OSHE

RM 3.6K
Pemanduan Kenderaan Berat (Heavy Transport Driving)…
OSHE

2 Days

View Details

Overview:
<div justify;"="">• Kemahiran dan teknik pemanduan di jalanraya
• Sikap pemandu di jalanraya
• Punca-punca kemalangan di jalanraya
• Mengelakkan kemalangan di jalanraya
• Menyelamatkan nyawa, masa & harta
• Pengenalan kepada sistem KEJARA
• Latihan pemanduan lori di dalam litar
• Penilaian pemanduan lori di jalanraya
Objective:
<p justify;"="">Di akhir kursus, para peserta akan dapat:

• Menerangkan dan mempraktiskan cara-cara pemanduan kenderaan berat yang selamat untuk melahirkan pemandu yang kompeten
• Menerangkan cara-cara untuk mengelakkan kemalangan jalanraya
• Mewujudkan sikap yang betul semasa pemanduan kenderaan berat di atas jalanraya
• Menerangkan perundangan jalan raya
• Menerangkan sistem KEJARA
• Kemahiran teknik kawalan pemanduan kenderaan berat dengan betul dan selamat
• Kemahiran bagi mengelakkan kemalangan jalanraya

untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME: Mohd Hafiz Khamis
     Email: hafizkhamis@tnb.com.my

 Target Participant: Pemandu (TD04)
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
4x4 Offroad (Advance)
OSHE

5

View Details

Overview:

Objective:


Target Participant: Open
Duration: 5
Language:

RM 3.6K
5S Awareness Workshop
OSHE

2 Days

View Details

Overview:
Amalan Persekitaran Berkualiti (QE) atau 5S adalah satu konsep yang boleh diterjemahkan di tempat kerja oleh pekerja di semua peringkat. Ianya dapat mewujudkan tempat kerja yang bersih, teratur dan selesa. Tarikan utama 5S ialah ianya tidak memerlukan peruntukan belanjawan yang besar. Namun menerusi pelaksanaan dan amalan 5S, semua orang dapat menyumbang kepada peningkatan kualiti dan produktiviti syarikat. Program 5S yang sistematik akan berjaya menyumbang kepada perubahan budaya selain dari perubahan amalan dan proses kerja menuju ke arah penghasilan pengurusan yang telus.
Objective:
Pada akhir kursus peserta akan dapat:

• Mengaplikasikan dan mempraktikkan konsep 5S dan kepentingan 5S dalam meningkatkan kualiti dan produktiviti di tempat kerja
• Membina dan menerapkan disiplin yang peka dan prihatin terhadap persekitaran kerja yang bersih dan selesa
• Mempraktikkan Konsep 5S secara sistematik
• Menghasilkan Kriteria Persijilan Audit 5S untuk sektor perkhidmatan dengan efektif
• Melaksanakan dan mempraktikkan 5S di tempat kerja mengikut piawaian Perbadanan Produktiviti Malaysia, MPC


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. Nama: Harenawati Haron
   E-mail: harenawati@tnb.com.my

2. Nama: Surinder Kaur a/p Kuldip Singh
   E-mail: surinder@tnb.com.my

Target Participant: Open to All
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
7 Alat QC Baru
OSHE

2 Days

View Details

Overview:
Kursus ini adalah kesinambungan daripada ”7 QC Tools” yang telah pun biasa digunakan di TNB. Pengenalan kepada ”7 New Managemant Tools” atau juga dikenali sebagai ”7 New QC Tools” akan memberi peluang kepada para peserta mengenalpasti, menganalisa dan menyelesaikan masalah berkaitan kualiti dengan lebih fokus dan sistematik. Penggunaan alatan kualiti baru melalui kursus ini juga akan membantu penambahbaikan ditempat kerja.
Objective:

• Mengenalpasti konsep, falsafah, objektif dan manfaat bagi penambahbaikan kualiti secara berterusan di sesebuah organisasi – memahami konsep penyelesaian masalah dan penggunaan alat kualiti dalam projek kerja.
• Memahami bagaimana untuk membangunkan dan menggunakan 7 Alat QC Baru bagi inisiatif penambahbaikan kualiti.
• Menerangkan tujuan setiap satu alatan yang akan digunakan seperti “Affinity Diagram”, “Relation Diagram”, Tree Diagram” dan aplikasinya dalam menyelesaikan masalah.


