Management

RM 3.6K
5S Awareness Workshop
Management

2 Days

View Details

Overview:
Amalan Persekitaran Berkualiti (QE) atau 5S adalah satu konsep yang boleh diterjemahkan di tempat kerja oleh pekerja di semua peringkat. Ianya dapat mewujudkan tempat kerja yang bersih, teratur dan selesa. Tarikan utama 5S ialah ianya tidak memerlukan peruntukan belanjawan yang besar. Namun menerusi pelaksanaan dan amalan 5S, semua orang dapat menyumbang kepada peningkatan kualiti dan produktiviti syarikat. Program 5S yang sistematik akan berjaya menyumbang kepada perubahan budaya selain dari perubahan amalan dan proses kerja menuju ke arah penghasilan pengurusan yang telus.
Objective:
• Mengaplikasikan dan mempraktikkan konsep 5S dan kepentingan 5S dalam meningkatkan kualiti dan produktiviti di tempat kerja
• Membina dan menerapkan disiplin yang peka dan prihatin terhadap persekitaran kerja yang bersih dan selesa
• Mempraktikkan Konsep 5S secara sistematik
• Menghasilkan Kriteria Persijilan Audit 5S untuk sektor perkhidmatan dengan efektif
• Melaksanakan dan mempraktikkan 5S di tempat kerja mengikut piawaian Perbadanan Produktiviti Malaysia, MPC


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. Name: Harenawati Haron
     E-mail: harenawati@tnb.com.my

2. Name: Surinder Kaur a/p Kuldip Singh
     E-mail: surinder@tnb.com.my

Target Participant: Open to All
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
7 Alat QC Baru
Management

2 Days

View Details

Overview:
Kursus ini adalah kesinambungan daripada ”7 QC Tools” yang telah pun biasa digunakan di TNB.

Pengenalan kepada ”7 New Managemant Tools” atau juga dikenali sebagai ”7 New QC Tools” akan memberi peluang kepada para peserta mengenalpasti, menganalisa dan menyelesaikan masalah berkaitan kualiti dengan lebih fokus dan sistematik.

Penggunaan alatan kualiti baru melalui kursus ini juga akan membantu penambahbaikan ditempat kerja.
Objective:

  • Mengenalpasti konsep, falsafah, objektif dan manfaat bagi penambahbaikan kualiti secara berterusan di sesebuah organisasi – memahami konsep penyelesaian masalah dan penggunaan alat kualiti dalam projek kerja.
  • Memahami bagaimana untuk membangunkan dan menggunakan 7 Alat QC Baru bagi inisiatif penambahbaikan kualiti.
  • Memerangkan tujuan setiap satu alatan yang akan digunakan seperti “Affinity Diagram”, “Relation Diagram”, Tree Diagram” dan aplikasinya dalam menyelesaian masalah.untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME: HARENAWATI HARON
     Email: harenawati@tnb.com.my

2. NAME: SURINDER KAUR
     Email: surinder@tnb.com.my
 Target Participant: Eksekutif & Bukan Eksekutif yang terlibat dengan projek ICC
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Asas Kaunseling
Management

2 Days

View Details

Overview:
Kursus ini khas untuk Gred PS dan PK di dalam perkhidmatan TNB. Kursus ini  melatih individu menghadapi tekanan untuk melaksanakan polisi organisasi, latihan, penempatan, rujukan, kaunseling dan perunding didalam sesebuah organisasi. Program Kaunseling Membantu Pekerja ini menolong individu yang menghadapi masalah hidup dengan tekanan, alkoholism. penagihan dadah, konflik keluarga, masalah interpersonal, tekanan kewangan dan lain-lain isu yang bersangkutan dengan kehidupan individu tersebut yang akan menjejaskan keberkesanan bekerja dan pengeluaran serta perkhidmatan.
Objective:

Pada akhir kursus peserta akan dapat:

• Menerangkan pelbagai struktur permasalahan manusia.
• Menerangkan keperluan kaunseling di tempat kerja.
• Meneroka teknik asas dan proses kaunseling.
• Mempraktikkan beberapa kemahiran asas kaunseling


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAMA: Jessica Retnasamy
     Email: jessica@tnb.com.my

2. NAMA: Hanifah Mohd Hussain
     Email: hanifahmh@tnb.com.my
 Target Participant: PK09, PS07 (OT/PT)
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Asas Protokol dan Etiket Sosial
Management

Pekerja TNB Bukan Eksekutif

View Details

Overview:
Protokol merupakan satu bentuk peraturan yang menekankan kepada kepatuhan  terhadap etiket rasmi yang mengandungi aspek-aspek tingkah laku yang diterima umum oleh masyarakat. Protokol dapatlah dikatakan sebagai peraturan atau mengenai tatacara yang perlu diamalkan dalam memenuhi agenda kehidupan bermasyarakat.

Kursus dua hari ini akan memberikan pendedehan kepada para peserta mengenai tatacara protokol dan etiket social.
 
Objective:
Diakhir  akhir kursus, peserta akan dapat menerangkan:

1. Prinsip-prinsip asas
2. Teori dan amalan

Interaksi sosial dalam pelbagai majlis rasmi dan formal.


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME: SURINDER KAUR A/P KULDIP SINGH
     Email: surinder@tnb.com.my

2. NAME: SITI AISHAH ABDULLAH 
     Email: sitiaishah.abdullah@tnb.com.my
 

Target Participant:
Duration: Pekerja TNB Bukan Eksekutif
Language:

RM 3.6K
Audit Kualiti Dalaman (Lanjutan) ISO 9001:2008
Management

2

View Details

Overview:

Objective:


Target Participant: Open to All
Duration: 2
Language:

RM 3.6K
Bengkel Kesedaran Work Improvement Team (WIT) - Innovative…
Management

3 Days

View Details

Overview:
Bengkel “Work Improvement Team” (WIT) / “Innovative Creative Circle” (ICC)  disediakan untuk semua staf dari berbagai Jabatan dan Bahagian dalam TNB supaya konsep dan metodologi dapat difaham dan dilazimkan.

Para peserta akan didedahkan melalui satu proses simulasi mengkordinasikan dan mengendalikan WIT/ICC ditempat kerja masing-masing. Peserta akan berpeluang mengalami bengkel WIT/ICC dengan penekanan teguh terhadap “Kaizen” atau konsep penambahbaikan yang dilaksanakan secara sistematik menggunakan kaedah 7 alatan dan kaedah QC untuk meningkatkan kualiti dalam penyelesaian masalah.

 Akhirnya para peserta akan berpeluang mengendali dan melancarkan WIT/ICC  ditempat kerja masing-masing dengan mengaplikasikan penekanan Pengurusan Kualiti Keseluruhan (Total Quality Management).
Objective:

Pada akhir kursus peserta akan dapat :

• Merancang dan mempersembahkan WIT/ICC secara sistematik dan teratur
• Menggunakan 7 alatan dan kaedah QC dalam menyelesaikan masaalah secara efektif dan sistematik
• Menekankan kerja berpasukan untuk menyelesaikan masaalah ditempat kerja
• Memastikan semua projek lengkap pada tarikh sasaran yang ditetapkan oleh pengurusan


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME: HARENAWATI HARON
     Email: harenawati@tnb.com.my

2. NAME: SURINDER KAUR
     Email: surinder@tnb.com.my
 Target Participant: Pengurus, Eksekutif, Anggota Kerja Teknikal & Bukan Teknikal, Anggota Kerja Anak Syarikat
Duration: 3 Days
Language:

RM 3.6K
Bengkel Penambahbaikan ISO 9001:2008
Management

2

View Details

Overview:

Objective:


Target Participant: Open to All
Duration: 2
Language:

RM 3.6K
Bengkel QE / 5S Untuk Fasilitator
Management

3 Days

View Details

Overview:
Peranan fasilitator 5S adalah melatih ahli-ahli pasukan di bawah seliaaan beliau, konsep asas dan falsafah 5S, pengendalian aplikasi 5S dan membimbing pasukan dalam melkasnakan projek. Tugas Fasilitator merangkumi membantu menyelesaikan masalah berkaitan 5S diantara pasukan dan pengurusan.

