OSHE

RM 3.6K
7 Alat QC Baru
OSHE

2 Days

View Details

Overview:
Kursus ini adalah kesinambungan daripada ”7 QC Tools” yang telah pun biasa digunakan di TNB. Pengenalan kepada ”7 New Managemant Tools” atau juga dikenali sebagai ”7 New QC Tools” akan memberi peluang kepada para peserta mengenalpasti, menganalisa dan menyelesaikan masalah berkaitan kualiti dengan lebih fokus dan sistematik. Penggunaan alatan kualiti baru melalui kursus ini juga akan membantu penambahbaikan ditempat kerja.
Objective:

• Mengenalpasti konsep, falsafah, objektif dan manfaat bagi penambahbaikan kualiti secara berterusan di sesebuah organisasi – memahami konsep penyelesaian masalah dan penggunaan alat kualiti dalam projek kerja.
• Memahami bagaimana untuk membangunkan dan menggunakan 7 Alat QC Baru bagi inisiatif penambahbaikan kualiti.
• Menerangkan tujuan setiap satu alatan yang akan digunakan seperti “Affinity Diagram”, “Relation Diagram”, Tree Diagram” dan aplikasinya dalam menyelesaikan masalah.


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME: HARENAWATI HARON
   Email: harenawati@tnb.com.my

2. NAME: SURINDER KAUR
   Email: surinder@tnb.com.my
 Target Participant: Eksekutif & bukan Eksekutif yang Terlibat dengan Projek ICC
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Accident Investigation and Reporting
OSHE

2 Days

View Details

Overview:
This course is designed to explain the fundamentals of accident investigation & reporting in accordance to Factory & Machinery Act 139 (1967), Occupational Safety & Health Act 514 (1994) and Electricity Supply Act 447 (1990). Participants will be introduced and guided in all the necessary aspects pertaining to the accident investigation & reporting.

The training format is mainly theoretical and case study, where the participants will be actively involved in the class & discussion activities. Hence, it will increase their confidence level in performing accident investigation & reporting.

Participant will be taken through the vast experience of accident investigation & reporting by the trainer. The emphasis is on participants continuing participation in ensuring the ultimate success of the course.
Objective:

After attending this training program, participants will be able to:

• Manage the Accident Investigation.

• Practice the Principle of Accident Investigation & Procedures.

• Analyze Data of Accident.

• Comply with the Notification of Accident, Dangerous Occurrences, Occupational Poisoning and Diseases (NADOPOD - OSHA Regulation 2004).
 Target Participant: Executives & Non-Executives
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Advance Driving Technique
OSHE

2 Days

View Details

Overview:
• Pengenalan kelajuan dan jarak berhenti
   a. Keselesaan ketika memandu
   b. Posisi badan ketika memandu
   c. Kedudukan tangan
   d. Sistem brek kenderaan
   e. Peraturan membrek
   f. Formula kelajuan dan jarak berhenti
   g. Formula pemanduan mengikut prosidur yang betul dan  selamat
   h. Understeer dan oversteer
   i. Teknik mengambil selekoh

• Latihan teknik memandu amali di dalam litar
   a. Kelajuan, jarak berhenti, straight line, mengambil selekoh, alley dock, serpentine, offset alley, parallel parking, diminishing clearance, understeer dan oversteer

• Penilaian pemanduan

 


Objective:
Di akhir kursus, para peserta akan dapat:

• Menerangkan teknik pemanduan kenderaan dengan betul dan selamat
• Menerangkan teknik kawalan kenderaan dengan betul dan selamat
• Mahir mengawal kenderaan dari terbabas
• Mempamerkan sikap pemanduan yang betul dan selamat


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

NAME: MOHD HAFIZ KHAMIS
Email: hafizkhamis@tnb.com.my

Target Participant: Pemandu (TD04)
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Akta Jalan & Undang-Undang (LPKP) (Combo D)
OSHE

1 Day

View Details

Overview:

Akta lembaga pelesenan kenderaan perdagangan 1987 adalah suatu akta bagi mengadakan peruntukan mengenai pelesenan dan pengawalseliaan kenderaan perdagangan dan mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengannya.

Akta ini tidaklah terpakai bagi apa-apa kenderaan perdagangan yang tertakluk kepada mana-mana undang-undang berhubungan dengan pelancongan atau industri pelancongan.

Akta ini ditubuhkan masing-masingnya bagi Malaysia Barat, Sabah dan Sarawak dengan suatu lembaga pelesenan kenderaan perdagangan yang dikenali sebagai "Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan Semenanjung Malaysia", "Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan Sabah" dan "Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan Sarawak".

