikal mengikut bidang tugas masing-masing. Selain itu, mereka juga perlu
mengimbangi aspek kemahiran mentadbir dan komunikasi dengan setiap peringkat dalam jabatan.
 
Objective:
Diakhir kursus para peserta akan dapat:

 • Menerangkan peranan dan tanggungjawab penyelia
 • Mempersiapkan diri untuk menjadi penyelia dan mempraktikkannya kelak
 • Dapat membezakan karektor subordinat dan bagaimana untuk menyelia


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME: ISMAH BINTI SALLEH
     Email: ismahs@tnb.com.my
 

Target Participant: PP08, TT07/08, PK06
Duration: 3 Days
Language:

RM 3.6K
Effective Supervisory (A) / Penyeliaan Efektif (A)
Management

2 Days

View Details

Overview:

Tugas menyelia pada hari ini semakin bertambah kompleks dan mencabar. Penyelia memainkan peranan penting sebagi orang tengah di antara pihak pengurusan dan subordinat dalam mencapai matlamat organisasi dan individu.

Penyelia dan pasukannya bertanggungjawab dalam tugas-tugas operasi harian yang mana akan menyokong semua perancangan yang telah di tetapkan oleh pihak pengurusan. Kegagalan para penyelia dalam memainkan  peranan dan fungsi mereka yang sebenar  boleh mengakibatkan kegagalan kepada organisasi.

Dalam mengurus pasukan penyelia perlu mengimbangi aspek-aspek kemahiran teknikal, mentadbir dan perhubungan manusia. Melengkapkan penyelia dengan pengetahuan-pengetahuan dan kemahiran-kemahiran berkaitan kepimpinan, pengurusan, komunikasi, dan penyeliaan adalah penting supaya mereka dapat melaksanakan segala tugas dan tanggungjawab dengan lebih yakin dan efektif lagi.


Objective:
Diakhir kursus para peserta akan dapat:

• Berupaya untuk merancang, melaksana, mengawal dan memantau perjalanan unit/seksyen masing-masing


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME: ISMAH BINTI SALLEH
     Email: ismahs@tnb.com.my

Target Participant: PP09, TT09/10, IT07/TT11, PK07
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Environment Management System (EMS) Awareness…
Management

1 Day

View Details

Overview:
Customers, consumers and shareholders are increasingly concerned over the environmental impact of their activities, their products and the services they consume. They expect companies to comply with environmental standards and demonstrate their commitment to reducing their environmental impacts in daily operations. That may be a challenge, but it is also an opportunity to demonstrate the environmental responsibility, stand out from the competition and show existing and potential customers the proof of your commitment.
Objective:

Participants will have the opportunities to:

• The ISO 14000 training and materials will be provided to your company’s participants. All training will be based on the train the-trainer methodology, as necessary.

• Training courses and workshops include ISO 14000 orientation training, aspect and impact job specific training, implementation training for core environmental and facilities staff, and how to conduct one’s self during an internal and registration audit.


for any enquiries please contact:

1. NAME: HARENAWATI HARON
     Email: harenawati@tnb.com.my

2. NAME: SURINDER KAUR
     Email: surinder@tnb.com.my
 
 Target Participant: Executive, Non-Executive, Quality Officer
Duration: 1 Day
Language:

RM 3.6K
Environment Management System (EMS) ISO 14001:2004…
Management

2 Days

View Details

Overview:
ISO 14001:2004 Environmental Management System (EMS) certification helps you stand out from the competition. It shows existing and potential customers your commitment to complying with environmental standards and supports you in reducing the environmental impact of daily operations.

