OSHE

RM 3.6K
Good Governance
OSHE

2 Days

View Details

Overview:
Kursus ini dirangka khas untuk memberikan kesedaran dan kefahaman kepada anggota kerja di TNB agar mereka dapat melakukan perubahan kendiri dengan lebih positif selari dengan Nilai-Nilai Bersama TNB. Kursus ini terbahagi kepada dua modul utama, iaitu ‘Corporate Governance’ dan ‘Human Governance’. Kursus ini dikendalikan bersama oleh Subject Matter Expert (SME) dari Unit Latihan Pengurusan, ILSAS dan SME dari Unit Integriti & Pematuhan, Jabatan Hal Ehwal Dalaman (JHED).
Objective:

Pada akhir kursus, peserta akan dapat:

1. Menerangkan dengan jelas peranan anggota kerja dalam tadbir urus korporat (`Corporate Governance’) bagi memastikan pematuhan kepada polisi dan prosedur syarikat
2. Menyedari dan menghayati bahawa kerjanya merupakan kontrak dan amanah di antara dirinya dengan organisasi dan Pencipta. Tunggak segalanya adalah integriti di dalam ibadah.
3. Meningkatkan tahap integriti di kalangan anggota kerja seterusnya dapat menghindarkan diri daripada melakukan salah laku.


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAMA: Jessica Retnasamy
   Email: jessica@tnb.com.my

2. NAMA: Hanifah Mohd Hussain
   Email: hanifahmh@tnb.com.my
 Target Participant: Terbuka
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Good Governance untuk Seksyen Jaminan Hasil (SJH)
OSHE

2 Days

View Details

Overview:
Kursus ini dirangka khas untuk Juruteknik Seksyen Jaminan Hasil (SJH) bagi memberikan kesedaran dan kefahaman agar mereka dapat melakukan perubahan kendiri dengan lebih positif selari dengan Nilai-Nilai Bersama TNB. Kursus ini terbahagi kepada dua modul utama, iaitu ‘Corporate Governance’ dan ‘Human Governance’, bagi memupuk kepatuhan kepada polisi dan prosedur syarikat, di samping membina anggota kerja yang berintegriti tinggi. Kursus ini dikendalikan bersama oleh Subject Matter Expert (SME) dari Unit Latihan Pengurusan, ILSAS dengan kerjasama SME dari Unit Integriti & Pematuhan, Jabatan Hal Ehwal Dalaman (JHED).
Objective:

Pada akhir kursus, peserta akan dapat:

1. Menerangkan dengan jelas peranan anggota kerja individu dalam tadbir urus korporat (`Corporate Governance’) bagi memastikan pematuhan kepada polisi dan prosedur syarikat
2. Menyedari dan menghayati bahawa kerjanya merupakan kontrak dan amanah di antara dirinya dengan organisasi dan Pencipta. Tunggak segalanya adalah integriti di dalam ibadah.
3. Meningkatkan tahap integriti di kalangan anggota kerja individu seterusnya dapat menghindarkan diri daripada melakukan salahlaku.


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAMA: Jessica Retnasamy
   Email: jessica@tnb.com.my

2. NAMA: Hanifah Mohd Hussain
   Email: hanifahmh@tnb.com.my
 Target Participant: Juruteknik SJH
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Hazard Identification, Risk Assessment And Control…
OSHE

2 Days

View Details

Overview:
Kursus ini menerangkan tentang pengenalan kepada Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan,  keperluan untuk digunapakai di tempat kerja serta memberi model  dan elemen dalam sistem keselamatan tersebut.

Penjelasan tentang mengenalpasti hazad, menilai risiko dan mengambil langkah kawalan akan dibuat pada hari pertama kursus,diikuti dengan kerja kumpulan dan pembentangan.