 


Objective:

Di akhir kursus, para peserta akan dapat:

• Mengenalpasti undang-undang berkaitan pengangkutan jalan di Malaysia
• Menerangkan pematuhan peraturan dan undang-undang lalulintas
• Menerangkan struktur, prosedur, proses, limitasi dan remedy serta cara penyelesaian bagi kes-kes berkaitan pelanggaran peraturan lalulintas


maklumat lanjut sila hubungi:

NAME: MOHD HAFIZ KHAMIS
Tel: 019-666 7903 
Email: hafizkhamis@tnb.com.myTarget Participant: Pemandu (TD05 & TD06)
Duration: 1 Day
Language:

RM 3.6K
Akta Jalan Dan Undang-Undang (Combo F)
OSHE

1 Day

View Details

Overview:
<div justify;"="">Akta Jalan / Undang-Undang JPJ adalah suatu akta bagi membuat peruntukan mengenai pengawalseliaan kenderaan-kenderaan motor dan lalulintas di jalan-jalan dan perkara-perkara lain yang berkenaan dengan jalan-jalan dan kenderaan-kenderaan di atasnya; bagi membuat peruntukan mengenai perlindungan pihak ketiga terhadap risiko-risiko yang berbangkit daripada penggunaan kenderaan-kenderaan motor;  bagi membuat peruntukan mengenai penyelarasan dan pengawalan cara-cara dan kemudahan-kemudahan bagi pengangkutan: bagi membuat peruntukan mengenai penyelarasan dan pengawalan cara-cara dan kemudahan-kemudahan bagi pembinaan dan penyesuaian kenderaan-kenderaan motor; dan bagi membuat peruntukan mengenai maksud-maksud yang berkaitan.
Objective:
<p justify;"="">Di akhir kursus, para peserta akan dapat:

• Mengenalpasti undang-undang berkaitan pengangkutan jalan di Malaysia
• Menerangkan pematuhan peraturan dan undang-undang lalulintas
• Menerangkan struktur, prosedur, proses, limitasi dan remedy serta cara penyelesaian bagi kes-kes berkaitan pelanggaran peraturan lalulintas


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

NAME: MOHD HAFIZ KHAMIS
Email: hafizkhamis@tnb.com.my

Target Participant: Pemandu (TD08)
Duration: 1 Day
Language:

RM 3.6K
Ancaman Keselamatan
OSHE

2 Days

View Details

Overview:
<p justify;"="">Ancaman keselamatan adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara,keselamatan segenap bangsa atau sesuatu organisasi.

 


Objective:

• Meningkatkan pengetahuan aspek keselamatan bagi mencegah berlaku pengkhianatan kepada pepasangan TNB
• Meningkatkan tahap kualiti Polis Bantuan semasa hadapi ancaman
• Meningkatkan  sikap tanggungjawab dan sentiasa berwaspada dalam melaksanakan tugas
• Memahami konsep keselamatan dan langkah untuk mengaplikasi langkah keselamatan dalam tugasan


maklumat lanjut sila hubungi:

NAME: MOHD HAFIZ KHAMIS     
Email: hafizkhamis@tnb.com.myTarget Participant: Pembantu Keselamatan Tingkatan Biasa ‘A’ (PK04)
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Asas Kaunseling
OSHE

2 Days

View Details

Overview:
Kursus ini khas untuk Gred PS dan PK di dalam perkhidmatan TNB. Kursus ini  melatih individu menghadapi tekanan untuk melaksanakan polisi organisasi, latihan, penempatan, rujukan, kaunseling dan perunding didalam sesebuah organisasi. Program Kaunseling Membantu Pekerja ini menolong individu yang menghadapi masalah hidup dengan tekanan, alkoholism. penagihan dadah, konflik keluarga, masalah interpersonal, tekanan kewangan dan lain-lain isu yang bersangkutan dengan kehidupan individu tersebut yang akan menjejaskan keberkesanan bekerja dan pengeluaran serta perkhidmatan.
Objective:

Pada akhir kursus peserta akan dapat:

• Menerangkan pelbagai struktur permasalahan manusia.
• Menerangkan keperluan kaunseling di tempat kerja.
• Meneroka teknik asas dan proses kaunseling.
• Mempraktikkan beberapa kemahiran asas kaunseling.

 Target Participant: PS & PK
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Asas Keselamatan Dan Undang-Undang
OSHE

3 Days

View Details

Overview:

Sebagai penjawat barisan hadapan, tanggungjawab pengawal keselamatan bukan sahaja terbatas terhadap keselamatan premis dan harta benda malah keselamatan para pekerja yang mungkin terdedah kepada bahaya-bahaya seperti pencerobohan, sabotaj dan anasir-anasir yang tidak diingini. Melalui program ini, kesedaran keselamatan akan dapat dipertingkat, begitu juga dengan kepekaan dan kemahiran pengawal keselamatan dalam aspek kawalan keselamatan. Kursus ini juga dapat membantu petugas keselamatan khususnya pengawal keselamatan dan penyelia keselamatan memahami peranan dan sumbangan positif bagi mencapai keselamatan dalam sesebuah organisasi.


Objective:

• Menerangkan peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan tugas
• Menerangkan peranan tugas dan tanggungjawab sebagai Polis Bantuan TNB
• Menggunakan peraturan dan undang-undang yang berkaitan di dalam tugasan seharian


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

NAME: MOHD HAFIZ KHAMIS
Email: hafizkhamis@tnb.com.myTarget Participant: Pembantu Keselamatan Tingkatan Biasa ‘B’ (PK03)
Duration: 3 Days
Language:

RM 3.6K
Asas Pengenalan Risiko
OSHE

3 Days

View Details

Overview:
<p justify;"="">• Pengenalan asas risiko
• Pengenalan pengurusan risiko
• Konsep risiko
• Peringkat risiko
• Kaedah pengurusan risiko
• Risiko kebakaran, kerosakan dan kemalangan
• Tinjauan keselamatan
• Mengenalpasti dan menilai aset
• Penilaian risiko
• Klasifikasi langkah pemulihan risiko

