OSHE

RM 3.6K
Penyelenggara Stor - Pengurusan Inventori 1
OSHE

2 Days

View Details

Overview:
Modul ini menerangkan mengenai kategori barang yang ada di simpan di Stor iaitu core atau non-core dan in door & out door  di gudang. Peserta akan mempelajari cara-cara penyusunan, penyimpanan dan pengendalian asas barang-barang di gudang simpanan / stor. Mengaplikasikan penggunaan dokumen penting untuk penyimpanan rekod dan penyediaan laporan-laporan penting dengan penggunaan sistem di gudang. Antara pengenalan kepada jenis-jenis sistem yang digunakan di stor ialah ERMS (TNBD,TNBG & TNBT) dan sistem tambahan untuk TNBD (ARMS, SMB, RFID, CMS, dan ReD).

Peserta juga akan mempelajari bagaimana pemeriksaan barang-barang semasa penerimaan, pengeluaran dan  penyimpanan. Selain dari itu perkara-perkara di atas modul ini juga akan menerangkan secara detail mengenai prosedur pelupusan asset.
Objective:
Pada akhir kursus peserta akan dapat:

• Mengenalpasti jenis unit dan kategori barang-barang di stor TNB
• Mengaplikasi cara-cara susun atur barang-barang stor
• Membuat pemeriksaan asas ke atas barang-barang
• Memahami penggunaan sistem di stor
• Menggunakan laporan-laporan penting di stor
• Pengurusan MHE (Material Handling Equipment)
• Menerangkan gambaran keseluruhan operasi stor
• Menerangkan proses pelupusan asset


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAMA: ISMAH  BINTI  SALLEH
   Email: ismahs@tnb.com.my

2. NAMA: FUZIAH BINTI BAKAR
   Email: fuziahba@tnb.com.my

Target Participant: Penyelenggara Stor PP07/08 & TT07/08
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Penyelenggara Stor - Pengurusan Inventori 2
OSHE

2 Days

View Details

Overview:
Pengurusan Inventori 2 menetapkan garis panduan untuk penetapan masa penambahan stok, kos inventori, ramalan keperluan barang, pengurusan ruang fizikal, pengurusan kualiti dan pengurusan barangan rosak.

Dalam modul ini peserta akan didedahkan kepada Stock Holding Guide atau stock control bagi menetapkan nilai simpanan stok mengawal kuantiti stok semasa, merancang ramalan keperluan, mengaplikasikan konsep FIFO, pengurusan kos dan mengurus risiko yang berkaitan dengan kecurian dan kerosakan.

Disamping itu peserta juga akan memahami dengan lebih jelas mengenai pengurusan berkesan diantara kehendak pelanggan dan kesediaan barang oleh pembekal ataupun (Demand Management).
Objective:
Pada akhir kursus peserta akan dapat:

· Mengaplikasikan  keperluan  optimum  stok mengikut keluasan stor dan keperluan semasa.
· Mengaplikasikan  cara penyusunan  barang  yang  lebih sistematik.
· Mengaplikasikan  pengiraan  stok  mengikut  keperluan stor dengan lebih tepat bagi stock transfer (STO)
· Mengaplikasikan   pengurusan   perolehan  untuk  logistik dengan lebih efektif.
· Menerangkan proses pengurusan kejanggalan barang dan tuntutan insuran EWRM dengan pihak ketiga.


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAMA: ISMAH BINTI SALLEH
   Email: ismahs@tnb.com.my

2. NAMA: FUZIAH BINTI BAKAR
   Email: fuziahba@tnb.com.my

Target Participant: Penyelenggara Stor (PP07/08, 09/10, 11/12 & TT07/08, 09/10, 11/12)
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Penyelenggara Stor - Prosedur Pengurusan Stor (Advance)
OSHE

2 Days

View Details

Overview:
Fungsi utama Warehouse ialah untuk menerima dan mengumpul barang-barang dari pembekal dan mengagihkan semula ke stor-stor kecil atau terus kepada pelanggan. Untuk membolehkan kita merancang dan menguruskan penggunaan ruang warehouse supaya operasi berjalan lebih efisien dan produktif, Penyelia perlu faham keseluruhan operasi warehouse dan juga jenis barang yang perlu diuruskan.