Program ini menekankan pengetahuan dan pendedahan yang diperlukan oleh fasilitator serta peranan-peranan yang perlu dimain dalam melaksanakan aktiviti-aktiviti 5S.
Objective:

Diakhir program ini peserta akan dapat:

• Mempelajari konsep asas, operasi dan falsafah 5S
• Memudahcara dan membimbing ahli pasukan dalam melaksanakan projek
• Menjadi mediator untuk menyelesaikan masalah yang timbul diantara pasukan dan pihak pengurusan


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME: HARENAWATI HARON
     Email: harenawati@tnb.com.my

2. NAME: SURINDER KAUR
     Email: surinder@tnb.com.my
 Target Participant: Pengurus, Eksekutif, Anggota Kerja Teknikal & Bukan Teknikal, Anggota Kerja Anak Syarikat
Duration: 3 Days
Language:

RM 3.6K
Bengkel QE / 5S Untuk Juruaudit
Management

2 Days

View Details

Overview:

Bengkel 5S untuk Juruaudit dari organisasi itu sendiri berada di kedudukan yang terbaik untuk membuat penilaian kendiri 5S. Organisasi yang berjaya menjalankan aktiviti 5S mengukur persembahan mereka melalui pengauditan mingguan atau bulanan dengan menggunakan Senarai Semak 5S, Kertas Ringkasan Audit dan Pelekat Penambahbaikan 3S. Keputusan pengauditan mestilah dipaparkan di Sudut 5S setiap jabatan.

Ini mewujudkan suasana persaingan yang sihat dan menerapkan kebanggaan pasukan-pasukan. Penilaian dan persaingan ini perlu dikaitkan pada suatu system penganugerahan, kebanyakan organisasi yang berjaya menawarkan penganugerahan bulanan untuk pasukan yang berjaya di dalam kategori 5S. Penilaian Kendiri adalah asas untuk Persijilan 5S.

 


Objective:

Diakhir program ini peserta akan dapat:

• Dapat melaksanakan audit dalaman seperti rancangan tahunan jabatan
• Membentuk kriteria audit bersesuaian dengan semua stesen/pejabat berpandukan kehendak audit Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC)
• Menambahbaikan sistem pengauditan dari semasa ke semasa dan apabila dikehendaki
• Mempersembahkan laporan audit kepada Jawatankuasa Kualiti 5S stesen


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME: HARENAWATI HARON
     Email: harenawati@tnb.com.my

2. NAME: SURINDER KAUR
    Email: surinder@tnb.com.my
 Target Participant: Pengurus, Eksekutif, Anggota Kerja Teknikal & Bukan Teknikal, Anggota Kerja Anak Syarikat
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Budgeting for Supervisor / Belanjawan Untuk Penyelia…
Management

2 Days

View Details

Overview:
The course is designed to improve participant’s skill, knowledge and attitude to carry out task in budgeting. The trainer will guide and facilitate the participants, so that they can to prepare budget correctly.

The training format is theory and practical, where the participants will be actively involved in the class activities. Hence, it will increase their confidence level.

