OSHE

RM 3.6K
Nilai-Nilai Bersama
OSHE

1 Day

View Details

Overview:
Kursus ini dirangka khas untuk memberi pendedahan kepada anggota kerja TNB tentang Nilai Nilai Bersama CEO dan Nilai Nilai Bersama TNB dan juga Budaya Organisasi kita.  
Objective:
Di akhir kursus, peserta akan dapat:

• Menerangkan tentang Visi dan Misi TNB
• Strategi 20 tahun TNB
• Nilai Nilai Kerja Presiden / Ketua Pegawai Eksekutif
• Nilai-Nilai Bersama TNB dan Contoh Kelakuan
• Budaya Organisasi

 

Target Participant: Teknikal
Duration: 1 Day
Language:

RM 3.6K
Occupational Safety and Health Act 1994 (OSHA 1994)…
OSHE

2 Days

View Details

Overview:
Kursus ini dibangunkan sebagai pengenalan kepada Perundangan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan yang terdiri daripada Undang-undang Berkanun, Common Law, sejarah penubuhan perundangan tersebut dan kategori perundangan yang ada.

Akta yang terlibat dalam penerangan kursus ini adalah Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 atau OSHA 1994.  Pengenalan dan keperluan akta akan dijelaskan dengan lebih lanjut melalui kursus ini. Begitu juga tentang falsafah dan prinsipnya, serta bahagian yang terlibat dan tafsiran.

Di sini, peserta kursus akan dapat memahami secara dasar tentang kewajipan am majikan dan kewajipan pekerja itu sendiri.
Objective:

• Menyatakan tujuan OSHA 1994 ditubuhkan
• Menyatakan falsafah dan prinsip OSHA 1994, tanpa kesilapan.
• Menyatakan jumlah bahagian dan peraturan / perintah dalam OSHA 1994, tanpa kesilapan.
• Menghuraikan sekurang-kurangnya lima (5) peruntukan utama OSHA 1994.
• Menganalisa kes perbincangan dari sudut perundangan AKKP 1994.

untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. Hj. Zahar Jafri
     Email: zaharj@tnb.com.my

2. Jazdina Jabil
     Email: jazdina@tnb.com.my

3. Ir. Saifuddin Ahmad
     Email: saifudinAh@tnb.com.my


 Target Participant: Anggota Kerja TNB
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Off Road 4X4 (Combo B)
OSHE

2 Days

View Details

Overview:

• Mengenal kenderaan pacuan 4 roda

• Persiapan sebelum memandu:
a. Kenderaan
b. Peribadi
c. Peralatan
d. Jadual perjalanan

• Teknik recovery

• Sebelum, semasa dan selepas pemanduan Off Road

• Teknik winching

• Sistem pacuan 4 roda

• Latihan memandu kenderaan pacuan 4 roda dan halangan di litar off road

 


Objective:
Di akhir kursus, para peserta akan dapat:

• Kemahiran pemanduan kenderaan pacuan 4 roda
• Menerangkan bagi persiapan, kegunaan dan keupayaan kenderaan pacuan 4 roda
• Mewujudkan sikap yang betul semasa memandu kenderaan pacuan 4 roda
• Menerapkan dan mempamerkan nilai kerja berpasukan


Target Participant: Pemandu (TD04)
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Oral Communication English
OSHE

3 Days

View Details

Overview:
This course will help participants to converse in English more confidently and comfortably. The participants will improve their understanding of the essentials of English grammar. They will also, increase their range of vocabulary and develop confidence when speaking the language.

This is a highly interactive class where participants will be given various scenarios and the opportunities to develop their language and fluency skills through role play and communication activities. .
Objective:
At the end of the course, participants will be able to:

• Converse in simple English
• Listen and interpret correctly
• Use the dictionary effectively

for any enquiries please contact:

1. NAME: SURINDER KAUR A/P KULDIP SINGH
   Email: surinder@tnb.com.my
 
2. NAME: SITI AISHAH ABDULLAH 
   Email: sitiaishah.abdullah@tnb.com.my
 

Target Participant: TNB Non-Executives
Duration: 3 Days
Language:

RM 3.6K
Orientasi Anggota Kerja Baru - Bahagian Penghantaran
OSHE

4 Days

View Details

Overview:

Produktiviti pekerjaan dilihat bangun jatuhnya pada  tiga perkara iaitu sistem, alat dan manusia (pekerja). Seketika dahulu mata manusia mengatakan kerja lembab dan tidak efisien kerana sistem tak canggih, alat tidak cukup. Namun yang mengendalikan semua itu adalah manusia! Kini,kebanyakan organisasi yang berjaya di dunia banyak bergantung kepada pembinaan sahsiah diri dan pendedahan kepada persekitaran kerja yang baik. Kecemerlangan individu akan memperlihatkan kemantapan dan persiapan sikap dalam menerima perubahan sesuatu perubahan.

