Chargeman

RM 3.6K
Modul Penyegerakan Voltan Rendah
Chargeman

View Details

Overview:

Modul ini adalah Enhancement Modul untuk Program Kekompetenan Penjaga Jentera Elektrik yang ditawarkan di ILSAS.  Modul ini dijalankan bagi memberi peluang kepada calon / pemegang Sijil Kekompetenan Penjaga Jentera Elektrik yang berkelayakan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang-bidang yang berkaitan.

Pentauliahan oleh Suruhanjaya Tenaga.  Modul ini digunakan untuk menggantikan pengalaman bagi calon-calon persendirian atau calon pusat latihan yang menduduki peperiksaan terbuka.


 


Objective:
 • Menerangkan definisi Penjana Elektrik (generator)
 • Menerankan prinsip operasi penjana elektrik
 • Menerangkan definisi penyegerakan (synchronizing)
 • Melaksanakan operasi penyegerakan dengan betul dan selamat


Target Participant: Pengendali Sistem Elektrik / Pengendali Janakuasa Elektrik / Jurutera / Juruteknik / PJE Kategori A0/A1
Duration:
Language: Malay

RM 3.6K
Modul Penyegerakan Voltan Tinggi
Chargeman

View Details

Overview:

Modul ini adalah Enhancement Modul untuk Program Kekompetenan Penjaga Jentera Elektrik yang ditawarkan di ILSAS.  Modul ini dijalankan bagi memberi peluang kepada calon / pemegang Sijil Kekompetenan Penjaga Jentera Elektrik yang berkelayakan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang-bidang yang berkaitan.

Pentauliahan oleh Suruhanjaya Tenaga.  Modul ini digunakan untuk menggantikan pengalaman bagi calon-calon persendirian atau calon pusat latihan yang menduduki peperiksaan terbuka.
 


Objective:
 • Menerangkan definisi Penjana Elektrik (generator).
 • Menerangkan prinsip operasi penjana elektrik.
 • Menerangkan definisi Penyegerakan (Synchronizing).
 • Menjelaskan maklumat penting daripada parameter elektrikal yang berkaitan.
 • Menulis turutan operasi penyegerakan dengan betul.
 • Menerangkan dan melaksanakan operasi penyuisan penyegerakan dengan betul dan selamat.


Target Participant: Pengendali Sistem Elektrik / Pengendali Janakuasa Elektrik/Jurutera/Juruteknik/PJE Kategori A0/A1
Duration:
Language: Malay

RM 3.6K
Modul Talian Atas Voltan Rendah
Chargeman

10 days

View Details

Overview:

Calon yang layak dan lulus akan ditauliahkan oleh Suruhanjaya Tenaga Malaysia sebagai Orang Kompeten; iaitu Penjaga Jentera Elektrik Kompeten Talian Atas Voltan Rendah.


Objective:


Target Participant: Individu yang berminat menduduki Ujian PJE Kategori A1/A4
Duration: 10 days
Language: Malay

RM 3.6K
Modul Talian Atas Voltan Tinggi
Chargeman

13 Days

View Details

Overview:

Calon yang layak dan lulus akan ditauliahkan oleh Suruhanjaya Tenaga Malaysia sebagai Orang Kompeten; iaitu Penjaga Jentera Elektrik Kompeten Talian Atas Voltan Tinggi.


Objective:


Target Participant: Juruteknik / Penjaga Jentera & Juruteknik jabatan kerajaan dan swasta, pekerja-pekerja kontraktor / kontraktor yang menjalankan kerja-kerja dengan TNB atau Individu yang berminat menduduki Ujian PJE kategori B1/B4
Duration: 13 Days
Language: Malay

RM 3.6K
Pencantum Kabel - Tahap 1
Chargeman

View Details

Overview:

Calon yang layak dan lulus program ini akan ditauliahkan oleh Suruhanjaya Tenaga Malaysia sebagai Orang Kompeten**; iaitu Pencantum Kabel Kategori PK 1 (Sekatan 1kV). Perlu memenuhi syarat-syarat Suruhanjaya Tenaga.