“Learning by doing” is a basic principle adopted in this training. Participant will be taken through the vast experience of training by the trainers. The emphasis is on participants continuing participation in ensuring the ultimate success of the workshop.
Objective:
Upon completion of this course, participants will be to:

1. Explain financial system used by TNB correctly
2. Listing types of budgeting & the right way to estimate budget
3. Prepare Capital Budgeting  correctly
4. Differentiate Capex for project and bulk allocation correctly
5. Prepare Operating  Budgeting  correctly
6. Differentiate Job Order and Cost Centre


for any enquiries please contact:

1. NAME: SAMIHAH JAAFAR
     Email: samihah.jaafar@tnb.com.my

2. NAME: NOR FAIZURA IZMA OMAR
     Email: norfaizura@tnb.com.my
 

Target Participant: Clerk, Supervisor
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Building Effective Teams
Management

3 Days

View Details

Overview:
The purpose of this training was to increase the participants' understanding of how to build effective teams. The goal was to give the participants methods to facilitate team building. The objectives were for the participants to have experienced and be able to use team building activities, to have a resource of methods and activities for building effective teams, and to understand at least three characteristics of effective teams.

This training on team building will help participants identify elements of effective teams as well as methods for building effective team.
 
Objective:
At the end of the course, participant will be able:

• Create an effective team, lead and practice IB2C & DID
• Inculcate team spirit and team cooperation in the organization with high confident

by using specific management tools


for any enquiries please contact:

1. NAME: JAMAL ALIAS
     Email: jamal@tnb.com.my

Target Participant: OPEN
Duration: 3 Days
Language:

RM 3.6K
Change Management / Pengurusan Perubahan
Management

2

View Details

Overview:

Objective:


Target Participant: PP11 Clerical
Duration: 2
Language:

RM 3.6K
Character and Organizational Development (Transmission)
Management

3 Days

View Details

Overview:

Kepuasan kerja sangat menentukan keberhasilan sebuah perusahaan dalam meningkatkan produktiviti dan kualiti kerja. Prestasi kerja dan komitmen kerja banyak bergantung kepada tingkat kepuasan kerja.

Dengan meningkatnya isu-isu tekanan atau stress di tempat kerja dan menurunkan indek kepuasan kerja dalam satu-satu perusahaan, Kursus Ahsan: Bekerja Dengan Hati Dan Minda sebagai Program Character Building menggunakan beberapa  pendekatan holistik dan Neuro Linguistic Programming (NLP), program ini dirumus khas untuk TNB Bahagian Distribution bagi memperkasa belief system atau pandangan hidup yang dinamik dan bermakna ke arah penghayatan nilai bersama TNB dalam meningkatkan komitmen dan prestasi kerja. Seterusnya peserta program ini akan menguasai kemahiran mengurus emosi dan persekitaran yang boleh meningkatkan kepuasan bekerja  dan melakukan sesuatu kerja dengan gembira


Objective:

Pada akhir kursus, peserta boleh:

1. Menguasai praktis harian yang akan meningkatkan motivasi,  kualiti dan kepuasan diri  dalam kerja

2. Tahu cara mengurus emosi dan keadaan diri terbaik dalam tugas

3. Tahu cara menghalang persekitaran negatif daripada mempengaruhi minda

4. Tahu apa yang dimaksudkan dengan komunikasi holistik dan kesannya

5. Mempunyai worldview yang holistik ke arah memacu penghayatan nilai intergriti, mengutamakan pelanggan, kecemerlangan dalam bisnes dan keprihatinan sebagai prinsip hidup

6. Dapat mengalami pengalaman kerohanian yang segar

7. Mengeratkan hubungan sesama peserta

8. Mewujudkan warga kerja TNB  yang berdaya saing dan berkualiti

9. Meningkatkan ’ownership’ dan semangat kerja berpasukan


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME: JAMAL ALIAS
     Email: jamal@tnb.com.myTarget Participant: Open to All (Transmission)
Duration: 3 Days
Language:

RM 3.6K
Coaching & Mentoring (A)
Management

2 Days

View Details

Overview:

"Kami menegaskan bahawa kebanyakan organisasi hanya dapat menggunakan sedikit sahaja potensi pekerja mereka. Kami percaya bahawa orang dapat mencapai prestasi kerja yang jauh lebih tinggi jika organisasi mencipta suasana yang sesuai”

John H. Zenger & Joseph Folkman
 

Penyelia memainkan peranan yang penting dalam memberikan semangat kepada pekerja untuk lebih bertenaga dalam menjalankan dan menyelesaikan tugasan. Penyelia haruslah sentiasa menyokong, memberi dorongan dan sentiasa positif disamping mampu menggalakkan suasana kerja yang kondusif.  Coaching dan mentoring adalah salah satu kemahiran yang penting dan perlu ada bagi setiap penyelia bagi mencapai objektif diatas.