 


Objective:

• Memperolehi pengetahuan asas dalam pengurusan risiko
• Mengaplikasikan pengetahuan yang diterima dalam menjalankan tugas-tugas dengan berkesan
• Memahami  klasifikasi risiko dalam tugasan
• Meningkatkan tahap kualiti keselamatan risiko dalam tugasan seharian


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

NAME: MOHD HAFIZ KHAMIS
Email: hafizkhamis@tnb.com.myTarget Participant: Pembantu Keselamatan Tingkatan Kanan ‘B’ (PK09)
Duration: 3 Days
Language:

RM 3.6K
Asas Protokol dan Etika Sosial
OSHE

2 Days

View Details

Overview:
Protokol merupakan satu bentuk peraturan yang menekankan kepada kepatuhan terhadap etika rasmi yang mengandungi aspek-aspek tingkah laku yang diterima umum oleh masyarakat. Protokol dapatlah dikatakan sebagai peraturan atau mengenai tatacara yang perlu diamalkan dalam memenuhi agenda kehidupan bermasyarakat.

Kursus dua hari ini akan memberikan pendedehan kepada para peserta mengenai tatacara protokol dan etika sosial.
Objective:
Diakhir  akhir kursus, peserta akan dapat menerangkan:

1. Prinsip-prinsip asas.
2. Teori dan amalan interaksi sosial dalam pelbagai majlis rasmi dan formal.


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME: SURINDER KAUR A/P KULDIP SINGH
   Email: surinder@tnb.com.my

2. NAME: SITI AISHAH ABDULLAH 
   Email: sitiaishah.abdullah@tnb.com.my

Target Participant: Pekerja TNB Bukan Eksekutif
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Asas Risikan
OSHE

2 Days

View Details

Overview:
<div justify;"="">Risikan adalah satu proses penyelidikan atau penelitian yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi.

Ia juga boleh di definasi kan sebagai tatacara mendapatkan keterangan yang diperoleh secara rahsia.
Objective:

• Memperolehi pengetahuan asas mengenai prosedur risikan
• Mengaplikasikan pengetahuan yang diterima dalam menjalankan tugas-tugas risikan dengan berkesan
• Meningkatkan sikap tanggungjawab dan sentiasa berwaspada dalam melaksanakan tugas


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

NAME: MOHD HAFIZ KHAMIS     
Email: hafizkhamis@tnb.com.myTarget Participant: Pembantu Keselamatan Tingkatan Kanan ‘B’ (PK05)
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Asas Siasatan
OSHE

2 Days

View Details

Overview:
<div justify;"="">Siasatan adalah satu proses bagi menentukan kebenaran bagi sesuatu laporan yang dibuat, menentukan jenis kesalahan, mendapatkan bukti serta keterangan, digunakan sebagai bukti pertuduhan, merangka pertuduhan, mengenal pasti saksi-saksi dan bertujuan untuk membuat panggilan saksi.
Objective:

• Memperolehi pengetahuan asas mengenai prosedur dan teknik-teknik siasatan
• Mengaplikasikan pengetahuan yang diterima dalam menjalankan tugas-tugas siasatan dengan berkesan
• Meningkatkan sikap tanggungjawab dan sentiasa berwaspada dalam melaksanakan tugas


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

NAME: MOHD HAFIZ KHAMIS
Email: hafizkhamis@tnb.com.myTarget Participant: Pembantu Keselamatan Tingkatan Kanan 'B' (PK05)
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Aturan Keselamatan Elektrik (AKE)
OSHE

2 Days

View Details

Overview:
Kursus ini dikendalikan sepenuh masa selama 2 hari dengan berpandukan kepada Aturan Keselamatan Eletrik Tenaga Nasional Berhad, TNB. Kursus ini dijalankan dengan aktiviti kelas dan demonstrasi beberapa peralatan ujian untuk voltan tinggi dan voltan rendah.

Kandungan kursus ini menerangkan keperluan undang-undang yang berkaitan keselamatan, objektif Aturan Keselamtan Elektrik, keperluan kelengkapan perlindungan diri, dan sebagainya.
Objective:
Di akhir kursus ini, peserta akan dapat:

• Menerangkan tugas-tugas dan tanggungjawab pekerja dalam kerja-kerja berkaitan pepasangan Elektrik berpandukan Peruntukan Kanun dan Aturan Keselamatan Elektrik dengan betul.
• Mengenalpasti semua peralatan Perkakas Perlindungan Diri (PPD) yang di perlukan untuk setiap tugasan dan cara pengendaliannya tanpa kesilapan.
• Menerangkan peruntukan dan prosedur Aturan Keselamatan Elektrik TNB dengan tepat.
• Menerangkan mengenai kerja-kerja yang bersangkutan dengan Zon Voltan Tinggi dan kelegaan minimanya tanpa kesilapan.
• Mengenalpasti tatacara pengawasan am untuk kerja pada Talian Atas Voltan rendah tanpa kesilapan.
• Membezakan tatacara dan prosedur kerja pada talian Voltan Rendah yang hidup dan yang di matikan tanpa kesilapan.