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME: HARENAWATI HARON
   Email: harenawati@tnb.com.my

2. NAME: SURINDER KAUR
   Email: surinder@tnb.com.my
 Target Participant: Eksekutif & bukan Eksekutif yang Terlibat dengan Projek ICC
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Accident Investigation and Reporting
OSHE

2 Days

View Details

Overview:
This course is designed to explain the fundamentals of accident investigation & reporting in accordance to Factory & Machinery Act 139 (1967), Occupational Safety & Health Act 514 (1994) and Electricity Supply Act 447 (1990). Participants will be introduced and guided in all the necessary aspects pertaining to the accident investigation & reporting.

The training format is mainly theoretical and case study, where the participants will be actively involved in the class & discussion activities. Hence, it will increase their confidence level in performing accident investigation & reporting.

Participant will be taken through the vast experience of accident investigation & reporting by the trainer. The emphasis is on participants continuing participation in ensuring the ultimate success of the course.
Objective:

After attending this training program, participants will be able to:

• Manage the Accident Investigation.

• Practice the Principle of Accident Investigation & Procedures.

• Analyze Data of Accident.

• Comply with the Notification of Accident, Dangerous Occurrences, Occupational Poisoning and Diseases (NADOPOD - OSHA Regulation 2004).


for any enquiries please contact:

1. NAME: CHOOI WAI MUN
   Email: chooiwm@tnb.com.myTarget Participant: Executives & Non-Executives
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Advance Driving Technique
OSHE

2 Days

View Details

Overview:
<p justify;"="">• Pengenalan kelajuan dan jarak berhenti
   a. Keselesaan ketika memandu
   b. Posisi badan ketika memandu
   c. Kedudukan tangan
   d. Sistem brek kenderaan
   e. Peraturan membrek
   f. Formula kelajuan dan jarak berhenti
   g. Formula pemanduan mengikut prosidur yang betul dan  selamat
   h. Understeer dan oversteer
   i. Teknik mengambil selekoh

• Latihan teknik memandu amali di dalam litar
   a. Kelajuan, jarak berhenti, straight line, mengambil selekoh, alley dock, serpentine, offset alley, parallel parking, diminishing clearance, understeer dan oversteer

• Penilaian pemanduan

 


Objective:
<div justify;"="">Di akhir kursus, para peserta akan dapat:

• Menerangkan teknik pemanduan kenderaan dengan betul dan selamat
• Menerangkan teknik kawalan kenderaan dengan betul dan selamat
• Mahir mengawal kenderaan dari terbabas
• Mempamerkan sikap pemanduan yang betul dan selamat


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

NAME: MOHD HAFIZ KHAMIS
Email: hafizkhamis@tnb.com.my

Target Participant: Pemandu (TD04)
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Akta Jalan & Undang-Undang (LPKP) (Combo D)
OSHE

1 Day

View Details

Overview:

Akta lembaga pelesenan kenderaan perdagangan 1987 adalah suatu akta bagi mengadakan peruntukan mengenai pelesenan dan pengawalseliaan kenderaan perdagangan dan mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengannya.

Akta ini tidaklah terpakai bagi apa-apa kenderaan perdagangan yang tertakluk kepada mana-mana undang-undang berhubungan dengan pelancongan atau industri pelancongan.

Akta ini ditubuhkan masing-masingnya bagi Malaysia Barat, Sabah dan Sarawak dengan suatu lembaga pelesenan kenderaan perdagangan yang dikenali sebagai "Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan Semenanjung Malaysia", "Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan Sabah" dan "Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan Sarawak".

 


Objective:

Di akhir kursus, para peserta akan dapat:

• Mengenalpasti undang-undang berkaitan pengangkutan jalan di Malaysia
• Menerangkan pematuhan peraturan dan undang-undang lalulintas
• Menerangkan struktur, prosedur, proses, limitasi dan remedy serta cara penyelesaian bagi kes-kes berkaitan pelanggaran peraturan lalulintas


maklumat lanjut sila hubungi:

NAME: MOHD HAFIZ KHAMIS
Tel: 019-666 7903 
Email: hafizkhamis@tnb.com.myTarget Participant: Pemandu (TD05 & TD06)
Duration: 1 Day
Language:

RM 3.6K
Akta Jalan Dan Undang-Undang (Combo F)
OSHE

1 Day

View Details

Overview:
<div justify;"="">Akta Jalan / Undang-Undang JPJ adalah suatu akta bagi membuat peruntukan mengenai pengawalseliaan kenderaan-kenderaan motor dan lalulintas di jalan-jalan dan perkara-perkara lain yang berkenaan dengan jalan-jalan dan kenderaan-kenderaan di atasnya; bagi membuat peruntukan mengenai perlindungan pihak ketiga terhadap risiko-risiko yang berbangkit daripada penggunaan kenderaan-kenderaan motor;  bagi membuat peruntukan mengenai penyelarasan dan pengawalan cara-cara dan kemudahan-kemudahan bagi pengangkutan: bagi membuat peruntukan mengenai penyelarasan dan pengawalan cara-cara dan kemudahan-kemudahan bagi pembinaan dan penyesuaian kenderaan-kenderaan motor; dan bagi membuat peruntukan mengenai maksud-maksud yang berkaitan.
Objective:
<p justify;"="">Di akhir kursus, para peserta akan dapat:

• Mengenalpasti undang-undang berkaitan pengangkutan jalan di Malaysia
• Menerangkan pematuhan peraturan dan undang-undang lalulintas
• Menerangkan struktur, prosedur, proses, limitasi dan remedy serta cara penyelesaian bagi kes-kes berkaitan pelanggaran peraturan lalulintas


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

NAME: MOHD HAFIZ KHAMIS
Email: hafizkhamis@tnb.com.my

Target Participant: Pemandu (TD08)
Duration: 1 Day
Language:

RM 3.6K
Ancaman Keselamatan
OSHE

2 Days

View Details

Overview:
<p justify;"="">Ancaman keselamatan adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara,keselamatan segenap bangsa atau sesuatu organisasi.

 


Objective:

• Meningkatkan pengetahuan aspek keselamatan bagi mencegah berlaku pengkhianatan kepada pepasangan TNB
• Meningkatkan tahap kualiti Polis Bantuan semasa hadapi ancaman
• Meningkatkan  sikap tanggungjawab dan sentiasa berwaspada dalam melaksanakan tugas
• Memahami konsep keselamatan dan langkah untuk mengaplikasi langkah keselamatan dalam tugasan


maklumat lanjut sila hubungi:

NAME: MOHD HAFIZ KHAMIS     
Email: hafizkhamis@tnb.com.myTarget Participant: Pembantu Keselamatan Tingkatan Biasa ‘A’ (PK04)
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Asas Kaunseling
OSHE

2 Days

View Details

Overview:
Kursus ini khas untuk Gred PS dan PK di dalam perkhidmatan TNB. Kursus ini  melatih individu menghadapi tekanan untuk melaksanakan polisi organisasi, latihan, penempatan, rujukan, kaunseling dan perunding didalam sesebuah organisasi. Program Kaunseling Membantu Pekerja ini menolong individu yang menghadapi masalah hidup dengan tekanan, alkoholism. penagihan dadah, konflik keluarga, masalah interpersonal, tekanan kewangan dan lain-lain isu yang bersangkutan dengan kehidupan individu tersebut yang akan menjejaskan keberkesanan bekerja dan pengeluaran serta perkhidmatan.
Objective:

Pada akhir kursus peserta akan dapat:

• Menerangkan pelbagai struktur permasalahan manusia.
• Menerangkan keperluan kaunseling di tempat kerja.
• Meneroka teknik asas dan proses kaunseling.
• Mempraktikkan beberapa kemahiran asas kaunseling.


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAMA: Jessica Retnasamy
   Email: jessica@tnb.com.my

2. NAMA: Hanifah Mohd Hussain
   Email: hanifahmh@tnb.com.my
 

Target Participant: PS & PK
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Asas Keselamatan Dan Undang-Undang
OSHE

3 Days

View Details

Overview:

Sebagai penjawat barisan hadapan, tanggungjawab pengawal keselamatan bukan sahaja terbatas terhadap keselamatan premis dan harta benda malah keselamatan para pekerja yang mungkin terdedah kepada bahaya-bahaya seperti pencerobohan, sabotaj dan anasir-anasir yang tidak diingini. Melalui program ini, kesedaran keselamatan akan dapat dipertingkat, begitu juga dengan kepekaan dan kemahiran pengawal keselamatan dalam aspek kawalan keselamatan. Kursus ini juga dapat membantu petugas keselamatan khususnya pengawal keselamatan dan penyelia keselamatan memahami peranan dan sumbangan positif bagi mencapai keselamatan dalam sesebuah organisasi.