Semua aktiviti-aktiviti warehouse perlu mempunyai ruang yang mencukupi supaya operasi warehouse / stor dapat beroperasi dengan lebih efisien dan efektif.  Anggaran keperluan ruang boleh dikira dengan menggunakan data dan maklumat seperti berikut:

– Ruang yang diperlukan untuk satu kuantiti barang
– Berat untuk setiap satu kuantiti barang
– Mengenal pasti barang indoor atau outdoor
– Kuantiti yang perlu disimpan mengikut pengiraan stok minimum / maksima (SHG)
Objective:
Pada akhir program peserta akan dapat:

• Memahami fungsi warehouse secara keseluruhan
• Merancang dan mengoptimumkan ruang penyimpanan
• Mengurus lokasi penyimpanan (Location Management)
• Penggunaan Analisa ABC untuk mengenal pasti penyimpanan barang yang lebih efisien

untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAMA: ISMAH  BINTI  SALLEH
   Email: ismahs@tnb.com.my

2. NAMA: FUZIAH BINTI BAKAR
   Email: fuziahba@tnb.com.my

Target Participant: Penyelenggara Stor PP07/08, 09/10, 11/12 & TT07/08, 09/10, 11/12
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Penyelenggara Stor - Prosedur Pengurusan Stor (Beginner)
OSHE

2 Days

View Details

Overview:
Modul ini dapat meningkatkan kemahiran dan keyakinan anggota kerja dalam menguruskan penerimaan, pengeluaran, kredit dan pelupusan barang berdasarkan kepada PSI yang digunapakai oleh TNB.

Menjelaskan mengenai proses sebelum, semasa dan selepas sesuatu stok barang yang diterima dari pembekal hingga  ke lokasi ia digunakan oleh pengguna.

Cara-cara proses pengeluaran barang yang dibuat untuk projek, senggaraan dan waktu kecemasan (breakdown).

Menerangkan arahan dan panduan berkaitan pelupusan barang dan aktiviti penjualan skrap.
Objective:
Pada akhir kursus peserta akan dapat:

Mengetahui, memahami dan mengaplikasi prosedur-prosedur yang digunapakai di stor bagi menguruskan penerimaan, pengeluaran, kredit dan pelupusan barang berdasarkan kepada PSI yang digunapakai oleh TNB.


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAMA: ISMAH  BINTI  SALLEH
   Email: ismahs@tnb.com.my

2. NAMA: FUZIAH BINTI BAKAR
   Email: fuziahba@tnb.com.my

Target Participant: Penyelenggara Stor PP05/06
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Penyelenggaraan Kenderaan (Tahap 1)
OSHE

3 Days

View Details

Overview:

This course provides the basic knowledge with regard to automotive maintenance.

Participants will also be taught basic automotive inspections and be given some knowledge of major system that run a vehicle and engine.

Subjects include components and principles of diesel and petrol engines, types of cooling systems, fuel system, bearing and lubrication, exhaust and turbo systems.

Objective:
• Membuat pemeriksaan sistem-sistem otomotif:- bendalir sistem brake, paras minyak tranmission manual / auto, paras bendalir clutch, paras bendalir stereng kuasa
• Menerangkan asas operasi enjin petrol & diesel
• Menerangkan komponen utama enjin petrol dan diesel
• Melakukan kerja penyenggaraan mudah sistem penyejukan pada kenderaan
• Menerangkan komponen utama sistem pelinciran & jenis-jenis bering
• Mengetahui sistem bahan api enjin petrol & diesel 
• Menerangkan sistem ekzos dan turbo kenderaan


Target Participant: TNBG Driver
Duration: 3 Days
Language:

RM 3.6K
Penyelenggaraan Kenderaan (Tahap 2)
OSHE

3 Days

View Details

Overview:

This course provides the basic knowledge with regard to automotive maintenance.

Participants will also be taught basic automotive inspections and be given some knowledge of major system that run a vehicle and engine.

Subjects includes review of components and principles of diesel and petrol engines, automotive electrical systems, transmission systems, brake systems, air conditioning systems, steering and handling systems.