The standard sets a basis for how to manage the environmental aspects of your business activities more effectively, while taking into consideration environmental protection and pollution prevention. It helps you ensure compliance with environmental legislation and reduces the risk of penalties and possible litigation.
Objective:

Participants will have the opportunities to:

 • The internal auditor training will consist of two days of hands-on interactive classroom sessions covering the audit process and an in-depth study of the ISO 14001 requirements.
 • The ISO 14001 assessment protocol used in the Conformance Analysis to validate conformance with the ISO 14001 requirements will be used during the training.
 • The internal audit will provide valuable on-the-job training in ISO 14001 EMS internal audit techniques to your company’s staff.

for any enquiries please contact:

1. NAME HARENAWATI HARON
Email: harenawati@tnb.com.my

2. NAME: SURINDER KAUR
Email: surinder@tnb.com.my

Target Participant: Executive, Non-Executive, Quality Officer
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Kecemerlangan Bisnes / Business Excellence
Management

3 Days

View Details

Overview:
Kursus ini memperkenalkan peserta kepada budaya kecemerlangan bisnes in TNB. Kecemerlangan bisnes merupakan salah satu daripada 5 Nilai-Nilai Bersama TNB. Nilai-Nilai Bersama ini menjadi teras kepada tingkah laku dan cara kita melakukan tugas seharian.

Kursus ini juga akan memperkenalkan para peserta kepada Nilai-Nilai Bersama TNB khususnya Kecermerlang Bisnes serta elemen elemen penting yang termaktub dalam nilai ini.
Objective:
Di akhir kursus ini para peserta akan dapat:

1. Membincangkan elemen penting kecemerlangan bisnes kepda TNB
2. Berupaya menjadi ikutan yang baik (“role model”) kepada anggota kerja bawahan
3. Berupaya menerapkan budaya kecemerlangan bisnes dalam melakukan tugasan harian dengan efisyen


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME: SURINDER KAUR A/P KULDIP SINGH
     Email: surinder@tnb.com.my

2. NAME: SITI AISHAH ABDULLAH
     Email: sitiaishah.abdullah@tnb.com.my
 

Target Participant: Pekerja TNB Bukan Eksekutif
Duration: 3 Days
Language:

RM 3.6K
Kemahiran Penulisan Berkesan Untuk Penyelia (A) /…
Management

2 Days

View Details

Overview:

Kursus ini khas untuk Gred PP iaitu Penyelia Perkeranian. Kursus ini bertujuan melatih anggota kerja Penyelia di dalam Penyediaan Laporan seperti berikut:

1. Pengenalan penulisan laporan, memorandum dan surat
2. Jenis-jenis laporan, memorandum dan surat termasuk statistik
3. Teknik-teknik dan gaya menulis laporan, memorandum dan surat yang baik
4. Mind Mapping (Kaedah Penulisan Laporan)
5. Cabaran, isu dan halangan dalam menulis laporan, memo dan surat

 


Objective:

Di akhir kursus, peserta akan dapat:

 • Memastikan Penyelia di TNB memiliki keupayaan untuk menghasilkan laporan yang baik, kreatif dan komprehensif serta mampu melakukan suntingan dengan efektif.


 Target Participant: PP10 Clerical
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Kepimpinan (A) / Leadership (A)
Management

2 Days

View Details

Overview:
Pemimpin memainkan peranan yang penting di dalam mempengaruhi anggota kerja dan `memandu’ unit di bawah seliaannya bagi memastikan pencapaian objektif syarikat yang diamanahkan kepada beliau dapat dicapai.

Pemimpin perlu bijak memainkan peranan dan menggunakan kuasa yang ada padanya. Beliau juga perlu mempunyai pengetahuan dan kemahiran sebagai pemimpin daripada segi mengaplikasikan gaya kepimpinan mengikut situasi dan jenis anggota kerja di bawah jagaannya. Skil dan proses komunikasi yang efektif juga menentukan kejayaan kerjasama secara berpasukan seorang pemimpin terhadap unit yang dipimpinnya. Seorang pemimpin juga perlu arif tentang kaedah delegasi kepada anggota kerjanya.

Kursus ini menekankan perkara-perkara di atas bagi memastikan kesemua skil, pengetahuan dan sikap yang cemerlang yang perlu ada pada seseorang pemimpin.
 