Pada hari kedua, peserta akan diterangkan mengenai kategori hazad yang ada, penilaian terhadap risiko dan kawalan risiko tersebut.  Kerja kumpulan akan diberi disertai dengan pembentangan.
Objective:

• Menyatakan definisi hazard, risiko dan bahaya
• Mengenalpasti hazard
• Membuat penilaian risiko berdasarkan matriks risiko 2-dimensi
• Membuat langkah kawalan berdasarkan nilai risiko yang diperolehi


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. Hj. Zahar Jafri
Email: zaharj@tnb.com.my

2. Jazdina Jabil
Email: jazdina@tnb.com.my

3. Ir. Saifuddin Ahmad
Email: saifudinAh@tnb.com.my

Target Participant: Penyelia TNB (Bahagian Teknikal)
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Hearing Loss Prevention and Audiometric Testing Programme…
OSHE

2

View Details

Overview:

Objective:


Target Participant: OPEN
Duration: 2
Language:

RM 3.6K
Hostage Crisis Management
OSHE

2

View Details

Overview:

Objective:


Target Participant: E07-E17
Duration: 2
Language:

RM 3.6K
Internal Combustion Engine (ICE) for Building Maintenance
OSHE

1

View Details

Overview:

Objective:


Target Participant: TT07-TT11 & PP05
Duration: 1
Language:

RM 3.6K
Internal Combustion Engine (ICE) For Building Maintenance
OSHE

3

View Details

Overview:

Objective:


Target Participant: E12-E17
Duration: 3
Language:

RM 3.6K
Intra Interpersonal Skills
OSHE

2 Days

View Details

Overview:
Cabaran terbesar bagi semua pekerja ialah berkomunikasi dengan berkesan. Kemahiran komunikasi memainkan peranan yang penting ketika berinteraksi dengan majikan atau rakan sekerja.

Komunikasi dan hubungan interpersonal adalah merupakan salah satu faktor yang penting kepada semua aktiviti dalam sesebuah organisasi. Komunikasi dan hubungan interpersonal yang berkesan akan dapat meningkatkan keharmonian dalam organisasi dan seterusnya meningkatkan produktiviti.
Objective:
Di akhir kursus, peserta akan dapat:

• Menyatakan kepentingan menguasai Kemahiran Interpersonal dan Kemahiran Antara Perorangan.
• Meningkatkan interaksi dan perhubungan bersama pelanggan.
• Mengatasi halangan kepada kemahiran Interpersonal dengan menguasai keedah “Jinak Emosi” (Memahami dan mengurus emosi).
• Mempelajari bagaimana mengatasi kegagalan komunikasi dengan pelanggan dan kaedah pengurusan konflik.


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME: SURINDER KAUR A/P KULDIP SINGH
   Email: surinder@tnb.com.my
 
2. NAME: SITI AISHAH ABDULLAH 
   Email: sitiaishah.abdullah@tnb.com.my

Target Participant: Pekerja TNB Bukan Eksekutif
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Inventory Control
OSHE

3

View Details

Overview:

Objective:


Target Participant: E14-M15
Duration: 3
Language:

RM 3.6K
Jati Diri OSHE - Membudaya Khidmat Cemerlang
OSHE

2 Days

View Details

Overview:

Manusia memerlukan panduan dan kecekalan dalam mencorak kehidupan yang sempurna.  Disiplin diri adalah senjata dan benteng dalam meneraju kehidupan dan kejayaan individu. Manusia yang berjaya tidak pernah jemu dalam memperkukuh sahsiah diri dan keterampilan .

Melalui kursus ini peserta diberikan panduan praktikal dari pengawalan diri kepada kesesuaian tindakan dalam berbagai situasi. Setiap modul program dikhususkan bagi menepati keperluan organisasi seiring dengan proses penyediaan minda pekerja terhadap perubahan setting mind change, berfikiran positif dalam mengurus perubahan.

Kekuatan Kursus Jati Diri - Membudaya Khidmat Cemerlang  ini adalah mengutamakan proses inside-out dalam diri manusia - iaitu membentuk dan membina kekuatan dalaman sehingga menjadi sikap dan watak yang mampu berdepan dengan apa sahaja tekanan dan cabaran khususnya dalam kerja berbentuk penguatkuasaan.