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. Name: Hj. Zahar Jafri
   Email: zaharj@tnb.com.my

2. Name: Jazdina Jabil
   Email: jazdina@tnb.com.my

3. Name: Ir. Saifuddin Ahmad
   Email: saifudinAh@tnb.com.my

Target Participant: Anggota Kerja Teknikal Bahagian Pembahagian TNB
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Audit Kualiti Dalaman ISO 9001:2008
OSHE

2 days

View Details

Overview:

Bengkel Audit Kualiti Dalaman ISO 9001:2008 bertujuan untuk mendedahkan peserta tentang konsep, panduan, tatacara dan amalan pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) yang berkesan. Peserta juga akan dibimbing untuk mengendalikan proses pengauditan sebenar (Role Play). Diakhir program, peserta berkemampuan untuk mengendalikan Audit Dalaman dengan efisyen.


Objective:

Di akhir kursus ini, peserta akan berpeluang untuk:

• Memahami konsep dan prinsip ISO 9001:2008
• Memahami keperluan ISO 9001:2008 dan kemahiran yang diperlukan dalam pelaksanaannya
• Memahami keperluan dan panduan audit sebagaimana dinyatakan dalam ISO 19011:2003
• Kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan pendekatan yang sistematik dan berkesan untuk mengendalikan Audit Dalaman
• Mengukuhkan pengurusan audit
• Pengetahuan yang diperlukan dalam permulaan Penambahbaikan Kualiti


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME: HARENAWATI HARON
   Email: harenawati@tnb.com.my

2. NAME: SURINDER KAUR
   Email: surinder@tnb.com.my
 Target Participant: Eksekutif, Bukan Eksekutif & Eksekutif Kualiti
Duration: 2 days
Language:

RM 3.6K
Budgeting for Supervisor / Belanjawan Untuk Penyelia…
OSHE

2 Days

View Details

Overview:
<div justify;"="">The course is designed to improve participant’s skill, knowledge and attitude to carry out task in budgeting. The trainer will guide and facilitate the participants, so that they can to prepare budget correctly.

The training format is theory and practical, where the participants will be actively involved in the class activities. Hence, it will increase their confidence level.

 “Learning by doing” is a basic principle adopted in this training. Participant will be taken through the vast experience of training by the trainers. The emphasis is on participants continuing participation in ensuring the ultimate success of the workshop.
Objective:
<div justify;"="">Upon completion of this course, participants will be able to:

1. Explain financial system used by TNB correctly
2. Listing types of budgeting & the right way to estimate budget
3. Prepare Capital Budgeting correctly
4. Differentiate Capex for project and bulk allocation correctly
5. Prepare Operating Budgeting correctly
6. Differentiate Job Order and Cost Centre


for any enquiries please contact:

1. NAME: SAMIHAH JAAFAR
     Email: samihah.jaafar@tnb.com.my

2. NAME: NOR FAIZURA IZMA OMAR 
     Email: norfaizura@tnb.com.my

Target Participant: Clerk & Supervisor
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Building Defect and Maintenance Planning
OSHE

4 Days

View Details

Overview:
<p justify;"="">o Pelarasan aktiviti-aktiviti penyelenggaraan.
o Perancangan perlaksanaan aktiviti penyelenggaraan.
o Penyediaan spesifikasi & bil of quantity (BQ).
o Penyediaan anggaran kos.
o Keperluan penyediaan tender & perlaksanaan kerja.

 


Objective:
<div justify;"="">Objektif kursus ini adalah bertujuan supaya peserta kursus pada akhir sesi ini akan dapat:

• Menerangkan mengenai perancangan & susun atur penyelenggaran & pembaikan bangunan.
• Menerangkan mengenai keperluan menyediakan dokumen tender & perlaksanaan kerja penyelenggaraan.
• Menyediakan ‘taking off sheets’, spesifikasi, BQ dan anggaran kos kerja.
• Menyediakan dokumen tender.

Target Participant: Non Executive (Technical / Non Technical) & Maintenance Team
Duration: 4 Days
Language:

RM 3.6K
Building Effective Teams
OSHE

3 Days

View Details

Overview:
The purpose of this training was to increase the participants' understanding of how to build effective teams. The goal was to give the participants methods to facilitate team building. The objectives were for the participants to have experienced and be able to use team building activities, to have a resource of methods and activities for building effective teams, and to understand at least three characteristics of effective teams.

This training on team building will help participants identify elements of effective teams as well as methods for building effective team.
 
Objective:
At the end of the course, participant will be able:

• Create an effective team, lead and practice IB2C & DID
• Indulcate team spirit and team cooperation in the organization with high confident

By using specific management tools.


for any enquiries please contact:

1. NAME: JAMAL ALIAS
   Email: jamal@tnb.com.my

Target Participant: Open
Duration: 3 Days
Language:

RM 3.6K
Building Electrical System And Wiring
OSHE

1 Day

View Details

Overview:
<div justify;"="">o MS IEC, ABE 1990 & APE 1994
o Electrical Fundamentals
o Electrical Test Equipment
o Building Electrical System
o Installing Wire (Conductors)
o Basic Troubleshooting Techniques
o Electrical Maintenance Activities
o Pengurusan & Penyelenggaraan Fasiliti
Objective:
<div justify;"="">At the end of the course, participants will be able to:

• Explain how electricity is produced and distributed.
• State the difference between AC and DC.
• Identify the relationship between voltage, current and resistance.
• Explain electrical power and power measurement.
• Identify the types and characteristics of commonly used electrical test equipment.
• Understand how electricity is distributed through commercial and industrial facilities.
• Identify different types of raceways for wiring.
• Identify the correct methods to wire various electrical components and equipment.
• State the basic types of electrical maintenance performed in industrial plants and facilities


for any enquiries please contact:

NAME: MOHD HAFIZ BIN MOHD KHAMIS         
Email: hafizkhamis@tnb.com.my

Target Participant: Non Executive (Technical / Non Technical) & Building Maintenance Team (TT07-TT11 & PP05)
Duration: 1 Day
Language:

RM 3.6K
Building Maintenance Management
OSHE

2 Days

View Details

Overview:

o Pengenalan kepada Pengurusan & Penyelenggaraan Fasiliti
o Komponen di dalam Pengurusan & Penyelenggaraan Fasiliti
o Tugas-tugas penyelia bangunan
o Kategori penyelenggaraan
o Undang-undang berkaitan Pengurusan & Penyelenggaraan Fasiliti
o Pengurusan & Penyelenggaraan fasiliti yang efektif & berkesan
o Penilaian keberkesanan pengurusan & penyelenggaraan Fasiliti

 


Objective:

Objektif kursus ini adalah bertujuan supaya peserta kursus pada akhir sesi ini akan dapat:

• Menerangkan definisi-definisi penyelenggaraan dan kepentingan penyelenggaraan kepada syarikat, keselamatan dan keselesaan pengguna.
• Menerangkan mengenai komponen-komponen bangunan yang perlu diselenggara, tugas-tugas penyelenggaraan, kategori penyelenggaraan, skop yang terlibat dan bagaimana ia dilaksanakan.
• Menerangkan implikasi dan keperluan untuk mematuhi undang-undang yang berkaitan dengan penyelenggaraan bangunan.
• Menyediakan rekod-rekod penyelenggaraan dan senarai semak penyelenggaraan bangunan.

 Target Participant: Non Executive (Technical / Non Technical) & Building Maintenance Team
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Business Excellence Training for Practitioner
OSHE

3 Days

View Details

Overview:
Business Excellence refers to a comprehensive management practices standard developed to assist companies assess readiness and compliance to excellence practices in their quest to enhance business performance.  This approach has been used by many international organizations to promote attainment of world-class practices which contributes to:

• Delivery of ever-improving value to customers and stakeholders, contributing to organizational sustainability
• Improvement on overall organizational effectiveness and capabilities
• Organizational and personal learning
Objective:
At the end of the training, the participant will be able to:

1. Enhance the understanding of MBEF for companies sustainability
2. Develop competencies among personnel and undertaking self-assessment using MBEF
3. Identify and provide guidance on the use of relevant MBEF's tools and techniques


for any enquiries please contact:

1. NAME: HARENAWATI HARON
   Email: harenawati@tnb.com.my

2. NAME: SURINDER KAUR
   Email: surinder@tnb.com.my

Target Participant: Executives, Manager & Senior Leaders
Duration: 3 Days
Language:

RM 3.6K
Certificate Programme for Safety and Health Officer
OSHE

22 Days

View Details

Overview:
In accordance with Occupational Safety & Health Act, it is the responsibility of the organization to ensure so far as is reasonably practicable the health and safety, while at work of all employees and to protect workers and others persons entering the premises of the organization from injury and ill health arising from work conducted by employed person on organizational property. The successful implementation of this policy requires the full support and cooperation of all employees of the organization.
Objective:
At the end of the course, the participant will be able to:

  • Conduct the hazard identification, risk assessment and risk control
  • Explain the OSH-MS
  • Plan OSH programs
  • Interpret OSH legal requirements
  • Be a competent SHO (upon passing the SHO examination and registration with DOSH)


any enquiries please contact:

1. NAME: Hj. Zahar Jafri
     Email: zaharj@tnb.com.my

2. NAME: Pn. Jazdina Jabil
     Email: jazdina@tnb.com.my

3. NAME: Ir. Saifuddin Ahmad
     Email: saifudinAh@tnb.com.my

Target Participant: Safety Personnel / Managers, Engineers, Interested Individuals
Duration: 22 Days
Language:

RM 3.6K
Change Management - Service Team Excellence Program…
OSHE

2 Days

View Details

Overview:

Dunia sentiasa berubah, justeru itu tiada yang kekal dalam kehidupan.  Hari ini tidak sama dengan hari semalam, dan hari esok pasti tidak sama dengan hari ini.  Dengan lain perkataan, perubahan sentiasa dan terus menerus berlaku dalam pelbagai aspek kehidupan manusia termasuklah organisasi dimana mereka bertugas.

Hari ini kita dapat melihat bagaimana organisasi-organisasi sedang bertungkus lumus untuk menyesuaikan diri pada perubahan tersebut samaada ianya organisasi kerajaan ataupun swasta.

Dalam konteks TNB pula, perubahan ini perlu disambut dengan baik serta mengadakan beberapa usaha berterusan dalam mengurus perubahan ini.  Perubahan yang tidak diuruskan dengan baik akan mengwujudkan krisis dimasa depan. 

Warga kerja TNB perlu sentiasa bersedia berhadapan dengan perubahan ini, kerana organisasi yang seiring dengan perubahan akan sentiasa menjadi pilihan pelanggan.