Objective:
Di akhir kursus peserta akan dapat:

• Ciri-ciri dan peranan Pemimpin
• Kuasa Pemimpin
• Gaya kepimpinan sesuai dengan situasi
• Pengurusan Sumber : Proses Komunikasi & Delegasi

Dengan betul


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. ISMAH SALLEH
     Email: ismahs@tnb.com.my

Target Participant: Pemimpin di peringkat penyelia
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Komunikasi Berkesan (A) / Effective Communication…
Management

2 Days

View Details

Overview:
Kemahiran berkomunikasi ialah salah satu daripada faktor yang amat mempengaruhi kejayaan seseorang individudi tempat kerjanya, sama ada sebagai ketua mahupun orang bawahan. Pendedahan tentang komunikasi adalah penting bagi semua individu dalam organisasi bagi membantu mencapai matlamat organisasi.

Dengan kemahiran komunikasi berkesan, seseorang bukan sahaja dapat menjalankan tugas dengan baik, malah ianya juga akan membantu untuk meningkatkan dirinya sendiri dan memotivasikan mereka yang berkerja dengannya. Program 2 hari ini akan memberi pendedahan asa kepada para pesera mengenai komunikasi serta cara-cara berkomunikasi dengan berkesan.
 
Objective:
Diakhir  akhir kursus, peserta akan dapat:

1. Menerangkan elemen utama dalam proses komunikasi
2. Menyenaraikan prinsip-prinsip komunikasi dan ciri-ciri perilaku
3. Menyatakan pola komunikasi dalam organisasi
4. Mengenal pasti halangan-halangan dalam komunikasi dan cara-cara mengatasinya


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME: SURINDER KAUR A/P KULDIP SINGH
     Email: surinder@tnb.com.my

2. NAME: SITI AISHAH ABDULLAH
     Email: sitiaishah.abdullah@tnb.com.my
 

Target Participant: Pekerja TNB Bukan Eksekutif
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Komunikasi Strategik (A) / Strategic Communication…
Management

2 Days

View Details

Overview:
Cabaran terbesar bagi semua pekerja ialah berkomunikasi dengan berkesan.Kemahiran komunikasi memainkan peranan yang penting ketika berinteraksi dengan majikan atau rakan sekerja. Komunikasi yang berkesan mencerminkan keperibadian dan kewibawaan seorang individu. Dengan kemahiran komuniaksi dan interpersonal yang berkesan, seseorang bukan sahaja dapat menjalankan tugas dengan baik, malah ianya juga akan
membantu untuk meningkatkan dirinya sendiri dan memotivasikan mereka yang berkerja dengannya.

Bengkel 2 hari ini akan memberikan teknik-teknik praktikal khusus untuk pekerja teknikal dalam meningkatkan kredibiliti diri, mengapplikasikan teknik-teknik komunikasi pada subordinat, pihak pengurusan dan pelanggan.
 
Objective:
Di akhir kursus, peserta akan dapat mewujudkan komunikasi yang berkesan antara seorang Penyelia dan:

• Subordinat (Anggota bawahan)
• Pihak pengurusan dan
• Pelanggan


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME: SURINDER KAUR A/P KULDIP SINGH
     Email: surinder@tnb.com.my

2. NAME: SITI AISHAH ABDULLAH
     Email: sitiaishah.abdullah@tnb.com.my
 

Target Participant: Pekerja TNB Bukan Eksekutif
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Lead Auditor MS ISO 9001:2008
Management

5 Days

View Details

Overview:
The International Register of Certificated Auditors (IRCA) is the world's original and largest International Body for auditors of management systems.