 


Objective:

Pada akhir kursus, peserta akan dapat:

1. Meningkatkan pembangunan jati diri (self development)
2. Mengendalikan tekanan kerja dengan bijak dan efektif
3. Meningkatkan pengurusan hidup dan ‘self-motivated’
4. Memupuk sikap kerja yang pro-aktif sesama anggota (staff relationship)
5. Membina 'team work' yang dinamik
6. Melahirkan ‘sense of belonging’ pada setiap anggota kerja
7. Menjana pemikiran kreatif dalam menyelesaikan masalah pelanggan
8. Mampu mendisiplin diri dan pasukan demi meningkatkan produktiviti
9. Bijak menguruskan masa dan membuat keputusan bersama
10. Tahan menghadapi tekanan dan bentuk kerja yang mencabar
11. Memahami perkhidmatan yang efektif


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME: JAMAL ALIAS
   Email: jamal@tnb.com.myTarget Participant: Terbuka kepada staff Penguatkuasa OSHE
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Job Safety Analysis
OSHE

2

View Details

Overview:

Objective:


Target Participant: OPEN
Duration: 2
Language:

RM 3.6K
Kawalan Maklumat Dan Risikan
OSHE

3 Days

View Details

Overview:

Manakala Risikan adalah satu proses penyelidikan atau penelitian yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Ia juga boleh di definasi kan sebagai tatacara mendapatkan keterangan yang diperoleh secara rahsia.

<p justify;"="">Oleh yang demikian, adalah penting bagi sesuatu organisasi untuk mempunyai kakitangan keselamatan yang cekap dan berpengetahuan dalam mengawal maklumat-maklumat dan risikan pasukan.
Objective:

• Memperolehi pengetahuan asas mengenai prosedur dan teknik-teknik kawalan maklumat dan risikan
• Mengaplikasikan pengetahuan yang diterima dalam menjalankan tugas-tugas risikan dengan berkesan
• Meningkatkan sikap tanggungjawab dan sentiasa berwaspada dalam melaksanakan tugas


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

NAME: MOHD HAFIZ KHAMIS
Email: hafizkhamis@tnb.com.myTarget Participant: Pembantu Keselamatan Tingkatan Kanan ‘A’ (PK06)
Duration: 3 Days
Language:

RM 3.6K
Kawalan Perhimpunan
OSHE

2 Days

View Details

Overview:

Kursus ini juga memberikan kesedaran kepada para peserta berkenaan akta dan bidang kuasa berkaitan dalam mengawal perhimpunan dari menjadi tidak terkawal dan memberikan impak yang besar kepada organisasi.

 


Objective:

• Memperolehi pengetahuan mengenai prosedur dan panduan mengenai kemahiran kawalan perhimpunan yang berkesan
• Mengaplikasikan pengetahuan yang diterima dalam menjalankan tugas-tugas kawalan perhimpunan
• Meningkatkan sikap tanggungjawab dan sentiasa berwaspada dalam melaksanakan tugas

<div justify;"="">
untuk maklumat lanjut sila hubungi:

NAME: MOHD HAFIZ KHAMIS
Email: hafizkhamis@tnb.com.my

Target Participant: Pembantu Keselamatan Tingkatan Kanan 'A' (PK06)
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Kecemerlangan Bisnes
OSHE

3 Days

View Details

Overview:
Kursus ini memperkenalkan peserta kepada budaya kecemerlangan bisnes in TNB. Kecemerlangan bisnes merupakan salah satu daripada 5 Nilai-Nilai Bersama TNB. Nilai-Nilai Bersama ini menjadi teras kepada tingkah laku dan cara kita melakukan tugas seharian.

Kursus ini juga akan memperkenalkan para peserta kepada Nilai-Nilai Bersama TNB khususnya Kecermerlang Bisnes serta elemen elemen penting yang termaktub dalam nilai ini.
 