Setiap program dikhususkan bagi menepati keperluan organisasi seiring dengan proses penyediaan minda peserta terhadap perubahan Setting Mind Change, berfikiran positif dan mengurus perubahan. Kebanyakan metodologi latihan yang digunakan adalah parcitipative training. Ia merupakan satu program experiential learning.

Kekuatan Program Orientasi ini adalah mengutamakan proses inside-out dalam diri manusia iaitu membentuk dan membina kekuatan dalaman sehingga menjadi sikap dan watak (attitude).

Kaedah ini dilihat mampu membentuk staf TNB Transmission khususnya mampu menghadapi apa sahaja tekanan dan cabaran terutamanya apabila berdepan tekanan kerja atau kerenah pelanggan.

 


Objective:
Pada akhir kursus, peserta boleh:

1. Meningkatkan sahsiah diri (staff development)
2. Mengendalikan masa dengan bijak dan efektif
3. Meningkatkan pengurusan hidup dan self-motivated
4. Memupuk sikap kerja yang proaktif sesama staff (staff relationship)
5. Membina team work yang dinamik
6. Melahirkan sense of belonging pada setiap warga kerja
7. Menjana pemikiran kreatif dalam menyelesaikan masalah
8. Mampu memimpin diri dan pasukan demi meningkatkan business perfomance
9. Bijak menguruskan masa dan membuat keputusan bersama (team decision making)
10. Tahan menghadapi tekanan
11. Memahami khidmat pelanggan ( customer service) yang efektif


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME: JAMAL ALIAS
   Email: jamal@tnb.com.my

Target Participant: Anggota kerja baru Bahagian Penghantaran
Duration: 4 Days
Language:

RM 3.6K
Orientasi Program Jangka Panjang
OSHE

3 days

View Details

Overview:

Produktiviti pekerjaan dilihat bangun jatuhnya pada tiga perkara iaitu sistem, alat dan manusia (pekerja). Seketika dahulu mata manusia mengatakan kerja lembab dan tidak efisyen kerana sistem tak canggih, alat tidak cukup. Namun yang mengendalikan ini semua ialah manusia! Kini, kebanyakan organisasi yang berjaya di dunia banyak bergantung kepada pembinaan sahsiah diri dan pendedahan kepada persekitaran kerja yang baik. Kecemerlangan individu akan memperlihatkan kemantapan dan persiapan sikap dalam menerima perubahan sesuatu perubahan.

Setiap program dikhususkan bagi menepati keperluan organisasi seiring dengan proses penyediaan minda peserta terhadap perubahan Setting Mind Change, berfikiran positif dan mengurus perubahan. Kekuatan Program Oreintasi ini adalah mengutamakan proses inside-out dalam diri manusia iaitu membentuk dan membina kekuatan dalaman sehingga menjadi sikap dan watak (attitude). Kaedah ini dilihat mampu membentuk anggota kerja / bakal anggota kerja mampu menghadapi apa sahaja tekanan dan cabaran terutamanya apabila berdepan tekanan kerja atau kerenah pelanggan.

 


Objective:
Pada akhir kursus, peserta boleh:

1. Meningkatkan sahsiah diri (staff development).
2. Mengendalikan masa dengan bijak dan efektif .
3. Meningkatkan pengurusan hidup dan self-motivated.
4. Memupuk sikap kerja yang proaktif sesama staff (staff relationship).
5. Membina team work yang dinamik.
6. Melahirkan sense of belonging pada setiap warga kerja.
7. Menjana pemikiran kreatif dalam menyelesaikan masalah.
8. Mampu memimpin diri dan pasukan demi meningkatkan business perfomance.
9. Bijak mengurus masa dan membuat keputusan bersama (team decision making).
10. Tahan menghadapi tekanan.
11. Memahami khidmat pelanggan ( customer service) yang efektif.


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME: JAMAL ALIAS
   Email: jamal@tnb.com.my

Target Participant: Anggota kerja baru/lama Program Jangka Panjang
Duration: 3 days
Language:

RM 3.6K
OSH For Supervisors + CIDB
OSHE

2 Days

View Details

Overview:

Established by the Government to develop the Malaysian construction industry, and in accordance with the provisions in the establishment relevant Act, the Construction Industry Development Board of Malaysia (CIDB) is always sensitive to enhancement of the human resources in the construction industry, in order for them to contribute towards improving the industry's future competitiveness. This is an integrated programme involving the registration and accreditation of construction personnel, to enhance safety levels at construction work sites. Construction workers who register are automatically covered by a special insurance scheme that covers the construction personnel against death and accidents.