Objective:
• Ulangkaji Sistem Automotif / Enjin Petrol & Diesel
• Mengenal Sistem Elektrik Automotif
• Mengenal Sistem Transmisi
• Mengenal Sistem Brek
• Mengenal Sistem Penghawa Dingin
• Mengenal Sistem Suspensi
• Mengenal Sistem Pengendalian & Kawalan


Target Participant: TNBG Driver
Duration: 3 Days
Language:

RM 3.6K
Penyelenggaraan Kenderaan (Tahap 3)
OSHE

4 Days

View Details

Overview:
• Ulangkaji Sistem Automotif / Enjin Petrol & Diesel
• Mengenal Sistem enjin, lub oil, fuel, dan penyejuk
• Mengenal Sistem Transmisi
• Mengenal Sistem Brek
• Mengenal Sistem Suspensi & steering
• Mengenal Sistem elektrik & Penghawa dingin
• Mempelajari Konsep Penyenggaraan Kenderaan
• Merancang Penyenggaraan Kenderaan
• Merancang Bajet Penyenggaraan Kenderaan
Objective:
This course provides the basic knowledge with regard to automotive maintenance.

Participants will also be taught basic automotive inspections and be given some knowledge of major system that run a vehicle and engine. They will also learn on planning and budgeting for maintenance works.

Subjects includes review of components and principles of diesel and petrol engines, automotive electrical systems, transmission systems, lube oil systems, fuel systems, cooling systems, brake systems, air conditioning systems, steering and handling systems.


for any enquiries please contact:

1. NAME: CHOOI WAI MUN
   Email: chooiwm@tnb.com.my

2. NAME: ABDUL HISHAM
   Email: hishamab@tnb.com.my

Target Participant: TNB Pemandu Penyelia
Duration: 4 Days
Language:

RM 3.6K
Penyeliaan Efektif
OSHE

2 Days

View Details

Overview:
Tugas menyelia pada hari ini semakin bertambah kompleks dan mencabar. Penyelia memainkan peranan penting sebagi orang  tengah di  antara pihak  pengurusan  dan subordinat  dalam mencapai  matlamat organisasi dan individu.

Penyelia  dan  pasukannya  bertanggungjawab  dalam  tugas-tugas  operasi  harian  yang  mana  akan menyokong semua perancangan yang telah di tetapkan oleh pihak pengurusan. Kegagalan para penyelia dalam memainkan peranan dan fungsi mereka yang sebenar  boleh mengakibatkan kegagalan kepada organisasi.

Dalam mengurus pasukan penyelia perlu mengimbangi aspek-aspek kemahiran teknikal, mentadbir dan perhubungan  manusia.  Melengkapkan penyelia  dengan  pengetahuan-pengetahuan  dan 
kemahiran  berkaitan  kepimpinan,  pengurusan,  komunikasi,  dan  penyeliaan adalah  penting supaya mereka dapat melaksanakan segala tugas dan tanggungjawab dengan lebih yakin dan efektif lagi.
Objective:
Diakhir kursus para peserta akan dapat:

·  Berupaya untuk merancang, melaksana, mengawal dan memantau perjalanan unit / seksyen masing-masing.


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME: ISMAH BINTI SALLEH
   Email: ismahs@tnb.com.my

Target Participant: PP09, TT09/10, IT07/TT11 & PK07
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Penyeliaan Efektif / Effective Supervision (Combo…
OSHE

2 Days

View Details

Overview:

Tugas menyelia pada hari ini semakin bertambah kompleks dan mencabar. Penyelia memainkan peranan penting sebagi orang tengah di antara pihak pengurusan dan subordinat dalam mencapai matlamat organisasi dan individu.

Penyelia dan pasukannya bertanggungjawab dalam tugas-tugas operasi harian yang mana akan menyokong semua perancangan yang telah di tetapkan oleh pihak pengurusan. Kegagalan para penyelia dalam memainkan  peranan dan fungsi mereka yang sebenar  boleh mengakibatkan kegagalan kepada
organisasi.

Dalam mengurus pasukan penyelia perlu mengimbangi aspek-aspek kemahiran teknikal, mentadbir dan perhubungan manusia. Melengkapkan penyelia dengan pengetahuan-pengetahuan dan kemahiran-kemahiran berkaitan kepimpinan, pengurusan, komunikasi, dan penyeliaan adalah penting supaya mereka dapat melaksanakan segala tugas dan tanggungjawab dengan lebih yakin dan efektif lagi.


Objective:
Diakhir kursus para peserta akan dapat:

• Berupaya untuk merancang, melaksana, mengawal dan memantau perjalanan unit/seksyen masing-masing


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME: ISMAH BINTI SALLEH
     Email: ismahs@tnb.com.my

Target Participant: PPO9, TT09/10, IT07/TT11, PK07
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Perancangan Bagi Penyelenggaraan dan Pembaikan Bangunan…
OSHE

4 Days

View Details

Overview:
o Pelarasan aktiviti-aktiviti penyelenggaraan.
o Perancangan perlaksanaan aktiviti penyelenggaraan.
o Penyediaan spesifikasi & bil of quantity (BQ).
o Penyediaan anggaran kos.
o Keperluan penyediaan tender & perlaksanaan kerja.
 