Objective:
Di akhir kursus ini para peserta akan dapat:

1. Membincangkan elemen penting kecemerlangan bisnes kepda TNB
2. Berupaya menjadi ikutan yang baik (“role model”) kepada anggota kerja bawahan
3. Berupaya menerapkan budaya kecemerlangan bisnes dalam melakukan tugasan harian dengan efisyen


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME: SURINDER KAUR A/P KULDIP SINGH
   Email: surinder@tnb.com.my
 
2. NAME: SITI AISHAH ABDULLAH 
   Email: sitiaishah.abdullah@tnb.com.my
 

Target Participant: Pekerja TNB Bukan Eksekutif
Duration: 3 Days
Language:

RM 3.6K
Kemahiran Penulisan Berkesan untuk Penyelia - Unit…
OSHE

2 Days

View Details

Overview:
Kursus ini dibangunkan khas untuk Penyelia Unit Perkhidmatan Keselamatan (UPK) bagi membolehkan mereka menyediakan laporan dan rekod harian yang lengkap dan tepat bagi memastikan operasi harian berjalan dengan lancar. Mereka juga akan didedahkan kepada cara-cara menyediakan laporan penugasan mengikut garis panduan yang telah ditetapkan oleh UPK TNB.
Objective:

Pada akhir kursus pelatih akan dapat:

i. Menyediakan laporan dan rekod harian dengan lengkap, padat dan tepat mengikut format yang telah ditetapkan dengan betul
ii. Menyediakan laporan penugasan mengikut garis panduan dan standard yang telah ditetapkan oleh Unit Perkhidmatan Keselamatan, TNB dengan betul


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAMA: Jessica Retnasamy
   Email: jessica@tnb.com.my

2. NAMA: Hanifah Mohd Hussain
   Email: hanifahmh@tnb.com.my
 Target Participant: Penyelia UPK
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Kemahiran PMS
OSHE

2 Days

View Details

Overview:
Kursus  ini  dirangka  khas  untuk  memberi  pendedahan  asas Sistem  Motivasi  Prestasi  kepada anggota  kerja  TNB.  Kursus  ini  merangkumi keseluruhan  Rangka  Kerja Outcome-Based  KPI bermula dari aspek Halatuju dan Aspirasi Syarikat / Bahagian sehingga penyelarasan strategi di peringkat Jabatan / Unit.
Objective:
Berpandukan  kepada  pekeliling  Pengurusan  Sumber  Manusia  tentang Sistem Motivasi Prestasi yang digunapakai di TNB, peserta boleh:

i. Menerangkan halatuju Syarikat
ii. Mengenalpasti C.E.O. bagi peranan masing-masing
iii. Mengenalpasti kehendak bagi setiap C.E.O. (Their expectation)
iv. Mengenalpasti penghasilan (outcome based KPI) & strategi
v. Membezakan kategori kompetensi yang diguna pakai
vi. Menyatakan proses-proses dalam kitaran PMS

Dengan betul


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAMA: Jessica Retnasamy
   Email: jessica@tnb.com.my

2. NAMA: Hanifah Mohd Hussain
   Email: hanifahmh@tnb.com.my

Target Participant: Terbuka & Mandatori PP07
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Kepimpinan
OSHE

2 Days

View Details

Overview:
Pemimpin memainkan peranan yang penting di dalam mempengaruhi anggota kerja dan `memandu’ unit di bawah seliaannya bagi memastikan pencapaian objektif syarikat yang diamanahkan kepada beliau dapat dicapai.

Pemimpin perlu bijak memainkan peranan dan menggunakan kuasa yang ada padanya. Beliau juga perlu mempunyai pengetahuan dan kemahiran sebagai pemimpin daripada segi mengaplikasikan gaya kepimpinan mengikut situasi dan jenis anggota kerja di bawah jagaannya. Skil dan proses komunikasi yang efektif juga menentukan kejayaan kerjasama secara berpasukan seorang pemimpin terhadap unit yang dipimpinnya. Seorang pemimpin juga perlu arif tentang kaedah delegasi kepada anggota kerjanya.