 


Objective:

Pada akhir kursus, peserta akan dapat:

1. Memahami kepentingan dan keperluan asas mengurus perubahan di organisasi
2. Mengkaji, menganalisis dan menangani perubahan di dalam organisasi dengan mengaplikasikan konsep, proses dan kaedah pengurusan perubahan secara berkesan
3. Menghayati konsep transformasi dalam mengurus perubahan
4. Memahami konsep “Managing Customer Experience” dalam perkhidmatan pelanggan masa kini
5. Menyedari kepentingan perkhidmatan dan kerja yang lebih cemerlang demi kejayaan individu dan organisasi


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME: JAMAL ALIAS
   Email: jamal@tnb.com.myTarget Participant:
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Character and Organizational Development
OSHE

3 Days

View Details

Overview:

Kepuasan kerja sangat menentukan keberhasilan sebuah perusahaan dalam meningkatkan produktiviti dan kualiti kerja. Prestasi kerja dan komitmen kerja banyak bergantung kepada tingkat kepuasan kerja.

Dengan meningkatnya isu-isu tekanan atau stress di tempat kerja dan menurunkan indek kepuasan kerja dalam satu-satu perusahaan, Kursus Ahsan: Bekerja Dengan Hati Dan Minda sebagai Program Character Building menggunakan beberapa  pendekatan holistik dan Neuro Linguistic Programming (NLP), program ini dirumus khas untuk TNB Bahagian Distribution bagi memperkasa belief system atau pandangan hidup yang dinamik dan bermakna ke arah penghayatan nilai bersama TNB dalam meningkatkan komitmen dan prestasi kerja. Seterusnya peserta program ini akan menguasai kemahiran mengurus emosi dan persekitaran yang boleh meningkatkan kepuasan bekerja  dan melakukan sesuatu kerja dengan gembira.

 


Objective:

Pada akhir kursus, peserta boleh:

1. Menguasai praktis harian yang akan meningkatkan motivasi, kualiti dan kepuasan diri  dalam kerja
2. Tahu cara mengurus emosi dan keadaan diri terbaik dalam tugas
3. Tahu cara menghalang persekitaran negatif daripada mempengaruhi minda
4. Tahu apa yang dimaksudkan dengan komunikasi holistik dan kesannya
5. Mempunyai worldview yang holistik ke arah memacu penghayatan nilai integriti, mengutamakan pelanggan, kecemerlangan dalam bisnes dan keprihatinan sebagai prinsip hidup
6. Dapat mengalami pengalaman kerohanian yang segar
7. Mengeratkan hubungan sesama peserta
8. Mewujudkan warga kerja TNB  yang berdaya saing dan berkualiti
9. Meningkatkan ’ownership’ dan semangat kerja berpasukan


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME: JAMAL ALIAS
   Email: jamal@tnb.com.my
 
 Target Participant: Terbuka kepada Staff Bahagian Penghantaran
Duration: 3 Days
Language:

RM 3.6K
Character and Team Building for Touch Point
OSHE

3 Days

View Details

Overview:

Kecemerlangan kerjaya dan bisnes adalah matlamat yang ingin dicapai dan direalisasikan oleh mana-mana organisasi. Pencapaian matlamat ini memerlukan peningkatan dan penambahbaikan berterusan setiap warga kerja di dalam sesebuah organisasi.  Ia juga memerlukan penghayatan konsep nilai tambah sepanjang hayat secara lebih berkesan.  Ini kerana warga kerja, yakni modal insan merupakan aset terpenting di dalam mana-mana organisasi dan ianya perlu diuruskan dengan bijaksana.

Minda, Hati dan Rohani setiap warga kerja perlu berada dalam keadaan yang terbaik supaya mereka mampu mencapai potensi tertinggi diri dan seterusnya menyumbang kepada kejayaan organisasi secara menyeluruh.

Kursus Character & Team Building ini yang menggunakan beberapa pendekatan holistik (bersifat saling berkait antara satu sama lain sebagai satu sistem bersepadu yang menyeluruh), berupaya memperkasa ‘belief system’ atau pandangan hidup yang dinamik dan bermakna ke arah penghayatan Nilai-Nilai Bersama TNB. Selain menyediakan platform pengukuhan minda, hati dan rohani, Kursus Character & Team Building ini turut menyediakan `tools’ bagaimana seseorang dapat mengoptimakan keupayaan diri untuk mencapai 5 Bidang Keberhasilan Utama (Key Results Area (KRA)) TNB yang digariskan melalui TRANSFORMASI 1 TNB sama ada secara individu dan/atau berpasukan.