Objective:
• To ensure that construction workers are aware of the importance having a safe and healthy working place
• To provide basic knowledge on safety and health at construction work sites
• To bring awareness to construction workers about legal requirements in relation to safety and health

 

Target Participant: Management Team, Supervisors, Team Leaders
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Pemanduan Korporat (Corporate Driving) (Combo B)
OSHE

1 Day

View Details

Overview:

Ia turut meliputi aspek berkomunikasi dengan lebih berkesan dan mempunyai penggayaan diri atau imej peribadi yang professional.
Kursus ini secara tidak lansung melatih para pemandu untuk bekerja di dalam pasukan yang kuat dan mantap serta dapat mengatur strategi untuk berjaya di dalam kerja disamping mematuhi peraturan-peraturan jalanraya dan memandu dengan selamat.

 


Objective:
Di akhir kursus, para peserta akan dapat:

• Menerangkan dan mempamerkan imej, protokol dan etika pemanduan dalam konteks personal dan organisasi.

untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME: Mohd Hafiz Khamis
     Email: hafizkhamis@tnb.com.my

 

Target Participant: Pemandu (TD04)
Duration: 1 Day
Language:

RM 3.6K
Pembangunan ke Arah Penyeliaan
OSHE

3 Days

View Details

Overview:
Penyelia  memainkan  peranan  penting  dalam  membantu  pihak  pengurusan  dalam mencapai visi dan misi syarikat. Sebelum  menjadi  penyelia,  setiap  pekerja  perlu  menyediakan  diri untuk  menjadi seorang  penyelia  yang  efktif  kelak.  Setiap  mereka  perlu  mempersiapkan  diri  dengan kemahiran teknikal mengikut bidang tugas masing-masing. Selain itu, mereka juga perlu mengimbangi  aspek  kemahiran  mentadbir  dan  komunikasi  dengan  setiap  peringkat dalam jabatan.
Objective:
Diakhir kursus para peserta akan dapat:

 • Menerangkan peranan dan tanggungjawab penyelia
 • Mempersiapkan diri untuk menjadi penyelia dan mempraktikkannya kelak
 • Dapat membezakan karektor subordinat dan bagaimana untuk menyelia


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME: ISMAH BINTI SALLEH
   Email: ismahs@tnb.com.my

Target Participant: PP08, TT07/08 & PK06
Duration: 3 Days
Language:

RM 3.6K
Pembantu Keselamatan Berkesan (Termasuk Tugasan Iringan)
OSHE

3 Days

View Details

Overview:

Pembantu keselamatan (atau pegawai keselamatan) adalah individu atau institusi yang dibayar untuk melindungi harta,asset atau orang. Pembantu keselamatan biasanya persendirian dan secara rasmi bekerja sebagai kakitangan sesuatu organisasi. Selalunya, pembantu keselamatan berpakaian seragam dan bertindak untuk melindungi harta atau individu dengan mengekalkan kehadiran jarak penglihatan yang tinggi untuk menghalang tindakan-tindakan yang menyalahi undang-undang dan memerhatikan (sama ada secara langsung melalui rondaan, atau dengan menonton sistem penggera atau kamera video) bagi tanda-tanda jenayah atau gangguan; kemudian mengambil tindakan dan melaporkan sebarang kejadian dan mengambil tindakan  kecemasan sebagaimana yang sesuai.

 


Objective:

Diakhir kursus, para peserta akan dapat:

• Menerangkan aktiviti-aktiviti dan tanggungjawab semasa penugasan keselamatan dan iringan meningkatkan tahap disiplin dan kerja berpasukan
• Memahami fungsi dan peranan keselamatan serta berpengetahuan mengenai tugas dan tanggungjawab
• Meningkatkan imej diri dan pasukan
• Mengaplikasikan pengetahuan yang diterima dalam melaksanakan tugas seharian

 Target Participant: Pembantu Keselamatan Tingkatan Biasa 'B' (PK03)
Duration: 3 Days
Language:

RM 3.6K
Pembilan PP Bil Kebelakang
OSHE

3 Days

View Details

Overview:

The course is designed to improve participant’s skill to:

 •  Identify back billing type.
 •  Calculate the back billing based on the customer category
 •  Under / Over Billing calculation
 •  Manual posting into eCIBS system
 •  Identify Irregularities  (KKB)
 •  Analyze Meter Installation Tempering by using ATC format

The training format is theory and practical, where the participants will be actively involved in the class activities. Hence, it will increase their confidence level.