Kursus ini menekankan perkara-perkara di atas bagi memastikan kesemua skil, pengetahuan dan sikap yang cemerlang yang perlu ada pada seseorang pemimpin.
Objective:
Di akhir kursus peserta akan dapat:

• Ciri-ciri dan peranan Pemimpin
• Kuasa Pemimpin
• Gaya kepimpinan sesuai dengan situasi
• Pengurusan Sumber: Proses Komunikasi & Delegasi

Dengan betul


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAMA: SALWANI MOHD KAMAL
   Email: salwanikam@tnb.com.my

2. NAMA: ISMAH SALLEH
   Email: ismahs@tnb.com.my

Target Participant: Pemimpin di Peringkat Penyelia
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Keselamatan Di Pejabat / Office Safety)
OSHE

1 Day

View Details

Overview:

Di samping itu, kursus keselamatan dalam pejabat ini dapat memberi kesedaran kepada peserta untuk mencegah kemalangan serta risiko-risiko yang wujud di sekitar tempat kerja atau lebih dikenali sebagai workstation, serta keperluan perundangan yang terbabit. 


Objective:

• Memberi satu Panduan yang menggariskan standard minima untuk Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan bagi pekerja-pekerja dalam pejabat
• Peserta kursus berupaya untuk memahami dan menggunapakai standard  ini di tempat kerja masing-masing

<div justify;"="">
untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME: Hj. Zahar Jafri
     Email: zaharj@tnb.com.my

2. NAME: Jazdina Jabil
     Email: jazdina@tnb.com.my

3. NAME: Ir. Saifuddin Ahmad
     Email: saifudinAh@tnb.com.my

Target Participant: Semua pekerja di pejabat (Eksekutif dan Bukan Eksekutif)
Duration: 1 Day
Language:

RM 3.6K
Keselamatan Jalan Raya / Road Safety (Combo A)
OSHE

1 Day

View Details

Overview:
<p justify;"="">Keselamatan Jalan Raya ialah satu proses bagi mengurangkan kematian atau kecederaan akibat kemalangan jalan raya melalui program kesedaran serta penguatkuasaan.

Mangsa jalan raya biasanya terdiri daripada kanak-kanak. Mereka mungkin juga terdiri daripada pejalan kaki, penumpang kereta, bas atau pembonceng motosikal. Kemalangan jalan raya boleh mengakibatkan pelbagai kecederaan. Di Malaysia, penunggang dan pembonceng motosikal merupakan pengguna yang paling ramai menderita akibat kecederaan dan kematian.

 


Objective:
<div justify;"="">Di akhir kursus, para peserta akan dapat:

• Menerangkan mengenai keselamatan di jalan raya
• Menerangkan peraturan di jalan raya
• Mempamerkan sikap yang betul sebagai pengguna jalanraya
• Mempamerkan disiplin, tanggungjawab dan bertimbangrasa di jalan raya
• Menerangkan permasalah stress dan faktor penyumbang stress
• Menerangkan pengurusan stress dan kawalan stress semasa memandu dan di tempat kerja
• Menerangkan permasalah dan penyumbang kepada risiko dan emosi
• Menerangkan pengurusan risiko dan emosi serta cara kawalan

untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME: Mohd Hafiz Khamis
     Email: hafizkhamis@tnb.com.my

Target Participant: Pemandu (TD03)
Duration: 1 Day
Language:

RM 3.6K
Komunikasi Berkesan
OSHE

2 Days

View Details

Overview:
Kemahiran berkomunikasi ialah salah satu daripada faktor yang amat mempengaruhi kejayaan seseorang individudi tempat kerjanya, sama ada sebagai ketua mahupun orang bawahan. Pendedahan tentang komunikasi adalah penting bagi semua individu dalam organisasi bagi membantu mencapai matlamat organisasi.

Dengan kemahiran komunikasi berkesan, seseorang bukan sahaja dapat menjalankan tugas dengan baik, malah ianya juga akan membantu untuk meningkatkan dirinya sendiri dan memotivasikan mereka yang berkerja dengannya. Program 2 hari ini akan memberi pendedahan asas kepada para pesera mengenai komunikasi serta cara-cara berkomunikasi dengan berkesan.
 