Objective:

• Menerangkan peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan tugas
• Menerangkan peranan tugas dan tanggungjawab sebagai Polis Bantuan TNB
• Menggunakan peraturan dan undang-undang yang berkaitan di dalam tugasan seharian


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

NAME: MOHD HAFIZ KHAMIS
Email: hafizkhamis@tnb.com.myTarget Participant: Pembantu Keselamatan Tingkatan Biasa ‘B’ (PK03)
Duration: 3 Days
Language:

RM 3.6K
Asas Pengenalan Risiko
OSHE

3 Days

View Details

Overview:
<p justify;"="">• Pengenalan asas risiko
• Pengenalan pengurusan risiko
• Konsep risiko
• Peringkat risiko
• Kaedah pengurusan risiko
• Risiko kebakaran, kerosakan dan kemalangan
• Tinjauan keselamatan
• Mengenalpasti dan menilai aset
• Penilaian risiko
• Klasifikasi langkah pemulihan risiko

 


Objective:

• Memperolehi pengetahuan asas dalam pengurusan risiko
• Mengaplikasikan pengetahuan yang diterima dalam menjalankan tugas-tugas dengan berkesan
• Memahami  klasifikasi risiko dalam tugasan
• Meningkatkan tahap kualiti keselamatan risiko dalam tugasan seharian


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

NAME: MOHD HAFIZ KHAMIS
Email: hafizkhamis@tnb.com.myTarget Participant: Pembantu Keselamatan Tingkatan Kanan ‘B’ (PK09)
Duration: 3 Days
Language:

RM 3.6K
Asas Protokol dan Etika Sosial
OSHE

2 Days

View Details

Overview:
Protokol merupakan satu bentuk peraturan yang menekankan kepada kepatuhan terhadap etika rasmi yang mengandungi aspek-aspek tingkah laku yang diterima umum oleh masyarakat. Protokol dapatlah dikatakan sebagai peraturan atau mengenai tatacara yang perlu diamalkan dalam memenuhi agenda kehidupan bermasyarakat.

Kursus dua hari ini akan memberikan pendedehan kepada para peserta mengenai tatacara protokol dan etika sosial.
Objective:
Diakhir  akhir kursus, peserta akan dapat menerangkan:

1. Prinsip-prinsip asas.
2. Teori dan amalan interaksi sosial dalam pelbagai majlis rasmi dan formal.


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME: SURINDER KAUR A/P KULDIP SINGH
   Email: surinder@tnb.com.my

2. NAME: SITI AISHAH ABDULLAH 
   Email: sitiaishah.abdullah@tnb.com.my

Target Participant: Pekerja TNB Bukan Eksekutif
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Asas Risikan
OSHE

2 Days

View Details

Overview:
<div justify;"="">Risikan adalah satu proses penyelidikan atau penelitian yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi.

Ia juga boleh di definasi kan sebagai tatacara mendapatkan keterangan yang diperoleh secara rahsia.
Objective:

• Memperolehi pengetahuan asas mengenai prosedur risikan
• Mengaplikasikan pengetahuan yang diterima dalam menjalankan tugas-tugas risikan dengan berkesan
• Meningkatkan sikap tanggungjawab dan sentiasa berwaspada dalam melaksanakan tugas


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

NAME: MOHD HAFIZ KHAMIS     
Email: hafizkhamis@tnb.com.myTarget Participant: Pembantu Keselamatan Tingkatan Kanan ‘B’ (PK05)
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Asas Siasatan
OSHE

2 Days

View Details

Overview:
<div justify;"="">Siasatan adalah satu proses bagi menentukan kebenaran bagi sesuatu laporan yang dibuat, menentukan jenis kesalahan, mendapatkan bukti serta keterangan, digunakan sebagai bukti pertuduhan, merangka pertuduhan, mengenal pasti saksi-saksi dan bertujuan untuk membuat panggilan saksi.
Objective:

• Memperolehi pengetahuan asas mengenai prosedur dan teknik-teknik siasatan
• Mengaplikasikan pengetahuan yang diterima dalam menjalankan tugas-tugas siasatan dengan berkesan
• Meningkatkan sikap tanggungjawab dan sentiasa berwaspada dalam melaksanakan tugas


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

NAME: MOHD HAFIZ KHAMIS
Email: hafizkhamis@tnb.com.myTarget Participant: Pembantu Keselamatan Tingkatan Kanan 'B' (PK05)
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Aspects and Impacts Masterlist - ISO 14001
OSHE

2

View Details

Overview:

Objective:


Target Participant: OPEN
Duration: 2
Language:

RM 3.6K
Aturan Keselamatan Elektrik (AKE)
OSHE

2 Days

View Details

Overview:
Kursus ini dikendalikan sepenuh masa selama 2 hari dengan berpandukan kepada Aturan Keselamatan Eletrik Tenaga Nasional Berhad, TNB. Kursus ini dijalankan dengan aktiviti kelas dan demonstrasi beberapa peralatan ujian untuk voltan tinggi dan voltan rendah.

Kandungan kursus ini menerangkan keperluan undang-undang yang berkaitan keselamatan, objektif Aturan Keselamtan Elektrik, keperluan kelengkapan perlindungan diri, dan sebagainya.
Objective:
Di akhir kursus ini, peserta akan dapat:

• Menerangkan tugas-tugas dan tanggungjawab pekerja dalam kerja-kerja berkaitan pepasangan Elektrik berpandukan Peruntukan Kanun dan Aturan Keselamatan Elektrik dengan betul.
• Mengenalpasti semua peralatan Perkakas Perlindungan Diri (PPD) yang di perlukan untuk setiap tugasan dan cara pengendaliannya tanpa kesilapan.
• Menerangkan peruntukan dan prosedur Aturan Keselamatan Elektrik TNB dengan tepat.
• Menerangkan mengenai kerja-kerja yang bersangkutan dengan Zon Voltan Tinggi dan kelegaan minimanya tanpa kesilapan.
• Mengenalpasti tatacara pengawasan am untuk kerja pada Talian Atas Voltan rendah tanpa kesilapan.
• Membezakan tatacara dan prosedur kerja pada talian Voltan Rendah yang hidup dan yang di matikan tanpa kesilapan.


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. Name: Hj. Zahar Jafri
   Email: zaharj@tnb.com.my

2. Name: Jazdina Jabil
   Email: jazdina@tnb.com.my

3. Name: Ir. Saifuddin Ahmad
   Email: saifudinAh@tnb.com.my

Target Participant: Anggota Kerja Teknikal Bahagian Pembahagian TNB
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Audit Kualiti Dalaman ISO 9001:2008
OSHE

2 days

View Details

Overview:

Bengkel Audit Kualiti Dalaman ISO 9001:2008 bertujuan untuk mendedahkan peserta tentang konsep, panduan, tatacara dan amalan pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) yang berkesan. Peserta juga akan dibimbing untuk mengendalikan proses pengauditan sebenar (Role Play). Diakhir program, peserta berkemampuan untuk mengendalikan Audit Dalaman dengan efisyen.


Objective:

Di akhir kursus ini, peserta akan berpeluang untuk:

• Memahami konsep dan prinsip ISO 9001:2008
• Memahami keperluan ISO 9001:2008 dan kemahiran yang diperlukan dalam pelaksanaannya
• Memahami keperluan dan panduan audit sebagaimana dinyatakan dalam ISO 19011:2003
• Kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan pendekatan yang sistematik dan berkesan untuk mengendalikan Audit Dalaman
• Mengukuhkan pengurusan audit
• Pengetahuan yang diperlukan dalam permulaan Penambahbaikan Kualiti


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME: HARENAWATI HARON
   Email: harenawati@tnb.com.my

2. NAME: SURINDER KAUR
   Email: surinder@tnb.com.my
 Target Participant: Eksekutif, Bukan Eksekutif & Eksekutif Kualiti
Duration: 2 days
Language:

RM 3.6K
Auditor ISO 14001 - External
OSHE

5

View Details

Overview:

Objective:


Target Participant: Safety Officer
Duration: 5
Language:

RM 3.6K
Auditor OHSAS 18001 - External
OSHE

5

View Details

Overview:

Objective:


Target Participant: Safety Officer
Duration: 5
Language:

RM 3.6K
Auditor OHSAS 18001 - Internal
OSHE

5

View Details

Overview:

Objective:


Target Participant: Safety Officer
Duration: 5
Language:

RM 3.6K
Authorized Gas Tester
OSHE

3

View Details

Overview:

Objective:


Target Participant: Safety Officer
Duration: 3
Language:

RM 3.6K
Back Protection Programme
OSHE

2

View Details

Overview:

Objective:


Target Participant: OPEN
Duration: 2
Language:

RM 3.6K
Bisnes TNB
OSHE

2 Days

View Details

Overview:
Kursus ini dirangka khas untuk memberi pendedahan kepada anggota kerja TNB tentang bisnes TNB, dan terbahagi kepada 2 modul utama. Modul pertama iaitu Pengenalan Kepada Sejarah TNB merangkumi sejarah TNB, pemahaman yang lebih mendalam tentang Visi, Misi dan Nilai-Nilai Bersama TNB serta hala tuju strategik TNB. Modul kedua iaitu Pengenalan Kepada Sistem Asas Pembekalan Elektrik TNB merangkumi istilah asas elektrik dan Sistem Asas Pembekalan Elektrik TNB. Pelatih juga akan dibawa untuk lawatan tapak dan membuat kajian kes.
Objective:

Di akhir kursus, peserta akan dapat:

• Menyatakan tarikh-tarikh penting di dalam sejarah TNB
• Menerangkan Visi dan Misi TNB
• Menghuraikan 4 Nilai-Nilai Bersama TNB
• Menerangkan secara ringkas hala tuju strategik TNB
• Menerangkan istilah (terminologi) lazim di dalam elektrik kuasa dan asas teori elektrik
• Menerangkan rangkaian sistem infrastruktur bekalan elektrik daripada proses penjanaan sehingga ke premis pengguna

Dengan betul


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAMA: Jessica Retnasamy
   Email: jessica@tnb.com.my

2. NAMA: Hanifah Mohd Hussain
   Email: hanifahmh@tnb.com.my
 Target Participant: Terbuka
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Budgeting for Supervisor / Belanjawan Untuk Penyelia…
OSHE

2 Days

View Details

Overview:
<div justify;"="">The course is designed to improve participant’s skill, knowledge and attitude to carry out task in budgeting. The trainer will guide and facilitate the participants, so that they can to prepare budget correctly.

The training format is theory and practical, where the participants will be actively involved in the class activities. Hence, it will increase their confidence level.

 “Learning by doing” is a basic principle adopted in this training. Participant will be taken through the vast experience of training by the trainers. The emphasis is on participants continuing participation in ensuring the ultimate success of the workshop.
Objective:
<div justify;"="">Upon completion of this course, participants will be able to:

1. Explain financial system used by TNB correctly
2. Listing types of budgeting & the right way to estimate budget
3. Prepare Capital Budgeting correctly
4. Differentiate Capex for project and bulk allocation correctly
5. Prepare Operating Budgeting correctly
6. Differentiate Job Order and Cost Centre


for any enquiries please contact:

1. NAME: SAMIHAH JAAFAR
     Email: samihah.jaafar@tnb.com.my

2. NAME: NOR FAIZURA IZMA OMAR 
     Email: norfaizura@tnb.com.my

Target Participant: Clerk & Supervisor
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Building Defect and Maintenance Planning
OSHE

4 Days

View Details

Overview:
<p justify;"="">o Pelarasan aktiviti-aktiviti penyelenggaraan.
o Perancangan perlaksanaan aktiviti penyelenggaraan.
o Penyediaan spesifikasi & bil of quantity (BQ).
o Penyediaan anggaran kos.
o Keperluan penyediaan tender & perlaksanaan kerja.

 


Objective:
<div justify;"="">Objektif kursus ini adalah bertujuan supaya peserta kursus pada akhir sesi ini akan dapat:

• Menerangkan mengenai perancangan & susun atur penyelenggaran & pembaikan bangunan.
• Menerangkan mengenai keperluan menyediakan dokumen tender & perlaksanaan kerja penyelenggaraan.
• Menyediakan ‘taking off sheets’, spesifikasi, BQ dan anggaran kos kerja.
• Menyediakan dokumen tender.