Objective:
Objektif kursus ini adalah bertujuan supaya peserta kursus pada akhir sesi ini akan dapat:

• Menerangkan mengenai perancangan & susun atur penyelenggaran & pembaikan bangunan.
• Menerangkan mengenai keperluan menyediakan dokumen tender & perlaksanaan kerja penyelenggaraan.
• Menyediakan ‘taking off sheets’, spesifikasi, BQ dan anggaran kos kerja.
• Menyediakan dokumen tender.


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

NAME: MOHD HAFIZ BIN MOHD KHAMIS
Email: hafizkhamis@tnb.com.my

Target Participant: TT07-TT11 & PP05
Duration: 4 Days
Language:

RM 3.6K
Peraturan TNB & Prosedur Pentadbiran
OSHE

2 Days

View Details

Overview:
Kursus ini khas untuk Gred PP iaitu Penyelia Perkeranian. Kursus ini merangkumi  subjek Perjanjian Kolektif, Kesatuan, Peraturan Peraturan Cuti dan Elaun-Elaun yang berkaitan. (Elaun Tanggungan Kerja / Elaun Memangku dan Elaun Lebih Masa). 
Objective:
Di akhir kursus, peserta akan dapat:

• Menjelaskan dengan betul Kesatuan Sekerja TNB dan peranannya dalam    membentuk Perjanjian Kolektif (CA)
• Menjelaskan dengan betul jenis-jenis cuti yang terdapat dalam Pekeliling-Pekeliling Cuti
• Mengira kelayakan cuti rehat pekerja dengan betul
• Mengira kelayakan Elaun Tanggungan Kerja, Elaun Memangku Sementara dan Elaun Lebimasa dengan betul.


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAMA: Jessica Retnasamy
   Email: jessica@tnb.com.my

2. NAMA: Hanifah Mohd Hussain
   Email: hanifahmh@tnb.com.my
 

Target Participant: Perkeranian (PP09)
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Peraturan TNB & Prosedur Pentadbiran (Pemandu)
OSHE

2 Days

View Details

Overview:
Kursus ini khas untuk Pemandu Gred TD07.  Kursus ini merangkumi  subjek Perjanjian Kolektif, Kesatuan, Peraturan Peraturan Cuti dan Elaun Lebihmasa sahaja.  Kursus ini memberi pendedahan kepada pemandu agar mereka peka mengenai segala peraturan yang ada dalam Pekeliling Peraturan Cuti dan Pekeliling Lebihmasa.  
Objective:

Di akhir kursus, peserta akan dapat:

• Menjelaskan dengan betul Kesatuan Sekerja TNB dan peranannya dalam membentuk Perjanjian Kolektif (CA)
• Menjelaskan dengan betul jenis-jenis cuti yang terdapat dalam Pekeliling-Pekeliling Cuti
• Mengira kelayakan cuti rehat pekerja dengan betul
• Mengira kelayakan Elaun Lebih masa dengan betul


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAMA: Jessica Retnasamy
   Email: jessica@tnb.com.my

2. NAMA: Hanifah Mohd Hussain
   Email: hanifahmh@tnb.com.my
 Target Participant: Pemandu (TD07)
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Peraturan TNB dan Prosedur Pentadbiran / TNB Rules…
OSHE

2 Days

View Details

Overview:
Kursus ini khas untuk Gred PP iaitu Penyelia Perkeranian. Kursus ini merangkumi  subjek Perjanjian Kolektif, Kesatuan, Peraturan Peraturan Cuti dan Elaun-Elaun yang berkaitan. (Elaun Tanggungan Kerja/Elaun Memangku dan Elaun Lebih Masa). 
Objective:

Di akhir kursus, peserta akan dapat:

• Menjelaskan dengan betul Kesatuan Sekerja TNB dan peranannya dalam membentuk Perjanjian Kolektif (CA)
• Menjelaskan dengan betul jenis-jenis cuti yang terdapat dalam Pekeliling-Pekeliling Cuti
• Mengira kelayakan cuti rehat pekerja dengan betul
• Mengira kelayakan Elaun Tanggungan Kerja, Elaun Memangku Sementara dan Elaun Lebih masa dengan betul.