Objective:
Di akhir kursus peserta berupaya:

• Menjadi Coach kepada pekerja bawahan
• Menjadi Mentor kepada pekerja bawahan yang dikenalpasti
• Berkongsi ilmu, pengetahuasn dan  pengalaman bagi membantu coachee & mentee melaksankan tugasan dengan efektif & efisyen


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME: ASRUL AZIZI ALIAS
     Email: asrula@tnb.com.my

2. NAME: SARIZA YAHAYA
     Email: sarizay@tnb.com.my
 

Target Participant: PP10 Clerical, TT12 TNBG, TT12 TNBT, IT09-TT13
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Coaching & Mentoring (B)(Utk anggota kerja keselamatan…
Management

2

View Details

Overview:

Objective:


Target Participant: PK08
Duration: 2
Language:

RM 3.6K
Complete Guide For Tender Committee Secretary On Management…
Management

2

View Details

Overview:

Objective:


Target Participant: E7 - E17
Duration: 2
Language:

RM 3.6K
Computer (MS Word)
Management

3

View Details

Overview:

Objective:


Target Participant: TD07
Duration: 3
Language:

RM 3.6K
Corporate Grooming
Management

2 Days

View Details

Overview:
Image is not just the way you dress, looks and individual physiques. Professional image world offers individual with packages that will shows competencies and characteristics while working.

Staffs with attractive and charming personalities are an important for organization. With professional image, staff’s quality and reputations will increase and glows in appreance, etiquettes and communication sense. Appearance/personalities are vital for staff as they are ambassadors for the organization. The staff professionalism contributes to the vision and mission achievement of the organization.
Objective:
At the end of the course, participants will be able to:

1. Identify the direct impact of individual image towards the organization.
2. Analyze the needs for improvement of image and professionalism.
3. List guidelines for personal and professional appearance.
4. Improve individual communication internally and externally for the organization.
5. Enhance confidence and influence as personal and professional development translates into a positive change in attitude, appearance and actions.


for any enquiries please contact:

1. NAME: SURINDER KAUR A/P KULDIP SINGH
     Email: surinder@tnb.com.my

2. NAME: SITI AISHAH ABDULLAH
     Email: sitiaishah.abdullah@tnb.com.my
 

Target Participant: TNB Non-Executives
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Customer Services (A) / Perkhidmatan Pelanggan (A)
Management

3

View Details

Overview:

Objective:


Target Participant: PP07 Clerical
Duration: 3
Language:

RM 3.6K
Customer Services (B) / Perkhidmatan Pelanggan (B)…
Management

3

View Details

Overview:

Objective:


Target Participant: PK04
Duration: 3
Language:

RM 3.6K
Development Towards Supervisory (A) / Pembangunan…
Management

3 Days

View Details

Overview:
Penyelia memainkan peranan penting dalam membantu pihak pengurusan dalam mencapai visi dan misi syarikat.

Sebelum menjadi penyelia, setiap pekerja perlu menyediakan diri untuk menjadi seorang penyelia yang efktif kelak. Setiap mereka perlu mempersiapkan diri dengan kemahiran teknikal mengikut bidang tugas masing-masing. Selain itu, mereka juga perlu
mengimbangi aspek kemahiran mentadbir dan komunikasi dengan setiap peringkat dalam jabatan.
 