Target Participant: Non Executive (Technical / Non Technical) & Maintenance Team
Duration: 4 Days
Language:

RM 3.6K
Building Effective Teams
OSHE

3 Days

View Details

Overview:
The purpose of this training was to increase the participants' understanding of how to build effective teams. The goal was to give the participants methods to facilitate team building. The objectives were for the participants to have experienced and be able to use team building activities, to have a resource of methods and activities for building effective teams, and to understand at least three characteristics of effective teams.

This training on team building will help participants identify elements of effective teams as well as methods for building effective team.
 
Objective:
At the end of the course, participant will be able:

• Create an effective team, lead and practice IB2C & DID
• Indulcate team spirit and team cooperation in the organization with high confident

By using specific management tools.


for any enquiries please contact:

1. NAME: JAMAL ALIAS
   Email: jamal@tnb.com.my

Target Participant: Open
Duration: 3 Days
Language:

RM 3.6K
Building Electrical System & Wiring
OSHE

1

View Details

Overview:

Objective:


Target Participant: E12-E17
Duration: 1
Language:

RM 3.6K
Building Electrical System And Wiring
OSHE

1 Day

View Details

Overview:
<div justify;"="">o MS IEC, ABE 1990 & APE 1994
o Electrical Fundamentals
o Electrical Test Equipment
o Building Electrical System
o Installing Wire (Conductors)
o Basic Troubleshooting Techniques
o Electrical Maintenance Activities
o Pengurusan & Penyelenggaraan Fasiliti
Objective:
<div justify;"="">At the end of the course, participants will be able to:

• Explain how electricity is produced and distributed.
• State the difference between AC and DC.
• Identify the relationship between voltage, current and resistance.
• Explain electrical power and power measurement.
• Identify the types and characteristics of commonly used electrical test equipment.
• Understand how electricity is distributed through commercial and industrial facilities.
• Identify different types of raceways for wiring.
• Identify the correct methods to wire various electrical components and equipment.
• State the basic types of electrical maintenance performed in industrial plants and facilities


for any enquiries please contact:

NAME: MOHD HAFIZ BIN MOHD KHAMIS         
Email: hafizkhamis@tnb.com.my

Target Participant: Non Executive (Technical / Non Technical) & Building Maintenance Team (TT07-TT11 & PP05)
Duration: 1 Day
Language:

RM 3.6K
Building Maintenance Management
OSHE

2 Days

View Details

Overview:

o Pengenalan kepada Pengurusan & Penyelenggaraan Fasiliti
o Komponen di dalam Pengurusan & Penyelenggaraan Fasiliti
o Tugas-tugas penyelia bangunan
o Kategori penyelenggaraan
o Undang-undang berkaitan Pengurusan & Penyelenggaraan Fasiliti
o Pengurusan & Penyelenggaraan fasiliti yang efektif & berkesan
o Penilaian keberkesanan pengurusan & penyelenggaraan Fasiliti

 


Objective:

Objektif kursus ini adalah bertujuan supaya peserta kursus pada akhir sesi ini akan dapat:

• Menerangkan definisi-definisi penyelenggaraan dan kepentingan penyelenggaraan kepada syarikat, keselamatan dan keselesaan pengguna.
• Menerangkan mengenai komponen-komponen bangunan yang perlu diselenggara, tugas-tugas penyelenggaraan, kategori penyelenggaraan, skop yang terlibat dan bagaimana ia dilaksanakan.
• Menerangkan implikasi dan keperluan untuk mematuhi undang-undang yang berkaitan dengan penyelenggaraan bangunan.
• Menyediakan rekod-rekod penyelenggaraan dan senarai semak penyelenggaraan bangunan.

 Target Participant: Non Executive (Technical / Non Technical) & Building Maintenance Team
Duration: 2 Days
Language:

Human Resource Minister - Training Provider Award 2007
Role Model Company 2013 for Electrical Training Programmes by Manpower Department (JTM)
Energy Industry Award: Training Institution Excellence 2011

TNB Integrated Learning Solution Sdn Bhd - ILSAS
Jalan IKRAM-UNITEN, Karung Berkunci 205,
43650 Bandar Baru Bangi, Selangor, MALAYSIA

T: (+6) 03-8922 7222 F: (+6) 03-8926 4437 E: infoilsas@tnb.com.my

© 2018 TNB ILSAS