Objective:
Diakhir akhir kursus, peserta akan dapat:

1. Menerangkan elemen utama dalam proses komunikasi
2. Menyenaraikan prinsip-prinsip komunikasi dan ciri-ciri perilaku
3. Menyatakan pola komunikasi dalam organisasi
4. Mengenal pasti halangan-halangan dalam komunikasi dan cara-cara mengatasinya


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME: SURINDER KAUR A/P KULDIP SINGH
   Email: surinder@tnb.com.my
 
2. NAME: SITI AISHAH ABDULLAH 
   Email: sitiaishah.abdullah@tnb.com.my
 

Target Participant: Pekerja TNB Bukan Eksekutif
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Komunikasi Strategik
OSHE

2 Days

View Details

Overview:
Cabaran terbesar bagi semua pekerja ialah berkomunikasi dengan berkesan. Kemahiran komunikasi memainkan peranan yang penting ketika berinteraksi dengan majikan atau rakan sekerja. Komunikasi yang berkesan mencerminkan keperibadian dan kewibawaan seorang individu. Dengan kemahiran komunikasi dan interpersonal yang berkesan, seseorang bukan sahaja dapat menjalankan tugas dengan baik, malah ianya juga akan membantu untuk meningkatkan dirinya sendiri dan memotivasikan mereka yang berkerja dengannya.

Bengkel 2 hari ini akan memberikan teknik-teknik praktikal khusus untuk pekerja teknikal dalam meningkatkan kredibiliti diri, mengapplikasikan teknik-teknik komunikasi pada subordinat, pihak pengurusan dan pelanggan.
 
Objective:
Di akhir kursus, peserta akan dapat mewujudkan komunikasi yang berkesan antara seorang Penyelia dan:

• Subordinat (anggota bawahan)
• Pihak pengurusan
• Pelanggan


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME: SURINDER KAUR A/P KULDIP SINGH
   Email: surinder@tnb.com.my
 
2. NAME: SITI AISHAH ABDULLAH
   Email: sitiaishah.abdullah@tnb.com.my
 

Target Participant: Pekerja TNB Bukan Eksekutif
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Komunikasi Telefon Berkesan
OSHE

2 Days

View Details

Overview:

Telefon merupakan suatu alat perhubungan yang amat penting dalam komunikasi moden. Namun, tidak seperti dalam perbualan bersemuka, komunikasi melalui telefon tidak menampakkan ekspresi muka, gerakan badan serta bahasa bukan lisan yang lain.

Komunikasi melalui telefon yang dilakukan dengan kaedah-kaedah yang betul bukan sahaja akan meningkatkan imej diri serta imej organisasi anda, malah akan dapat menjimatkan kos dan meningkatkan perolehan organisasi.


Objective:
Diakhir akhir kursus, peserta akan dapat:

1. Mempelajari prinsip-prinsip berkaitan perkhidmatan pelanggan.
2. Mengetahui bagaimana mengendalikan telefon semasa menerima panggilan masuk.
3. Menguasai kaedah mengelakkan kesilapan dalam pengendalian telefon dan pengambilan mesej.
4. Mempelajari teknik-teknik menangani pemanggil-pemanggil yang dianggap bermasalah.


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME: SURINDER KAUR A/P KULDIP SINGH
   Email: surinder@tnb.com.my
 
2. NAME: SITI AISHAH ABDULLAH 
   Email: sitiaishah.abdullah@tnb.com.my
 

Target Participant: Pekerja TNB Bukan Eksekutif
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Kursus Kesedaran TNB Safety Passport untuk Pengawal…
OSHE

1

View Details

Overview:

Objective:


Target Participant: Open
Duration: 1
Language:

RM 3.6K
Kursus Keselamatan Sasaran Penting
OSHE

3 Days

View Details

Overview:

• Ancaman Keselamatan dan Kesannya Terhadap Sasaran Penting
• Langkah-Langkah Pencegahan, Kawalan Keselamatan Fizikal, Pengawalan Dan Pemeriksaan Keselamatan Sasaran Penting
• Tugas dan Tanggungjawab Pengawal Keselamatan terhadap kawalan keselamatan di Sasaran Penting
• Akta Kawaan Larangan Dan Tempat Larangan 1959
• (Akta 298) 
• Dasar dan Strategi Pengurusan Keselamatan Perlindungan Sasaran Penting
• Penjelasan Arahan Keselamatan  Kawalan Pembinaan Bangunan Berdekatan Sasaran Penting, Kawasan Larangan dan Tempat Larangan
• Peranan dan Tanggungjawab Tim Naziran Sasaran Penting Dalam Audit penentuan tahap keselamatan Sasaran Penting
• Kaedah Penentuan Sasaran Penting Mengikut Arahan Tetap Sasaran Penting dan Strategi Kawalan Keselamatan
• Asas Pengurusan Risiko di Sasaran Penting
• Kajian Kes/
• Penyediaan Laporan  dan Persembahan Kumpulan