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAMA: Jessica Retnasamy
     Email: jessica@tnb.com.my

2. NAMA: Hanifah Mohd Hussain
     Email: hanifahmh@tnb.com.my
 Target Participant: Perkeranian (PP09)
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Planning and Managing OSH for Construction Activities…
OSHE

2

View Details

Overview:

Objective:


Target Participant: OPEN
Duration: 2
Language:

RM 3.6K
Polisi Keselamatan dan Fraud
OSHE

2 Days

View Details

Overview:

Antara tujuan lain polisi keselamatan diwujudkan ialah:
• Mengelakkan perkara-perkara buruk dari berlaku
• Untuk mendisiplinkan masyarakat di dalam sesebuah organisasi / jabatan
• Membimbing / memandu masyarakat sesebuah organisasi / jabatan mengikut peraturan yang telah ditetapkan untuk menjayakan matlamat organisasi / jabatan

 


Objective:

• Memperolehi pengetahuan asas mengenai polisi keselamatan
• Mengaplikasikan pengetahuan yang diterima dalam menjalankan tugas-tugas dengan berkesan
• Meningkatkan sikap tanggungjawab dan sentiasa berwaspada dalam melaksanakan tugasTarget Participant: Pembantu Keselamatan Tingkatan Kanan 'B' (PK05)
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Problem Solving Decision Making
OSHE

3 Days

View Details

Overview:
A problem is the gap between where one is and where one should be. Our challenge is normally to find the correct causes in order to reduce or eliminate the gap. This course enables participants to analyze the problems rationally and thoroughly, minimize the gap, provide possible solutions and generate appropriate action plans to resolve the problem. This course is blended with years of experience producing a hybrid of problem solving and decision making tools and techniques.

“Learning by doing” is a basic principle adopted in this training. The emphasis of this training is for the participants to apply the tools during the workshop and continuously in managing the daily tasks thereafter.
 
Objective:
Given the PSDM tools, participants will be able to:

1. Know how to handle job situations
2. Look at systematic approach to :
   - analyse problems
   - make decisions
   - avoid future problems
3. Ask questions systematically


for any enquiries please contact:

1. NAME: SURINDER KAUR A/P KULDIP SINGH
   Email: surinder@tnb.com.my
 
2. NAME: SITI AISHAH ABDULLAH 
   Email: sitiaishah.abdullah@tnb.com.my
 

Target Participant: TNB Non-Executives
Duration: 3 Days
Language:

RM 3.6K
Procurement Procedure for Executive
OSHE

2 Days

View Details

Overview:
Procurement Policy and Procedures document has been developed to establish the procurement process for Tenaga Nasional Berhad in the spirit of Government Link Companies transformation initiatives. It  provides  a  set  of  general  policy  and  procedures  for  the procurement  of  Supply,  Works  and  Services through a consistent procurement system across all Divisions and Subsidiaries in the Group.
Objective:
Upon completion of this workshop, participants will be:

·  Participants will be able to describe and explain Procurement Policy and Procedures correctly without mistakes.for any enquiries please contact:

1. NAME: ISMAH BINTI SALLEH
   Email: ismahs@tnb.com.my

Target Participant: Open to All Executive
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Procurement Procedure for Non-Executive
OSHE

2 Days

View Details

Overview:
Kursus  ini  adalah  dirangka  bagi  memberikan  pendedahan  kepada  anggota  berkenaan Proses  &  Prosedur  Perolehan  berdasarkan  Dokumen Dasar  dan  Prosedur  Perolehan  TNB. Dokumen ini  telah  digubal  bagi  menyempurnakan  proses  perolehan  TNB  dalam  menjayakan inisiatif  transformasi  Syarikat  Berkaitan  Kerajaan.  Dokumen  ini  juga  menyediakan  satu garis panduan umum bagi perolehan Pembekalan, Kerja dan Perkhidmatan menerusi satu sistem perolehan yang konsisten di seluruh Bahagian dan Anak Syarikat TNB. Ini  akan membantu anggota  kerja  yang  berkaitan dalam  mempraktikkan tatacara  yang betul dalam proses dan prosedur perolehan TNB.
Objective:
Di akhir kursus para peserta dapat:

·  Menjelaskan Proses Perolehan
·  Menyenaraikan peranan jawatankuasa
·  Melaksanakan tatacara Perolehan di tempat kerja dengan betul