Objective:
At the end of the course, the participants will be able to:

 Identify function in back billing
 Calculate back billing correctly
 Key-in the back billing amount in the system without mistake


for any enquiries please contact:

1. Name: Sharizam Salleh
   Email: sharizams@tnb.com.my

Target Participant: Eksekutif Perkkhidmatan Pengguna, Penyelia Perkhidmatan Pengguna & Kerani Kaunter (Multiservice, Cashier, Kiosk Navigator, Customer Service Officer (CSO), Customer Service Relation (CRO), Juruwang)
Duration: 3 Days
Language:

RM 3.6K
Pembilan PP Pengiraan Bil
OSHE

3 Days

View Details

Overview:
The course is designed to improve participant’s skill to:

 •  Identify the bill component
 •  Differentiate the bill calculation formula
 •  Calculate various types of component manually without error
 •  Identify billing types correctly
 •  Monitor billing reporting to ensure TNB customer are billed monthly 

Objective:
At the end of the course, the participants will be able to:

• Calculate TNB Bill manually
• Identify TNB bill type
• Monitoring on Billing Reporting

The training format is theory and practical, where the participants will be actively involved in the class activities. Hence, it will increase their confidence level.


for any enquiries please contact:

1. Name: Sharizam Salleh
   Email: sharizams@tnb.com.my

Target Participant: Eksekutif Perkhidmatan Pengguna, Penyelia Perkhidmatan Pengguna & Kerani Kaunter (Multiservice, Cashier, Kiosk Navigator, Customer Service Officer (CSO), Customer Service Relation (CRO), Juruwang)
Duration: 3 Days
Language:

RM 3.6K
Pengenalan Kesedaran Sistem Pengurusan kualiti - ISO…
OSHE

1 Day

View Details

Overview:
Kursus satu hari ini bertujuan untuk untuk melengkapkan diri peserta dengan pengetahuan dan pendekatan Sistem Pengurusan Kualiti ISO 9001:2008 serta memahami bagaimana Audit Pematuhan dihadapi.
Objective:

Di akhir kursus ini, peserta akan berpeluang untuk:

 •  Memahami konsep dan pelaksanaan ISO 9001:2008 meliputi rasional, aplikasi serta pendekatan Sistem Pengurusan Kualiti.
 •  Membincangkan aplikasi dan terminologi yang digunakan dalam ISO 9000:2008.
 •  Memahami asas-asas, prinsip, konsep dan pendekatan keperluan siri piawaian ISO 9001:2008.
 •  Mengetahui bagaimana dokumentasi Sistem Pengurusan Kualiti dilaksanakan termasuk mengetahui struktur dan hierarki dokumentasi.
 •  Mengkaji semula Sistem Pengurusan Kualiti ISO 9001:2008 yang sedia ada.
 •  Memahami bagaimana Audit Pematuhan dihadapi.


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME: HARENAWATI HARON
   Email: harenawati@tnb.com.my

2. NAME: SURINDER KAUR
   Email: surinder@tnb.com.my
 Target Participant: Eksekutif, Bukan Eksekutif & Eksekutif Kualiti
Duration: 1 Day
Language:

RM 3.6K
Pengendalian & Penyelenggaraan Kren - Auger (Malim…
OSHE

5 Days

View Details

Overview:

o PENGENALAN KEPADA KREN AUGER
o CARTA KEUPAYAAN KENDALIAN JEJARI KERJA DAN MENGANGKAT 
o PROSIDUR MEMULAKAN KENDALIAN OPERASI KREN   
o PROSIDUR KENDALIAN MENYIMPAN OPERASI KREN
o KENDALIAN OPERASI AUGER
o KENDALIAN PADA TIANG ELEKTRIK
o PENGAWASAN AM 
o PENGAWASAN SEMASA OPERASI KREN 
o PENGAWASAN SEMASA OPERASI AUGER
o KADAR MENGANGKAT BEBAN MENGIKUT SUDUT BOOM DAN SUDUT SELAMAT KEDUDUKAN PEMBANTU
o ISYARAT TANGAN SERTA TIUPAN WISEL
o SENGGARAAN
o LATIHAN PENGENDALIAN KREN AUGER

 


Objective:

Objektif kursus ini adalah bertujuan supaya peserta kursus pada akhir sesi ini akan dapat:

• mengenal pasti spesifikasi kren auger yang telah ditetapkan dengan betul

• mengendalikan kren auger berpandukan peraturan keselamatan yang ditetapkan

• dapat mengenal pasti keadaan-keadaan yang merbahaya  sebelum mengendalikan kren auger


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

NAME: MOHD HAFIZ BIN MOHD KHAMIS
Email: hafizkhamis@tnb.com.myTarget Participant: Pemandu (TD05)
Duration: 5 Days
Language:

RM 3.6K
Pengurusan dan Pengawasan Pekerja Warga Asing di Tapak…
OSHE

1

View Details

Overview:

Objective:


Target Participant: Open
Duration: 1
Language:

RM 3.6K
Pengurusan Isu untuk MRI / MRE
OSHE

2 Days

View Details

Overview:
Kita seringkali menghadapi pelbagai isu di tempat kerja. Walaubagaimanapun, bukan kesemua isu merupakan masalah yang perlu diselesaikan. Kadangkala sesuatu isu itu merupakan satu keputusan yang perlu dibuat atau memantapkan perancangan yang telah dibuat.