When you are choosing an IRCA certified Course and Training Organization you can be certain that; your knowledge and skills are developed through an interactive and practical approach to tasks and audit activities. Courses are delivered by tutors who are experts in management systems in auditing and experienced in training. Students are formally assessed and examined during training.
Objective:
Participants will:

 • Understand the new structure of ISO 9001:2008
 • Understand the new requirement of ISO 9001:2008 and acquire skills in implementing it
 • Define scope and field of application of the standard
 • Understand the responsibilities of Auditors/Lead Auditors
 • Acquire skills in conducting the systematic & effective approach to carry out Quality Audit
 • Understand the requirement for Assessment (1st/2nd/3rd party audit)
 • Understand the 8 Management Principles
 • Understand the preparation of the QMS Documentation to the Process Approach
 • Understand the certification, registration and accreditation program


for any enquiries please contact:

1. NAME: HARENAWATI HARON
     Email: harenawati@tnb.com.my

2. NAME: SURINDER KAUR
     Email: surinder@tnb.com.my
 

Target Participant: Qualified Internal Quality Auditors, Nominated Employee
Duration: 5 Days
Language:

RM 3.6K
Mengendali Pelanggan Bermasalah / Managing Interesting…
Management

2 Days

View Details

Overview:
Pelanggan merupakan asset dan punca pendapatan utama TNB dan permintaan serta harapan pelanggan sentiasa meningkat dari masa ke semasa. Sehubungan itu, tanggungjawab anggota kerja terutama mereka yang bertugas di bahagian hadapan (kaunter) adalah perlu memastikan pelanggan mendapat kualiti perkhidmatan yang terbaik, pelanggan mendapat maklumat yang tepat kepada pelanggan dan permintaan / kehendak pelanggan dari segi kerja dapat dipenuhi.
Objective:

Di akhir kursus, peserta akan dapat:

• Menerangkan konsep dan teknik-teknik penting dalam mengendali pelanggan yang bermasalah.
• Mempamerkan nilai-nilai positif semasa melayani pelanggan.
• Menerangkan prinsip-prinsip perhubungan pelanggan dan cara-cara untuk merapatkan hubungan dengan pelanggan.

 Target Participant: Multiservice, Cashier, Kiosk Navigator, Customer Service Officer (CSO), Customer Service Relation (CSR)
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Oral Communication - English (A)
Management

3 Days

View Details

Overview:

This course will help participants to converse in English more confidently and comfortably. The participants will improve their understanding of the essentials of English grammar. They will also, increase their range of vocabulary and develop confidence when speaking the language.

This is a highly interactive class where participants will be given various scenarios and the opportunities to develop their language and fluency skills through role play and communication activities.

 


Objective:
At the end of the course, participants will be able to:

• Converse in simple English
• Listen and interpret correctly
• Use the dictionary effectively


for any enquiries please contact:

1. NAME: SURINDER KAUR A/P KULDIP SINGH
     Email: surinder@tnb.com.my

2. NAME: SITI AISHAH ABDULLAH 
     Email: sitiaishah.abdullah@tnb.com.my
 

Target Participant: TNB Non-Executives
Duration: 3 Days
Language:

RM 3.6K
Pemantauan dan Kawalan Kerja / Work Supervision and…
Management

2 Days

View Details

Overview:
Pengawalan dan pemantauan kerja adalah amat penting bagi sesebuah organisasi dalam menjayakan strategi perancangan atau matlamat kerja yang telah di tetapkan oleh pihak pengurusan atasan.

Penyelia memainkan peranan penting dalam memastikan setiap kerja yang di delegasikan kepada subordinat mencapai standard atau matlamat organisasi. Penyelia haruslah memastikan aktiviti sebenar adalah sama atau lebih baik seperti yang telah dirancangkan. Jika tidak, tindakan pembetulan mestilah diambil bagi memastikan kerja yang telah dirancang dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisyen.
 
Objective:

Di akhir kursus para peserta:

• Menerangkan kaedah pemantauan dan  kawalan.
• Menyediakan Value Driver Tree.
• Menyediakan Senarai Semak untuk memantau dan mengawal kerja subordinat.