Objective:

Pada akhir kursus, peserta akan dapat menerapkan 4 Teras TNB iaitu:

1. Membina Kepercayaan & Perhubungan (Building Trust & Relationship)
2. Membina Keupayaan (Building Capacity)
3. Membina Pencapaian (Building Performance)
4. Membina Revolution (Building Growth)

Melalui:

Proses Mengenali Diri
• Meningkatkan kefahaman dan kesedaran tentang keperluan kekuatan dalaman bagi memantap integriti dan akauntabiliti.
• Menganalisa diri dan penetapan matlamat untuk menjadi anggota kerja cemerlang.
• Meningkatkan kefahaman dan penghayatan terhadap keperluan untuk berperanan secara lebih proaktif dalam komunikasi dan produktiviti kerja
• Faham tugas adalah amanah yang dipertanggungjawabkan oleh syarikat.
• Sedar bahawa diri adalah duta di mana segala tindak tanduk mencerminkan dan memberi impak kepada imej syarikat;

Kerja Secara Berpasukan
• Menanamkan keprihatinan satu niat, satu matlamat dan satu sikap untuk bekerjasama secara lebih berkesan sebagai satu pasukan
• Membimbing rakan sepasukan menjadi anggota kerja cemerlang di dalam memenuhi keperluan pelanggan.
• Sedar akan hubungkait proses kerja di antara satu sama lain di dalam memenuhi value proposition yang diharapkan oleh pelanggan

Organisasi Cemerlang
• Meningkatkan penghayatan terhadap memartabatkan Nilai-Nilai Bersama TNB
• Mempraktikkan budaya kerja cemerlang supaya mampu membentuk organisasi cemerlang di dalam memberikan perkhidmatan terbaik kepada pelanggan TNB


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME: JAMAL ALIAS
   Email: jamal@tnb.com.myTarget Participant: Terbuka kepada Semua
Duration: 3 Days
Language:

RM 3.6K
Character Building P1PD
OSHE

3 Days

View Details

Overview:

Manusia perlukan kekuatan dalaman yang stabil bagi membawa dirinya memikul apa sahaja tanggung jawab dengan saksama. Hati adalah raja dalam diri yang perlu di jaga, dibajai, disiram dan digembur agar mampan memimpin seluruh anggota zahirnya.

Kursus Character Building P1PD merupakan kursus Pembangunan Insan dan Pekerja yang digarap khusus bagi menjana Vibrant Workforce dan Productivity Revolution dikalangan anggota kerja TNB – berkhidmat dari HATI. Ini adalah proses inside-out yang berupaya melahirkan anggota kerja yang mampu menjadikan TNB sebagai Domestic Dominance dan Regional Champion.

Matlamat utama kursus ini ialah untuk melahirkan rasa berTuhan yang mendalam dikalangan setiap anggota kerja sehingga merasai PATUT bukannya MESTI bekerja – datang sebagai PERFORMER bukan lagi sebagai WORKER.


Objective:

Pada akhir kursus, peserta akan dapat menerapkan 4 Teras TNB iaitu:

1. Membina Kepercayaan & Perhubungan (Building Trust & Relationship)
2. Membina Keupayaan (Building Capacity)
3. Membina Pencapaian (Building Performance)
4. Membina Revolution (Building Growth)

Melalui:

Proses Mengenali Diri
• Meningkatkan kefahaman dan kesedaran tentang keperluan kekuatan dalaman bagi memantap integriti dan akauntabiliti.
• Menganalisa diri dan penetapan matlamat untuk menjadi anggota kerja cemerlang.
• Meningkatkan kefahaman dan penghayatan terhadap keperluan untuk berperanan secara lebih proaktif dalam komunikasi dan produktiviti kerja.
• Faham tugas adalah amanah yang dipertanggungjawabkan oleh syarikat.
• Sedar bahawa diri adalah duta di mana segala tindak tanduk mencerminkan dan memberi impak kepada imej syarikat.

Kerja secara berpasukan
• Menanamkan keprihatinan satu niat, satu matlamat dan satu sikap untuk bekerjasama secara lebih berkesan sebagai satu pasukan.
• Membimbing rakan sepasukan menjadi anggota kerja cemerlang di dalam memenuhi keperluan pelanggan.
• Sedar akan hubungkait proses kerja di antara satu sama lain di dalam memenuhi value proposition yang diharapkan oleh pelanggan.

Organisasi Cemerlang
• Meningkatkan penghayatan terhadap memartabatkan Nilai-Nilai Bersama TNB.
• Mempraktikkan budaya kerja cemerlang supaya mampu membentuk organisasi cemerlang di dalam memberikan perkhidmatan terbaik kepada pelanggan TNB.


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME: JAMAL ALIAS
   Email: jamal@tnb.com.myTarget Participant: Terbuka kepada Semua
Duration: 3 Days
Language:

RM 3.6K
Coaching and Mentoring
OSHE

2 Days

View Details

Overview:
“Kami menegaskan bahawa kebanyakan organisasi hanya dapat menggunakan sedikit sahaja potensi pekerja mereka. Kami percaya bahawa orang dapat mencapai prestasi kerja yang jauh lebih tinggi jika organisasi mencipta suasana yang sesuai” - John H. Zenger & Joseph Folkman.