 


Objective:
  • Memberi kefahaman mengenai kepentingan sistem kawalan keselamatan perlindungan sasaran penting milik TNB.
  • Memperolehi pengetahuan mengenai aspek keselamatan bagi mencegah berlaku pencerobohan / pengkhianatan ke atas pepasangan TNB.
  • Mengaplikasikan pengetahuan yang ada supaya dapat menjalankan tugas dengan berkesan di pepasangan TNB yang disenaraikan sebagai sasaran penting negara.


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

NAME: MOHD HAFIZ BIN MOHD KHAMIS
Email: hafizkhamis@tnb.com.my
 
 Target Participant: E07-E17
Duration: 3 Days
Language:

RM 3.6K
Kursus Perlindungan Keselamatan Sasaran Penting
OSHE

3 Days

View Details

Overview:

• Ancaman Keselamatan dan Kesannya Terhadap Sasaran Penting
• Langkah-Langkah Pencegahan, Kawalan Keselamatan Fizikal, Pengawalan dan Pemeriksaan Keselamatan Sasaran Penting
• Tugas dan Tanggungjawab Pengawal Keselamatan terhadap kawalan keselamatan di Sasaran Penting
• Akta Kawasan Larangan dan Tempat Larangan 1959
• (Akta 298) 
• Dasar dan Strategi Pengurusan Keselamatan Perlindungan Sasaran Penting
• Penjelasan Arahan Keselamatan  Kawalan Pembinaan Bangunan Berdekatan Sasaran Penting, Kawasan Larangan dan Tempat Larangan
• Peranan dan Tanggungjawab Tim Naziran Sasaran Penting dalam Audit penentuan tahap keselamatan Sasaran Penting
• Kaedah Penentuan Sasaran Penting Mengikut Arahan Tetap Sasaran Penting dan Strategi Kawalan Keselamatan
• Asas Pengurusan Risiko di Sasaran Penting
• Kajian Kes
• Penyediaan Laporan  dan Persembahan Kumpulan

 


Objective:

• Memberi kefahaman mengenai kepentingan sistem kawalan keselamatan perlindungan sasaran penting milik TNB.

• Memperolehi pengetahuan mengenai aspek keselamatan bagi mencegah berlaku pencerobohan / pengkhianatan ke atas pepasangan TNB.

• Mengaplikasikan pengetahuan yang ada supaya dapat menjalankan tugas dengan berkesan di pepasangan TNB yang disenaraikan sebagai sasaran penting negara.

 

 Target Participant: Executive
Duration: 3 Days
Language:

RM 3.6K
Kursus Profesionalisme Pegawai Keselamatan Jabatan
OSHE

3

View Details

Overview:

Objective:


Target Participant: E07-E17
Duration: 3
Language:

RM 3.6K
Lead Auditor - MS 1SO9001:2008 (IRCA Certified)
OSHE

5 Days

View Details

Overview:
The International Register of Certificated Auditors (IRCA) is the world's original and largest International Body for auditors of management systems.

When you are choosing an IRCA certified Course and Training Organization you can be certain that; your knowledge and skills are developed through an interactive and practical approach to tasks and audit activities. Courses are delivered by tutors who are experts in management systems in auditing and experienced in training. Students are formally assessed and examined during training.
Objective:
Participants will:

• Understand the new structure of ISO 9001:2008
• Understand the new requirement of ISO 9001:2008 and acquire skills in implementing it
• Define scope and field of application of the standard
• Understand the responsibilities of Auditors / Lead Auditors
• Acquire skills in conducting the systematic & effective approach to carry out Quality Audit
• Understand the requirement for Assessment (1st / 2nd / 3rd party audit)
• Understand the 8 Management Principles
• Understand the preparation of the QMS Documentation to the Process Approach
• Understand the certification, registration and accreditation program


for any enquiries please contact:

1. NAME: HARENAWATI HARON
   Email: harenawati@tnb.com.my

2. NAME: SURINDER KAUR
   Email: surinder@tnb.com.my

Target Participant: Qualified Internal Quaity Auditors & Nominated Employee
Duration: 5 Days
Language:

RM 3.6K
Leadership in OSH (PK/PC)
OSHE

2

View Details

Overview:

Objective:


Target Participant: OPEN
Duration: 2
Language:

RM 3.6K
Leading Customer Service Excellence
OSHE

2 Days

View Details

Overview:
It costs you five times as much to win a new customer than to keep a current one. But, customers are not loyal by nature and research shows that emotion influences purchase decision six times more than rationale. Connecting to your customers on an emotional level is the key to establishing a lasting relationship with your brand. You must go beyond simply delivering your product, and develop strong bonds with your customers.  It is essential that you provide a unique customer experience by proactively anticipating your customers’ needs and expectations and exceeding them, every time.

Service excellence is an attitude engrained in every department and it begins and ends with your people, from cashier to CEO. It requires more than a streamlined customer service department or a slogan on the lunch room wall. Excellence is a consistent, premium service at every level. The following list are top tips that will help you to focus on the most important elements of customer service excellence.
Objective:
At the end of the course, participants will be able to:

  •   Identify  your leadership impact and further develop in your role as you lead your team to elevated levels of service excellence
  •   Generate team commitment  and  empower  your  employees  to own and positively impact your customers’ experience
  •   State  the service recovery process and lead your team to deliver higher levels of customer satisfaction and loyalty
  •   Identify and incorporate the Five Fundamental Principles in Delivering Exceptional Service in your company
  •   Effectively  develop  your  service  employees  through  coaching, recognition and appreciation


for any enquiries please contact:

1. NAME: ILYANA BT ABDULLAH
   Email: ilyana.abdullah@tnb.com.my

2. NAME: SITI AISHAH ABDULLAH
   Email: sitiaishah.abdullah@tnb.com.my

Target Participant: E16-E17
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Legal untuk Juruteknik Seksyen Jaminan Hasil (SJH)
OSHE

1 Day

View Details

Overview:
Kursus ini dibangunkan khas untuk Juruteknik Seksyen Jaminan Hasil (SJH) yang terlibat dengan Kes Usikan Pepasangan Meter (KUPM) dan berperanan untuk melengkapkan Juruteknik-Juruteknik SJH dengan pengetahuan undang-undang dan prosedur mahkamah berkaitan KUPM, termasuk cara-cara menjadi saksi yang meyakinkan di mahkamah . Kursus ini merangkumi tiga topik utama iaitu Pengenalan Undang-Undang & Prosedur Mahkamah, Peruntukan Undang-Undang Berkaitan Kes Usikan Pepasangan Meter (KUPM) dan Peranan Sebagai Saksi Di Mahkamah.
Objective:
Di akhir kursus peserta akan dapat menerangkan maksud undang-undang dan prosedur mahkamah beserta pemakaiannya kepada proses pengendalian Kes Usikan Pepasangan Meter dengan betul.


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAMA: Jessica Retnasamy
   Email: jessica@tnb.com.my

2. NAMA: Hanifah Mohd Hussain
   Email: hanifahmh@tnb.com.my
 

Target Participant: Juruteknik SJH
Duration: 1 Day
Language:

Human Resource Minister - Training Provider Award 2007
Role Model Company 2013 for Electrical Training Programmes by Manpower Department (JTM)
Energy Industry Award: Training Institution Excellence 2011

TNB Integrated Learning Solution Sdn Bhd - ILSAS
Jalan IKRAM-UNITEN, Karung Berkunci 205,
43650 Bandar Baru Bangi, Selangor, MALAYSIA

T: (+6) 03-8922 7222 F: (+6) 03-8926 4437 E: infoilsas@tnb.com.my

© 2018 TNB ILSAS