Kursus 2 hari ini akan memberi kesedaran kepada “meter reader inspectors (MRI)” dan “meter reader examiners (MRE)”  akan kepentingan pengurusan isu di tempat kerja dan melengkapkan mereka dengan kaedah (`tools’) yang berkaitan.
 
Objective:

Di akhir kursus, peserta akan dapat:

1. Menganalisa bagaimana anda menangani  kebimbangan / masalah sekarang
2. Menerangkan pendekatan sistematik di dalam:
   – Menganalisa situasi
   – Menganalisa masalah
   – Membuat keputusan


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME: SURINDER KAUR A/P KULDIP SINGH
   Email: surinder@tnb.com.my
 
2. NAME: SITI AISHAH ABDULLAH
   Email: sitiaishah.abdullah@tnb.com.my

 Target Participant: MRI / MRE TNB
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Pengurusan Isu untuk Pembaca jangka
OSHE

2 Days

View Details

Overview:

Kita seringkali menghadapi pelbagai isu di tempat kerja. Walaubagaimanapun, bukan kesemua isu merupakan masalah yang perlu diselesaikan. Kadangkala sesuatu isu itu merupakan satu keputusan yang perlu dibuat atau memantapkan perancangan yang telah dibuat.

Kursus 2 hari ini akan memberi kesedaran kepada pembaca jangka akan kepentingan pengurusan isu di tempat kerja dan melengkapkan mereka dengan kaedah (`tools’) yang berkaitan.

 


Objective:
Di akhir kursus, peserta akan dapat:

1. Menganalisa bagaimana anda menangani kebimbangan / masalah sekarang
2. Menerangkan pendekatan sistematik di dalam:
– Menganalisa situasi
– Menganalisa masalah
– Membuat keputusan


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME:  SURINDER KAUR A/P KULDIP SINGH
   Email: surinder@tnb.com.my
 
2. NAME: SITI AISHAH ABDULLAH 
   Email: sitiaishah.abdullah@tnb.com.my
 

Target Participant: Pembaca Jangka TNB
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Pengurusan Keselamatan
OSHE

4 Days

View Details

Overview:

• Pengenalan pengurusan keselamatan
• Konsep keselamatan
• Peringkat keselamatan
• Kaedah pengurusan keselamatan
• Risiko kebakaran
• Kemahiran pengurusan
• Kepimpinan dalam keselamatan
• Motivasi
• Perhubungan
• Jenayah dan psikologi
• Klasifikasi jenayah dan teori penyebab
• Jenis-jenis jenayah
• Faktor biologi jenayah
• Keselamatan am
• Iringan dan liputan
• Tinjauan keselamatan
• Mengenalpasti dan menilai aset
• Penilaian ancaman
• Klasifikasi langkah pemulihan

Objective:
Objektif kursus ini adalah bertujuan supaya peserta kursus pada akhir sesi ini akan dapat:

• Memahami konsep pengurusan keselamatan dalam tugasan
• Mengaplikasikan pengetahuan yang diterima dalam menjalankan tugas-tugas  dengan berkesan
• Memahami teknik penyeliaan dalam tugasan pengurusan keselamatan
• Memahami klasifikasi jenayah dalam tugasan


Target Participant: Non Executive (Technical / Non Technical) & Building Maintenance Team
Duration: 4 Days
Language:

RM 3.6K
Pengurusan Keselamatan Essentials
OSHE

2

View Details

Overview:

Objective:


Target Participant: Open (Exec)
Duration: 2
Language:

RM 3.6K
Pengurusan Keselamatan Maklumat
OSHE

3 Days

View Details

Overview:

Program ini bertujuan untuk menyediakan pemahaman asas prinsip-prinsip yang berkaitan Pengurusan Keselamatan Maklumat.

