Courses

Good Governance Untuk Seksyen Jaminan Hasil (SJH)
OSHE

2 Days

View Details

Overview:
Kursus ini dirangka khas untuk Juruteknik Seksyen Jaminan Hasil (SJH) bagi memberikan kesedaran dan kefahaman agar mereka dapat melakukan perubahan kendiri dengan lebih positif selari dengan Nilai-Nilai Bersama TNB. Kursus ini terbahagi kepada dua modul utama, iaitu ‘Corporate Governance’ dan ‘Human Governance’, bagi memupuk kepatuhan kepada polisi dan prosedur syarikat, di samping membina anggota kerja yang berintegriti tinggi. Kursus ini dikendalikan bersama oleh Subject Matter Expert (SME) dari Unit Latihan Pengurusan, ILSAS dengan kerjasama SME dari Unit Integriti & Pematuhan, Jabatan Hal Ehwal Dalaman (JHED).
Objective:

Pada akhir kursus, peserta akan dapat:

1. Menerangkan dengan jelas peranan anggota kerja individu dalam tadbir urus korporat (`Corporate Governance’) bagi memastikan pematuhan kepada polisi dan prosedur syarikat
2. Menyedari dan menghayati bahawa kerjanya merupakan kontrak dan amanah di antara dirinya dengan organisasi dan Pencipta. Tunggak segalanya adalah integriti di dalam ibadah.
3. Meningkatkan tahap integriti di kalangan anggota kerja individu seterusnya dapat menghindarkan diri daripada melakukan salahlaku.


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAMA: Jessica Retnasamy
   Email: jessica@tnb.com.my

2. NAMA: Hanifah Mohd Hussain
   Email: hanifahmh@tnb.com.my
 Target Participant: Juruteknik SJH
Duration: 2 Days
Language:

Good Governance
OSHE

2 Days

View Details

Overview:
Kursus ini dirangka khas untuk memberikan kesedaran dan kefahaman kepada anggota kerja di TNB agar mereka dapat melakukan perubahan kendiri dengan lebih positif selari dengan Nilai-Nilai Bersama TNB. Kursus ini terbahagi kepada dua modul utama, iaitu ‘Corporate Governance’ dan ‘Human Governance’. Kursus ini dikendalikan bersama oleh Subject Matter Expert (SME) dari Unit Latihan Pengurusan, ILSAS dan SME dari Unit Integriti & Pematuhan, Jabatan Hal Ehwal Dalaman (JHED).
Objective:

Pada akhir kursus, peserta akan dapat:

1. Menerangkan dengan jelas peranan anggota kerja dalam tadbir urus korporat (`Corporate Governance’) bagi memastikan pematuhan kepada polisi dan prosedur syarikat
2. Menyedari dan menghayati bahawa kerjanya merupakan kontrak dan amanah di antara dirinya dengan organisasi dan Pencipta. Tunggak segalanya adalah integriti di dalam ibadah.
3. Meningkatkan tahap integriti di kalangan anggota kerja seterusnya dapat menghindarkan diri daripada melakukan salah laku.


untuk maklumat lanjut sila hubungi:

1. NAMA: Jessica Retnasamy
   Email: jessica@tnb.com.my

2. NAMA: Hanifah Mohd Hussain
   Email: hanifahmh@tnb.com.my
 Target Participant: Terbuka
Duration: 2 Days
Language:

GIS - Fundamentals, Operation And Maintenance (at KLCEC)
Transmission

3 Days

View Details

Overview:
Gas-insulated high-voltage switchgear (GIS) is a compact metal encapsulated switchgear consisting of high-voltage components such as circuit-breakers and disconnectors, which can be safely operated in confined spaces. The SF6 gas is used for both arc - extinguishing and insulating medium.

Participants will also be taught on design, construction and ratings of the GIS beside operation, maintenances and else.
Objective:
After attending this course, the participant will be able to:

- Explain the design, construction and ratings of the GIS substations.
- Apply the maintenance practices involved with GIS substations and management of SF6 gas.


for any enquiries please contact:

1. NAME: AHMAD MAHMOOD
   Email: ahmadm@tnb.com.my

2. NAME: MOHD SALIM NGADINO
   Email: salimn@tnb.com.my

Target Participant: Engineers & Technicians
Duration: 3 Days
Language:

Human Resource Minister - Training Provider Award 2007
Role Model Company 2013 for Electrical Training Programmes by Manpower Department (JTM)
Energy Industry Award: Training Institution Excellence 2011

TNB Integrated Learning Solution Sdn Bhd - ILSAS
Jalan IKRAM-UNITEN, Karung Berkunci 205,
43650 Bandar Baru Bangi, Selangor, MALAYSIA

T: (+6) 03-8922 7222 F: (+6) 03-8926 4437 E: infoilsas@tnb.com.my

© 2017 TNB ILSAS