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME: ISMAH BINTI SALLEH
   Email: ismahs@tnb.com.my

Target Participant: Anggota Kerja Bukan Eksekutif TNB
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Prosedur Kerja Selamat bagi Kerja-Kerja Elektrik (Safe…
OSHE

3 Days

View Details

Overview:
Kursus ini adalah merujuk kepada Buku Panduan Prosedur Kerja Selamat Bagi Kerja-kerja Elektrik yang terbitkan oleh Suruhanjaya Tenaga pada 2013. Kursus ini diadakan bagi memberi pemahaman yang mencukupi kepada Orang Kompeten Suruhanjaya Tenaga dan orang yang terlibat dalam secara langsung atau tidak langsung dengan pemasangan,operasi dan senggaraan sistem bekalan elektrik; untuk dijadikan amalan kerja selamat bagi kerja-kerja elektrik yang dijalankan.
Objective:
Pada akhir kursus ini, peserta kursus dapat memahami dan mengamalkan Panduan Prosedur Kerja Selamat bagi Kerja-kerja Elektrik yang melibatkan sengggaraan dan kendalian pepasangan elektrik.


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME: SITI RUZAINIDA BINTI IBRAHIM
   Email: ruzainidai@tnb.com.my

2. NAME: FARAH IZYAN ABDUL LATIF
   Email: izyanal@tnb.com.my        
 
3. NAME: MOHD AIDY AWALUDDIN
   Email: aidy@tnb.com.my
 

Target Participant: Orang Kompeten Suruhanjaya Tenaga & Orang yang bekerja di dalam bidang yang berkaitan dengan pepasangan elektrik
Duration: 3 Days
Language:

RM 3.6K
Prosidur dan Arahan Kerja Keselamatan
OSHE

2 Days

View Details

Overview:
<div justify;"="">• Pengenalan Arahan Keselamatan
• Arahan kerja keselamatan dalam industri kawalan keselamatan
• Tanggungjawab pengawal dalam prosidur dan arahan kerja
• Sistem Tugasan
• Jenis Ancaman Keselamatan
• Langkah-langkah pencegahan
• Prosidur perkhidmatan pengawal
• Penempatan dan kawalan Pengawal
Objective:

• Memperolehi pengetahuan asas mengenai prosedur dan teknik-teknik arahan keselamatan
• Meningkatkan sikap tanggungjawab individu dan senantiasa berwaspada dalam melaksanakan tugas
• Mengaplikasikan pengetahuan yang diterima dalam menjalankan tugas-tugas dengan berkesan

 Target Participant: Pembantu Keselamatan Tingkatan Kanan 'B' (PK05)
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
QMS Intenal Quality Audit Advance - ISO 9001:2008
OSHE

2 Days

View Details

Overview:
Learning the benefits and limitations of auditing internal systems for conformity only how to audit internal processes for conformance, effectiveness and efficiency about processes and how to analyze them in preparing for audit to audit processes and their interaction with other processes to report findings accurately and factually in terms that are valued by management to evaluate corrective actions effectively to eliminate causes of problems.
Objective:

At the end of this course, participants will be able to:

• Understand the new ISO 9001:2008 requirements and skills needed for the implementation
• Understand the requirements of ISO 19011:2002 auditing standards
• Have direct skills to manage and conduct the internal audit in a systematic and effective way
• Strengthen the management of audit system


for any enquiries please contact:

1. NAME: HARENAWATI HARON
   Email: harenawati@tnb.com.my

2. NAME: SURINDER KAUR
   Email: surinder@tnb.com.my

Target Participant: Qualified internal Quality Auditors & Nominated Employee
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
QMS ISO 9001:2008 - PSI-ISO Documentation Writing…
OSHE

3 Days

View Details

Overview:

QMS ISO 9001:2008 document requirement stated in clause 4 Control of Documents. It requires an organization to establish document, implement, and maintain a quality management system and continually improve its effectiveness.

QMS documentation shall include quality policy and quality objectives, quality manual, documented procedures, documents needed.

By the organization to ensure the effective planning, operation and control of its processes, and records.

QMS documentation may differ from one organization to another due to the size of organization and type of activities, the complexity of processes and their interactions, and the competence of personnel.


Objective:

At the end of this course, participants will be able to write ISO documents based on QMS ISO 9001:2008 requirements and TNB business process successfully.