Kandungan topik-topik didalam kursus ini adalah seperti berikut.
• Perkara Asas Keselamatan Maklumat
• Perkara Asas Sistem Keselamatan Maklumat dan Komunikasi
• Mengenali Musuh Anda - Hackers, Spies & Data Thieve (Concepts & Hackers History / Common Attack Anatomy)
• Information Security Management System (ISMS)
• Isu-isu Keselamatan Maklumat dan Kaedah Menangani
• Pengurusan Risiko

Objective:

Kursus ini:

• Memberi pendedahan dan kemahiran yang diperlukan di dalam berbagai-bagai aspek keselamatan maklumat
• Membangun, melaksanakan dan memperbaiki sistem pengurusan keselamatan maklumat jabatan

 

 Target Participant: Executive
Duration: 3 Days
Language:

RM 3.6K
Pengurusan Masa
OSHE

1 Day

View Details

Overview:
Kursus ini memperkenalkan konsep pengurusan masa yang efektif untuk menjadi anggota kerja yang lebih cemerlang dan produktif di tempat kerja. Kursus ini merangkumi tajuk-tajuk pengenalan kepada pengurusan masa, konsep pengurusan masa, teknik-teknik pengurusan masa, tip-tip pengurusan masa serta cara-cara bagaimana menguruskan masa supaya mencapai kesinambungan hidup.
Objective:
Di akhir kursus, peserta akan dapat menguruskan masa dengan lebih produktif dengan menggunakan alat dan teknik pengurusan masa yang betul.


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAMA: Jessica Retnasamy
   Email: jessica@tnb.com.my

2. NAMA: Hanifah Mohd Hussain
   Email: hanifahmh@tnb.com.my
 

Target Participant: Terbuka
Duration: 1 Day
Language:

RM 3.6K
pengurusan Pejabat
OSHE

4 Day

View Details

Overview:
Pengurusan Pejabat merupakan satu subjek yang sangat penting untuk perkeranian yang berkaitan dengan kerja-kerja pentadbiran. Ia merangkumi 3 topik utama yang sangat penting iaitu Pengurusan Masa, Penulisan dan Rekod & Fail.

- Pengurusan Masa merangkumi topik seperti konsep Pengurusan Masa, Tip Pengurusan Masa, Teknik Pengurusan Masa dan keseimbangan hidup.
- Bagi subjek penulisan, pelatih akan diajar menggunakan bahasa yang tepat, penyampaian mesej yang tercapai, format yang bersesuaian seperti surat perniagaan, blok penuh, information mapping dan memorandum.
- Rekod dan fail menerangkan cara-cara menguruskan pemfailan dengan sistematik dan juga mengenai jenis-jenis fail (sulit,umum dan peribadi) serta cara pengurusannya.
Objective:
Di akhir kursus, peserta akan dapat:

 • Menguruskan masa dengan lebih produktif
 • Menguruskan fail dengan sistematik
 • Menggunakan bahasa yang tepat, penyampaian mesej yang tercapai, format yang bersesuaian serta mendapatkan tindakbalas yang dikehendaki


Target Participant: Perkeranian (PP07)
Duration: 4 Day
Language:

RM 3.6K
Pengurusan Perubahan
OSHE

2 Days

View Details

Overview:
Kursus ini memperkenalkan peserta kepada pelbagai prinsip, amalan dan teknik pengurusan perubahan bagi memastikan perlaksanaan perubahan berjaya dan diuruskan dengan baik di dalam organisasi.

Kursus ini juga akan menyediakan peserta dengan peluang untuk mengkaji situasi perubahan diri sendiri dan mengaplikasikan alat dan teknik yang praktikal terhadap kajian kes perniagaan.
 
Objective:
Di akhir kursus ini para peserta akan dapat:

1. Membincangkan elemen penting halatuju TNB selaras dengan perancangan strategik 20 tahun TNB
2. Mengenalpasti peranan-peranan sebagai agen perubahan
3. Berupaya menjadi agen perubahan dan “role model” kepada rakan kerja / anggota kerja bawahan


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME: SURINDER KAUR A/P KULDIP SINGH
   Email: surinder@tnb.com.my
 
2. NAME: SITI AISHAH ABDULLAH
   Email: sitiaishah.abdullah@tnb.com.my
 

Target Participant: Pekerja TNB Bukan Eksekutif
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Penulisan Laporan Teknikal
OSHE

2 Days

View Details

Overview:

Penulisan Laporan Teknikal adalah satu amalan kejuruteraan dalam menyediakan satu laporan teknikal selaras dengan amalan kejuruteraan yang dipraktikkan.

Ini bertujuan untuk menghasilkan buku laporan yang teratur dan seragam untuk dijadikan sebagai rekod dan rujukan.

