Courses

Asas Risikan
OSHE

2 Days

View Details

Overview:
<div justify;"="">Risikan adalah satu proses penyelidikan atau penelitian yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi.

Ia juga boleh di definasi kan sebagai tatacara mendapatkan keterangan yang diperoleh secara rahsia.
Objective:

• Memperolehi pengetahuan asas mengenai prosedur risikan
• Mengaplikasikan pengetahuan yang diterima dalam menjalankan tugas-tugas risikan dengan berkesan
• Meningkatkan sikap tanggungjawab dan sentiasa berwaspada dalam melaksanakan tugas


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

NAME: MOHD HAFIZ KHAMIS     
Email: hafizkhamis@tnb.com.myTarget Participant: Pembantu Keselamatan Tingkatan Kanan ‘B’ (PK05)
Duration: 2 Days
Language:

Asas Protokol Dan Etiket Sosial
Management

Pekerja TNB Bukan Eksekutif

View Details

Overview:
Protokol merupakan satu bentuk peraturan yang menekankan kepada kepatuhan  terhadap etiket rasmi yang mengandungi aspek-aspek tingkah laku yang diterima umum oleh masyarakat. Protokol dapatlah dikatakan sebagai peraturan atau mengenai tatacara yang perlu diamalkan dalam memenuhi agenda kehidupan bermasyarakat.

Kursus dua hari ini akan memberikan pendedehan kepada para peserta mengenai tatacara protokol dan etiket social.
 
Objective:
Diakhir  akhir kursus, peserta akan dapat menerangkan:

1. Prinsip-prinsip asas
2. Teori dan amalan

Interaksi sosial dalam pelbagai majlis rasmi dan formal.


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME: SURINDER KAUR A/P KULDIP SINGH
     Email: surinder@tnb.com.my

2. NAME: SITI AISHAH ABDULLAH 
     Email: sitiaishah.abdullah@tnb.com.my
 

Target Participant:
Duration: Pekerja TNB Bukan Eksekutif
Language:

Asas Protokol Dan Etika Sosial
OSHE

2 Days

View Details

Overview:
Protokol merupakan satu bentuk peraturan yang menekankan kepada kepatuhan terhadap etika rasmi yang mengandungi aspek-aspek tingkah laku yang diterima umum oleh masyarakat. Protokol dapatlah dikatakan sebagai peraturan atau mengenai tatacara yang perlu diamalkan dalam memenuhi agenda kehidupan bermasyarakat.

Kursus dua hari ini akan memberikan pendedehan kepada para peserta mengenai tatacara protokol dan etika sosial.
Objective:
Diakhir  akhir kursus, peserta akan dapat menerangkan:

1. Prinsip-prinsip asas.
2. Teori dan amalan interaksi sosial dalam pelbagai majlis rasmi dan formal.


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAME: SURINDER KAUR A/P KULDIP SINGH
   Email: surinder@tnb.com.my

2. NAME: SITI AISHAH ABDULLAH 
   Email: sitiaishah.abdullah@tnb.com.my

Target Participant: Pekerja TNB Bukan Eksekutif
Duration: 2 Days
Language:

Human Resource Minister - Training Provider Award 2007
Role Model Company 2013 for Electrical Training Programmes by Manpower Department (JTM)
Energy Industry Award: Training Institution Excellence 2011

TNB Integrated Learning Solution Sdn Bhd - ILSAS
Jalan IKRAM-UNITEN, Karung Berkunci 205,
43650 Bandar Baru Bangi, Selangor, MALAYSIA

T: (+6) 03-8922 7222 F: (+6) 03-8926 4437 E: infoilsas@tnb.com.my

© 2018 TNB ILSAS