Penyelia  memainkan  peranan  yang  penting  dalam  memberikan  semangat  kepada pekerja untuk lebih bertenaga dalam menjalankan dan menyelesaikan tugasan. Penyelia haruslah  sentiasa  menyokong,  memberi  dorongan  dan  sentiasa  positif  disamping mampu  menggalakkan  suasana  kerja  yang  kondusif. Coaching  dan  mentoring  adalah salah  satu  kemahiran  yang  penting dan perlu  ada  bagi  setiap  penyelia  bagi  mencapai objektif di atas.
Objective:
Di akhir kursus peserta berupaya:

·  Menjadi Coach kepada pekerja bawahan
·  Menjadi Mentor kepada pekerja bawahan yang dikenalpasti
·  Berkongsi ilmu, pengetahuasn dan pengalaman bagi membantu coachee & mentee melaksanakan tugasan dengan efektif & efisyen


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME: ISMAH SALLEH
   Email: ismahs@tnb.com.my

Target Participant: PP10 Clerical, TT12 TNBG, TT12 TNBT & IT09-TT13
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Communication (Protocol & Social Etiquette) (Combo…
OSHE

1 Day

View Details

Overview:
Protokol merupakan satu bentuk peraturan yang menekankan kepada kepatuhan terhadap etika rasmi yang mengandungi aspek-aspek tingkah laku yang diterima umum oleh masyarakat.

Protokol dapatlah dikatakan sebagai peraturan atau mengenai tatacara yang perlu diamalkan dalam memenuhi agenda kehidupan bermasyarakat. Pemandu merupakan orang yang penting dalam TNB. Pemandu adalah orang yang rapat dengan para pengurusan TNB. Oleh itu, adalah wajar pemandu diberi penjelasan berkenaan komunikasi serta protokol dan etika sosial.
Objective:

Diakhir  akhir kursus, peserta akan dapat menerangkan:

  • Prinsip-prinsip asas komunikasi.
  • Teori dan amalan asas protokol and etika sosial untuk pemandu.


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME: SURINDER KAUR A/P KULDIP SINGH
   Email: surinder@tnb.com.my
 
2. NAME: SITI AISHAH ABDULLAH 
   Email: sitiaishah.abdullah@tnb.com.my

Target Participant: Pemandu TNB
Duration: 1 Day
Language:

RM 3.6K
Corporate Grooming
OSHE

2 Days

View Details

Overview:
Image is not just the way you dress, looks and individual physiques. Professional image world offers individual with packages that will shows competencies and characteristics while working. Staff with attractive, charming personalities are an important for organization. With professional image, staff’s quality and reputations will increase and glows in appreance, etiquettes and communication sense. Appearance / personalities is vital for staff as they are ambassadors for the organization. The staff professionalism contributes to the vision and mission achievement of the organization.
Objective:
At the end of the course, participants will be able to:

1. Identify the direct impact of individual image towards the organization.
2. Analyze the needs for improvement of image and professionalism.
3. List guidelines for personal and professional appearance.
4. Improve individual communication internally and externally for the organization.
5. Enhance confidence and influence as personal and professional development translates into a positive change in attitude, appearance and actions.


for any enquiries please contact:

1. NAME: SURINDER KAUR A/P KULDIP SINGH
   Email: surinder@tnb.com.my
 
2. NAME: SITI AISHAH ABDULLAH 
   Email: sitiaishah.abdullah@tnb.com.my

Target Participant: TNB Non-Executives
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Creating a Winning Professional Corporate Image
OSHE

2 Days

View Details

Overview:
Projecting a confident self-image is important as it serves as a part of corporate branding. The self-image projected by the employees representing the organization in any occasion will reflect the values and image of that organization. Hence, these employees hold the key in determining the impression of the organization form in public’s eyes.

This course is designed to equip employees with the effective ‘know-how’ techniques in personal grooming that will boost their level of confidence during any public appearance. It will also assist participants with their individual sense of style that will flatter their physiques. They will learn and discover techniques to enhance their total image.
Objective:
At the end of the course, participants will be able to:

• Develop skills on applying business etiquette and social graces within the work place / socially
• Establish proper techniques in creating an impeccable first and lasting impression
• Identify the benefits of projecting a positive self and corporate image
• Inspire confidence through image projection
• Demonstrate good posture
• Identify appropriate dress for business attire
• Practice good personal / public hygiene


for any enquiries please contact:

1. NAME: SURINDER KAUR A/P KULDIP SINGH
   Email: surinder@tnb.com.my
 
2. NAME: SITI AISHAH ABDULLAH 
   Email: sitiaishah.abdullah@tnb.com.my

Target Participant: TNB Executives
Duration: 2 Days
Language:

RM 3.6K
Crisis Management Awareness - Malaysia Experience
OSHE

2 Days

View Details

Overview:
<div justify;"="">Crisis emerged when the whole system is affected to the point of being physically disturbed in entirety. The disruptions threaten the organization’s survival. The disruption is a frame breaker and it can destroy the organization.
Objective:
<div justify;"="">Crisis Management course will explore and discuss the key concepts and areas associated with crisis management namely:

• What is a crisis
• What is crisis management
• Strategies in crisis management
• Perspective of crisis


for any enquiries please contact:

NAME: MOHD HAFIZ KHAMIS
Email: hafizkhamis@tnb.com.my

Target Participant: Executive (E07-E17)
Duration: 2 Days
Language:

Human Resource Minister - Training Provider Award 2007
Role Model Company 2013 for Electrical Training Programmes by Manpower Department (JTM)
Energy Industry Award: Training Institution Excellence 2011

TNB Integrated Learning Solution Sdn Bhd - ILSAS
Jalan IKRAM-UNITEN, Karung Berkunci 205,
43650 Bandar Baru Bangi, Selangor, MALAYSIA

T: (+6) 03-8922 7222 F: (+6) 03-8926 4437 E: infoilsas@tnb.com.my

© 2019 TNB ILSAS