Penulisan Laporan Teknikal juga boleh ditakrifkan sebagai suatu komunikasi bertulis bagi menyampaikan sesuatu maksud kepada pihak yang disarankan. Laporan Teknikal ini juga dapat dijadikan dokumen yang memberi maklumat, melaporkan penemuan, mengemukakan idea, cadangan atau syor mengenai sesuatu perkara.

 


Objective:

Diakhir kursus, para peserta akan dapat:

• Mempelajari garis panduan penulisan laporan teknikal
• Penerangan tentang format laporan yang boleh diterima pakai dalam Laporan Teknikal
• Fokus kepada “Model Standard” and penulisan laporan yang ringkas dan padat
• Penjelasan tentang tujuan dan kepentingan seksyen individu dalam sesuatu laporan teknikal
• Tips-tips tentang bagaimana merangka sesuatu laporan teknikal yang menghasilkan dokumentasi yang tepat dan professional


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME: MOHD HAFIZ KHAMIS
   Email: hafizkhamis@tnb.com.myTarget Participant: Open
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Penulisan Laporan Untuk Pengawal Keselamatan
OSHE

2 Days

View Details

Overview:

• Pengenalan kepada penulisan
• Definisi Laporan
• Fungsi Laporan
• Kategori Laporan
• Jenis-jenis Laporan
• Persediaan dalam menulis Laporan
• Ciri-ciri Laporan
• Format Laporan
• Penggunaan bahasa yang betul

 


Objective:

Diakhir kursus, para peserta akan dapat:

• Meningkatkan pengetahuan aspek penulisan laporan-laporan berkaitan dengan keselamatan
• Meningkatkan tahap kualiti anggota dalam penyediaan laporan bertulis
• Meningkatkan sikap tanggungjawab terhadap penulisan yang dihasilkan
• Memahami konsep penulisan laporanTarget Participant: Pembantu Keselamatan Tingkatan Kanan 'B' (PK05)
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Penyelenggara Stor
OSHE

2 Days

View Details

Overview:
Objektif kursus ini ialah untuk mempraktikkan cara pengendalian barang mengikut kategorinya, barangan yang mempunyai tempoh hayat, barang yang mudah terbakardan bagi barang yang mengikut ukuran dan beratnya.

Cara-cara pengendalian peralatan jentera pengendalian barang dengan betul. Modul ini juga menerangkan mengenai susun atur barang dengan berpandukan kepada prosedur keselamatan yang ditetapkan.
Objective:
Pada akhir kursus peserta akan dapat:

 • Mempraktikkan  cara-cara  mengendalikan  barangan stok dengan betul.
 • Mengendalikan  peralatan  seperti  forklift,  kren  dan  lain-lain  alatan  dengan  selamat  dan  mengikut  prosedur keselamatan yang ditetapkan.
 • Mengendalikan barang mengikut klasifikasi yang betul.
 • Mengaplikasi cara-cara susun atur barang-barang stor.


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAMA: ISMAH BINTI SALLEH
   Email: ismahs@tnb.com.my

2. NAMA: FUZIAH BINTI BAKAR
   Email: fuziahba@tnb.com.my

Target Participant: Penyelenggara Stor (PP05/06)
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Penyelenggara Stor - Asas Penyelenggara Stor
OSHE

2 Days

View Details

Overview:
Modul ini menerangkan mengenai fungsi dan tugas utama keseluruhan operasi di bahagian Stor.  Ia juga menyentuh mengenai prosedur penyelenggaraan stor, jenis-jenis stok dan material movement yang digunapakai di stor.

Pendedahan awal mengenai keseluruhan operasi stor amat perlu kepada tugas sebagai Penyelenggara Stor kerana ia berkait rapat dalam memberikan perkhidmatan yang efisyen semasa berhadapan dengan pelanggan.

Selain dari operasi harian di stor, modul ini juga menerangkan kepada cara-cara penyediaan laporan dari sistem ERMS.
Objective:

Pada akhir kursus peserta akan dapat:

• Menerangkan gambaran keseluruhan operasi Stor.
• Menerangkan fungsi dan tugas utama di Stor.
• Menerangkan prosedur penyelenggaraan stor dan jenis-jenis stok dan material movement yang digunapakai di Stor.


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME: ISMAH  BINTI  SALLEH
   Email: ismahs@tnb.com.my

2. NAME: FUZIAH BINTI BAKAR
   Email: fuziahba@tnb.com.my
 
 Target Participant: Penyelenggara Stor PP05/06
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Penyelenggara Stor - Pengendalian Barang
OSHE

2 Days

View Details

Overview:
Objektif kursus ini ialah untuk mempraktikkan cara pengendalian barang mengikut kategorinya, barangan yang mempunyai tempoh hayat, barang yang mudah terbakar dan bagi barang yang mengikut ukuran dan beratnya.