 • Akta Bekalan Elektrik
 • Amalan Kesihatan & Keselamatan
 • Rekabentuk & Binaan Kabel Voltan Rendah
 • Asas Cantuman & Tamatan
 • Amalan Rentangan Kabel
 • Punca & Analisa Kerosakan Kabel
 • Pengujian Kabel
 • Penggunaan Alatan dan Senggaraan
 • Latihan Amali Kupasan Kabel
 • Latihan Pemasangan Kabel di Papan Pembahagian Voltan Rendah
 • Pematrian Kabel
 • Latihan Amali Tamatan Kabel
 • Latihan Amali Cantuman Terus XLPE
 • Amali Cantuman Peralihan OH-UG
 • Penilaian Kekompetenan Teori, Amali dan Lisan
Kursus akan dijalankan di ILSAS Cawangan Malim Nawar
 
Objective:


Target Participant:
Duration:
Language: Malay

RM 3.6K
Pencantum Kabel - Tahap 2
Chargeman

View Details

Overview:

Calon yang layak dan lulus program ini akan ditauliahkan oleh Suruhanjaya Tenaga Malaysia sebagai Orang Kompeten**; iaitu Pencantum Kabel Kategori PK2 (Sekatan 11kV). Perlu PK Tahap 1 dan memenuhi syarat-syarat Suruhanjaya Tenaga.

 • Akta Bekalan Elektrik
 • Amalan Kesihatan & Keselamatan
 • Rekabentuk & Binaan Kabel (Sehingga 11kV)
 • Asas Cantuman & Tamatan
 • Punca & Analisa Kerosakan Kabel
 • Pengujian Kabel
 • Ujian Salutan dan Baik Pulih
 • Amalan Rentangan Kabel
 • Pemasangan Kabel 1 Teras
 • Latihan Amali Cantuman Terus
 • Latihan Amali Cantuman Peralihan
 • Latihan Amali Cantuman Crossbonding
 • Latihan Amali Tamatan Kabel
 • Penilaian Kekompetenan Teori, Amali dan Lisan

 
Objective:


Target Participant:
Duration:
Language: Malay

RM 3.6K
Pencantum Kabel - Tahap 3
Chargeman

View Details

Overview:

Calon yang layak dan lulus program ini akan ditauliahkan oleh Suruhanjaya Tenaga Malaysia sebagai Orang Kompeten**; iaitu Pencantum Kabel Kategori PK3 (Sekatan 33kV). Perlu PK Tahap 2 dan memenuhi syarat-syarat Suruhanjaya Tenaga.

 • Akta Bekalan Elektrik
 • Amalan Kesihatan & Keselamatan
 • Rekabentuk & Binaan Kabel (Sehingga 33kV)
 • Asas Cantuman & Tamatan
 • Punca & Analisa Kerosakan Kabel
 • Pengujian Kabel
 • Ujian Salutan dan Baik Pulih
 • Amalan Rentangan Kabel
 • Pemasangan Kabel 1 Teras
 • Amali Kupasan Kabel
 • Latihan Amali Tamatan Kabel
 • Latihan Amali Cantuman Terus ABC 33kV
 • Latihan Amali Cantuman Crossbonding
 • Penilaian Kekompetenan Teori, Amali dan Lisan

Objective:


Target Participant:
Duration:
Language: Malay

RM 3.6K
PJE A4 - Separuh Masa
Chargeman

1 year

View Details

Overview:
Calon yang layak dan lulus akan ditauliahkan oleh Suruhanjaya Tenaga Malaysia sebagai Orang Kompeten; iaitu Penjaga Jentera Elektrik Kompeten Kategori A4.

 


Objective:


Methodology: discussion, demonstration, practical hands-on
Prerequisites:

Kelayakan Asas PJE

 • Warganegara Malaysia.
 • Umur tidak kurang dari 20 tahun.
 • Tamat tingkatan lima sekolah bantuan penuh kerajaan
 • Mempunyai pengalaman kerja tidak kurang daripada 3 tahun dipersekitaran di mana terdapat kelengkapan elektrik dan mengawal kelengkapan elektrik hidup. Pemohon dikehendaki mengemukakan buku log kerja harian sebagai bukti bagi tempoh tersebut semasa sesi temusoal.
 • Boleh bertutur dan menulis dalam Bahasa Malaysia.

Kelayakan Teknikal
Memiliki syarat-syarat am serta pemegang perakuan kekompetenan Penjaga Jentera Elektrik dari salah satu kategori di bawah ini:

 • Kategori A0 tidak kurang daripada 2 tahun ( Memiliki pengalaman Talian Atas Voltan Rendah tidak kurang SATU (1) tahun dan Penyegerakan Voltan Rendah tidak kurang SATU (1) tahun) atau
 • Kategori A1 tidak kurang daripada 1 tahun  ( Memiliki pengalaman Penyegerakan Voltan Rendah tidak kurang SATU (1)  tahun)

Target Participant: PJE A0/A1
Duration: 1 year
Language: Malay

RM 3.6K
PJE A4 - Sepenuh Masa
Chargeman

6 months

View Details

Overview:

Calon yang layak dan lulus akan ditauliahkan oleh Suruhanjaya Tenaga Malaysia sebagai Orang Kompeten; iaitu Penjaga Jentera Elektrik Kompeten Kategori A4.