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME: ISMAH BINTI SALLEH
     Email: ismahs@tnb.com.my
 
 Target Participant: PP11 Clerical, IT07-TT11
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Pengurusan Pejabat (A) / Office Management (A)
Management

4 Days

View Details

Overview:
Pengurusan Pejabat merupakan satu subjek yang sangat penting untuk perkeranian yang berkaitan dengan kerja-kerja pentadbiran.  Ia merangkumi 3 main topic yang sangat penting iaitu Pengurusan Masa, Penulisan dan Rekod & Fail.

- Pengurusan Masa merangkumi topik seperti konsep Pengurusan Masa, Tip Pengurusan Masa, Teknik Pengurusan Masa dan keseimbangan hidup.
- Bagi subjek penulisan, pelatih akan diajar menggunakan bahasa yang tepat, penyampaian mesej yang tercapai, format yang bersesuaian seperti surat perniagaan, blok penuh, information mapping dan memorandum.
- Rekod dan fail menerangkan cara-cara menguruskan pemfailan dengan sistematik dan juga mengenai jenis-jenis fail (sulit,umum dan peribadi) serta cara pengurusannya..
Objective:
Di akhir kursus, peserta akan dapat:

• Menguruskan masa dengan lebih produktif
• Menguruskan fail dengan sistematik
• Menggunakan bahasa yang tepat, penyampaian mesej yang tercapai, format yang bersesuaian serta mendapatkan tindakbalas yang dikehendaki
 

Target Participant: PP07 Clerical
Duration: 4 Days
Language:

RM 3.6K
Penyelenggara Stor - Asas Penyelenggara Stor
Management

2 Days

View Details

Overview:
Modul ini menerangkan mengenai fungsi dan tugas utama keseluruhan operasi di bahagian Stor.  Ia juga menyentuh mengenai prosidur penyelenggaraan stor, jenis-jenis stok dan material movement yang digunapakai di Stor.

Pendedahan awal mengenai keseluruhan operasi stor amat perlu kepada tugas sebagai Penyelenggara Stor kerana ia berkait rapat kepada dalam  memberikan perkhidmatan yang efisyen semasa berhadapan dengan pelanggan.

Selain dari operasi harian di stor , modul ini juga menerangkan kepada cara-cara penyediaan laporan dari sistem ERMS.
 
Objective:
Pada akhir kursus peserta akan dapat:

• Menerangkan gambaran keseluruhan operasi Stor.
• Menerangkan fungsi dan tugas utama di Stor.
• Menerangkan  prosidur penyelenggaraan stor dan jenis-jenis stok dan material movement yang digunapakai di Stor.


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME: ISMAH  BINTI  SALLEH
     Email: ismahs@tnb.com.my

 
 

Target Participant: Penyelenggara Stor (PP05/06)
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Penyelenggara Stor - Kawalan dan Keselamatan Stor
Management

2 Days

View Details

Overview:
Adalah menjadi tanggungjawab anggota kerja  mematuhi semua undang-undang berkaitan dan peraturan yang telah diseragamkan  untuk pembaikan persekitaran yang berterusan semasa operasi dan penyelenggaraan.

Modul ini menyediakan maklumat  latihan  keselamatan di Stor dan langkah  pencegahan bagi memastikan kejadian kemalangan dan penyakit pekerjaan dilaporkan, disiasat dan diperbaiki untuk mengelakkan perkara yang sama berulang lagi.