Objective:
Diakhir kursus para peserta akan dapat:

  • Menerangkan peranan dan tanggungjawab penyelia
  • Mempersiapkan diri untuk menjadi penyelia dan mempraktikkannya kelak
  • Dapat membezakan karektor subordinat dan bagaimana untuk menyelia


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME: ISMAH BINTI SALLEH
     Email: ismahs@tnb.com.my
 

Target Participant: PP08, TT07/08, PK06
Duration: 3 Days
Language:

RM 3.6K
Development Towards Supervisory (B) / Pembangunan…
Management

3

View Details

Overview:

Objective:


Target Participant: TT07/08
Duration: 3
Language:

RM 3.6K
Development Towards Supervisory (C) / Pembangunan…
Management

3

View Details

Overview:

Objective:


Target Participant: PK06
Duration: 3
Language:

RM 3.6K
Effective Communication (B)Komunikasi Berkesan (B)(Utk…
Management

2

View Details

Overview:

Objective:


Target Participant: TT05/06 TT09 TT11
Duration: 2
Language:

RM 3.6K
Effective Supervisory (A) / Penyeliaan Efektif (A)
Management

2 Days

View Details

Overview:

Tugas menyelia pada hari ini semakin bertambah kompleks dan mencabar. Penyelia memainkan peranan penting sebagi orang tengah di antara pihak pengurusan dan subordinat dalam mencapai matlamat organisasi dan individu.

Penyelia dan pasukannya bertanggungjawab dalam tugas-tugas operasi harian yang mana akan menyokong semua perancangan yang telah di tetapkan oleh pihak pengurusan. Kegagalan para penyelia dalam memainkan  peranan dan fungsi mereka yang sebenar  boleh mengakibatkan kegagalan kepada organisasi.

Dalam mengurus pasukan penyelia perlu mengimbangi aspek-aspek kemahiran teknikal, mentadbir dan perhubungan manusia. Melengkapkan penyelia dengan pengetahuan-pengetahuan dan kemahiran-kemahiran berkaitan kepimpinan, pengurusan, komunikasi, dan penyeliaan adalah penting supaya mereka dapat melaksanakan segala tugas dan tanggungjawab dengan lebih yakin dan efektif lagi.


Objective:
Diakhir kursus para peserta akan dapat:

• Berupaya untuk merancang, melaksana, mengawal dan memantau perjalanan unit/seksyen masing-masing


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME: ISMAH BINTI SALLEH
     Email: ismahs@tnb.com.my

Target Participant: PP09, TT09/10, IT07/TT11, PK07
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Effective Supervisory (B) / Penyeliaan Efektif (B)…
Management

2

View Details

Overview:

Objective:


Target Participant: TT09/10
Duration: 2
Language:

RM 3.6K
Effective Supervisory (C) / Penyeliaan Efektif (C)…
Management

2

View Details

Overview:

Objective:


Target Participant: PK07
Duration: 2
Language:

RM 3.6K
Effective Telephone Skill / Kemahiran Telefon Berkesan
Management

2

View Details

Overview:

Objective:


Target Participant: PS03 OT/PT
Duration: 2
Language:

RM 3.6K
Effective Writing Skill for Supervisor (B)Kemahiran…
Management

2

View Details

Overview:

Objective:


Target Participant: PK08
Duration: 2
Language:

RM 3.6K
English for Telephone Operators and Receptionists
Management

2

View Details

Overview:

Objective:


Target Participant: Corp Serv
Duration: 2
Language:

Human Resource Minister - Training Provider Award 2007
Role Model Company 2013 for Electrical Training Programmes by Manpower Department (JTM)
Energy Industry Award: Training Institution Excellence 2011

TNB Integrated Learning Solution Sdn Bhd - ILSAS
Jalan IKRAM-UNITEN, Karung Berkunci 205,
43650 Bandar Baru Bangi, Selangor, MALAYSIA

T: (+6) 03-8922 7222 F: (+6) 03-8926 4437 E: infoilsas@tnb.com.my

© 2018 TNB ILSAS