• Able to interpret ISO clauses
• Able to state roles of PSI Team
• Able to write ISO documents procedure successfully


for any enquiries please contact:

1. NAME: HARENAWATI HARON
   Email: harenawati@tnb.com.my

2. NAME: SURINDER KAUR
   Email: surinder@tnb.com.my
 Target Participant: Auditors & Nominated Employee
Duration: 3 Days
Language:

RM 3.6K
Quality Kualiti e.g 5's & WIT (Combo E)
OSHE

1

View Details

Overview:

Objective:


Target Participant: TD07
Duration: 1
Language:

RM 3.6K
Risikan Lanjutan
OSHE

3 Days

View Details

Overview:

Risikan adalah satu proses penyelidikan atau penelitian yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Ia juga boleh di definasi kan sebagai tatacara mendapatkan keterangan yang diperoleh secara rahsia.

Tujuan risikan adalah :
• Mendapatkan apa-apa maklumat yang berguna dari aspek keselamatan.
• Mengambil tindakan awal (menghalang) terhadap perkara yang boleh menggugat keselamatan.
• Mendapatkan maklumat awal mengenai sesuatu kegiatan / aktiviti yang akan dianjurkan dan menilai tahap keselamatanya.
• Membuat intipan pada lokasi-lokasi tertentu yang mencurigakan dari aspek keselamatan.
• Membuat pemeriksaan berkala di tempat-tempat yang boleh memberikan risiko keselamatan.

 


Objective:

Diakhir kursus, para peserta akan dapat:

• Memperolehi pengetahuan asas mengenai prosedur dan teknik-teknik risikan
• Mengaplikasikan pengetahuan yang diterima dalam menjalankan tugas-tugas risikan dengan berkesan
• Memahami teknik membuat laporan dalam tugasan

 Target Participant: Pembantu Keselamatan Tingkatan Biasa 'B' (PK07)
Duration: 3 Days
Language:

RM 3.6K
Road Accident Management And Investigation
OSHE

2

View Details

Overview:

Objective:


Target Participant: E07-E17
Duration: 2
Language:

RM 3.6K
Road Safety Management Essentials
OSHE

1 Day

View Details

Overview:

This program aims at providing understanding of the principles Of Road Safety Management Essentials. The topics include:

1. Introduction to Malaysian Government Road Safety Aspiration.

2. Critical Element In Road Transport Act (ACT 333), Highway Code and Road Transport Rules.

3. Logistic Elements:
• Driver Management
• Journey Management
• Vehicle Management
• Load Management

4. Understanding Vehicle, Maintenance and Common Fault.

5. Health and Safety issues, creating an accident free culture.
 


Objective:
The course aims to equip participants with basic skills and knowledge required to implement their duty safely and effectively in a logistics management environment.


Target Participant: All Executive
Duration: 1 Day
Language:

RM 3.6K
Road Transport Fleet Safety Management
OSHE

3 Days

View Details

Overview:

Road safety is a measure put in place to help drivers on the road from causing unnecessary accidents. This framework also put in place to help drivers observe rules on the road and to prevent them from being involved in an accident on the road.

This program aims at providing understanding of the principles Of Road Transport Fleet Safety Management.

Objective:
The course aims to equip participants who are already in the logistic work environment with skills and knowledge required to implement their duty safely and effectively in a logistics management environment.


Target Participant: All Executive
Duration: 3 Days
Language:

RM 3.6K
Safety (OSHA) (Combo C)
OSHE

2

View Details

Overview:

Objective:


Target Participant: TD04
Duration: 2
Language:

RM 3.6K
Safety (SEMS) (Combo D)
OSHE

1

View Details

Overview:

Objective:


Target Participant: TD05 & TD06
Duration: 1
Language:

RM 3.6K
Safety and Health Committee
OSHE

2

View Details

Overview:

Objective:


Target Participant: OPEN
Duration: 2
Language:

Human Resource Minister - Training Provider Award 2007
Role Model Company 2013 for Electrical Training Programmes by Manpower Department (JTM)
Energy Industry Award: Training Institution Excellence 2011

TNB Integrated Learning Solution Sdn Bhd - ILSAS
Jalan IKRAM-UNITEN, Karung Berkunci 205,
43650 Bandar Baru Bangi, Selangor, MALAYSIA

T: (+6) 03-8922 7222 F: (+6) 03-8926 4437 E: infoilsas@tnb.com.my

© 2018 TNB ILSAS