Tatacara pemeriksaan, pemantauan dan pengauditan  mengenai Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan juga didedahkan.  Ini adalah kearah tanggungjawab menyediakan bekalan elektrik yang selamat, cekap  dan berdaya harap.  
Objective:
Pada akhir kursus peserta akan dapat:

• Mengaplikasi amalan keselamatan dalam pekerjaan berpandukan polisi keselamatan TNB
• Mengambil langkah pencegahan untuk mengelakkan pendedahan kepada risiko
• Mematuhi prosedur sekiranya berlaku insiden
• Memenuhi kompetensi untuk tahap penyelenggara stor tingkatan biasa


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME: ISMAH  BINTI  SALLEH
     Email: ismahs@tnb.com.my


 

Target Participant: Penyelenggara Stor (PP05/06)
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Penyelenggara Stor - Pengiraan Stok dan Audit
Management

2 Days

View Details

Overview:
Modul ini menerangkan mengenai perbandingankuantiti stok  fizikal dengan rekod stok dalam sistem ERMS. Ini ialah untuk membandingkan kuantiti yang sama di antara fizikal dann juga rekod stok.

Ia juga menyentuh akan  terhadap organisasi apabila berlakunya perselisihan stok semasa stocktake dijalankan dan penekanan terhadap sikap integriti pihak terlibat semasa proses ini dibuat.

Menyatakan kepentingan mengenai pekeliling, arahan dan panduan  berserta laporan yang perlu dipatuhi.
 
Objective:

Pada akhir kursus peserta akan dapat:

• Menerangkan kepentingan pengiraan stok
• Menerangkan kategori pengiraan stok
• Mematuhi prosedur sebelum,semasa dan selepas pengiraan
• Menyatakan perkara-perkara penting yang perlu di beri perhatian semasa proses pengiraan
• Menerangkan tindakan sekiranya berlaku perselisihan stok


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAMA: ISMAH  BINTI  SALLEH
     Email: ismahs@tnb.com.my

 
 Target Participant: Penyelenggara Stor (PP07/08, TT07/08)
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Penyelenggara Stor - Pengurusan Inventori 1
Management

2 Days

View Details

Overview:
Modul ini menerangkan mengenai kategori  barang yang ada di simpan di Stor iaitu core atau non-core dan in door & out door  di gudang.   Peserta akan mempelajari cara-cara penyusunan, penyimpanan dan pengendalian asas barang-barang di gudang simpanan/stor.  Mengaplikasikan   penggunaan dokumen penting untuk penyimpanan rekod   dan penyediaan laporan-laporan penting   dengan penggunaan sistem di gudang.  Antara pengenalan kepada jenis-jenis  sistem yang digunakan  di storialah ERMS(TNBD,TNBG & TNBT) dan sistem tambahan  untuk TNBD  (ARMS, SMB, RFID, CMS, dan ReD).

Peserta juga akan mempelajari  bagaimana pemeriksaan barang-barang  semasa penerimaan, pengeluaran dan  penyimpanan.    Selain dari itu perkara –perkara di atas  modul ini juga akan menerangkan secara detail mengenai prosedur  pelupusan asset di TNB.
 
Objective:
Pada akhir kursus peserta akan dapat:

• Mengenalpasti jenis  unit dan kategori barang-barang di stor TNB
• Mengaplikasi cara-cara susun atur barang-barang stor
• Membuat pemeriksaan asas  keatas barang-barang
• Memahami penggunaan sistem di stor
• Menggunakan laporan-laporan penting di stor
• Pengurusan MHE (Material Handling Equipment)
• Menerangkan gambaran keseluruhan operasi Stor
• Menerangkan proses pelupusan asset


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAMA: ISMAH  BINTI  SALLEH
     Email: ismahs@tnb.com.my


 
 

Target Participant: Penyelenggara Stor (PP07/08, TT07/08)
Duration: 2 Days
Language:

Human Resource Minister - Training Provider Award 2007
Role Model Company 2013 for Electrical Training Programmes by Manpower Department (JTM)
Energy Industry Award: Training Institution Excellence 2011

TNB Integrated Learning Solution Sdn Bhd - ILSAS
Jalan IKRAM-UNITEN, Karung Berkunci 205,
43650 Bandar Baru Bangi, Selangor, MALAYSIA

T: (+6) 03-8922 7222 F: (+6) 03-8926 4437 E: infoilsas@tnb.com.my

© 2019 TNB ILSAS