Objective:


Target Participant: PJE A0/A1
Duration: 6 months
Language: Malay

RM 3.6K
PJE B0 - Separuh Masa
Chargeman

1 year

View Details

Overview:

Calon yang layak dan lulus akan ditauliahkan oleh Suruhanjaya Tenaga Malaysia sebagai Orang Kompeten; iaitu Penjaga Jentera Elektrik Kompeten Kategori B0.


Objective:


Target Participant: PJE A4
Duration: 1 year
Language: Malay

RM 3.6K
PJE B0 - Sepenuh Masa
Chargeman

6 months

View Details

Overview:

Calon yang layak dan lulus akan ditauliahkan oleh Suruhanjaya Tenaga Malaysia sebagai Orang Kompeten; iaitu Penjaga Jentera Elektrik Kompeten Kategori B0.


Objective:


Target Participant: PJE Kategori A4
Duration: 6 months
Language: Malay

RM 3.6K
PJE B0 (11kV) - Sepenuh Masa
Chargeman

6 Bulan

View Details

Overview:
Calon yang layak dan lulus akan ditauliahkan oleh Suruhanjaya Tenaga Malaysia sebagai Orang Kompeten iaitu Penjaga Jentera Elektrik Kompeten Kategori B0.


 
Objective:


Methodology: practical hands-on
Prerequisites: Kelayakan Asas

 1. Warganegara Malaysia
 2. Umur tidak kurang dari 20 tahun,
 3. Tamat tingkatan lima sekolah bantuan penuh kerajaan,
 4. Mempunyai pengalaman kerja tidak kurang daripada 3 tahun di persekitaran di mana terdapat kelengkapan elektrik dan mengawal kelengkapan elektrik hidup.  Pemohon dikehendaki mengemukakan buku log kerja harian sebagai bukti bagi tempoh tersebut semasa sesi temusoal,
 5. Boleh bertutur dan menulis dalam Bahasa Malaysia.
Kelayakan Teknikal Penjaga Jentera
Memiliki syarat-syarat am serta pemegang perakuan kekompetenan Penjaga Jentera Elektrik dari kategori:
 • Kategori A4 tidak kurang dari 2 tahun.  (Memiliki pengalaman Penyuisan Voltan Tinggi tidak kurang dua (2) tahun)

Target Participant: PJE Kategori A4
Duration: 6 Bulan
Language: Malay

RM 3.6K
PJE B4
Chargeman

View Details

Overview:

Calon yang layak dan lulus akan ditauliahkan oleh Suruhanjaya Tenaga Malaysia sebagai Orang Kompeten**; iaitu Penjaga Jentera Elektrik Kompeten Kategori B4.


 


Objective:


Methodology: practical hands-on
Prerequisites: KELAYAKAN ASAS PENJAGA JENTERA ELEKTRIK
 1.  Warganegara Malaysia.
 2. Umur tidak kurang dari 20 tahun.
 3. Tamat tingkatan lima sekolah bantuan penuh kerajaan
 4. Mempunyai pengalaman kerja tidak kurang daripada 3 tahun di persekitaran di mana terdapat kelengkapan elektrik dan mengawal kelengkapan elektrik hidup. Pemohon dikehendaki mengemukakan buku log kerja harian sebagai bukti bagi tempoh tersebut semasa sesi temusoal.

KELAYAKAN TEKNIKAL  PENJAGA JENTERA
Memiliki syarat-syarat am serta pemegang perakuan kekompetenan Penjaga Jentera Elektrik dari salah satu kategori di bawah ini:
 • Kategori B1 tidak kurang daripada 1 tahun ( Memiliki pengalaman Penyegerakan Voltan Tinggi tidak kurang SATU (1) tahun)  atau
 • Kategori B0 tidak kurang daripada 2 tahun ( Memiliki pengalaman Talian Atas Voltan Tinggi tidak kurang SATU (1) tahun dan Penyegerakan Voltan Tinggi tidak kurang SATU (1) tahun)  

Target Participant: PJE B1 / PJE B0
Duration:
Language: Malay

Human Resource Minister - Training Provider Award 2007
Role Model Company 2013 for Electrical Training Programmes by Manpower Department (JTM)
Energy Industry Award: Training Institution Excellence 2011

TNB Integrated Learning Solution Sdn Bhd - ILSAS
Jalan IKRAM-UNITEN, Karung Berkunci 205,
43650 Bandar Baru Bangi, Selangor, MALAYSIA

T: (+6) 03-8922 7222 F: (+6) 03-8926 4437 E: infoilsas@tnb.com.my

© 2018 TNB ILSAS