Cara-cara pengendalian peralatan jentera pengendalian barang dengan betul. Modul ini juga menerangkan mengenai susun atur barang dengan berpandukan kepada prosedur keselamatan yang ditetapkan. 
Objective:

Pada akhir kursus peserta akan dapat:

•  Mempraktikkan cara-cara mengendalikan barangan stok dengan betul.
• Mengendalikan peralatan seperti forklift, kren dan lain-lain alatan dengan selamat dan mengikut prosedur keselamatan yang ditetapkan.
• Mengendalikan barang mengikut klasifikasi yang betul.
•  Mengaplikasi cara-cara susun atur barang-barang stor.


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAMA: ISMAH  BINTI  SALLEH
   Email: ismahs@tnb.com.my

2. NAMA: FUZIAH BINTI BAKAR
   Email: fuziahba@tnb.com.my
 Target Participant: Penyelenggara Stor PP05/06
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Penyelenggara Stor - Pengiraan Stok & Audit
OSHE

2 Days

View Details

Overview:
Modul ini menerangkan mengenai perbandingankuantiti stok fizikal dengan rekod stok dalam sistem ERMS. Ini ialah untuk membandingkan kuantiti yang sama di antara fizikal dan juga rekod stok. Ia juga menyentuh akan terhadap organisasi apabila berlakunya perselisihan stok semasa stocktake dijalankan dan penekanan terhadap sikap integriti pihak terlibat semasa proses ini dibuat. Menyatakan kepentingan mengenai pekeliling, arahan dan panduan berserta laporan yang perlu dipatuhi.
Objective:
Pada akhir kursus peserta akan dapat:

 • Menerangkan kepentingan pengiraan stok
 • Menerangkan kategori pengiraan stok
 • Mematuhi prosedur sebelum,semasa dan selepas pengiraan
 • Menyatakan perkara-perkara penting yang perlu di beri perhatian semasa proses pengiraan
 • Menerangkan tindakan sekiranya berlaku perselisihan stok


untuk maklumat lanjut sila hubungi:
1. NAMA: ISMAH BINTI SALLEH
   Email: ismahs@tnb.com.my

2. NAMA: FUZIAH BINTI BAKAR
   Email: fuziahba@tnb.com.my

Target Participant: Penyelenggara Stor PP07/08 & TT07/08
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Penyelenggara Stor - Pengurusan Bahan Buangan Terjadual…
OSHE

3 Days

View Details

Overview:
Menerangkan mengenai kepentingan penjagaan Alam Sekitar oleh manusia amnya dan sebagai anggota kerja TNB khasnya, disamping dapat meningkatkan kesedaran dan kefahaman mengenai kesan dan faedah  jika bahan buangan diuruskan dengan betul.

Peserta akan dapat memahami mengenai Akta Alam Sekitar 1974 dan kaedah yang betul mengendalikan bahan buangan terjadual dan Penerangan mengenai Peaturan-peraturan Kualiti Alam Skeliling (Buangan Terjadual) 2005 dan 17 peraturan yang terkandung berserta dengan jadual-jadual yang perlu digunapakai semasa pengendalian bahan buangan  berjadual.

Latihan praktikal penggunaan sistem E-consignment untuk pemakluman pengeluaran bahan buangan terjadual kepada JAS. Demonstrasi pembungkusan & pelabelan bahan buangan berjadual mengikut kaedah yang betul.
Objective:
Pada akhir kursus peserta akan dapat:

• Menerangkan kepentingan penjagaan Alam sekitar
• Mengenalpasti barang-barang dalam stor yang dikategorikan sebagai Bahan Buangan Terjadual (SW)
• Memahami Akta Alam Sekitar  1974 (Peraturan  Kualiti Alam Sekeliling (Buangan Terjadual) 2005
• Mengendalikan SW dengan betul


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME: ISMAH  BINTI  SALLEH
     Email: ismahs@tnb.com.my

2. NAME: FUZIAH BINTI BAK
     Email: fuziahba@tnb.com.my

Target Participant: Penyelenggara Stor PP09/10, 11/12 & TT07/08, 09/10, 11/12
Duration: 3 Days
Language:

Human Resource Minister - Training Provider Award 2007
Role Model Company 2013 for Electrical Training Programmes by Manpower Department (JTM)
Energy Industry Award: Training Institution Excellence 2011

TNB Integrated Learning Solution Sdn Bhd - ILSAS
Jalan IKRAM-UNITEN, Karung Berkunci 205,
43650 Bandar Baru Bangi, Selangor, MALAYSIA

T: (+6) 03-8922 7222 F: (+6) 03-8926 4437 E: infoilsas@tnb.com.my

© 2018 TNB ILSAS